BIO

Urodzony 31 października 1940 w Lublinie; syn Tadeusza Fiali, prawnika, i Jadwigi z Kultysów, artystki malarki. Po ukończeniu Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Lublinie, studiował w 1958-63 prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie przez dwa lata był studentem psychologii, z czego rok (1963/64) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1964 podjął pracę w wymiarze sprawiedliwości kolejno jako aplikant prokuratorski w Gdańsku (1964), aplikant sądowy w Lublinie (1964-66), aplikant adwokacki w Olsztynie (1967), radca prawny w różnych instytucjach na terenie województw lubelskiego i warszawskiego (od 1968). Debiutował w 1961 utworem pt. Małe formy, ogłoszonym w „Kamenie” (nr 20); za właściwy debiut uważa mikroopowiadanie zamieszczone w tym samym piśmie w 1968 pt. Moja książka (nr 5). W następnych latach kontynuował współpracę z „Kameną” (1969, 1972-73, 1979), pojedyncze utwory drukował też m.in. w „Radarze” (1972-75), „Nowym Wyrazie” (1973-74, 1979-80). W 1974 ożenił się z Anną Alicją Jachim, artystką plastykiem. W 1975-80 podróżował po Europie. Od 1979 należał do Związku Literatów Polskich. W 1983 wraz z rodziną emigrował z Polski i przebywał początkowo w obozie przejściowym w Schwalbach w Republice Federalnej Niemiec. W tym czasie napisał powieść pt. Odnowa (fragment w regionalnym dodatku „Gazety Wyborczej” pt. „Gazeta w Lublinie1992 nr 22). W 1984 wyjechał do w Australii. Po krótkim pobycie w Melbourne, zamieszkał w 1985 w Perth w zachodniej Australii i zajął się głównie twórczością plastyczną (rysunkiem i malarstwem). W 1987-88 ogłaszał utwory literackie w kraju, m.in. w „Kamenie” cykl utworów pt. Listy z kraju pod spodem. Kontynuował twórczość literacką oraz plastyczną, m.in. jako autor książeczek obrazkowych dla dzieci, pisał też powieści oraz dramaty (w języku polskim i angielskim; w większości niewydane). W 1997 został członkiem Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Perth w Australii.

Twórczość

1. Jeden myśliwy, jeden tygrys. [Opowiadania]. Warszawa: Iskry 1976, 216 s.

Zawartość

Jeden myśliwy, jeden tygrys; Stażyści; Wstępowanie.

2. Sprawy rodzinne. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1978, 340 s.

Przekłady

słowacki

Rodinné záležitosti. [Przeł.] J. Gazdik. Bratislava 1981.

3. Termiterium wisielców. [Opowiadania]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979, 201 s.

Zawartość

Spektakl – egzekucja; Statyści; Obsesje; Cebulak; Biel z czerwoną plamką; Rycerz; Letniskowiec; Donkiszot; Zołza; Spotkanie z pisarzem; Żółwica; Lot; Powrót; Lustracja; Szpilka; Dziewczyna – automat; Sen o fryzjerach; Mamuty i misie; Apel poległych; Robota; Eliminacja; Zegar; Sen; Zwarcie; Krata; Żałobna suknia; Papierowe pantofle; Mecz; Egzekucja; Miasto; Moja książka.

4. Zygzakiem po prostej. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1979, 360 s.

5. Kiedy święci maszerują. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1981, 266 s.

6. Podróż Tomka na dwie planety. [Powieść]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1983, 133 s.

7. Kaskaderzy. [Opowiadanie]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 71 s.

8. Prywatna Australia, czyli według Antoniego z obrazkami. [Powieść]. Red. i korekta: Z.W. Fronczek. Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa A. Dudek 1998, 131 s.

Utwory niepublikowane

Maszynopisy powieści i wierszy złożone w Muzeum im. J. Czechowicza w Lublinie:.

Zołza. Opowiadania. [Powst. 1977].
Tydzień w Londynie. Dramat. [Powst. 1978].
Aforyzmy. [Powst. 1979].
Anioł bez skrzydeł. Powieść. [Powst. 1979].
Hotel. Powieść. [Powst. 1980].
Jak mi się wiodło w Algierii. Opowiadania. [Powst. 1980].
Paradoksy. Wiersze. [Powst. 1981].
Podróż do Brablandii. Groteska polityczna. [Powst. 1981].
Poszukiwania w słońcu. Powieść. [Powst. 1982].

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1992.

Wywiady

Z Adamem Fialą – polskim pisarzem w Australii rozmawia Zbigniew Włodzimierz Fronczek. W: Adam Fiala: Prywatna Australia, czyli według Antoniego z obrazkami. Lublin 1998.

Ogólne

Artykuły

H. Bereza: Codzienność. W tegoż: Taki układ. Warszawa 1981, przedruk rozszerzony w tegoż: Bieg rzeczy. Warszawa 1982, Sposób myślenia. T. 1. O prozie polskiej. Warszawa 1989.
L. Bugajski: Prostota. W tegoż: W gąszczu znaczeń. Kraków 1988.
H. Bereza: Produkcja. W tegoż: Obroty. Warszawa 1996 [dot. powieści w maszynopisie: Hotel].

Sprawy rodzinne

W. Jurasz: Zwyczajne życie. Nowy Wyraz 1979 nr 4.
W. Maciąg: Powieść to nie gawęda. Nowe Książki 1979 nr 19 [dot. też: Zygzakiem po prostej].
M. Stala: Fakty pozbawione prawdy. Student 1979 nr 13.

Termiterium wisielców

L. Jurasz. „Nowy Wyraz1980 nr 4.

Zygzakiem po prostej

W. Maciąg: Powieść to nie gawęda. Nowe Książki 1979 nr 19 [dot. też: Sprawy rodzinne].