BIO

Urodzony 29 maja 1924 we Lwowie; syn Aleksandra Witeszczaka, urzędnika samorządowego, i Romany z domu Elektorowicz, pianistki i pedagoga gry na fortepianie. Do szkół uczęszczał we Lwowie. Po wybuchu II wojny światowej i włączeniu Lwowa do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich kontynuował naukę w szkole średniej. W czasie okupacji niemieckiej otrzymał świadectwo dojrzałości na tajnych kompletach i pracował jako karmiciel wszy w Instytucie Behringa we Lwowie produkującym szczepionki przeciwtyfusowe. Był żołnierzem Armii Krajowej. W 1944 przebywał w Krakowie, gdzie pracował jako robotnik. Po wyzwoleniu zamieszkał w 1945 na Śląsku, po czym powrócił do Krakowa. Studiował początkowo ekonomię i prawo w Akademii Handlowej i w Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie anglistykę; magisterium uzyskał w 1952. Jako poeta debiutował w 1947 wierszem Drzewo , opublikowanym na łamach „Dziennika Literackiego” (nr 8), jako krytyk na łamach tegoż pisma w 1949 (nr 44). W 1948 ożenił się z Marią Kruszyńską. W 1948-50 prowadził Akademicki Klub Literacki. Był też członkiem Klubu Młodych przy Oddziale Krakowskim Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1950-52 pracował w Bibliotece Jagiellońskiej, następnie do 1956 w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, najpierw jako korektor, później jako redaktor techniczny. W 1950-55 nie publikował (z własnej woli) żadnych utworów. W 1956/57 był nauczycielem języka angielskiego w Liceum im. B. Nowodworskiego w Krakowie. W 1957-72 pracował w redakcji „Życia Literackiego” (dział zagraniczny) jako krytyk, eseista i autor felietonów (m.in. cykle: Zachód przez lornetkę , Telewizja i życie , Koktajl zachodni ). Równocześnie publikował wiersze, artykuły i przekłady m.in. na łamach czasopism: „Twórczość” (od 1957) i „Współczesność” (1959-66). W 1958 został członkiem ZLP (w 1963 członek zarządu Oddziału Krakowskiego). Odbył podróże zagraniczne – m.in. do Francji, Związku Radzieckiego, Grecji, Czechosłowacji i krajów bałkańskich. Przebywał w Stanach Zjednoczonych na stypendium Forda (1961) oraz jako uczestnik International Writing Program na uniwersytecie w Iowa (1966-67); wygłaszał odczyty na uniwersytetach w Berkeley, Austin, Chapel Hill i in. W 1972 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1972-77 był kierownikiem literackim teatru Bagatela w Krakowie. W tym też okresie był stypendystą British Council w Anglii, uczestnikiem Salzburg Seminar for American Studies w Austrii oraz stypendystą rządu włoskiego (1975). Kontynuował działalność literacką i przekładową, publikując m.in. na łamach pism: „Poezja” (1966-70), „Literatura na świecie” (1971-74), „Dziennik Polski” (1973-77). Następnie współpracował głównie z „Tygodnikiem Powszechnym” (od 1980); ogłosił też utwór w wydawanym poza cenzurą piśmie „Zapis” (1978). Brał nadal czynny udział w działalności ZLP: od 1975 był ponownie członkiem zarządu Oddziału Krakowskiego (w 1978-83 wiceprezes), a w 1980-83 nadto członkiem Zarządu Głównego (przewodniczący Zespołu do Spraw Upowszechniania Kultury). W 1981 należał do założycieli, a następnie do zespołu redakcyjnego (kierownik redakcji zagranicznej) miesięcznika literackiego „Pismo” (do jego likwidacji w 1983). Po rozwiązaniu ZLP działał w podziemnych strukturach krakowskiego środowiska literackiego. Publikował utwory w czasopismach wydawanych poza cenzurą, m.in. w „Miesięczniku Małopolskim”. W 1985 otrzymał nagrodę zespołową Kultury Niezależnej. W 1984-89 był członkiem zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie i współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej w tym mieście. W 1989-91 należał do Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Współpracował z miesięcznikiem „W drodze” (1989-90). W 1989 był członkiem założycielem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i do 1991 wiceprezesem Oddziału Krakowskiego. Należał do zespołu redakcyjnego tygodnika „Dekada Literacka” (1990-1994). W 1993-94 współpracował z pismem „Arka”, a od 1995 z pismem „Arcana”. W 2000 otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla polskiej kultury. Odznaczony Złotą Odznaką „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa” (1971) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (1975). Zmarł 18 września 2019 w Krakowie; pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Twórczość

1. Świat niestworzony. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957, 71 s.

Zawartość

Cykle: Wakacje po wojnie; Oczy w szparze; Kształt popiołu; Ptaki nielotne; Sny dziewczęce; Kreski.

2. Kontury. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 52 s.

Zawartość

Cykle: Na wysokość zaniku; Zapomnienie.

3. Rejterada. [Opowiadania]. Katowice: Śląsk 1963, 214 s.

Zawartość

Papierosy; Nawrócony, Rozproszenie; Temat z wariacjami; Eksperyment; Wiry; Można sobie wyobrazić; W zamkniętych oczach; Czasy i tryby; Klucze; Rejterada.

4. Zwierciadło w okruchach. Szkice o powieści amerykańskiej i angielskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966, 362 s.

Zawartość

Od autora. – Cz. 1: Henry James, czyli metoda; Dookoła Ulissesa [J. Joyce'a]; Latarnia nad falami czasu [V. Woolf]; Wolfe, czyli odkrywanie Ameryki; O Williamie Faulknerze; Henry Miller – bunt przeciw formie; „Pod wulkanem” [M. Lowry'ego]. – Cz. 2: Ernest Hemingway – jego bohater – kodeks – styl; O Johnie Dos Passosie; Steinbeck czyli triumf anarchisty; Saroyan – kwatermistrz sentymentu; Mądre dzieci Salingera; Od ideologii do „hipsteryzmu” [N. Mailer]; Kariera „gniewnych”; Rebelia – przeciw komu? – Cz. 3: H.G. Wells; Skarby domu Salomona [A. Huxley]; Lawrence czyli próba całości; Diament wielki jak Ameryka [F. Scott (Key) Fitzgerald]; Żywioły i mity Roberta Penn Warrena; Greene'a alegoryczne „dreszczowce”; Mit powrotu do Arkadii [T.N. Wilder]; Azyle Capote'a. – Noty biobibliograficzne.

5. Przedmowy do ciszy. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 56 s.

Wiersze oryginalne oraz przekłady utworów poetów: C. Aiken, W.H. Auden, E.E. Cummings, E. Pound, W. Stevens.

6. Z Londynu do Teksasu i dalej. [Szkice z podróży]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 225 s.

Pierwodruki fragmentów w „Życiu Literackim” 1967-1969.

Zawartość

Cz. 1. U Brytyjczyków. – Cz. 2: Ameryka mniej znana; Na głębokie południe; Spotkania literackie; Konfrontacje.

7. Przechadzki Sylena. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1971, 196 s.

Zawartość

Przechadzki Sylena; Zaproszenie do zamku; Nazwijmy to morderstwem; W potrzasku.

8. Motywy zachodnie. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 434 s.

Wybór felietonów drukowanych w prasie literackiej w latach 1968-1972.

9. Gwiazdy drwiące. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1974, 205 s.

10. Przeklęty teatr. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1977, 257 s.

Zawartość

Wieczór narodów; Pani Brinkle i jej narzeczeni; Przeklęty teatr. [Radio 1980]; W potrzasku [poz. ]; Można sobie wyobrazić; Rejterada [poz. ]; Czasy i tryby [poz. ]; Przechadzki Sylena [poz. ].

11. W lochu Ferrary. [Powieść o T. Tassie]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1980, 244 s.

12. Całe kłamstwo świata. [Wiersze]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983, 73 s.

13. Być i nie być. [Opowiadania]. Kraków: Oficyna Literacka 1993, 90 s.

Zawartość

Prolog; Ścigany; Nieosiągalna; Best Writer is a Dead Writer; W zamkniętych oczach; Wiry; Zaproszenie; Obcowanie; Przed wymarszem; Być i nie być. (Epilog).

14. Jeden znak. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Św[iętego] Stanisława B[iskupa] M[ęczennika] Archidiecezji Krakowskiej 1993, 116 s.

15. Anglosaskie muzy. [Szkice literackie]. Kraków: Arcana 1995, 197 s.

16. Czasy i chwile. [Wiersze]. Kraków: Baran i Suszczyński 1998, 44 s.

17. Nienawiść. [Opowiadania]. Kraków: Arcana 2001, 168 s.

18. Niektóre stronice. Wiersze wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004, 97 s.

19. Z(a)myślenia. [Wiersze], Kraków: Arcana 2006, 96 s.

Przekłady

1. W.C. Williams: Poezje. Wybór, przekł. i słowo wstępne: L. Elektorowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 57 s.
2. J. Conrad: Ostatnie szkice. (Dzieła T. 25). Przeł.: H. Carrol-Najder, L. Elektorowicz, J. Miłobędzki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974, 251 s.
W przekładzie L. Elektorowicza 16 szkiców.
3. A. Ginsberg: Howl. Dla recytatora i zespołu wykonawców. Przeł. L. Elektorowicz. Muzyka: B. Schäffer. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1974, [10], XV s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
4. D.H. Lawrence: Poezje wybrane. Wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył L. Elektorowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1976, 179 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
5. S. Crane: Capriccio. [Muzyka:] J.R. Bukowski. Przeł. L. Elektorowicz. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1981, 34 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.
6. P.B. Shelley: Prometeusz wyzwolony. [Wiersze]. Przekł. i posłowie: L. Elektorowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 182 s.
7. W.H. Auden: Poezje. Wybór, posłowie i przekł.: L. Elektorowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 294 s.
Tekst w języku polskim i angielskim.

Zob. też Twórczość poz. oraz Prace redakcyjne poz. 1, 2, 5.

Prace redakcyjne

Zob. też Przekłady poz. , , .

1. Hemingway w oczach krytyki światowej. Wyboru dokonał L. Elektorowicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 537 s.
Tu w przekładzie L. Elektorowicza: R.P. Warren: Hemingway, s. 27-59; H. Levin: Uwagi o stylu E. Hemingwaya, s. 205-238, – ponadto: Kalendarium życia i twórczości E. Hemingwaya.
2. R. Frost: Wiersze. Wybór i słowo wstępne: L. Elektorowicz. Przeł. L. Elektorowicz i in. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972, 130 s.
3. E. Hemingway: Komu bije dzwon. Przeł.: B. Zieliński. Oprac. i wstęp: L. Elektorowicz. Wrocław, Kraków: Wydawnictwo Ossolineum 1978, CXVI, 659 s. Biblioteka Narodowa II, 194. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1988, wyd. 3 poprawione 1992.
4. W.H. Auden: Poezje. Wybrał i posłowiem opatrzył L. Elektorowicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 294 s.
Tekst w języku polskim i angielskim; tu również przekł. L. Elektorowicza.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1976, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Kisiel).

Ogólne

Artykuły

J. Bujnowski: Przemiany w poezji w Polsce. Kontynenty”, Londyn 1965 nr 75-76.

Świat niestworzony

M. Pankowski: Dwaj krakowscy poeci. Kultura”, Paryż 1957 nr 10.
K. Wyka: Katastroficzne echo. Życie Literackie 1957 nr 39, przedruk w tegoż: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959.

Kontury

A. Wilkoń: Kontury” Leszka Elektorowicza. Twórczość 1963 nr 4.

Rejterada

W. Mach: Elektorowicz – prozaik. Życie Literackie 1963 nr 40, przedruk w tegoż: Szkice literackie. T. 1. W szkole krytyków. Warszawa 1971.
W. Maciąg: Daremne próby ucieczek. Twórczość 1963 nr 12.

Zwierciadło w okruchach

H. Krzeczkowski: Lektury Elektorowicza. Życie Literackie 1966 nr 51.
Z. Bieńkowski: Klucz do Anglosasów. Twórczość 1967 nr 1.
M.M. Szpakowska: Zwierciadło w okruchach. Miesięcznik Literacki 1967 nr 1/5.

Motywy zachodnie

W. Sadkowski: Kroniki zachodnie Elektorowicza. Miesięcznik Literacki 1973 nr 12.
L. Bugajski: Na motywach zachodnich. Twórczość 1974 nr 6.

W lochu Ferrary

L. Bugajski: Z lochu do lochu. Twórczość 1981 nr 10, przedruk w tegoż: Pozy prozy. Warszawa 1986.

Całe kłamstwo świata

J. Neuberg. „Opole1984 nr 11.
J. Pieszczachowicz. „Twórczość1984 nr 7.

Być i nie być

H. Gosk: Stan zawieszenia. Nowe Książki 1993 nr 6.
W.P. Szymański: Pesymizm integralny? (List do Leszka Elektorowicza). Arka 1994 nr 49 [dot. też Jeden znak].
Z. Zarębianka: W pułapce niewiadomego. Dekada Literacka 1994 nr 1.
K. Sokołowska: W stronę bytu bezosobowego. O „Być i nie być” Leszka Elektorowicza. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001.

Jeden znak

J. Kornhauser: Spoiwo i kres. Dekada Literacka 1994 nr 6.
W.P. Szymański: Pesymizm integralny? (List do Leszka Elektorowicza). Arka 1994 nr 49 [dot. też Być i nie być].

Anglosaskie muzy

B. Frankowska: Zwierciadło współczesności. Nowe Książki 1996 nr 8.

Czasy i chwile

W. Ligęza: Kształty czasu. Nowe Książki 1998 nr 11.

Nienawiść

D. Nowacki: Dwie nienawiści?Nowe Książki2002 nr 3.