BIO

Urodzona 13 stycznia 1930 w Lublinie; córka Ferdynanda Grubnera i Ireny z Malinowskich, urzędników. Po ukończeniu gimnazjum Wacławy Arciszowej w Lublinie studiowała polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1949 wyszła za mąż za Wiktora Eysymontta, aktora, później dziennikarza. Debiutowała w 1951 wierszem pt. Słowo o pokoju , opublikowanym w „Sztandarze Ludu” (nr 88). W 1953 przeniosła się do Warszawy i rozpoczęła pracę dziennikarską. Była członkiem zespołu redakcyjnego „Słowa Powszechnego” i tygodnika „Dziś i jutro” (dział literacki), a następnie „Kierunków” (od 1956). Z pismami tymi współpracowała do 1957. W 1954-56 należała do Stowarzyszenia „PAX”. W 1957 podjęła pracę w redakcji tygodnika „Za i przeciw”, na jego łamach ogłaszała wiersze, opowiadania, recenzje i liczne artykuły (do 1983). W 1962 została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP) oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od lat sześćdziesiątych zajmowała się także twórczością dla dzieci jako autorka wierszy, opowieści baśniowych, opowiadań, widowisk i słuchowisk radiowych. Od 1976 uczestniczyła w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych, brała udział w spotkaniach związanych z Tygodniami Kultury Chrześcijańskiej. W 1978-82 była radną Dzielnicowej Rady Narodowej w Warszawie-Śródmieściu (zwolniona na własną prośbę). Od 1978 pełniła funkcję sekretarza, a później członka zarządu Koła Literatury dla Dzieci i Młodzieży w ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). W 1981 została członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w kole twórców Regionu „Mazowsze”. W latach osiemdziesiątych uczestniczyła nadal w działalności Duszpasterstwa Środowisk Twórczych oraz działała w ośrodku twórczym „Arka” przy kościele parafialnym pod wezwaniem „Wniebowstąpienia Pańskiego”. Od 1989 należała do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Była laureatką konkursów literackich. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1979) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987). Zmarła 5 marca 1996 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Bródnowskim.

Twórczość

1. Posiew wiatru. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1958, 34 s.

2. Noc pod zegarem. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1961, 133 s.

Zawartość

Nowa służąca; Pięć godzin domu; Pożoga; Koncert na dwa instrumenty; Po drugiej stronie horyzontu; Noc pod zegarem; Reportaż z choroby; Tornister pełen marzeń; Pamiętnik z innego czasu.

3. Po drugiej stronie zegara. [Opowieść dla dzieci]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1966, 127 s.

4. Podróże z ptaszkiem. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1970, 70 s.

5. O Jacku, który chciał zostać królem. [Baśń dla dzieci]. Warszawa: Ruch 1972, 62 s.

6. Awantura z wujkami. [Opowiadanie dla dzieci]. Płomyczek 1973 nr 9-11. Wyd. osobne Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1975, 37 s.

Nagrody

Nagroda w konkursie Biura Wydawniczego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Książka Ruch” w 1972.

Przekłady

angielski

The uncles. [Przeł.] J. Brodzki. Warszawa 1975.

niemiecki

Das Abenteuer mit den Onkeln. [Przeł.] U. Iwanków. Warszawa 1975.

7. Bractwo Zaginionej Biedronki. [Baśń dla dzieci]. Warszawa: Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa Książka Ruch 1973, 66 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, wyd. 3 tamże 1991.

Nagrody

II nagroda w konkursie Biura Wydawniczego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Książka Ruch” na powieść dla dzieci w 1971.

Przekłady

niemiecki

Das Verschwundene Marienkäferchen. [Przeł.] G. Kelm. Warszawa 1976.

rosyjski

Druz'ja Volšebnoj Bukaški. [Przeł.] M. Maconi. Warszawa 1977.

8. Góra Ararat. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1974, 142 s.

Zawartość

Biała podłoga albo małe sny; Ostatnia wizyta albo podwójne role; Gruszka albo sztafeta; Różyczka albo imiona czasu; Ogrodnicy albo wierność; Sen albo koniec świata; Powrót albo ucieczka; List albo góra Ararat; Czas przeszły dokonany; Pasażerowie albo próba; Litera albo początek.

9. Wielka przygoda w małym miasteczku. [Bajka dla dzieci]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1976, [12] k. Wyd. nast.: [Warszawa:] Inspiracje. Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Zespół Kultury i Oświaty Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Książka Ruch” 1984. Prapremiera: Warszawa, Teatr Buffo 1979.

10. Żywioł piąty. [Wiersze]. Warszawa: Wydawnictwo Novum 1977, 31 s.

11. Egzamin na królewnę; Doba, zegar i ich godziny. [Utwory dramatyczne dla dzieci]. [Warszawa:] Inspiracje. Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Zespół Kultury i Oświaty Zarządu Głównego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa Książka Ruch 1984, 29 s.

12. Tajemnica Skrzaciej Doliny. [Powieść]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984, 113 s.

13. Opowieści z naszego podwórka. [Opowiadanie dla dzieci]. Warszawa: Czytelnik 1990, 81 s.

Prace redakcyjne

1. J. Kozłowski: Agnuski. [Wiersze]. [Wybór i wstęp:] B. Eysymontt. Warszawa: Korab 1991, 48 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1973, 1992.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).

Ogólne

Artykuły

K. Pieńkosz: Z notatnika recenzenta: Teczka pełna wierszy. Poezja 1978 nr 9.
L. Żuliński: Anioły poezji, anioły prozy. W tegoż: Sztuka wyboru. Warszawa 1979.
E. Eysymontt-Zdanowicz: Twórczość była jej powołaniem. Guliwer 1996 nr 5 [wspomnienie córki spisane przez Z. Beszczyńską].

Noc pod zegarem

H. Małgowska: Próby i stylizacje. Współczesność 1962 nr 9.

Góra Ararat

L. Żuliński: Fikcja pełna prawdy. Nowe Książki 1974 nr 19.
W.J. Tkaczuk: Niepodzielność. Twórczość 1975 nr 1.

Wielka przygoda w małym miasteczku

W. Panek: Debiut w teatrze Buffo. Teatr 1979 nr 9.

Żywioł piąty

W. Natanson. „Za i Przeciw1977 nr 47.
Z. Dolecki „Słowo Powszechne 1977 nr 246.