BIO

Urodzona 27 marca 1933 w Lublinie; córka Michała Drzystek-Drzewińskiego, podpułkownika dyplomowanego, i Stanisławy z Czarneckich. Dzieciństwo spędziła we Lwowie. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Lublinie, skąd została wraz z rodziną wysiedlona przez Niemców na wieś w Rzeszowskiem. Po wojnie powróciła w 1946 do Lublina, a od 1947 mieszkała we Wrocławiu, gdzie rozpoczęła naukę w III Liceum Ogólnokształcącym. W tym czasie została członkiem Związku Młodzieży Polskiej. Po zdaniu matury w 1951 podjęła w 1952 studia w zakresie historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1957 uzyskała dyplom magistra. Debiutowała w 1954 opowiadaniem pt. Pejzaż z Arles, drukowanym w piśmie „W młodych oczach”, dodatku „Słowa Powszechnego” (nr 297). Po ukończeniu studiów wróciła do Wrocławia i rozpoczęła pracę dziennikarską oraz literacką. Współpracowała z wrocławskimi pismami: „Poglądy” (1957-58), „Odra” (1958-64), „Nadodrze” (1959) oraz miejscową rozgłośnią radiową. W 1959 wyszła za mąż za Dionizego Sidorskiego, pisarza. W 1961 pracowała jako kurator zawodowy w Sądzie dla Nieletnich we Wrocławiu. W 1963 została członkiem Związku Literatów Polskich; w następnych latach aktywnie uczestniczyła w pracach Oddziału Wrocławskiego. Od 1963 była stałym współpracownikiem „Gazety Robotniczej”, od 1967 kierowała działem kulturalnym wrocławskiego tygodnika „Wiadomości”, w którym publikowała artykuły, recenzje i wywiady. Była członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zmarła tragicznie w wypadku 14 grudnia 1968 we Wrocławiu.

Twórczość

1. Pięć srebrnych pudełek. [Opowiadania]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 153 s.

Zawartość

Deszcz; Jutro chrzciny; Moja babka; Pięć srebrnych pudełek; Argentyńskie pas; Kasjer; Zielony księżyc; Turecki stoliczek; Wakacje nad morzem; Jego kobieta; Czternaście stacji; Etiuda w kolorze różowym.

2. Agnieszka. [Powieść]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1963, 124 s. Wyd. 2 tamże 1970.

Powieść pod pierwotnym tytułem „Oczekiwania” wyróżniona w 1961 na konkursie Związku Literatów Polskich i Wydawnictwa Ossolineum na utwór o Ziemiach Zachodnich.

3. Gracze. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1963, 204 s.

4. Ósmy krąg. [Opowiadania]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1966, 149 s.

Zawartość

Serce młyna; Ósmy krąg; Krawędź; Dodek.

5. Ziemia Jeleniogórska. [Szkice i reportaże]. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk 1967, 197 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966.

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1968” wyd. 1970 (J. Chudek).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).

Ogólne

Artykuły

Zeszyty Prasoznawcze 1969 nr 4.
R. Nader: Nasza Ela. Wiadomości 1968 nr 47/48.

Agnieszka

T. Burek: Agnieszka, czyli niewinność usidlona. Twórczość 1964 nr 1.

Ósmy krąg

D. Knysz-Rudzka: O niedojrzałości, gniewie i samotności. Współczesność 1967 nr 5.