BIO

Urodzony 21 lutego 1884 we Lwowie w rodzinie inteligenckiej; syn Mieczysława Dzikowskiego, literata i publicysty, i Emilii z domu Schoen. Maturę uzyskał we Lwowie. Następnie studiował na uniwersytetach w Monachium i w Zurychu. Pracę literacką rozpoczął artykułem Pamięci Cypriana Norwida. (Trzy zeszyty «Chimery»), opublikowanym w 1905 w lwowskim piśmie „Tydzień” (nr 25). Od 1909 mieszkał w Warszawie i współpracował stale z tygodnikiem „Świat” (do 1932). Publikował powieści odcinkowe w pismach: „Romans i Powieść” (1909-11, 1915-16, 1918-19, 1921), „Tygodnik Mód i Powieści” (1909-11). W 1913 redagował miesięcznik „Wieś Ilustrowana”, w 1914 miesięcznik „Życie Polski”, a w 1917 ulotne pismo satyryczne „Powrót Taty”. W 1919 był naczelnym redaktorem czasopisma „Rewia”. Ogłaszał utwory w wielu pismach, m.in. w „Szczutku” (1918-20, 1922-23, 1925), „Warszawiance” (1925-36), „Świecie Kobiecym” (1929-31), „Antenie” (1933-36). W 1933-39 współpracował stale z Polskim Radiem, jako autor felietonów i recenzji literackich. Po wybuchu II wojny światowej pozostał w Warszawie. W czasie powstania warszawskiego współpracował z czasopismami: „Rzeczpospolita Polska” i „Dzień Warszawy”, brał też udział w powstańczych nasłuchach radiowych. Po wojnie, w 1945-47 był zastępcą kierownika działu literackiego w „Gazecie Ludowej”. W 1946 publikował liczne recenzje w „Tygodniku Warszawskim”, a w 1949-50 współpracował z działem literackim „Rzeczypospolitej” Zmarł 11 stycznia 1951 w Milanówku.

Twórczość

1. Z ziemi Staszica. [Dla młodzieży]. Warszawa: Redakcja „Przyjaciela Dzieci 1911, 102 s.

2. Rok wojny w Warszawie. Notatki. Kraków: Centralne Biuro Wydawnicze 1916, 47 s.

3. Drogami wojny. Opowiadania dla dorastającej młodzieży. Warszawa: E. Wende 1918, 190 s.

Zawartość

Białe plamy; Szasza: Janek Kościesza.

4. Gracz. Powieść. Przegląd Wieczorny 1919 nr 174 i nast. Wyd. osobne Warszawa: E. Wende [1920], 220 s. Wyd. nast. tamże [1926].

5. O tańcu. Rozważania kulturalno-obyczajowe. Warszawa: Księgarnia Biblioteki Dzieł Wyborowych [1925], 154 s.

6. Dziewczyna z szarymi oczyma. ABC 1927 nr 267-272; „Wiek Nowy” 1927 nr 7806-7919. Wyd. osobne Warszawa: E. Wende [1928], 264 s. Wyd. nast. Warszawa: Rój 1929.

7. Egzotyczna Polska. Z myśliwskiej włóczęgi. Warszawa: Gebethner i Wolff 1931, 242 s.

Zawartość

Dramat na Kresach; Wiosna na Wołyniu; Na północy Rzeczypospolitej; Lato na Białorusi; Zielony karnawał; Sen zimowy.

8. Kłopoty starszego pana. [Opowiadania satyryczne]. Warszawa: Księgarnia Nowości; Toruń: Księgarnia Toruńska [1933], 151 s.

Zawartość

Kłopoty starszego pana; Sen, mara S. Dzikowski. czyli kłopoty erotyczne; Sąd nad mężczyzną; Kwiatki czyli kłopoty sentymentalne; Rozmowa wśród nocy czyli kłopoty wielkiego i małego złodzieja; Pamiętnik jednego okna czyli bardzo wiele kłopotów; Kaganiec własnymi nałożony rękoma; Targowisko próżności; Sklepik z literaturą; Niedyskrecje; Świat na opak; W domu; Noc i świt czyli jeszcze raz kłopoty erotyczne.

9. Rok życia. [Powieść]. Express Poranny 1936 nr 359-362, 1937 nr 1-87. Wyd. osobne z podtytułem: Powieść awanturnicza. Warszawa: Rój 1938 [właśc. 1937], 381 s.

10. Miłość bez romansu. Powieść współczesna. Express Poranny 1937 nr 246-361, 1938 nr 1-2. Wyd. osobne Warszawa: Rój 1938, 392 s.

11. W nieznane. Powieść. Express Poranny 1938 nr 258-360, 1939 nr 1-10.

12. Kobieta z prawdziwego zdarzenia. Powieść. Warszawa: Rój 1939, 418 s.

13. Niemiec wyszydzony. [Opowiadania satyryczne]. Ilustracje A. Świdwińskiego oraz reprodukcje z wydawnictwa Polski Podziemnej. Warszawa: L. Fiszer i J. Kubicki 1946, 195 s.

Zawartość

Słowo wstępne; Popularne przysłowia, piosenki, opowiadania i fraszki o Niemcach; Gdy rodził się żart; Demon z uśmiechem błazna; Piosenki i żarty podczas okupacji; Dowcip w służbie konspiracyjnej; Zakończenie.

Przekłady

1. L. Brunn: Szczęśliwe dni Von Zantena. Opowieść miłosna z wyspy Pelli. Warszawa: E. Wende [1926], 71 s.

Prace redakcyjne

1. Nowiny. Książka zbiorowa. Red.: S. Dzikowski. Warszawa: E. Wende, Koło Samopomocy przy Towarzystwie Literatów i Dziennikarzy Polskich 1914-1915, 175 s.
2. Polska w roku 1914-1915. Wydawnictwo ilustrowane pod red. [i z tekstem] S. Dzikowskiego. Warszawa, Lwów 1915.

Z. 1. Pobojowisko, 39 s.

Z. 2. Walki o Warszawę, 8 s.

3. O rannym żołnierzu. Ulotne pisma zbiorowe pod red. S. Dzikowskiego. Warszawa: B. Wierzbicki 1917, 16 s.
4. Zaczarowane zwierciadło. Zbiór baśni polskich, francuskich, szwedzkich, irlandzkich i rosyjskich. [Zebrał i wyd.:] S. Dzikowski. Warszawa: Biblioteka Dzieł Wyborowych [1927], 152 s.
5. Klechdy polskie. Podania, legendy, baśnie, bajki, opowieści i facecje na podstawie materiałów ludowych oprac., wstępem, przypisami i posłowiem opatrzył S. Dzikowski. Seria 1. Warszawa: J. Kubicki 1948, 447 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Dziewczyna z szarymi oczyma

H. Drzewiecki: Polska powieść spekulacyjna. Robotnik 1928 nr 166.

Rok życia

A. Jesionowski: Lektura na zielonej trawce. Kultura 1938 nr 34 [dot. też: Miłość bez romansu].

Miłość bez romansu

A. Jesionowski: Lektura na zielonej trawce. Kultura 1938 nr 34 [dot. też: Rok życia].

Kobieta z prawdziwego zdarzenia

W. Malewski: Powieści o kobietach. Kultura 1939 nr 33.

Niemiec wyszydzony

[K. Koźniewski] Koź. Dziś i Jutro 1946 nr 42.
J. M. Orlik: O takim co pozbierał perły. Wici 1946 nr 248.