BIO

Urodzony 29 grudnia 1939 w Lublinie; syn Konrada Fiałkowskiego, lekarza, i Aurelii z Pukasiewiczów, nauczycielki. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Lublinie. Debiutował w 1956 utworem pt. Czerwone skały, nagrodzonym w konkursie „Dookoła świata” na opowiadanie science fiction i ogłoszonym na jego łamach (nr 44). W 1957 zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Zamoyskiego w Lublinie. Następnie podjął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej (PW), które ukończył z tytułem magistra inżyniera w 1962. Podczas studiów pracował w 1959-62 jako operator programista pierwszej polskiej maszyny cyfrowej XYZ w Zakładzie Aparatów Matematycznych Polskiej Akademii Nauk. W 1960 ożenił się z Marią Danutą Knapik. W 1962-75 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym PW; tu w 1964 uzyskał tytuł doktora, a w 1966 habilitował się. W 1967-68 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektroniki PW. W 1969 został członkiem (senior member) Institution of Electrical and Electronical Engineers (IEEE). Od 1970 należał do Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1970-80 wchodził w skład kolegium redakcyjnego „Problemów”, gdzie prowadził stały dział fantastyki. W tym samym czasie był też przewodniczącym Komitetu Informatyki w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. W 1971-73 był członkiem International Committee on Artificial Intelligence. W 1972-75 pełnił funkcję dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki PW. W 1973 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. W 1975-82 pracował na stanowisku dyrektora Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie. Rozwijając twórczość literacką, publikował utwory prozatorskie w „Nurcie” (1978), „Ogniwie” (Czeski Cieszyn, 1978) i „Młodym Techniku” (1978-79). W 1981 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Został członkiem stowarzyszenia Science Fiction Writers of America i pełnił tu funkcję East European director. W 1982 został kierownikiem Informatics Unit w United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) w Wiedniu. W 1987 otrzymał nagrodę miesięcznika „Fantastyka.” Zmarł 23 listopada 2020 w Wiedniu.

Twórczość

Oprócz prac naukowych z zakresu informatyki opublikował następujące dzieła literackie:.

1. Wróble galaktyki. Opowiadania fantastycznonaukowe. Warszawa: Wiedza Powszechna 1963, 264 s.

Zawartość

Kosmodrom; Prawo wyboru; Strzał informacji; Poprzez piąty wymiar; Jej głos; Wróble galaktyki; Cerebroskop; Zanim polecą do gwiazd; Nieśmiertelny z Wegi; Ja, Milikilos; Lot ku ziemi; Szansa śmierci; Strażnik.

Przekłady

rosyjski

Pâtoe izmerenie. [Przeł.] E. Vajsbrot. Moskva 1990.

Adaptacje

filmowe

opowiadania: Poprzez piąty wymiar. Scenariusz: M.T. Nowakowski. Telewizja Polska 1973.

2. Poprzez piąty wymiar. [Opowiadania]. Posłowie: Z. Przyrowski. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 206 s. Wyd. 2 tamże 1971.

Zawartość

Zerowe rozwiązanie; Witalizacja kosmogatora; Konstruktor; Ten, który trwa nad granicą dwu czasów...; Gatunek homo sapiens; Ploxis; Chlorella; Poprzez piąty wymiar [poz. ]; Elektronowy miś; Cerebroskop [poz. ]; Człowiek z aureolą.

3. Włókno Claperiusa. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1969, 249 s.

Zawartość

Opowiadania z tomu poz. : Kosmodrom; Strażnik; Szansa śmierci; Nieśmiertelny z Wegi; Zanim polecą do gwiazd; – nadto: Adam i Ewa; Biohazard; Włókno Claperiusa; Jego pierwsza twarz; Poranek autorski.

Adaptacje

radiowe

opowiadania Poranek autorski. Polskie Radio 1969.
opowiadania Włókno Claperiusa. Polskie Radio 1970.
opowiadania Biohazard. Polskie Radio 1971.

telewizyjne

opowiadania Biohazard: Adaptacja: T. Junak. Telewizja Polska 1975.
opowiadania Biohazard. Scenariusz: K. Rogulski. Telewizja Polska 1977.

4. Elektronowy miś; Zerowe rozwiązanie; Włókno Claperiusa. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1974, 51 s. Zob. poz. , .

5. Kosmodrom. [Opowiadania]. T. 1-2. Warszawa: Iskry 1975-1976.

[T. 1]. 1975, 274 s.

Zawartość

Opowiadania z tomów: poz. [z wyjątkiem: Poprzez piąty wymiar], – poz. : Chlorella, – poz. : Adam i Ewa.

[T. 2]. 1976, 328 s. Wyd. 2 tamże 1982.

Zawartość

Opowiadania z tomów: poz. : Poprzez piąty wymiar, – poz. [z wyjątkiem: Chlorella], – poz. [z wyjątkiem: Adam i Ewa].

6. Cerebroskop; Szansa śmierci; Wróble galaktyki; Strażnik. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1978, 71 s. Zob. poz. .

7. Gdy oni nadlecą; Przez piąty wymiar; Ten, który trwa nad granicą czasów; Witalizacja kosmogatora; Konstruktor. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1978, 75 s. Zob. poz. , .

8. Stało się jutro. Opowiadań fantastycznych zbiór piętnasty. Warszawa: Nasza Księgarnia 1978, 75 s.

Zawartość

Gdy oni nadlecą [poz. ]; Poprzez piąty wymiar [poz. ]; Ten, który trwa nad granicą dwu czasów [poz. ]; Witalizacja kosmogatora [poz. ]; Konstruktor [poz. ].

9. Homo divisus. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1979, 189 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1981; wyd. 1 [!] Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

czeski

Homo divisus. Praha 1983.

francuski

Homo divisus. [Przeł.] L. Dyèvre. Paris 1983.

niemiecki

Homo divisus. [Przeł.] M. Kurecka. München 1980.
Homo divisus. [Przeł.] H. Schuman. [NRD] 1982.

słowacki

Homo divisus. [Przeł.] S. Drug. Bratislava 1982.

szwedzki

Homo divisus. [Przeł.] K. Rehnström. Stockholm 1980.

węgierski

Homo divisus. [Przeł.] I. Nemere. Budapest 1988.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: Z. Rakowiecka. Polskie Radio 1980.

10. Adam, jeden z nas. [Powieść]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, 159 s. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

francuski

Adam est parmi nous. [Przeł.] H. Kurta. Paris 1984.

niemiecki

Adam, einer von uns. [Przeł.] H. Rottensteiner. München 1982. [Wyd. nast. b.m.] 1987.

portugalski

Adao est áentre nós. [Przeł.] A. Nicolau. Lisboa 1985.

11. Biohazard. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990, 250 s.

Zawartość

Opowiadania z tomów: poz. : Wróble galaktyki; Strażnik; Szansa śmierci; Prawo wyboru; Kosmodrom; Zanim polecą do gwiazd, – poz. : Witalizacja kosmogatora; Człowiek z aureolą, – poz. : Biohazard; Poranek autorski; Jego pierwsza twarz; Adam i Ewa, – nadto: Wspaniałe piwo na wigilijny wieczór.

12. Homo divisus; Biohazard; Adam, jeden z nas... [Powieści i opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1999, 414 s. Zob. poz. , , .

Wybory utworów literackich w przekładach

bułgarski

Nulevo rešenie. [Przeł.] O. Saparev. Varna 1980.

czeski

Páty rozmǎr. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1971.

niemiecki

Die fünfte Dimension. Utopische Erzählungen. [Przeł.:] Ch. Schubert-Consbruch, J. Jankowiak. Berlin 1971.
Die fünfte Dimension und andere phantastische Erzählungen. [Przeł.:] Ch. Schubert-Consbruch, J. Jankowiak. Berlin 1971.
Allein im Kosmos. [Przeł.:] Ch. Schubert-Consbruch i J. Jankowiak. München 1977.

rosyjski

Pâtoe izmerenie. [Przeł.] E. Vajsbrot. Moskva 1966, wyd. nast. 1990.

Prace redakcyjne

1. U. Eco: Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Tłum. [z języka włoskiego] J. Gałuszka i in. Terminy z zakresu teorii informacji sprawdził K. Fiałkowski. Warszawa: Czytelnik 1973, 307 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1992.

Wywiady

Wybrałem baśń... [Rozm.] W. Pławski. Walka Młodych 1979 nr 8.
Sami w kosmosie? [Rozm.] A. Hollanek. Fantastyka 1988 nr 2.

Słowniki i bibliografie

Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (E. Prządka).
Słownik polskich autorów fantastyki: Konrad Fiałkowski. Fikcje 1984 nr 14.
A. Niewiadowski: Polska fantastyka naukowa. Przewodnik 1945-1985. Warszawa 1987.
A. Niewiadowski: Konrad Fiałkowski. W: A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz: Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej. Poznań 1990.

Ogólne

Artykuły

O. Neff: [O Konradzie Fiałkowskim]. W tegoż: Všechno je jinak. Praha 1986.
R. Klementowski: Modelowe boksowanie ze światem. Toruń 2003, passim.

Kosmodrom

L. Bugajski: Śladem Lema. Radar 1975 nr 9.
Z. Szopiński: Na ziemi i w kosmosie. Nowe Książki 1975 nr 18.

Stało się jutro

B. Czarniawska: Rodzima science fiction, importowana fiction, a może odwrotnie... Nowe Książki 1978 nr 24.

Homo divisus

H. Kowolak: Fascynacja wieku dziecięcego. Nasz Klub 1979 nr 9.
A. Ziembicki: Szara kraina fantazji. Nowe Książki 1979 nr 15.
A. Hollanek: W ilu postaciach. „Trybuna Ludu1980 nr 62.
L. Bugajski: Podzielony. Fantastyka 1987 nr 12.

Adam, jeden z nas

A. Wilk: Urok człowieczeństwa. Zdanie 1987 nr 3.

Biohazard

J.K. Natanson: Powrót Mistrza. Nowe Książki 1991 nr 8.