BIO

Urodzony 29 kwietnia 1931 w Warszawie; syn Zygmunta Eberhardta, inżyniera, i Czesławy z Jasińskich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie. Po upadku powstania warszawskiego został wywieziony wraz z rodzicami do obozu pracy w Pile. W kwietniu 1945 powrócił do Warszawy, gdzie uczęszczał do Gimnazjum im. T. Reytana. W latach szkolnych redagował uczniowski dwutygodnik „Ogniwo” (utwory podpisywał pseudonimem Radowit). Debiutował w 1949 jako prozaik opowiadaniem Słowacki u Grobu Świętego , drukowanym w „Słowie Powszechnym” (nr 219), a w 1950 jako krytyk literacki szkicem Drogi i bezdroża „Komedii ludzkiej , opublikowanym w tygodniku „Dziś i jutro” (nr 17; podpisanym Jerzy Zagartowski). Po zdaniu w 1950 matury studiował do 1954 filologię francuską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W tym czasie współpracował z pismami: „Głos Ludu” (dodatek literacki), „Kamena” (1952-54) oraz z tygodnikiem „Dziś i jutro” (1950-56; tu w 1955 cykl pt. Szkice francuskie , a także artykuły i recenzje podpisywane też Stanisław Zborowski). Uczestniczył w pracach Oddziału Lubelskiego Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1954 powrócił do Warszawy, zajął się krytyką literacką i teatralną, później zaś filmową. W 1955 został członkiem ZLP. W 1963 ożenił się z Jolantą Stawicką, studentką biologii. Stałą współpracą był związany z tygodnikiem „Ekran” (1957-73; od 1968 członek zespołu redakcyjnego, w 1969-73 cykl recenzji filmowych pt. W moim iluzjonie ), miesięcznikiem „Kino” (1967-76; redaktor działu polskiego) oraz „Filmem na Świecie” (od 1972). Artykuły (głównie na temat literatury francuskiej), recenzje teatralne i filmowe, przekłady z języka francuskiego drukował nadto m.in. w „Kierunkach” (tu w 1956 stałe recenzje teatralne), „Nowinach Literackich i Wydawniczych” (1956-57), „Życiu Literackim” (1958-67), „Filmie” (1960-69, 1974-75), „Więzi” (1960-68), „Nowej Kulturze” (1961-62; tu recenzje w rubryce Kino ), „Literaturze” (1972-75; tu w 1974-75 stały felieton w rubryce Post-scriptum ), „Studiu” (1974). Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP). Odbywał liczne podróże zagraniczne, m.in. do Francji, Włoch, Austrii, Holandii i Hiszpanii. Otrzymał dwukrotnie nagrodę im. K. Irzykowskiego przyznawaną przez Klub Krytyki Filmowej SDP (1969, 1975). Zmarł 14 listopada 1976 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Północnym.

Twórczość

1. Cień buntownika. [Szkice literackie]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1957, 251 s.

Zawartość

Twarze współczesnych: Krawędzie świata [dot. A. Camusa]; Różne twarze samotności [dot. P. Gascara]; Cień buntownika [dot. Vercorsa]. – Wołanie z drugiego brzegu: Puste obszary [dot. G. Cebrona]; Na scenie większej niż świat... [dot. P. Claudela]; Wołanie z drugiego brzegu [dot.: M. van der Meersch: Corps et âmes]. – Spotkania w różnych epokach: Wobec pożaru; Maupassant; Podróż pozornie sentymentalna [dot.: B. de Saint Pierre: Voyage en Pologne]; Współczesność w poetyckim kostiumie [dot. dramatów J. Zawieyskiego]. – Na scenie i poza sceną: Ludzie i kukły [dot. S. Becketta]; Na dwu płaszczyznach życia; Pozdrowienie z Awinionu; Muzyka i kamienie [dot. P. Cazina]; Paradoks o Don Juanie; Joanna – radosna i zbuntowana [dot. J. Anouilh: Skowronek].

2. Nazajutrz po wojnie. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1960, 201 s.

Zawartość

Ludzie i cienie; Z drugiego brzegu; Granica; Konie; Los; Podgórski; Dwie twarze.

3. Aktorzy filmu polskiego. Część informacyjna: J. Zen. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1962, 115 s.

4. Filmy „tylko dla DKF. Omówienie 50 filmów z „puli specjalnej” dla dyskusyjnych klubów filmowych. Warszawa: Polska Federacja Dyskusyjnych Klubów Filmowych 1962, 129 s., powielone.

5. Podróże do granic filmu. [Szkice]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1964, 177 s.

Zawartość

Wstęp; Antonioni; Bergman; Bresson; Bunuel; Resnais.

6. Od „Ostatniego etapu” do „Faraona. XX lat Polski Ludowej w filmie. Zbiór materiałów dla dyskusyjnych klubów filmowych w wojsku. [Współautor:] J. Gazda. Warszawa: Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Wojska Polskiego 1966, 213 s.

7. Dzień dzisiejszy filmu francuskiego. [Szkice]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1967, 312 s.

Zawartość

Kinematografia wyzwolona?; Mity na eksport; Na marginesie współczesności; Wielcy samotni; Nowa fala; Godard: mitologia miłości; Kinematografia libertyńska?; Labirynty rzeczywistości; Zasadzki obiektywizmu; Kino i polityka; W świecie schizofrenii; Konformizm i sprzeciw.

8. Wojciech Has. [Monografia]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1967, 87 s.

9. Podróż do Hiszpanii. [Wspomnienia z podróży]. Warszawa: Książka i Wiedza 1968, 284 s.

10. Jean-Luc Godard. [Monografia]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1970, 148 s.

11. Aktorzy filmu polskiego i telewizji. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1971, 158 s.

Sylwetki i wykaz ról filmowych 56 współczesnych aktorów polskich.

12. Film jest snem. [Eseje i szkice]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1974, 204 s.

Zawartość

Sen w kinie, kino we śnie: Sen o nieznajomej; Obcy we własnym świecie; Obcowanie z nieobecnymi; Nie ma słownika obrazów; Sen o wędrówce przez pokoje; Oswajanie świata. – Pozory obiektywizmu. – Teraz i zawsze. – Rytuał i przestrzeń. – Trzy barwy czasu. – Sen o dziewczynie z gołębiami. – Inny świat – jak ze snu sen.

13. Album aktorów polskiego filmu i telewizji. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1975, 158 s.

Sylwetki 61 współczesnych aktorów polskich opatrzone notami.

14. Zbigniew Cybulski. [Monografia]. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1976, 89 s.

Nagrody

Nagroda „X Muzy” przyznana przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich w 1977.

15. Miniatury krytyczne. Wstęp: A. Werner. Film na Świecie 1977 nr 12, 127 s.

Zawartość

Numer pisma poświęcony K. Eberhardtowi; zawiera wybór recenzji publikowanych w pismach: „Film”, „Ekran”; „Kino”, „Studio” w cyklach: Czy krytyka jest hazardem?; Gdzie szukać urody kina?; Aktor: bóstwo, świadek, przyjaciel; Przemiany czasu, przemiany kina.

16. O polskich filmach. Wybór i wstęp: R. Koniczek. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1982, 485 s.

Zawartość

Zawiera recenzje i szkice publikowane w 1958-1976 w czasopismach: „Ekran”, „Film”, „Kino” w cyklach: Razem i obok „polskiej szkoły” (1958-1968); Tydzień po tygodniu (1969-1973); Zaczęty rozdział (1974-1976).

Słuchowiska radiowe, m.in.

Powrót do nieznanego kraju. Polskie Radio 1969.
Przerwa w podróży. Polskie Radio 1970. Druk „Teatr Polskiego Radia” 1970 nr 1 s. 7-22.
Anita. Polskie Radio 1971.

Przekłady i adaptacje

1. A. Adamow: Wszyscy przeciw wszystkim. Sztuka w 16 obrazach. Przekł. autoryzowany: K. Eberhardt i M. Bechczyc-Rudnicka. Nowe Sygnały 1957 nr 10-15. Wystawienie: Kraków, T. Studencki „38” 1957.
2. P. Cazin: Humanista na wojnie. [Pamiętnik]. Przekł. i posłowie: K. Eberhardt. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX" 1957, 222 s.
3. E. Ionesco: Krzesła. Tragifarsa. Przekł. autoryzowany: K. Eberhardt i M. Bechczyc-Rudnicka. Wystawienie: Katowice Teatr im. S. Wyspiańskiego 1957. Wyd. [B. m.] 1957, powielone.
4. E. Triolet: Nigdy. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1957, 311 s.
5. J. Audiberti: Zło krąży. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: K. Eberhardt i M. Bechczyc-Rudnicka. Wystawienie: Poznań, Teatr Nowy 1958.
6. P. Boulle: Próba białych ludzi. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1960, 159 s.
7. G. Flaubert: Szkoła uczuć. Adaptacja: S. Brejdygant. Telewizja Polska 1968.
8. M. de Unamuno: Mgła. [Widowisko telewizyjne]. Przeł. E. Boyé. Adaptacja: K. Eberhardt. Telewizja Polska 1969.
9. J. Kessel: Jeźdźcy. [Powieść]. Przeł.: D. Knysz-Rudzka i K. Eberhardt. Warszawa: Książka i Wiedza 1971, 602 s.
10. L.H. Eisner: Ekran demoniczny. Przekł. i wstęp: K. Eberhardt. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1974, 274 s.
Studium o niemieckim filmie ekspresjonistycznym.
11. E. Morin: Kino i wyobraźnia. [Esej]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 292 s.
12. Czysta chirurgia. Scenariusz filmowy na podstawie opowiadania B. Hamery: K. Eberhardt. Telewizja Polska 1977.
13. J. Renoir: Moje życie. Moje filmy. [Wspomnienia]. Przeł.: K. Eberhardt, W. Dłuski. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978, 275 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973.

Słowniki i bibliografie

I. Dembowski: Bibliografia. Film na świecie 1977 nr 12.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).
Rocznik Literacki 1976” wyd. 1979 (J. Chudek).

Ogólne

Artykuły

R. Koniczek: Konrada Eberhardta droga do filmu. Literatura 1981 nr 31 s. 6.
I. Sitowska: Konrad Eberhardt. „Gazeta Wyborczadod. Gazeta Stołeczna 2006 nr 298.

Cień buntownika

Z. Starowieyska-Morstinowa: Radzę przeczytać. Tygodnik Powszechny 1958 nr 6.

Nazajutrz po wojnie

A.J. Wieczorkowski: Amator naciska spust. Współczesność 1961 nr 11.

Podróż do Hiszpanii

T.J. Żółciński: Hiszpańskie wakacje. Tygodnik Kulturalny 1968 nr 33.

Film jest snem

R. Koniczek: Film jest snem?Kino1974 nr 6.

O polskich filmach

H. Tronowicz: Eberhardt krytyk spolegliwy. Literatura 1984 nr 9.