BIO

Urodzony 28 kwietnia 1892 w Piotrkowiczach pod Kobryniem na Polesiu w rodzinie ziemiańskiej; syn Albina Dziekońskiego, marszałka szlachty powiatu kobryńskiego, i Jadwigi z Orzeszków, primo voto Bertholdi, dalekiej krewnej Elizy Orzeszkowej. Nauki początkowe pobierał w domu. W 1905 wyjechał z rodziną do Drezna. Po powrocie do kraju uczył się w gimnazjum w Warszawie, potem w Rydze. Usynowiony przez dalekich krewnych, zamieszkał w majątku Mogilowce w powiecie wołkowyskim pod Grodnem. Studiował przez rok nauki rolnicze w Belgii. Zagrożony gruźlicą, a także z powodu wrodzonej wady serca przerwał studia i przez pewien czas przebywał w Davos. Następnie kontynuował naukę, studiując romanistykę na uniwersytecie w Lozannie (studia przerwane wybuchem I wojny światowej). Podczas wojny, zmobilizowany jako urzędnik wojskowy do armii carskiej, przebywał w Rosji. W 1917 ożenił się z Zofią Malińską. Do kraju powrócił w 1918 i do 1920 mieszkał w Warszawie. W 1920 wydał pierwszy tom poezji pt. Bajki. Następnie osiadł na stałe w Mogilowcach. Kontynuował twórczość literacką, publikując kolejne tomy poezji dzięki pomocy ciotecznej siostry, Marii Trębickiej. Ogłaszał wiersze i artykuły poświęcone sztuce m.in. w pismach „Dzień Polski” (1927, 1932-33), „Okolica Poetów” (1936-38). Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Mogilowiec przez wojska radzieckie, został 30 września 1939 aresztowany i do marca 1940 był więziony w Mińsku. Jego dalszy los jest nieznany.

Twórczość

1. Bajki. Warszawa: Drukarnia Naukowa W. Łazarskiego 1920, 132 s.

2. Bajki; Satyry; Liryka. Wilno: Polska Drukarnia Nakładowa Lux [1926], 150 s.

3. Elegie. Warszawa: Nakład i własność M. Trębickiej [1928], 31 s.

4. Eklogi. [Wiersze]. Warszawa: Nakład i własność M. Trębickiej 1931, 21 s.

5. Motywy z miasta troski niewyznanej, ciszy i podniesienia. [Wiersze]. Warszawa: Nakład i własność M. Trębickiej 1931, 47 s.

6. Na zachód. [Wiersze]. Warszawa: Nakład i własność M. Trębickiej 1932, 38 s.

7. Dwa głosy. Poezje. Warszawa: Nakład i własność M. Trębickiej 1933, 45 s.

8. Dramat Lucyfera. Komentarz poetycki. [Poemat]. Warszawa: F. Hoesick 1934, 68 s.

9. Rzeczy podejrzane. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1936, 117 s.

10. Zielone Mogilowce. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1939, 129 s.

11. Wybór poezji. Oprac. i wstęp: J. Poradecki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1985, 327 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Poradecki).

Ogólne

Artykuły

J. Krzyżanowski: Na polach elizejskich naszej literatury: Zapomniany poeta. Kwartalnik Rzeszowski 1967 nr 1.
A. Gass: Cień poety. Kultura 1972 nr 2, nawiązanie tamże: K. Wyka: Poeta z cienia wydobyty, nr 5 (przedruk w tegoż: Rzecz wyobraźni. Wyd. 2 rozszerzone Warszawa 1977), H. Zudro, nr 5, M. Trębicka, Korespondencja, nr 8.

Motywy z miasta troski niewyznanej, ciszy i podniesienia

W. Wolff: Twórcze południe. Dzień Polski 1932 nr 355.