BIO

Urodzony 24 grudnia 1887 w Łodzi; syn Altera Fallka, fabrykanta pudełek. W 1909 ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie i podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ, do 1912/13). Debiutował w 1911 recenzją pt. Z teatru dotyczącą sztuki Juliusa Zeyera pt. Legenda z Erynu , ogłoszoną w „Łanie Młodzieży” (nr 3). W 1915 uzyskał na UJ doktorat prawa. Po krótkim okresie prowadzenia praktyki prawniczej zrezygnował z pracy w tym zawodzie i został nauczycielem polonistą. Współpracował jako redaktor działu literackiego z „Nowym Dziennikiem” (1918-23). Związany był z żydowskim teatrem lalkowym w Krakowie; w 1920 wyreżyserował przedstawienie kabaretowe pt. Korowód marionetek , pierwszą szopkę graną przez ten zespół. Na przełomie 1923/24 przeprowadził się do Łodzi, gdzie podjął pracę w szkolnictwie. W latach międzywojennych uczył języka i literatury polskiej w I Gimnazjum Męskim Żydowskiego Towarzystwa Szkół Średnich w Łodzi. Równocześnie prowadził badania z zakresu biblistyki oraz teatrologii. Brał udział w łódzkim ruchu polonistycznym, był członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej. Z ramienia tego stowarzyszenia redagował „Pogram Teatru dla Młodzieży Szkolnej”; publikował artykuły na łamach „Kolumny Literackiej” prowadzonej przez członków Towarzystwa przy „Kurierze Łódzkim”. Artykuły i recenzje teatralne drukował nadto w „Głosie Porannym”, „Prawdzie” i „Republice”. W 1936 otrzymał Srebrny Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury za szerzenie zamiłowania do literatury polskiej. Od 1937 wchodził w skład komitetu redakcyjnego „Prac Polonistycznych”; w piśmie tym zamieszczał m.in. studia teatrologiczne oraz wypowiedzi na temat dydaktyki języka polskiego. Zajmował się popularyzacją literatury polskiej, wygłosił wiele odczytów poświęconych tej tematyce. Wybuch II wojny światowej zastał go w Łodzi, skąd w listopadzie 1939 przedostał się na tereny przyłączone do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i objął kierownictwo szkoły powszechnej w Brodach. Po wkroczeniu armii niemieckiej, został latem 1941 rozstrzelany przez Niemców w okolicach Brodów.

Twórczość

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Z życia Oskara Wilde'a. Nowy Dziennik 1918 nr 56, 74, 81.
Motywy biblijne w „Panu Tadeuszu” Mickiewicza. Miesięcznik Żydowski 1931 nr 11 s. 400-412.
Szkice i studia o wpływie Biblii na literaturę polską. „Rocznik I Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Żydowskiego Szkół Średnich za rok 1929/30”; odbitka. Warszawa 1931, 88 s.
Świat biblijny w twórczości Jana Kochanowskiego. W: Pamiętnik Zjazdu Naukowego w Krakowie 8 i 9 czerwca 1930. Warszawa 1931 s. 383-421.
Motywy biblijne w III cz. „Dziadów” Mickiewicza. „Rocznik I Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Żydowskiego Szkół Średnich za rok 1930/31”; odbitka. [Łódź] 1932, 48 s.
Scena łódzka pod dyrekcją Aleksandra Zelwerowicza. Karta z dziejów teatru łódzkiego (1908/1911). „Prace Polonistyczne” Seria 1: 1937 s. 197-246.
Z dziejów sceny łódzkiej. Teatr Aleksandra Zelwerowicza w Łodzi w roku 1920/21. „Prace Polonistyczne” Seria 2: 1938 s. 197-272.
Cztery sezony teatru łódzkiego. (Dyrekcja Szyfmana i Gorczyńskiego 1925-1927 i dyrekcja Gorczyńskiego 1927-1929). „Prace Polonistyczne” Seria 3: 1939 s. 271-332.

Prace edytorskie

1. Pieśń nad pieśniami. [Tłum.] Z. Bromberg-Bytkowski. Do druku przygotował, wstępem i słowem o „Pieśni nad pieśniami” zaopatrzył W. Fallek. Łódź: Komitet uczczenia pamięci Z. Bromberga-Bytkowskiego 1924, 68 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 6. Kraków 1948 (S. Skwarczyńska).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 5. Łódź2002 (J. Starnawski).

Ogólne

Artykuły

J.Z. Jakubowski: Wilhelm Fallek. „Prace Polonistyczne” Seria 4: 1940/1946 [wspomnienie pośmiertne].
R. Löw: Wilhelm Fallek. W tegoż: Rozpoznania. Kraków 1998.

Szkice i studia o wpływie Biblii na literaturę polską

J. Birkenmajer. „Ruch Literacki1931 nr 9.
E. Stein: Wpływ Biblii na literaturę polską. Miesięcznik Żydowski 1931 z. 3.