BIO

Urodzony 13 lutego 1941 w Jagintach pod Grodnem; syn Edwarda Dzitki, adwokata, i Kazimiery z domu Wawk, nauczycielki. Pracę zawodową rozpoczął w 1959 jako aktor lalkowy w teatrach w Szczecinie, następnie w Olsztynie (1960-62). Debiutował w 1959 na antenie Polskiego Radia w Szczecinie opowiadaniem Kaptur. Pierwsze wiersze pt. Oto żaglowce i Prośba opublikował w 1962 w „Głosie Olsztyńskim” (nr 226). W 1962-67 studiował prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był związany z ruchem młodzieżowym i pełnił odpowiedzialne funkcje we władzach uczelnianych Związku Młodzieży Socjalistycznej. Kierował redakcją literacką Studenckiego Studia Radiowego (1962-63). Był prezesem klubu środowiskowego Od Nowa (1962-64). Po ukończeniu studiów powrócił do Olsztyna i pracował jako kierownik literacki w Teatrze im. S. Jaracza (1967-70). Należał do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1969 ożenił się z Danutą Czyżowicz. Od 1970 był radcą prawnym. W 1970-72 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Olsztyńskiego Wydawnictwa Prasowego Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa”. Współpracował z miejscową rozgłośnią Polskiego Radia i Estradą. W 1970-81 publikował stale w „Gazecie Olsztyńskiej” prozę, a także artykuły, reportaże, felietony i recenzje (tu m.in. w 1973 cykl felietonów pt. Pod górkę; podpisany Beta lub (beta)). W 1972 wszedł w skład zespołu redakcyjnego „Warmii i Mazur”, w 1974-83 był zastępcą redaktora naczelnego; drukował tu m.in. cykle felietonów o życiu literackim regionu (1979; podpisany (beta)) i pt. Pisarze po północy (1980; podpisany (Beta)). W 1976 otrzymał nagrodę literacką Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Od tegoż roku należał do Związku Literatów Polskich; od stycznia 1981 do lutego 1983 był prezesem Oddziału Olsztyńskiego Związku. Działał w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze”, kilkakrotnie był członkiem Zarządu Głównego; w 1979-81 redagował wydawaną przezeń serię „Premiery Literackie”. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Publikował nadal artykuły i recenzje w czasopiśmie „Warmia i Mazury”. Został dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Odznaczony Srebrnym (1975) i Złotym Krzyżem Zasługi (1980), odznakami „Zasłużony dla Warmii i Mazur” oraz „Zasłużony Działacz Kultury”. Mieszka w Olsztynie.

Twórczość

1. Krańce pamięci. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1967, 168 s.

Nagrody

III nagroda Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie, Oddziału Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego „Pojezierze” w 1964.

2. Sezon Benedykta. [Opowiadania]. Olsztyn: Pojezierze 1975 [właśc. 1976], 141 s.

Zawartość

Chłopiec z fotografii; Rodzinne przyjęcia; Sezon Benedykta; Noszacz; Alarmowe dzwonki; Niepokój; Okruchy białego kamienia; Z tamtej strony jeziora; Odchodzę, kiedy skończy się lato; Pierwsze wrażenia; Podwładny; Zanim uderzy dzwon; Niedosyty; Przebudzenie z długiego snu; Bliźniak; Apostoł.

3. Zassanie. [Opowiadanie]; Ta jasność, ta ciemność (Nowela filmowa). Olsztyn: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 1977, 16 s. Przedruk zob. poz. .

Wkładka do „Warmii i Mazurnr 7.

4. Przypadki małej Agatki. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Olsztyn, Teatr Lalek Czerwony Kapturek 1980.

5. Tutejsza. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1981, 221 s. Wyd. 2 tamże 1986.

Nagrody

II nagroda w konkursie Wydawnictwa „Pojezierze” w 1979.

6. Dwa pierwsze dni roku i ranek trzeciego dnia. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1982, 266 s.

7. Koty, kotki, kocięta. [Dla dzieci]. Olsztyn: Pojezierze 1983, 76 s.

8. Synek. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1983, 252 s.

9. Król sezonu '60. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 195 s.

10. W Szampanii pod Epernay. Opowiadania. Olsztyn: Pojezierze 1985, 279 s.

Zawartość

Na dobry początek; Cztery albo pięć dni; Czysta sztuka starej architektury; Poczuć się Europejczykiem; Autostrada; Poczdam 80; Ten dziwny Nobel [o C. Miłoszu]; Postój na granicy; W Szampanii pod Epernay; Na Lauristonie; Twój Paryż; Pojechać na zachód.

11. Gra czyli Melodramat mieszczański. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1987, 263 s.

12. Kotania czyli koci świat. [Utwór dramatyczny]. Wystawienie: Olsztyn, Teatr im. S. Jaracza 1987.

13. Splot: Masurenlos. [Powieść]. Olsztyn: Pojezierze 1987, 275 s. Wyd. 2 Olsztyn: Offer 1996.

14. Szok. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1987, 289 s.

15. Ta jasność, ta ciemność. (Opowiadania). Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 282 s.

Zawartość

Zassanie [poz. ]; Pełnia; Wiosną któregoś dnia; Malarz; Czarny pies; Jastrząb; Zachciewajki; Twój kres jest moim życiem; Czarny kogut; Cały worek prószu; Pięćdziesiątka; Tylko niczego mi nie skąp; I znowu umrzeć; Udręczenie; Kaptur; Szoe; Wieczór taki jak inne wieczory; A dziewiątego dnia; Nerwy; Dobry początek dnia; Jeden deszczowy dzień; Zupełnie inny człowiek; Ta jasność, ta ciemność [poz. ]; Ratownicy; Szukając, kogo by pożreć; Poszóstne.

16. Lamus. [Opowiadanie]. Olsztyn: Pojezierze 1988, 16 s.

Prace redakcyjne

1. 20 lat sceny w Elblągu Teatru im. S. Jaracza. Olsztyn-Elbląg 1949-1969. [Wybór], oprac. i red.: B. Winnicka, B. Dzitko. Elbląg: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Olsztyn 1969, [26] s.
2. [Sylwetki pisarzy olsztyńskich]. Red.: B. Dzitko. Olsztyn: Wydział Kultury i Sztuki w Olsztynie, Red. „Warmia i Mazury 1973-1978.
Dodatki samoistne do poszczególnych numerów czasopisma „Warmia i Mazury”.
3. Kozłowo. Teksty: W. Cudowski, B. Dzitko, E. Jodko [właśc. Jotzo], J. Segiet. Red.: B. Dzitko, J. Segiet. Olsztyn: Pojezierze 1976, [40] s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2005.

Słowniki i bibliografie

M. Świątecki, B. Wasilewska: Bohdan Edward Ditko. W: Olsztyńskie biografie literackie. 1945-1988. Olsztyn 1991.

Ogólne

Książki

Bohdan Dzitko. [Sylwetka]. Olsztyn: Pojezierze 1987, [16] s. [zawiera biogram, bibliografię twórczości, wybór recenzji oraz (j.p.): Dwa nurty].

Artykuły

S. Zieliński: Młody jubilat w średnim wieku. Nowe Książki 1988 nr 6.
Z. Chojnowski: Parodia i życie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 5.
J. Gordziałek: Kryzys tożsamości. Opcje 1994 nr 2 [dot. pisarstwa E. Kruka i B. Dzitki].

Sezon Benedykta

L. Bugajski: Niedebiut – „debiut. Twórczość 1976 nr 12.
J. Pieszczachowicz: Niedosyty. Nowe Książki 1976 nr 20.
E. Kozarzewska: Bohdan Dzitko. A tu rzeczywistość skrzeczy. Literatura 1977 nr 21.

Tutejsza

H. Gosk: Kiedy coś się zmienia. Miesięcznik Literacki 1982 nr 10.
A. Staniszewski: Ja, Gertruda Brückner, urodzona na Mazurach. Nowe Książki 1982 nr 3.

Dwa pierwsze dni roku i ranek trzeciego dnia

H. Gosk: Pod patronatem Freuda i Zoli. Miesięcznik Literacki 1982 nr 8.

Koty, kotki, kocięta

D. Diłanian: Miłe dobrego początki. Nowe Książki 1984 nr 6.

Król sezonu '60

S. Tomala: W dwadzieścia lat później. Nowe Książki 1986 nr 5.