BIO

Born on 12 September 1970 in Grodków, (Brzeg district); son of Włodzimierz Gutorow and Maria, née Sokołowska. He was a pupil at the primary school in Chróścina Nyska and from 1985 he attended the State Administration Grammar School in Nysa. After completing advanced secondary education in 1990, he took a degree in English philology at the University of Opole (UO). He made his debut in 1993 with the poems Chwila; Do Mistrza Eckharta; Dytyramb; Image; Impresja; Koniec długiego dnia (Moment; To Eckhart, the Master; Dithyramb; Image; Impression; The End of a Long Day), which were published in the periodical "NaGłos" (no. 12). In 1994, he made his debut as a literary critic with the essay Zagajewski (no. 15/16) in the same periodical, where also published the following year. In 1995, he was awarded a master's degree and then employed at the University of Opole in the Institute of English at the Department of Literature. His research focused on literary theory and literary translation, English-language poetry and contemporary Polish poetry. He published poems, essays, reviews and translations in numerous periodicals and journals including "Zeszyty Literackie" (1994, 1997-99), "Kresy" (1995-2004), "Odra" (since 1995; including the cycle Monaten in 2011, also serving on the periodical's Programme Council), "Strony" (1995-2012), "Twórczość" (1996-99, 2005, 2010), "Tygodnik Powszechny" (1996, 2000, 2004-09), "Gazeta Forteczna" (1998-99), "Nowa Okolica Poetów" (1998-2000, 2009; becoming a regular contributor in 2012), "Czas Kultury" (1999, 2006, 2008-11), "Studium" (1999-2000, 2004-06), "Kwartalnik Artystyczny" (2000-04, 2011, 2013-16), "Literatura na Świecie" (2000-08), "Topos" (2001, 2003, 2006, 2012-13), "Dekada Literacka" (2008-09), "Przegląd Polityczny" (since 2010) and "Kwartalnik Artystyczny" (since 2013). In 1999, he defended his doctoral thesis Auto/biography and Deconstruction. Francis Thompson, de Quincey and W.B. Yeats at the University of Silesia (US) in Katowice. He was supervised by Prof. Tadeusz Sławek. He was awarded the University of Opole Rector's prize on three occasions for his achievements in research and teaching (in 1998, 2001 and 2009), while in 2005 he received the Quality prize for individual achievements in the realm of improving the quality of education at UO. Between 2002 and 2013 he was director of the Department of English-Language Literatures at the Institute of English Philology at UO. He received a Stefan Batory Foundation fellowship to Trinity College Oxford in 2002. He won the 2003 Ludwik Fryde Award granted by the Polish Section of International Association of Literary Critics for his work as a literary critic. He was awarded a habilitation degree from UO in 2008 for his study Luminous Traversing. Wallace Stevens and the American Sublime. In 2010, he was appointed associate professor at UO. In 2009, he received both the City of Opole Prize in 2009 and the prize of the journal "Nowa Okolica Poetów". He became a member of the Polish PEN Club in 2012. In 2013, he was appointed editor-in-chief of the literary section of the journal "Explorations. A Journal of Language and Literature” which was published by the UO Institute of English. He was awarded the Bronze Cross of Merit in 2007. He lives in Opole.

Twórczość

1. Wiersze pod nieobecność. (1990-1997). Posłowie: M. Orski. Wrocław: Okis 1998 [właśc.1997], 50 s. Biblioteka Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Seria VI, 6.

Wyróżnienie w konkursie im. K. Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki w 1998.

2. Aurora. [Wiersze]. Łódź: Stowarzyszenie Literatury im. K.K. Baczyńskiego 2001, 47 s. Seria Poetycka – Stowarzyszenie Literatury im. K.K. Baczyńskiego, 61.

3. Grisaille. Sopot 2001. Plakat – arkusz poetycki dwumiesięcznika „Topos”, dodatek do nr 2/3 (57/58).

4. Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2001, 151 s.

Zawartość

I. Na kresach człowieka. Derrida i problem humanizmu; II. Poznanie i melancholia. Derrida, Hamlet i Kierkegaard; III. Uwagi o etyce dekonstrukcji; IV. Nieśmiertelnik i Wieża Babel. Studium otwarte; V. Spór o nicość. Dekonstrukcja i teologia negatywna; VI. Dekonstrukcja i zadanie śmierci. – Aneks: Dekonstrukcja po polsku.

5. X. [Wiersze]. Legnica: Biuro Literackie Port Legnica 2001, 45 s. Port Legnica 2001, t. 3.

6. Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2003, 255 s.

Nagrody

Nagroda Fundacji Kultury Polskiej oraz Nagroda Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków im. L. Frydego w 2003.

Zawartość

Formy protestu: Dlaczego poezja Nowej Fali jest poezją nowoczesną; Forma protestu. (Stanisław Barańczak); Krynicki; Języki Kornhausera; Sprzeczne fragmenty. (Adam Zagajewski); Maj. – Nowe marzenie o niewinności: Rafał Wojaczek: czystość głosu; Marcin Świetlicki. Notatki; Kontrapunkt. Uwagi o poezji Jacka Podsiadły; Wychodzenie z milczenia. (Jakub Ekier); Miejsce Sośnickiego. Notatki; Geografia sensu, sens geografii. (Tomasz Różycki). – Ślady i więzy: Maski Sommera; Ślady i więzy: topografia Jarniewicza; Dwa razy o Andrzeju Sosnowskim; Konkret Wszystko Kalambur. (Tadeusz Pióro); Marcin Sendecki. Notatki; Koniec poezji? (Tomasz Majeran). – Punkty widzenia: Pytania estetyczne dzisiaj; O krytyce literackiej; Pasja krytyka. (Karol Maliszewski); Dyskrecja pewności. Uwagi o dziele krytycznym Mariana Stali.

7. Linia życia. [Wiersze]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 2006, 71 s. Poezja Znak.

Zawartość

Cykle: Lekcja rysunku; Dantejskie sceny.

8. Luminous traversing. Wallace Stevens and the American sublime. Opole: Wydawnictwo Uniwersytet Opolski 2007, 221 s. Studia i Monografie, nr 394. Wyd. 2 zmienione Frankfurt am Main, Berlin; Bern [i in.]: Peter Lang. 2012. Katowice Interdisciplinary and Comparative Studies, 2.

Rozprawa habilitacyjna.

Zawartość

Introduction. – The Pre–„Harmonium” years; „Harmonium”: Songs of fancy and imagination; Figures of repression: Stevens in the thirties; Stevens and major men: towards a new humanism; Farewell to an idea: from„Transport to summer” to „The Auroras of autumn”; Building dwelling thinking: „An ordinary evening in new haven”; Towards a new knowledge of reality: „The Rock” and last poems; Coda.

9. Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego. [Szkice]. Wrocław: Biuro Literackie 2007, 229 s. Szkice, 2.

Zawartość

Witold Wirpsza. Kraina ekscesu: Dziesięć przykazań dla przyszłego czytelnika książek Wirpszy; „Kraina ekscesu”. Notatki na marginesie dwóch książek [dot.: Cząstkowa próba o człowieku; Spis ludności]; Wokół „Faetona”. Notatki. – Tymoteusz Karpowicz. Rozgałęzienie: Przed mową i po słowie, wokół Karpowicza; Przez chwilę, w zawieszonym śpiewie; Karpowicz i „Ostatni wers”. – Tadeusz Różewicz. Poza słowem: Światła między wersami; Róża świadomości; Poza słowo. – Andrzej Sosnowski. Wiersz wychodzi z domu: Implozja; Różnica i powtórzenie; Kilwater; W sercu słońca.

10. Inne tempo. [Wiersze]. [Rysunki:] M. Malicki. Wrocław: Biuro Literackie 2008, 80 s. Poezje, 25.

Nagrody

Nominacja do Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Gdynia, Nagrody Mediów Publicznych „Cogito” w 2009.

Zawartość

M.in. zawiera cykle: Metamorfozy; Łubiny; Bug; Z notatnika: grudniowe spacery; Zbliżenia.

11. Nad brzegiem rzeki. (1990-2010). [Wybór wierszy]. Wrocław: Biuro Literackie 2010, 319 s. Dożynki, t. 11.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , , ; nadto cykl: W cieniu kwitnących sadów (2010).

12. Księga zakładek. [Szkice]. Wrocław: Biuro Literackie 2011, 358 s. Szkice, 14.

Zawartość

[Zakładka], – I. Cztery sylaby Gombrowicza; Tubylec. Na marginesie kilku uwag zapisanych przez Mirona Białoszewskiego w drugiej połowie lat 70.; Glif; „Zawsze sama, w obcym języku”; Zatrzymana w kadrze; „Jesteśmy razem, ale każde z nas samo”. Krystyna Miłobędzka i „wspólne powietrze”; Powroty Miłobędzkiej. – II: Jeszcze przez chwilę o Nowej Fali; Jacek Bierezin i roztrzaskane formy; Marek Jodłowski, pasjans; Transliteracja. Czytając wiersze Ireny Wyczółkowskiej; Na progu myślenia. Dwadzieścia fragmentów dla Tadeusza Sławka; Zatarcie i ślad. Na marginesie jednego wiersza Juliana Kornhausera [dot. wiersza: Kwiczoł] ]. – III: Raz jeszcze, skądinąd, w otwartych drzwiach. Topografia [J.] Jarniewicza; Andrzej Sosnowski: trudne powtórzenie; Mutacja; Daty, okoliczności; Dwa kroki w stronę ciemności, jeden do tyłu. Marcinowi Świetlickiemu na pięćdziesiąte urodziny; Jeszcze jeden apokryf. – IV: Rozprostować skrzydła, rozprostować ramiona; Bonowicz. Notatki; Żywioły [D.] Sośnickiego; Chwila nieuwagi. Notatki o wierszach Mariusza Grzebalskiego; Ziarno pieprzu [dot. wierszy M. Hamkało]; Piotr Czerniawski: same dygresje; „Pozwolić narodzić się zupełnie innej historii” [dot. wierszy K. Nowakowskiej]; A imię jego nieprzewidywalność. – V: Uwagi o krytyce bezprogramowej; Czytając [A.] Brücknera; Notatka o grafomanii; Poezja jako urwany ślad.

13. The folding star and other poems. [Wiersze]. [Przeł. i wstęp:] P. Florczyk. Rochester: BOA Editions 2012, 83 s.

Tekst w języku polskim i angielskim.

14. Kartki. [Wiersze]. Kraków: EMG 2015, 62 s.

Nagrody

Nominacja do Nagrody im. Krystyny i Czesława Bednarczyków (2015).

15. Życie w rozproszonym świetle. Eseje. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 2016, 318 s. Sztuka Czytania..

Zawartość

Wstęp. – Magiczne pudełko Gadamera. – Rozproszenie [dot. R. Monk: Ludwig Wittgenstein: Powinność geniusza]. – 1916. Koniec myślenia [dot. L. Wittgensteina]. – Proust, widma i czas niedokonany. – Wyprzęgnięte myśli, utracone słowa [dot. A. Artauda]. – Notatki o Kafce; Kafka: przeciw dosłowności. – Hannah Arendt i dramat tożsamości; Namiętność myślenia. Nad listami Heideggera i Arendt; Życie po życiu [H. Arendt]. – [Dot. E. Saida]: Edward Said i sceny obrotowe; Imiona własne; Przedostatnia fraza, ostatnie marzenie. – Strona życia, strona śmierci [dot. J. Derridy:]; Hotel Derrida (fantazja).

16. Monaten. [Felietony]. Wrocław: Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. 2017, 289 s.

17. Rok bez chmur. [Wiersze]. Poznań.: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2017, 119 s. Biblioteka Poezji Współczesnej, t. 134.

Nagrody

W 2018 nominacje do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” i do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz”.

18. Pęknięty kryształ. Szkice o modernistach. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2019, 204 s.

Zawartość

Od autora. – Wallace Stevens i poszukiwanie rzeczywistości. – Nieuprzedzone spojrzenie (Stevens i malarstwo). – Słowa przeciw słowom. „Cztery kwartety” [T.S. Eliota] i porażka poezji. – W pętli czasu. Eliot po „Kwartetach”. – Pęknięty kryształ. O „Pieśniach” Ezry Pounda. – David Jones i fragmenty pisma. – Poezja jako rekonstrukcja świata (wczesne wiersze Allena Ginsberga). – Nowy duch i żywa forma. O kilku motywach Schillerowskich w poezji Johna Ashbery’ego. –Zatarcie inskrypcji [dot. „Flow Chart” J. Ashbery’ego]. – Aneks. Allen Ginsberg, „Sjesta w Xbalbie” i „powrót do Stanów” (fragment poematu w polskim przekładzie).

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Kuszenie niemożliwego. Odra 1998 nr 10 s. 49-57 [dot. A. Artauda].
Poetry and being. Francis Thompson’s „Carmen Genesis”. W: PASE papers in literature, language and culture. Lublin 1998 s. 177-184.
Ariel po godzinach (Notatki do [W.] Stevensa). Literatura na Świecie 2000 s. 58-75.
Philippe Lejeune, for example. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filolologia Angielska 2000 z. 11 s. 37-47.
Simulacra as icons. (Five annotations). W: Sings of culture: simulacra and the real. Frankfurt am Main; Bern 2000.
Te są …zadziwiające…. Na marginesie pierwszej książki poetyckiej J. Ashbery’ego. Studium 2000 nr 2/3 s. 16-32, toż „Świat i Słowo” 2004 nr 2 [dot.: Some trees].
Jedyna rzecz, która nas łączy.” „Literatura na Świecie 2001 nr 12 s. 200-212 [dot.: S. Armitage].
Kłopoty z Derridą. Er(r)go 2003 nr 2 s. 147-160.
The cloning of F. Thompson. A critical survery of three biographies. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filolologia Angielska 2003 z. 13 s. 57-71.
Edward Said: wygnaniec z utopii. Kresy 2004 nr 4 s. 139-148.
The map of what J. Ashbery’s „Flow Chart. „Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Resoviensis. Studia Philologica”, Rzeszów 2004 s. 133-141.
Palimpsest czy szyfr? O przedstawieniach (po)nowoczesnego miasta amerykańskiego. W: Miasto, przestrzeń, topos, człowiek. Opole 2005 s. 147-156.
The paradoxes of the European narrative. Edward Said’s reading of Conrad. W: Europa Conrada. Opole 2005 s.195-203.
Dwie Wenecje Henry’ego Jamesa. Literatura na Świecie 2006 nr 3/4 s. 360-368.
Joyce czytany na nowo. Literatura na Świecie 2006 nr 7/8 s. 421-433.
Na progu myślenia. Piętnaście fragmentów dla Tadeusza Sławka. W: Myśl wędrująca. Opole 2006 s. 41-54.
Nowojorskie rozproszenie. O pewnej fascynacji Wallace’a Stevensa. W: Wielkie tematy literatury amerykańskiej. 3. Miasteczka, miasta, metropolie. Katowice 2006 s. 182-195.
Seamus Heaney. Tożsamość i archiwum. W: Poszukiwanie sensów. Kraków 2006 s. 182-195.
Sielanka? John Ashbery i ponowoczesna retoryka pastoralna. Literatura na Świecie 2006 nr 7/8 s. 298-305.
Figury spełnienia. Henry James i zmysł Włoch. W: Genius loci. Studia o człowieku w przestrzeni. Katowice 2007 s. 28-45.
Przeciw dosłowności. Notatki na marginesie polskiego przekładu „Mercian hymns” Geoffreya Hilla. W: Przekładając nieprzekładalne. 3. O wierności. Gdańsk 2007 s. 125-138.
Theresholds of audibility. Conrad’s soundings. W: Yearbook of Conrad studies. Kraków 2007 s. 61-72.
To an old philosopher in Rome. [W.] Stevens’s poetic meditations on [G.] Santayana. W: Under any sky. Cambridge 2007 s. 241-250.
Zaćmienia: Nietzsche i Pound. Odra 2007 nr 12 s. 46-55.
The moment of bird’s cry. A note on Wallace Stevens and Simone Weil. „The Wallace Stevens Journal”, Baltimore, MD 2008 vol. 32 s. 171-180.
Foreword. W: The body. Opole 2009 s. 117-130.
O przekładaniu [W.] Stevensa (i nie tylko). Przekładaniec 2009 nr 1 s. 135-154.
Wallace Stevens: malarstwo jako dekreacja. W: Między obrazem a tekstem. Łódź 2009 s. 117-130.
Milczenie [R.] Firbanka. Twórczość 2010 nr 9 s. 73-82.
Czasem, jak rzadko, świat. (O korespondencji Martina Heideggera i Hannah Arendt). Przegląd Polityczny 2011 nr 109/110 s. 201-211.
Figures of fulfillment. James and „a sense of Italy”. W: Henry James‘s Europe. Cambridge 2011 s. 93-102.
Przystanek Miłosz. Przekładaniec 2011 nr 25 s. 102-120.
Dwa kroki w stronę ciemności, jeden do tyłu. W: Pierwsza połowa Marcina. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Poznań 2012 s. 151-160.
Wiatr i rozgałęzienie. Notatki o Słowackim (fragment większej całości). W: Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe. Opole 2012 s. 89-97.
Damaged beyond help? Simon Armitage’s „The not dead” and the paradoxes of trauma. W: Speaking the unspeakable. Oxford 2013 s. 179-193.
Rozproszone światło. Notatki do późnego Jamesa. Kwartalnik Artystyczny 2013 nr 1 s. 111-132.
Stanisław Brzozowski and the ends of thought. Studia Culturae”, Petersburg 2013 nr 16 s. 38-47.
W poszukiwaniu straconego czasu? Henry James i widma Ameryki. Przegląd Polityczny 2013 nr 118 s. 106-125.
Stanisław Brzozowski: kultura, życie, transgresje. W: Aesthesis i Ratio. Wrocław 2014 s. 49-58.
To co zostaje. Arendt, Heidegger i inni. Przegląd Polityczny 2014 nr 126 s. 136-151.
Toward the incalculable. A note on Henry James and organic form. The Henry James Review”, Baltimore, MD 2014 nr 3 s. 285-294.
Within the rim. Henry James, war and insularity W: Henry James goes to war. Frankfurt am Main 2014 s. 91-100.
Wittgenstein i koniec myślenia. O wojennym epizodzie w biografii wiedeńskiego filozofa. Przegląd Polityczny 2015 nr 130 s. 110-118.
Czytając wiersze Andrzeja Buszy. Fraza 2016 nr 4 s. 93-101.
Pewnego razu w Davos. Przegląd Polityczny 2016 nr 137 s. 97-109.
Próba głosu. Notatka o „Sjeście” i innych wczesnych wierszach Allena Ginsberga. W: Bitnicy. Warszawa 2016 s. 145-162.
Przeciw nihilizmowi. Machiavelli i Nietzsche. Przegląd Polityczny 2016 nr 139/140 s. 178-188.
W stronę trzeciego języka. Refleksje o Elzenbergu. Kwartalnik Artystyczny 2016 nr 2 s. 101-112.
Krytyczny reset. O interpretacji i przeżyciu literatury (z dwoma przykładami). Odra 2017 nr 12 s. 39-46.
Nieobliczalna instytucja. Prolegomena do krytycznej analizy „The New York Edition” Henry'ego Jamesa. W: Jestem kulturowym mieszańcem. I to mi się podoba…”. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Zawadzie z okazji 70. rocznicy urodzin. Kraków 2018 s. 239-251.
Posłowie. Lekcja czytania. W: E. Griffiths: Jedynie jako krytyk. Oprac.: F. Johnston. Przekł.: B. Kopeć-Umiastowska. Wrocław 2018 s. 361-374.
A sense of ending. Henry James and Adorno's „Spätstil”. „Scripta Humana2019 vol. 14 s. 15-27.
Czytając wiersze Andrzeja Buszy. W: Kontynenty. T. 1. Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy. Katowice-Rzeszów 2019 s. 45-56.
Hindurchgehen durch Worte. W: Spaziergänge auf dem Papier. Robert Walser in Polen. Paderborn 2020 s. 27-41.
Poszukiwanie pełni. David Jones i fragmenty pisma. „Teksty Drugie2020 nr 6 s. 259-278.
Reporter w mrocznych czasach. „Przegląd Polityczny2020 nr 159 s. 101-112.
Lekcja czytania. W: E. Griffiths: Jedynie jako krytyk. Przeł. B. Kopeć-Umiastowska. Wrocław 2021 s. 363-373.
Przeciw doskonałości. Alice Oswald i Ezra Pound jako tłumacze. W: Przekład wobec estetyk i poetyk awangardowych. Katowice 2022 s. 29-54.
Polishness revisited: Witold Gombrowicz and the question of identity. W: Polish literature as world literature. New York, London, Dublin 2023 s. 115-127.

Wybory utworów literackich w przekładach

Invisible. Selected Poems. [Wybór wierszy]. [Przeł., wstęp:] P. Florczyk, M. Ford. Todmorgen: Arc Publications 2021, 129 s. Arc visible poets, 46.

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

angielski

Breaking the silence. Poetry and the kenotic word. Frankfurt am Main 2015.

bułgarski

Antologiâ na novata pol’ska poeziâ. [Wybór i przekł.:] B. Dankov. Sofiâ 2006.

hiszpański

Poesía a contragolpe. [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012.

litewski

Magnus Ducatus Poesis. [Oprac.:] V. Braziūnas, V. Dekšnys. Vilnius 2010.

niemiecki

Es ist Zeit. [Oprac.:] P. Gehrisch, D. Krause. Dresden 1998.

serbski

Stane pripravnosti. [Wybór i przekł.:] A. Šaranac. Beograd 2010.

Przekłady

1. S. Armitage: Nocna zmiana i inne wiersze. Wybór i posłowie: J. Gutorow. Przeł.: J. Gutorow, J. Jarniewicz. Legnica: Biuro Poetyckie Port Legnica 2003, 69 s. Port Legnica, t. 10.
2. R. Padgett: Nigdy nie wiadomo. Wiersze. Wybrał i przeł. J. Gutorow. Katowice: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris 2008, 103 s.
3. W. Stevens: Żółte popołudnie. [Wiersze]. Wybór, przekł. i posłowie: J. Gutorow. [Rysunki:] J. Rothild. Wrocław: Biuro Literackie 2008, 109 s. Poezje, 21.
4. M. Ford: Chwila nieuwagi. Wiersze. [Przeł.:] J. Gutorow i A. Zdrodowski. Mikołów: Instytut Mikołowski 2014, 79 s. Biblioteka Arkadii, t. 110.
5. A. Busza: Atol. Wiersze wybrane. Red.: J. Pasterski. [Przekł. wierszy anglojęzycznych: B. Czaykowski, J. Fruzińska, J. Gutorow, R. Sabo, B. Tarnowska]. Toronto: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie; Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza 2016, 247 s.
6. D. Jones, G. Hill, Ch. Tomlinson: Wygnani z raju. [Wybór wierszy]. Wybór, przekł. i oprac.: J. Gutorow. Wrocław: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza 2016, 189 s.
7. J. Ashbery, J. Clover, H. Cole: Oko wie lepiej. [Wiersze]. [Przeł.] J. Gutorow. Wrocław: Wydawnictwo j 2018, 141 s.
8. S. Armitage: Mało brakowało. Wiersze. Przeł.: J. Gutorow i J. Jarniewicz. Wrocław: Wydawnictwo j 2019, 71 s.

Prace redakcyjne

1. Miasto, przestrzeń, topos, człowiek. [Szkice]. Red. naukowa: A. Gleń, J. Gutorow, I. Jokiel. Opole: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk; Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej 2005, 328 s. Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej.
2. Myśl wędrująca. Księga pamiątkowa dla Tadeusza Sławka. Szkice pod red. I. Dobosiewicza, J. Gutorowa i R. W. Wolnego. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2006, 226 s. Uniwersytet Opolski.
3. Community and nearness. Readings in English and American literature and culture. [Red.:] I. Dobosiewicz [i] J. Gutorow. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2007, 154 s. Uniwersytet Opolski. Zob. też poz. , .
4. Conformity and resistance in America. [Red.:] J. Gutorow, T. Lebiecki. [Wstęp:] J. Gutorow. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2007, 448 s.
5. Muzyka innego świata. Krytycy o Marku Jodłowskim. Pod red. J. Gutorowa. Opole: Miejska Biblioteka Publiczna 2007, 91 s.
6. The body. Readings in English and American literature and culture, 2. [Red.:] I. Dobosiewicz, J. Gutorow. Opole: Wydawnictwo: Uniwersytetu Opolskiego. 2009, 286 s. Zob. też poz. , .
7. E. Tkaczyszyn-Dycki: Rzeczywiste i nierzeczywiste staje się jednym ciałem. 111 wierszy. Wybór i posłowie: J. Gutorow. [Rys.:] K. Augustynowicz. Wrocław: Biuro Literackie 2009, 122 s. Poezje, 40.

Przekłady

serbski

E. Tkaczyszyn-Dycki: Stvarno i nestvarno postaje jedno telo. 111 pesama. [Wiersze]. [Wybór, posłowie:] J. Gutorow. [Przekł.:] M. Markič. Beograd 2018, 123 s.
8. M. Baran: Mniej więcej, wszystko. [Wiersze]. Wybór i posłowie: J. Gutorow. Poznań.: Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2011, 119 s. Biblioteka Poezji Współczesnej, t. 31.
9. The dream. Readings in English and American literature and culture, 3. [Red.:] I. Dobosiewicz [i] J. Gutorow. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2011, 309 s. Uniwersytet Opolski. Zob. też poz. , .
10. B. Leśmian: Z tamtej strony ciszy. [Wiersze]. Wybór i posłowie: J. Gutorow. [Rysnki:] J. Nowosad. Wrocław: Biuro Literackie 2012, 92 s. 44. Poezja Polska od Nowa, 8.
11. T. Różewicz: Znikanie. [Wiersze]. Wybór i posłowie: J. Gutorow. Wrocław: Biuro Literackie 2015, 79 s. 44. Poezja Polska od Nowa, 13.

Zob. też Przekłady poz. , , , .

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN. 2012, 2013, 2024.

Wywiady

Dwaj panowie w łódce nie licząc dyktafonu. Rozm. T. Różycki. Gazeta Forteczna 1999.
Wszystko ulegnie zawieszeniu? Rozm.: A. Gleń, H. Jaroszewicz. Przez Czerń 2000 nr 2.
Wizje lokalne. Rozm. J. Podsiadło. Dziennik Portowy 2001 nr 3 [dot.: X].
Przestrzeń języka. Rozm. G. Jankowicz. Studium 2004 nr 2/3.
Nieuprzedzone spojrzenie. Rozm. B. Zaremba. Tygodnik Powszechny 2005 nr 37.
Otóż właśnie nie wszystko. Rozm. C. Bryk. Powst. ok. 2007 [on-line] Dostępny w Internecie: Link wygasł [dot.: Urwany ślad].
O słuchaniu słów. Rozm. G. Czekański. Powst. 2008 [on-line] Dostępny w Internecie: Link wygasł(http:www.biuroliterackie.pl/przystan) [dot.: Inne tempo].
Brakuje nam kogoś takiego jak Brzozowski. Rozm. J. Orska. Odra 2009 nr 11.
Po prostu życie. Rozm. P. Kaczmarski. Powst. 2010 [on-line] Dostępny w Internecie: Link wygasł [dot.: Nad brzegiem rzeki].
Bardziej radykalny sposób czytania. Rozm. M. Larek. Czas Kultury 2011 nr 6.
Pytania do Jacka Gutorowa. Rozm. R. Wiśniewski. Powst. ok 2011 [on-line] Dostępny w Internecie: Link wygasł [dot.: Księga zakładek].
Leśmian galore. Rozm. K. Northeast. Powst. 2012 [on-line] Dostępny w Internecie: Link wygasł [dot.: B. Leśmian: Z tamtej strony ciszy].
Proliferacje i heterodoksje. Rozm. M. Topolski. Rita Baum 2012 nr 23 [dot.: Księga zakładek].

Słowniki i bibliografie

H. JAMRY: Poeci osobni. Jacek Gutorow, Paweł Marcinkiewicz, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki. Informator biobibliograficzny. Opole 2008.

Ogólne

Artykuły

G. TOMICKI: Refleksy – refleksje na temat twórczości Jacka Gutorowa. Gazeta Forteczna 1991 nr 1.
G. BAR: Poeta nienatchniony. Gazeta Forteczna 1999 nr 9.
G. TOMICKI: Refleksy-refleksje. Gazeta Forteczna 1999 nr 1.
Z. JASKUŁA: Crystal Palace Jacka Gutorowa. Dziennik Portowy 2001 nr 3.
A. STRASZECKA: Gutorow: poeto, kim jesteś, krytyku?Kresy2008 nr 4.
G. KOCIUBA: Dlaczego Jacek Gutorow?Nowa Okolica Poetów2009 nr 32.
A. GLEŃ: Dyskretna przygoda czytania. Uwagi o pisarstwie krytycznym Jacka Gutorowa. „Strony2010 nr 6.
P. KACZMARSKI: Kawalerka z widokiem na morze „Strony 2010 nr 6.
K. MALISZEWSKI: Czytanie obok (Gutorowa). Chwile krytyczne. Strony 2010 nr 6, przedruk w tegoż: Wolność czytania. Mikołów 2015.
W. PIETRZAK: (O)błędne odczytania: Jacek Gutorow, Wallace Stevens i zalękniona perspektywa komparatystyki. Porównania 2014.
K. MALISZEWSKI: Obrazowość poetycka. Notatki o niektórych twórcach i przejawach. Dyskurs 2015 nr 20.
G. OLSZAŃSKI: Wiek męski. Epopeja rozkładu. Katowice 2015, passim.
J. BOROWCZYK: „Przechodzimy ślepo na drugą stronę”. Widzenie języka w poezji Jacka Gutorowa. W: Widzę, więc wiem. Poznań 2020.

Wiersze pod nieobecność

J. DRZEWUCKI: Gutorow: obecność. Twórczość 1998 nr 5.
R.J. KOBIERSKI: Z przepaści w przepaść. Czas Kultury 1998 nr 1.
J. SZAKET: Hurtem. FA-art 1998 nr 4.
H. SZCZUR: Orgia snu. Studium 1998 nr 13/14.
B. WOŁOWICZ: Koniec sezonu na Słowo. Pro Arte 1998 nr 8.
K. HOFFMAN: Domysły postawione na sztorc. O pierwszej książce poetyckiej Jacka Gutorowa. Strony 2010 nr 6.

Aurora

J. NAPIÓRKOWSKI: Po wyjęciu korka z dna „ja. Nowa Okolica Poetów 2001 nr 2.
L. SZARUGA. „Zeszyty Literackie2001 z. 75.
M. KASPRZAK: Czekając na Golgotę. Studium 2002 nr 2.

Na kresach człowieka

A. JANASZCZYK: Studium, czyli otwarcie na kresy. Nowa Krytyka 2002 nr 13.
D. RÓŻYCKA. „Strony2002 nr 1.
J. ORSKA: Derrida w obronie etyki. Teksty Drugie 2004 nr 5.
R. WŁODARCZYK: Prawo do lektury. Gutorow czyta Derridę. Rita Baum 2011 nr 19.

X

A. KAŁUŻA: Przebiegła bezosobowość. Akcent 2002 nr 3.
S. KUŹNICKI: Świat przekreślony na krzyż. Akant 2004 nr 1.

Zob. też Wywiady.

Niepodległość głosu

S. KUŹNICKI: Mapa, która nie musi udawać mapy. Odra 2003 nr 7/8.
P. MACKIEWICZ. „Topos2003 nr 6.
J. MOMRO: Grawitacje języka, grawitacje głosu. Znak 2003 nr 11.
K. NOWOSIELSKI: Prawda oraz imitacje. Nowe Książki 2003 nr 6.
J. ORSKA: Usypianie Prospera. Studium 2003 nr 3/4, przedruk w tejże: Liryczne narracje. Kraków 2006.
R. RUTKOWSKI: Głos G. „Kresy 2003 nr 4.
L. SZARUGA: Próba diagnozy. Przegląd Polityczny 2003 nr 60.
A. KAŁUŻA. „Res Publica Nowa2004 nr 3 [m.in. dot. J. Gutorowa].
J. MUELLER: Metaxu, tam gdzie załamuje się głos…Twórczość2004 nr 1, przedruk w tejże: Stratygrafie. Wrocław 2010.
M. TRACZYK. „Pamiętnik Literacki2007 z. 1.

Linia życia

T. MIZERKIEWICZ: Odroczone słowa. Nowe Książki 2006 nr 12.
K. HOFFMAN: Siedem niekonkluzywnych intuicji i jedna diagnoza. Portret 2007 nr 23.
A. KULA: Pod światło. Tygodnik Powszechny 2007 nr 18.
S. KUŹNICKI: Płaszczyzna porozumienia. Pomosty 2007 t. 12.
W. SETLAK: Nadzieja w geometrii. Topos 2007 nr 4.
K. ZDANOWICZ-CYGANIAK: Młodość, nigdy tam nie byłem. Śląsk 2007 nr 1.

Luminous Traversing

A. Luyat. „The Wallace Stevens Journal”, Baltimore, MD 2008 nr 1.
K. BARTCZAK: Poetry and epistemology. Polish Journal for American Studies 2013 vol. 7.

Urwany ślad

P. BOGALECKI: T(r)opografia. ArtPapier 2007 nr 81.
A. GLEŃ: Językowy eksces. O „Urwanym śladzie” Jacka Gutorowa. Teksty Drugie 2007 nr 6.
A. KAŁUŻA: Fascynacje, ach fascynacje!Nowe Książki2007 nr 7.
J. ŁUKASIEWICZ: Na ostrzu. Odra 2007 nr 6.
P. MACKIEWICZ: Portret człowieka nieuformowanego. FA-art 2007 nr 3, przedruk w tegoż: Małe i mniejsze. Katowice 2013.
J. MOMRO: Trop w trop. Tygodnik Powszechny 2007 nr 18.
J. MUELLER: Nauczki dla awangardy. Wakat 2007 nr 2, przedruk w tejże: Stratygrafie. Wrocław 2010.
T. CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI, J. GUTOROW, K. BIEDRZYCKI, J. FAZAN [i in.]: Poezja jako urwany ślad. Wokół najnowszej książki Jacka Gutorowa. Dyskusja. Dekada Literacka 2008 nr 2/3.
A. GLEŃ: Notatki, marginesy, urwane ślady…Strony2009 nr 1/2.

Inne tempo

A. GLEŃ: Inne tempo” Jacka Gutorowa. (Esej w notatkach). Topos 2009 nr 1/2.
G. KOCIUBA: Własne tempo, czyli samotność długodystansowca. Nowa Okolica Poetów 2009 nr 32.
K. MALISZEWSKI: Nowa poezja, stara bezimienność. Strony 2009 nr 1 /2, przedruk w tegoż: Wolność czytania. Mikołów 2015.
M. PRZYBYLSKA: O niewystarczalności ekfrazy. Polonistyka 2009 nr 2 [dot. wiersza: Niedokończony przekład z Vermeera].
M. RADZIWON: Poezja zasłania mi widok na ogród. Gazeta Wyborcza 2009 nr 142.
R. RŻANY: Co umknęło w spełnieniu. Nowe Książki 2009 nr 1.
K. SIWCZYK: W swoim tempie. W tegoż: Ulotne obiekty ataku. Mikołów 2010.

Zob. też Wywiady.

Nad brzegiem rzeki (1990-2010)

J. ŻABNICKA: Gutorow na granicy. Czas Kultury 2010 nr 5.

Zob. też Wywiady.

Księga zakładek

J. BOROWCZYK: Jacek (krytyk) zawodowiec. Czas Kultury 2011 nr 165/66.
J. HNIDIUK: Siła pisanego słowa. Nowe Książki 2011 nr 11.
A. GLEŃ: Ślad wciąż się urywa. W: Do-prawdy? Studia i szkice o literaturze najnowszej. Opole 2012.

Zob. też Wywiady.

Kartki

L. SZARUGA: Świat poetycki (LXIII). Zeszyty Literackie 2015 nr 3 [m.in. dot. J. Gutorowa].

Życie w rozproszonym świetle

G. JANKOWICZ: Gość – inność. Tygodnik Powszechny 2016 nr 51/52.
A. BERKIETA: Język życia rozproszonego. Nowe Książki 2017 nr 13.
T. KUNZ: Ceremonie żałobne. Znak 2017 nr 7/8.
B. SUWIŃSKI: Na brzegu spojrzenia. Odra 2017 nr 5.
G. TOMICKI: W rozproszonym świetle. Odra 2017 nr 3.

Rok bez chmur

M. OLSZEWSKI: Kilka słów, parę gestów. „Nowe Książki2017 nr 11.
J. SKURTYS: Rok oślepiających świateł. „ArtPapier” [on-line] 2017 nr z 1 III Dostępny w Internecie: Zob. link [dostęp 19 marca 2023].
B. SUWIŃSKI: Na brzegu spojrzenia. Odra 2017 nr 5.
L. SZARUGA: Świat poetycki (73). „Zeszyty Literackie2017 nr 3 [dot. też: W. Kass: Ufność, M.B. Kielar: Nawigacje].

B. Leśmian: Z tamtej strony ciszy

• Zob. Wywiady.

T. Różewicz: Znikanie

T. MIZERKIEWICZ: Różewicz odchodzi. Kwartalnik Artystyczny 2015 nr 4 [m.in. dot. J. Gutorowa].