BIO

Urodzona 12 października 1877 w Odessie; córka Aleksandra Izbickiego, lekarza zesłanego po 1863 do Rosji, i Marii z Iwańskich. Kształciła się w Krakowie na pensji i na Wyższych Kursach Żeńskich Adriana Baranieckiego. Około 1900 wyszła za mąż za Kaliksta Dunin-Kozickiego, właściciela dóbr ziemskich na Ukrainie, i zamieszkała w majątku Lemieszówka w powiecie taraszczańskim. W 1917, razem z mężem, brała udział w pracach Rady Okręgowej Polskich Stowarzyszeń Pomocy Ofiarom Wojny. W czerwcu 1918 opuściła Lemieszówkę i przeniosła się do Kijowa, skąd w 1919 (po aresztowaniu i deportacji męża) wyjechała z córką Anną do Odessy, a następnie do Warszawy (1920). Debiutowała w 1924 opowiadaniem pt.Jak panna Lala wyszła za mąż zamieszczonym w „Świecie Kobiecym” (1924 nr 15, 1925 nr 1). W następnych latach publikowała krótkie opowiadania m.in. w „Słowie Polskim” (1925), „Piaście” (1926). Od 1925 rozwijała twórczość powieściopisarską. W czasie okupacji niemieckiej mieszkała nadal w Warszawie. Po powstaniu warszawskim przeniosła się do Krakowa, gdzie zmarła 12 stycznia 1948.

Twórczość

1. Burza od Wschodu. Wspomnienia z Kijowszczyzny. (1918-1920). Z przedmową S. Estreichera. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza 1925, XIII, 512 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Dom Książki Polskiej 1929; Łódź: Artus 1990; Warszawa: Volumen 1990.

Powieść uchwałą Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej przy Lidze Narodów wpisana na listę najwybitniejszych polskich dzieł literackich za r. 1925.

Przekłady

słowacki

Búrka od Východu. Spomienký z Kijowska (1918-1920). [Przeł.] A. M. Mederský. Trnava 1937.

2. Przeorane szlaki. Opowieść historyczna. 1928-1944.

T. 1. Rok 1917. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1928, 326 s.

T. 2. Dziedzice myśli. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1930 [antydatowane 1929], 439 s.

T. 3. Trzy światła. Rękopis. zniszczony w 1944. [Inf. autorki].

3. Ania z Lechickich Pól. [Cykl powieściowy]. Warszawa: Dom Książki Polskiej 1931-1933.

T. 1. Dziecięctwo. 1931 [antydatowane 1930], 317 s. Wyd. nast. Warszawa: „CIR” [1990], 30 s.

T. 2. Młodość. 1932 [antydatowane 1931], 362 s.

T. 3. Miłość Ani. 1934 [antydatowane 1933], 398 s.

Wyd. łączne całości: Warszawa: Centrum Informacyjno-Reklamowe „CIR1990; wyd. poprawione Warszawa: „AiR1990-1991.

Omówienia i recenzje

Wywiady

O porozumienie polsko-ukraińskie. Rozm. J. Iwaszkiewicz. Wiadomości Literackie 1928 nr 29.

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 5. Kraków 1939-1946 (H. Kowalska).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

K. Łozowska: Obraz Syberii w powieściach Marii Dunin-Kozickiej. W: Kresy. Syberia. Literatura. Warszawa 1995.

Burza od Wschodu

S. Kołaczkowski: Literatura kresów polskich. Przegląd Warszawski 1925 nr 50.
M. Kossak-Szczucka. „Czas1925 nr 176.
J. Iwaszkiewicz: Niewiasty kresowe. Wiadomości Literackie 1926 nr 5.
A. Pryszczewska-Kozołub: Dwie zapomniane powieści o kresach. Zeszyty Naukowe, Filologia Polska Uniwersytetu Opolskiego 1995 z. 35 [dot. też: Z. Kossak: Pożoga].

Przeorane szlaki

Z. Dębicki. „Kurier Warszawski1928 nr 107.
W. Lipiński: Krwią i orężem. Głos Prawdy 1928 nr 266.
Z. Dębicki. „Kurier Warszawski1930 nr 6.

Ania z Lechickich Pól

K. Łozowska: Między powieścią rozwojową a romansem popularnym. Rzecz o „Ani z Lechickich Pól” Marii Dunin-Kozickiej. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Polonistyczne1995 nr 7.