BIO

Urodzona 14 kwietnia 1888 w Warszawie; córka Karola Dunina, prawnika, i Eugenii z Pytlińskich, nauczycielki. Ukończyła gimnazjum Jadwigi Sikorskiej w Warszawie, po czym studiowała polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1915, w związku z pełnionymi przez jej ojca obowiązkami radcy prawnego Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, została wraz z rodziną ewakuowana do Moskwy. W 1916 zaczęła publikować wiersze w wychodzącym w Moskwie „Tygodniku Polskim”. Pisała teksty do książeczek ilustrowanych dla polskich dzieci. Po powrocie do Warszawy w 1918 poświęciła się pracy pedagogicznej i do 1939 pracowała jako polonistka w żeńskim gimnazjum Anny Jakubowskiej. Równocześnie rozwijała twórczość dla dzieci i młodzieży, wydając książeczki w seriach: Biblioteka Książek Błękitnych i Biblioteka Książek Różowych oraz publikując w czasopismach: „W Słońcu”, „Płomyk”, „Płomyczek”, „Iskry”. Współpracowała też z prasą pedagogiczną, m.in. miesięcznikiem „Zrąb”. W czasie okupacji niemieckiej przebywała nadal w Warszawie i uczyła w szkołach zawodowych miejskich, a także na tajnych kompletach, organizowanych przez gimnazjum Anny Jakubowskiej. Kontynuowała też pracę literacką, pisząc opowiadania dla młodzieży. Po upadku powstania warszawskiego przez blisko rok mieszkała w Kielcach, w połowie zaś 1945 osiedliła się na stałe w Łodzi i do 1949 pracowała w Inspektoracie Kulturalno-Oświatowym Spółdzielni „Czytelnik”; prowadziła referat Żywego Słowa i Muzyki, organizując liczne odczyty oraz koncerty kameralne, a także Operę na estradzie. Powróciła do pracy literackiej, tłumacząc teksty do pieśni z rosyjskiego, niemieckiego, włoskiego i francuskiego dla Konserwatorium Łódzkiego i Filharmonii Łódzkiej. W 1949 została członkiem Związku Literatów Polskich; była w komisji kwalifikacyjnej literatury dla dzieci i młodzieży Oddziału Łódzkiego. W 1950 pracowała w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, a od 1951 do przejścia na emeryturę w 1957 była kierowniczką działu metodycznego w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W tym czasie rozpoczęła współpracę z Polskim Radiem jako autorka słuchowisk dla dzieci i dorosłych. W 1958-66 publikowała artykuły i utwory prozą w „Odgłosach”; od 1964 współpracowała z tygodnikiem „Stolica”. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1957), Odznaką Honorową miasta Łodzi (1969). Zmarła 12 listopada 1971 w Łodzi; pochowana powtórnie w 1987 na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Twórczość

1. Czysty Jaś i brudasy. [Dla dzieci]. Moskwa: J. Knebel [1916], [20] s.

2. Koniki. [Dla dzieci]. Moskwa: J. Knebel [1916], [6] s.

3. Bajki polskie: [1:] Jaś i Janek.; Diabelski most. [2:] O Jurasiu i wiedźmie; Wydra i wołk; Koszałki opałki. [3:] Tomcio Paluszek; Kopciuszek; Dziwna historia. Moskwa: J. Knebel [ok. 1917] 32 + 32 + 32 s.

4. Bunt zabawek. [Dla dzieci]. Moskwa: J. Knebel 1917, 14 s.

5. Lwica. [Opowiadanie dla młodzieży]. Moskwa: J. Knebel 1917, 59 s. Wyd. 2 Poznań: Księgarnia św. Wojciecha [1922], 71 s.

6. Na wsi. [Dla dzieci]. Moskwa: J. Knebel 1917, [14] s.

7. Przyjaciele Jerzyka. [Powiastka dla dzieci]. Mały Sztandar”, Petersburg 1917. Wyd. osobne Warszawa: M. Arct 1919, 86 s.

8. Ptaszki. [Dla dzieci]. Moskwa: J. Knebel 1917, [14] s.

9. Sześć bajeczek. Moskwa: J. Knebel [ok. 1917], [10] s.

10. Zwierzątka Haneczki. Moskwa: J. Knebel 1917, [14] s.

11. Na obczyźnie. [Opowiadania]. Warszawa: Biblioteka Polska [1923], 134 s.

12. Pod srebrną falą. Opowiadanie dla młodzieży. Poznań: [b.w. 1923], 69 s.

13. Na skraju lasu. Opowiadanie dla młodzieży. Poznań: [b.w. 1926], 62 s.

14. O czym mówiły jaskółki. [Opowiadanie]. Warszawa: E. Wende [1926], 63 s.

15. Boże Narodzenie. [Wierszyki]. Warszawa: E. Wende [1927], 75 s.

16. Historia siedemnastu lalek. [Opowiadania]. Warszawa: Polska Zjednoczona 1928, 78 s.

Na okładce tytuł: Małe i duże zmartwienia.

Zawartość

Historia siedemnastu lalek; Zajęcza dola.

17. Koleżanki. [Opowiadania]. [Warszawa:] Polska Zjednoczona [1929], 117 s. Wyd. 2 tamże [1935].

Zawartość

Koleżanki; Egzamin.

18. Przygoda Bobusia. [Opowiadanie]. [Warszawa:] J. Kotty [1929], [16] s.

19. Styczniowy wieczór i Żywe portrety. Obrazki dramatyczne. [Warszawa:] Polska Zjednoczona [1929], 108 s.

Zawartość

Styczniowy wieczór. [Obrazek sceniczny w 1 odsłonie]; Żywe portrety. Obrazek sceniczny (na rocznicę listopadową) w 2-ch odsłonach.

20. Klasówka. [Opowiadania]. Ilustracje autorki. [Warszawa:] Polska Zjednoczona [1930], 104 s.

Zawartość

Klasówka; Pokusa; Zwycięstwo.

21. Prawda czy bajka? [Powiastki dla dzieci]. [Warszawa:] Polska Zjednoczona [1930], 98 s.

Zawartość

Prawda czy bajka?; Asia, Basia, Krysia i Myszka.

22. Ulisia w Jaworzu. [Opowiadanie]. [Warszawa:] B. Pardecki [1930], [27] s.

23. Pierwszy bój. Opowiadanie z czasów strajku szkolnego. Warszawa: Dom Książki Polskiej [1931], 91 s.

24. Przyjaciółki. [Opowiadanie]. Warszawa: M. Arct 1932, 32 s.

25. Szkolne zwycięstwo Janki. [Opowieść]. Ilustracje autorki. Warszawa: Polska Zjednoczona [1932], 95 s.

26. Jadwiga królowa Polski. Opowieść. T. 1-2. Warszawa: Polska Zjednoczona [1933], 99 + 115 s.

27. Zwierzyniec Antosia i Madzi. [Opowieść]. [Warszawa:] Polska Zjednoczona [1933], 112 s.

28. Ania wszystko potrafi. [Opowieść]. Warszawa: Drukarnia B-cia Wójtowicz [1936], 98 s.

29. Niespodzianki warszawskie. Opowiadania. Warszawa: Czytelnik 1956, 337 s.

Zawiera 49 drobnych gawęd o dawnej Warszawie.

30. Ci, których znałam. [Wspomnienia]. Warszawa: Czytelnik 1957, 276 s.

31. Gawędy o dawnej Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1958, 273 s. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione pt. Kwiaty wśród dymów. Gawędy o dawnej Łodzi. Tamże 1969.

Zawartość

Zawiera działy: Z dalekiej przeszłości; Ważne lata; Fabryki i ludzie; W latach sześćdziesiątych; Krótkie spojrzenie; Łódź „zielona”; Rok 1886 w „Dzienniku Łódzkim”; Z lat dziewięćdziesiątych; W nowym stuleciu.

32. Odeszło – żyje. [Wspomnienia]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1961, 251 s.

33. Kobieto, puchu marny!... [Szkice literackie]. [Łódź:] 1965, 225 s.

Dotyczy znanych Polek XIX i XX w.

34. Ludzie i rzeczy. [Wspomnienia]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1968, 234 s.

35. Warszawskie nowinki 1815-1900. Warszawa: Czytelnik 1970, 403 s.

Dotyczy życia kulturalnego Warszawy.

36. Na wieczór swego życia przyjdź z własną lampą. [Wspomnienia]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1971, 261 s.

Przekłady

1. G. Stenius: Dzwony Rzymu. [Powieść]. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak 1963, 380 s.
2. M. Baszkircewa: Dziennik. Wstęp: A. Kowalska. Warszawa: Czytelnik 1967, 796 s.
3. Ch. Johnson: Historia najsłynniejszych piratów. [Powieść]. Skrótów dokonał J. Bocheński. Przeł. J.B. Rychliński, [częściowo] H. Duninówna. Warszawa: Czytelnik 1968, 261 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1953, 1966.

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1971” wyd. 1973 (J. Chudek).
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (K. Kuliczkowska).

Ogólne

Książki

Helena Duninówna 1888-1971. [Katalog wystawy]. Red.: A. Gawroński. Łódź: Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskiego 1976, 15 s.

Artykuły

J. Kowalczykówna: Twórczość Hanny Duninówny dla dzieci. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F1978/79.
A. Sztaudynger-Kalisiewicz: Na wieczór swego życia przyjdź z własną lampą. Wspomnienie o Helenie Duninównie (1888-1971). Kronika Miasta Łodzi 1997 z. 1/2.

Niespodzianki warszawskie

S. Podhorska-Okołów: Stara Warszawa zawsze młoda. Twórczość 1957 nr 3.

Gawędy o dawnej Łodzi

M. Piechal: Dawna Łódź jak żywa. Odgłosy 1958 nr 27.
S. Podhorska-Okołów: Miasto bez antenatów. Twórczość 1959 nr 3.

Odeszło – żyje

S. Podhorska-Okołów: Kwitnące wspomnienia. Twórczość 1962 nr 1.

Ludzie i rzeczy

B. Dudziński: Okruchy przeszłości. Osnowa 1969, zima.

Warszawskie nowinki

P. Hertz: Z lektur warszawskich. Stolica 1971 nr 20.
E. Kondyjowska: Nowe książki o Warszawie. Nowe Książki 1971 nr 13.

Na wieczór swego życia przyjdź z własną lampą

W. Dobrzyńska: Przeszłość wiecznie żywa. Nowe Książki 1971 nr 22.
B. Lewańska. „Przewodnik Katolicki1972 nr 2.