BIO

Urodzony 24 września 1923 w Wilnie; syn Stanisława Fedeckiego, urzędnika państwowego, i Marii z domu Krzywiec. Uczęszczał do Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie (do 1939). Po wybuchu II wojny światowej w czasie istnienia państwa litewskiego i po włączeniu Litwy do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) uczył się w III Państwowej Szkole Średniej w Wilnie, którą ukończył w maju 1941. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał na wsi w okolicach Lidy. Po zajęciu Litwy przez wojska radzieckie w lipcu 1944 pracował jako korektor w redakcji „Prawdy Wileńskiej”. W sierpniu tego roku przyjechał do Lublina, gdzie został zatrudniony w Polskim Radiu. Od lutego 1945 przebywał w Moskwie. Początkowo był referentem prasowym w Ambasadzie Polskiej, a od września tego roku pracował jako korespondent dziennika „Rzeczpospolita”, na którego łamach debiutował artykułem pt. Poeta rosyjski Nikołaj Asiejew o poezji polskiej (1946 nr 90). W 1947 ożenił się z Lidią Wan. W tymże roku został attaché prasowym Ambasady Polskiej w Moskwie, wówczas także rozpoczął pracę przekładową z literatury rosyjskiej, ogłosiwszy w „Przyjaźni”, dokonane wspólnie z Adamem Galisem, tłumaczenie opowiadania Ilji Erenburga Szczęście (1947 nr 5). W tym okresie studiował też przez dwa lata biologię na uniwersytecie moskiewskim. Od 1947 był członkiem Polskiej Partii Robotniczej (w 1948-89 Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Po powrocie do Warszawy w październiku 1948, podjął studia na filologii słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1952. Jednocześnie w 1948-50 pracował w redakcji literatury rosyjskiej Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Ogłaszał także w 1949-53 w prasie codziennej przekłady z literatury rosyjskiej. W 1950 nawiązał stałą współpracę z redakcją miesięcznika „Twórczość”, początkowo jako członek kolegium redakcyjnego, od 1956 redaktor działu poezji, a od 1964 także autor przeglądu prasy i wydawnictw radzieckich (podpisany zf); publikował tu nadto przekłady z literatury rosyjskiej i artykuły. Od 1951 należał do Związku Literatów Polskich. W 1956-74 był związany ze Studenckim Teatrem Satyryków (STS) jako członek Rady Artystycznej i autor tekstów. W 1957 był jednym z założycieli i członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika poświęconego kulturze radzieckiej „Opinie”. Kilkakrotnie wyjeżdżał do ZSRR. Wygłaszał odczyty na temat literatury rosyjskiej m.in. w Uppsali (1967) i Włoszech (1988). Za tłumaczenia z literatury rosyjskiej otrzymał nagrody „Literatury na Świecie” (1979), za twórczość przekładową nagrodę ZAiKS-u (1986) za 1981 oraz nagrodę im. W. Wasilewskiej przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (1988). W 1988 przeszedł na emeryturę; nadal współpracował (do 2000) z miesięcznikiem „Twórczość”. Zmarł 8 stycznia 2009 w Warszawie.

Twórczość

1. Gościnny występ. Teksty: A. Osiecka, Z. Fedecki, A. Jarecki. [Program estradowy]. Prapremiera: Warszawa, Studencki Teatr Satyryków 1970.

2. Niewolnica. [Operetka]. Libretto: Z. Fedecki, A. Jarecki. Muzyka: N. Strelnikow. Prapremiera: Gliwice, Operetka Śląska 1971.

3. Piosenki kolegi. Składanka słowno-muzyczna. [Współautorzy:] A. Jarecki, A. Osiecka, S. Tym. Prapremiera: Warszawa, Studencki Teatr Satyryków 1973.

4. Casanova w Warszawie. Operetka w 2 aktach. Libretto: Z. Fedecki, A. Jarecki. Muzyka: L. Różycki. Prapremiera: Warszawa, Operetka 1979.

5. Marsz do kąta! Operetki obywatelskie z repertuaru STS. [Współautor:] A. Jarecki. Muzyka: M. Lusztig. Warszawa: Czytelnik 1988, 192 s.

Tu Z. Fedeckiego i A. Jareckiego: Przedmowa wierszem; Marsz do kąta!; Sen o lwie; Głębia nad mostem; Seans; Przygody Gucia.

Teksty piosenek i skecze w przedstawieniach Teatru STS

Idź na spacer, Alegorio. Rewia piosenek. 1958.
Salon Warszawski. Próby. 1958.
Trzeba mieć ciało. Rewia. 1959.
Uśmiechnięta twarz młodzieży. Rewia. 1959.
Część artystyczna. Rewia. 1960.
Wesoła dwururka. Rewia myśliwska. 1961.
[Trzydzieści] 30 milionów. Rewia. 1962.
Wszystko, co nasze. 1963.
Mnie nie jest wszystko jedno. 1964.
Orły z filtrem. Rewia. 1965.
Marsz do kąta. Program składany. 1967.
Kochany Panie Ionesco. 1968.
Raz się żyje. 1969.
A. Jarecki: Wódko, wódeczko. 1969.
Idzie nowe. 1972.
Piosenki kolegi. 1973.

Przekłady i adaptacje

1. A. Kuprin: Olesia. [Opowiadanie]. Warszawa: Czytelnik 1949, 61 s. Przedruk w: A. Kuprin: Utwory wybrane. T. 1. Warszawa 1950; A. Kuprin: Bransoletka z granatów. Warszawa 1960.
2. I. Likstanow: Zielony kamień. [Powieść]. Echo Krakowa 1949 nr 292-355, 1950 nr 1-85, 89, 91-92, 94, 96-97, „Expres Poznański” 1949 nr 1006-1069, 1950 nr 1071-1166, „Expres Wieczorny” 1949 nr 297-362, 1950 nr 1-95. Wyd. osobne [Warszawa:] Czytelnik 1950, 379 s.
Autor przekładu podpisany: Józef Michniewicz.
3. J. Tynianow: Podporucznik Kiże. [Opowiadanie]. Przeł.: Z. Fedecki, T. Mongird. Odrodzenie 1949 nr 19-21. Wyd. osobne: Warszawa: Czytelnik 1949, 82 s. Przedruk w: J. Tynianow: Woskowa figura. Warszawa 1966; wyd. nast. pt. Woskowa figura i inne opowiadania. Warszawa 1978. Por. poz. .
4. W. Inber: Oblężone miasto. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1950, 263 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1952, wyd. ze wstępem A. Jackiewicza: wyd. 3 1953, wyd. 4 1953.
5. I. Gruzdiew: Dzieciństwo Gorkiego. Sztuka w 10 odsłonach. Przeł.: Z. Fedecki, K.I. Gałczyński. Warszawa: Czytelnik 1951, 99 s.
6. M. Tank: Bajka o Muzyce. Przeł.: Z. Fedecki, J. Mietkowski, T. Mongird. [Warszawa:] Książka i Wiedza 1951, 25 s.
7. I. Likstanow: Walka o zielony skarb. Dziennik Łódzki 1952 nr 288-312, 1953 nr 1-152.
Autor przekładu podpisany: Józef Michniewicz.
8. Słowo o wyprawie Igora. Przekł. poetycki: J. Tuwim. Przekł. filologiczny: A. Obrębska-Jabłońska i Z. Fedecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 175, VIII, 46 s.
9. M. Gribaczow: Drodzy ziomkowie. Wiersze. Przeł.: Z. Fedecki, T. Mongird. Warszawa: Czytelnik 1955, 118 s.
10. A. Arbuzow: Godzina dwunasta. (Tragikomedia w 3 aktach). Przeł.: Z. Fedecki, W. Komarnicka. Dialog 1959 nr 12 s. 30-72.
11. I. Gonczarow: Fregata Pallada. Powieść. Przeł. R. Auderski. Przejrzał i skrócił Z. Fedecki. Warszawa: Iskry 1960, 475 s.
12. W. Tendriakow: Trójka, siódemka, as. [Opowiadanie]. Warszawa: Iskry 1960, 99 s. Przedruk zob. poz. .
13. L. Zorin: Dostrzec w porę. (Sztuka w 2 aktach). Przeł.: Z. Fedecki, W. Komarnicka. Dialog 1960 nr 8 s. 39-65.
14. B. Okudżawa: Jeszcze pożyjesz. [Opowiadanie]. Twórczość 1962 nr 4 s. 8-55. Wyd. osobne: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 108 s.
15. E. Kapijew: Notatki z frontu 1941-1944. Wybrał i przeł. Z. Fedecki. Warszawa: Czytelnik 1963, 261 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1977, [wyd. 3] 1984.
16. I. Zwieriew: Drugi kwietnia. Niewymyślone historie. [Opowiadania]. Przeł.: Z. Fedecki, Z. Głowiakowa. Warszawa: Iskry 1965, 158 s.
17. M. Bułhakow: Powieść teatralna. Dialog 1966 nr 3-5. Wyd. osobne: Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 216 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Czytelnik 1980; wyd. 3 Gdynia: Atext 1991; [wyd. 4] Warszawa: Rytm 1994; Warszawa: Prószyński i S-ka 2000.
18. D. Charms: Elżbieta Bam. [Jednoaktówka]. Przeł.: Z. Fedecki i W. Woroszylski. Dialog 1966 nr 12 s. 40-50. Wystawienie: łącznie z A. Tołstoj: Sen Popowa; W. Sławkin: Kiepskie mieszkanie pt. Trójskok. Warszawa, Studencki Teatr Satyryków 1968. Przedruk w: Kto jest kto? Rosyjskie jednoaktówki komediowo-satyryczne. Warszawa 1981 s. 267-300.
19. L. Zorin: Rzymska komedia. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: Z. Fedecki, W. Komarnicka. Dialog 1966 nr 11 s. 46-74.
20. Fatalista. Scenariusz filmowy na podstawie opowiadania Michaiła Lermontowa. Ekranizacja 1967.
21. Upiór. Scenariusz filmowy według Aleksieja Konstantinowicza Tołstoja. [Współautor:] S. Lenartowicz. Ekranizacja 1967.
22. W. Aksjonow: W pół drogi do księżyca. Przeł.: Z. Fedecki, W. Komarnicka. W: Wasilij Aksjonow: W pół drogi do księżyca. Opowiadania. Warszawa: Iskry 1968 s. 159-192. Wyd. osobne: Warszawa: Książka i Wiedza 1978, 84 s.
23. W. Katajew: Święta studnia. [Powieść]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 138 s. Wyd. 2 tamże 1979.
24. N. Korżawin: Kiedyś w roku dwudziestym... [Utwór dramatyczny]. Przeł.: Z. Fedecki, W. Komarnicka. Dialog 1969 nr 11 s. 49-78. Wystawienie: Wrocław, Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego 1969.
25. E. Sniegiriew: Dasz mi trzech synów. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1969.
26. W. Aksjonow: Szkoda, że was tam nie było. [Opowiadania]. Przeł.: Z. Fedecki, A. Mandalian. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1971, 229 s.
27. Podporucznik Kiże. Komedia w 2 częściach osnuta na tle legendy kancelaryjnej opisanej przez Jurija Tynianowa w opowiadaniu pod tym samym tytułem. [Współautor:] A. Jarecki. Powst. ok. 1972. Wystawienie: teatralne: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1981; telewizyjne: Telewizja Polska 1996. Por. poz. .
Przygotowywana do wystawienia w 1972/73 w Teatrze Polskim w Warszawie; odbyła się jedynie próba generalna.
28. Róża Stambułu. [Wodewil]. Libretto wg L. Falla: Z. Fedecki, A. Jarecki, J. Słotwiński. Muzyka: L. Fall. Wystawienie: Lublin, Operetka 1973.
29. J. Trifonow: Długie pożegnanie. [Opowiadanie]. Twórczość 1974 nr 2-3. Wyd. łączne z: J. Trifonow: Bilans wstępny. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 188 s. Wyd. 2 tamże 1978. Wyd. osobne Warszawa: Książka i Wiedza 1976, 158 s.
30. M. Zabołocki: Triumf rolnictwa. [Poemat]. Warszawa: Wyd. nakład PP [Przedsiębiorstwo Państwowe] Pracownie Sztuk Plastycznych w Warszawie 1975, 36 s.
31. M. Pawłowa: Małe sztuki dla sceny jarmarcznej: Nieboszczyk; Idiota; Z życia pewnego księcia; Potęga sztuki. Przeł.: Z. Fedecki, W. Komarnicka. Dialog 1976 nr 6 s. 78-88. Telewizja Polska 1995.

Przedruk sztuki Idiota w: Kto jest kto? Rosyjskie jednoaktówki komediowo-satyryczne. Warszawa 1981 s. 484-501. Wystawienie pt. Urzędnik: Wałbrzych, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego 1998.

32. M. Gogol: Martwe dusze. Przeł. W. Broniewski. Oprac.: Z. Fedecki. Wystawienie: Warszawa, Teatr Rozmaitości 1977.
33. Polska krew. Operetka w 3 aktach. Libretto: Z. Fedecki, A. Jarecki, J. Słotwiński według L. Steina. Muzyka: O. Nedbal. Prapremiera: Gliwice, Operetka Śląska 1979.
34. J. Trifonow: Dom nad rzeką Moskwą. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1979, 191 s.
35. W. Tendriakow: Trójka, siódemka, as. Opowiadania. Warszawa: Książka i Wiedza 1983, 172 s.
36. J. Mazarin: Kolabo-song. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1985, 149 s.
37. W. Wysocki: 14 piosenek w przekładach Ziemowita Fedeckiego. [Wstęp:] Z. Fedecki. Warszawa: Czytelnik 1986, 93 s. Wyd. 2 tamże 1986.
38. D. Daeninckx: Na wszelki wypadek. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1988, 157 s.
39. L. Pietruszewska: Nasz skład. Przekł. powst. ok. 1989. Wystawienie: Adaptacja: J. Buchwald. Telewizja Polska 1989; Adaptacja: A. Augustynowicz. Kalisz, Teatr im. W. Bogusławskiego 1991.
40. A. Płatonow: Katarynka. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: Z. Fedecki, A. Pomorski. Dialog 1990 nr 7 s. 53-85.
41. B. Okudżawa: Jeszcze pożyjesz. Przekł. opowieści i piosenek Z. Fedecki. Warszawa: Rytm 1992, 106 s.
42. H.M. Enzensberger: Zagłada Titanica. Komedia. Przekł.: Z. Fedecki, G. Prokop. Warszawa: Prokop 1994, 120 s.
Tu w przekł. Z. Fedeckiego: Pieśń trzynasta, s. 48-50; Pieśń dwudziesta, s. 60-67.

Prace redakcyjne

1. A. Puszkin: Utwory wybrane. Red.: Z. Fedecki, A. Ważyk. [Warszawa:] Czytelnik 1950, 508 s.
2. M. Gogol: Utwory wybrane. T. 2. Tłum. pod red. Z. Fedeckiego. [Warszawa:] Czytelnik 1951, 513 s. Wyd. 2 tamże 1953.
3. I. Gonczarow: Obłomow. [Powieść]. Przeł. N. Drucka. Pod red. i z przypisami Z. Fedeckiego. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 534 s.
4. Antologia poetów dekabrystów. Oprac. i przypisami opatrzył Z. Fedecki. Słowo wstępne: S. Fiszman. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, XIII, 133 s.
5. I. Gonczarow: Urwisko. Powieść. Przeł. K.A. Jaworski. Pod red. i z przypisami Z. Fedeckiego. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 838 s.
6. M. Gribaczow: Wiosna w „Pobiedzie. Poemat. Przeł. T. Mongird pod red. Z. Fedeckiego. Warszawa: Czytelnik 1952, 86 s.
7. Nowela rosyjska XIX wieku. Wybrał i oprac. Z. Fedecki. Wstępem opatrzył A. Sandauer. T. 1-2. Warszawa: Nasza Księgarnia 1954, 550 + 408 s. Wyd. 2 pt. Opowiadania pisarzy rosyjskich dziewiętnastego wieku, tamże 1967.
8. K.I. Gałczyński: Satyra, groteska, żart liryczny. Wybór i red.: Z. Fedecki. Warszawa: Czytelnik 1955, 406 s. Wyd. 2 tamże 1957.
9. I. Gonczarow: Zwykła historia. [Powieść]. Przeł. W. Rogowicz. Pod red. i z przypisami Z. Fedeckiego. Warszawa: Książka i Wiedza 1955, 332 s.
10. K.I. Gałczyński: Wiersze. Wyboru dokonał Z. Fedecki. Warszawa: Czytelnik 1956, 743 s.
11. M. Gogol: Pisma wybrane. W 4 tomach. Pod red. i ze wstępem Z. Fedeckiego. Warszawa: Czytelnik 1956-1957, 432 + 289 + 377 + 317 s.
12. S. Jesienin: Poezje. Red. i słowo wstępne Z. Fedecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1960, 274 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1967, wyd. 3 1971, wyd. 4 1973.
13. M. Tichonow: Turkusowy pułkownik. [Opowiadania]. Przeł. A. Galis. Wybór: Z. Fedecki. Warszawa: Iskry 1964, 302 s.
14. S. Jesienin: Poezje wybrane. Wybór i przedmowa Z. Fedecki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 135 s.
15. S. Jesienin: Poezje. Stichotvorenija. Wybór: Z. Fedecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 362 s.
Tekst w języku polskim i rosyjskim.
16. Pięciu poetów: Aleksander Błok; Anna Achmatowa; Borys Pasternak; Włodzimierz Majakowski; Sergiusz Jesienin. Wstęp: S. Pollak. Poezje Błoka, Achmatowej, Pasternaka i Majakowskiego oprac.: S. Pollak. Poezje Jesienina oprac.: Z. Fedecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 601 s.
17. M. Zabołocki: Poezje. Wybór i słowo wstępne: Z. Fedecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1976, 158 s.
18. Dzień meduzy. Opowiadania 1976. Wybór: Z. Fedecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 474 s.
Antologia opowiadań radzieckich.
19. M. Zabołocki: Poezje wybrane. Wybór, wstęp i posłowie: Z. Fedecki. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1978, 107 s.
20. E. Stachura: Poezja i proza. Komitet red.: H. Bereza, Z. Fedecki, K. Rutkowski. Wstęp: K. Rutkowski. Posłowie: H. Bereza. T. 1-5. Warszawa: Czytelnik 1982, 461 + 422 + 382 + 269 + 468 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1984, wyd. 3 1987.
21. E. Stachura: Wybór wierszy. Wybór i wstęp: Z. Fedecki. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1982, 172 s. Wyd. 2 tamże 1983.
22. I. Babel: Historia jednego konia. [Opowiadania]. [Wyboru dokonał Z. Fedecki]. Warszawa: Czytelnik 1983, 559 s. Wyd. 2 w tym wyborze tamże 1988.
Informacja o autorze wyboru w wyd. 2.
Tu także przekł. m.in. Z. Fedeckiego.
23. Ciopłyja wieczary... dy chałodnyja ranki... Czyli co śpiewano w Feliksowie. Warszawa 1992, 160 s. Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
Zbiór ludowych piosenek białoruskich zebranych w okresie wojny przez Z. Fedeckiego w okolicach Lidy. Tekst zapisany cyrylicą i alfabetem łacińskim.
24. K.I. Gałczyński: Wiersze na polskich obłokach: poezje, „Zielona Gęś”, Listy z fiołkiem. Wybór i wstęp: Z. Fedecki. Warszawa: Świat Książki 1999, 638 s.
25. J. Tuwim: Dom mój. Cztery ściany wiersza. Wiersze, poematy, przekłady. Wybór i posłowie: Z. Fedecki. Warszawa: Świat Książki 2000, 517 s.
26. R. Kołodziej: Po tej stronie. [Wstęp:] Z. Fedecki. [Red.: Z. Fedecki]. Warszawa: Nakład autora 2001, 55 s.
Informacja o redaktorze od Z. Fedeckiego.
27. E. Stachura: Cudne manowce. Wiersze, piosenki, poematy, proza poetycka. Wybór i posłowie: Z. Fedecki. Warszawa: Libras 2001, 328 s.
28. Z. Mikulski: Wiersze. [Przedmowa:] Z. Fedecki. [Red.: Z. Fedecki]. Warszawa: Nakład B. i Z. Fedeckich oraz R. Kołodzieja 2002, 61 s.
29. R. Wojaczek: Chodzę i pytam. Wybór wierszy. Wybór i wstęp: Z. Fedecki. Warszawa: Libros 2002, 175 s.
30. A. Osiecka: Nie narzekajmy na klimat. Piosenki i widowiska. Wybór i przedmowa: Z. Fedecki. Warszawa: Świat Książki 2003, 239 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN [ok. 1957].

Wywiady

Literatura jak każda inna. Rozm. H. Kowalska. Kierunki 1986 nr 45 [dot. przekładów z języka rosyjskiego].
Oni nazwali mnie „perfidny exhumator pseudoliteratury. Rozm. Z. Kresowaty. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 3.
W cieniu „Doktora Żywago. Rozm. A. Żebrowska. Przegląd 2003 nr 46.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

A. Bednarczyk: Włodzimierz Wysocki w przekładach Ziemowita Fedeckiego. Przegląd Rusycystyczny 1988 z. 3/4.
R. Kołodziej: Ta chwila. Twórczość 2003 nr 12.