BIO

Urodzona 17 stycznia 1898 w Warszawie; córka Sergiusza Druckiego, carskiego generała i profesora Wojskowej Akademii Prawniczej, oraz Marii z Safonowiczów. W czwartym roku życia wyjechała z rodzicami do Petersburga i tam w 1914 ukończyła szkołę średnią (Instytut Smolny). Po wybuchu I wojny światowej przeniosła się do Moskwy i pracowała jako sanitariuszka w szpitalu. Zdała egzamin na medycynę, lecz nie rozpoczęła studiów. W 1917 wyszła za mąż za Maurycego O'Brien de Lacy i w 1918 osiadła w rodzinnym majątku męża w Augustówku pod Grodnem. W 1925 założyła w Grodnie Towarzystwo Przyjaciół Literatury i Sztuki, którego do 1937 była przewodniczącą. Debiutowała w 1925 powieścią Zwycięstwo. W 1930 została członkiem Polskiego PEN Clubu. Była autorką sztuk scenicznych i słuchowisk radiowych. W latach trzydziestych publikowała prozę i przekłady z rosyjskiego m.in. w czasopismach „As”, „Bluszcz”, „Kobieta Współczesna”, „Płomyk”, „Świat” i „Wiadomości Literackie”. Od 1934 należała do Związku Zawodowego Literatów Polskich. W czasie okupacji niemieckiej przebywała w Warszawie i utrzymywała się z prywatnych lekcji języków obcych. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim, walcząc w szeregach Armii Krajowej na Czerniakowie. Po wojnie w 1945-47 pracowała jako referent odczytowy wydziału propagandy Biura Odbudowy Stolicy. Od 1947 zajmowała się pracą przekładową z języka rosyjskiego, jednocześnie współpracując z działem młodzieżowym Polskiego Radia. Od 1949 należała do Związku Literatów Polskich. W 1950-53 była sekretarzem sekcji tłumaczy Polskiego PEN Clubu. Od 1953 do przejścia na emeryturę prowadziła lektorat języka rosyjskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i w Akademii Medycznej. W 1957 została członkiem Polskiego PEN Clubu. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim (1965) i Krzyżem Oficerskim (1966) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 28 sierpnia 1986 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Prawosławnym na Woli.

Twórczość

1. Zwycięstwo. Powieść. Warszawa: Ignis 1925, 291 s.

2. Mali ludzie. Wyrwane stronice z wielkiej księgi życia. [Opowiadania]. Wilno: L. Chomiński 1929, 88 s.

Zawartość

Mali ludzie; Ich córka; Zazdrość; Papużka; Dwa listy; Krasnoludki; Jedna noc; Jej drugi mąż; Marylka; Przekleństwo głupoty: Pani Szmidt.

3. Tak nie bywa. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Grodno 1931.

4. Niepotrzebne dzieci. Powieść. Warszawa: Dom Książki Polskiej 1932 [1931], 246 s.

5. Ich było siedmioro. Powieść dla młodzieży. Warszawa: Bluszcz [1934], 229 s.

Ciąg dalszy zob. poz. .

6. Zamknięte drzwi. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Wilno, Teatr Letni 1934.

7. Wąskie ścieżki. (Dalszy ciąg powieści dla młodzieży „Ich było siedmioro”). Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1936, 213 s. Zob. poz. .

8. Most ks. Józefa Poniatowskiego. Warszawa: Poradnik Prac Społecznych 1946, 7 s.

Autorka podpisana: N. O'Brien de Lacy.

9. Krzywda. [Opowiadanie]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1954, 28 s.

10. Droga do sławy. Opowieść o dzieciństwie Mozarta. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1961, 117 s.

11. Michel. Dzieciństwo i lata młodzieńcze Michała Glinki. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1961, 193 s.

12. Czarodziej z Nantes. [Powieść o J. Vernie]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1963, 220 s. Wyd. 2 tamże 1967.

Adaptacje

radiowe

pt. Juliusz Verne — mały, duży i wielki. Polskie Radio 1968.

13. Stanisław Moniuszko. Życie i twórczość. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1966, 253 s. Wyd. 2 tamże 1976.

Przekłady

ukraiński

S. Monûško. (Žittâ i tvorčist'). [ Przeł.] M. Gajdaj. Kiïv 1968.

14. Finlandia. Kompozycja i układ całości: K. Saysse-Tobiczyk. Warszawa: Wiedza Powszechna 1969, 236 s.

15. Kurs na słońce. Opowieść o generale Mariuszu Zaruskim. Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie 1969, 216 s. Wyd. 2 Warszawa: Horyzonty 1973.

Adaptacje

radiowe

pt. Mariusz Zaruski — człowiek morza i gór. Polskie Radio 1968.

16. Pan Stanisław [Moniuszko]. Widowisko w 8 odsłonach. Warszawa 1969, 30 s.

Wkładka repertuarowa miesięcznika „Kultura i Ty1969 nr 116 [do nr 5].

17. Niedaleki brzeg. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1973, 294 s.

18. Szkoła w podziemiu. Z dziejów polskiego tajnego nauczania w latach okupacji hitlerowskiej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 213 s.

19. Trzy czwarte ... (Wspomnienia). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1977, 227 s.

Utwory niepublikowane

Według informacji Autorki:.

Czary. Sztuka teatralna zatwierdzona do grania w Teatrze Nowym w Warszawie w 1939.
Jesteśmy młodzi. Powieść dla młodzieży. Powst. 1939.
Szkoła krasnoludków. Sztuka dla dzieci w 3 aktach. Powst. 1949.
Lamus. Sztuka teatralna wysłana na konkurs Ministerstwa Kultury i Sztuki. Powst. 1950.

Przekłady

1. L. Kassil: Moi drodzy chłopcy. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Książka 1947, 203 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1948; wyd. 3 Warszawa: Książka i Wiedza 1950. Przedruk w: L. Kassil: Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa 1950.
2. O. Forsz: Odziani w kamień. [Powieść]. Warszawa: Wiedza 1948, 244 s.
3. J. Tynianow: Śmierć Wazyr-muchtara. [Powieść]. Przedmowa: J. Wyszomirski. Warszawa: Wiedza 1948, 513 s.
4. O. Forsz: Szaleństwo Sergiusza Rusanina. [Powieść]. Kurier Codzienny 1949 nr 62-186; „Kurier Gnieźnieński” 1949 nr 53-177; „Kurier Wielkopolski” 1949 nr 63-188.
5. K. Paustowski: Opowiadania. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 196 s. Wyd 2 tamże 1951. Przedruk w K. Paustowski: Wybór utworów. Warszawa: Książka i Wiedza 1952.
6. J. Tynianow: Küchla. [Powieść]. Przekł. wierszy: A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa: Książka i Wiedza 1949, 355 s. Wyd. nast. tamże 1951.
7. J. Tynianow: Puszkin. [Powieść]. Cz. 1. Przekł. wierszy S. Pollak. Cz. 2. Przekł. wierszy J. Litwiniuk. Warszawa: Czytelnik 1949, 1950, 222 + 336 s.
8. W. Bianki: Leśna gazeta. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1950 [1951], 358 s. Wyd. 2 poprawione i zmienione tamże 1953.
9. O. Džigurda: Parowiec „Kachetia. Powieść współczesna. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 223 s. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1951.
10. A. Gajdar: Szkoła. W tegoż: Dzieła. T. 1. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1950, 234 s. Wyd. nast. tamże: wyd. [2] 1951, wyd. 2 [!] 1952, wyd. 3 z przedmową M. Brandysa 1953.
11. N. Leskow: Czartogon. W: N. Leskow: Utwory wybrane. T. 1. [Warszawa:] Czytelnik 1950, s. 239-255. Przedruk w N. Leskow: Utwory wybrane. Wrocław1970. Biblioteka Narodowa II, 164.
12. K. Paustowski: Cena wolności. Sztuka w 5 odsłonach. Oprac.: J. Maciejowski. Wstęp: Z. Łuczek-Hoffmanowa. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 52 s.
13. K. Paustowski: Opowieść północna. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 215 s. Wyd. nast. Warszawa: Książka i Wiedza 1951; wyd. 3 Warszawa: Czytelnik 1953.

Adaptacje

radiowe

W. Wodecki. Polskie Radio 1975.
14. K. Staniukowicz: Kusy; Maksymko. W: Zew morza. Opowiadania. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950 s. 7-31, 32-66.
15. A. Szachow: Na różnych szerokościach. [Opowiadania]. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 454 s. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952.
16. E. Wygodska: Niebezpieczny zbieg. Powieść o narodowej wojnie wyzwoleńczej w Indiach. Warszawa: Prasa Wojskowa 1950, 301 s. Wyd. nast.: Warszawa: Iskry 1955, wyd. 2 [!] tamże 1959.
17. S. Żłobin: Wyspa szczęścia. Powieść. Cz. 1-2. Przekł.: N. Drucka i K. Koźmiński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1950, 1951, 386 + 435 s. Wyd. 2 tamże 1953.
18. S. Dikowski: Przygody kutra „Śmiałego. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 159 s. Wyd. 2 Warszawa: Iskry 1953.
19. G. Fisz: Kamienny bór. [Powieść]. Przeł.: N. Drucka i N. O'Brien. Warszawa: Czytelnik 1951, 379 s. Wyd. 2 tamże 1953.
20. I. Gonczarow: Obłomow. [Powieść]. Pod red. i z przypisami Z. Fedeckiego. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 534 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, wyd. 3 tamże 1978; [wyd. 4] Warszawa: Współpraca 1988; wyd. [5] oprac. L. Suchanek. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1990, LXXX, 595 s.
21. W. Kozaczenko: Świadectwo dojrzałości. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia 1951, 156 s.
22. N. Zarian: Acawan. [Powieść]. Przeł. z rosyjskiego N. Drucka. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 339 s.
23. Gałązka jemioły. [Opowiadania rosyjskie]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1952, 98 s.
24. W. Korolenko: Szkice historyczne; Pierścionek; Legenda Pugaczowska na Uralu; Uroczystości Połtawskie. W: W. Korolenko: Dzieła wybrane. Warszawa: Książka i Wiedza 1952 s. 547-564.
25. E. Lukina: Ptasie miasteczko. Warszawa: Wiedza Powszechna 1952, 209 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 1953, wyd. 3 poprawione 1956.
26. G. Briancew: Zagłada gniazda os. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1953, 270 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1954; wyd. 2 [!] 1955.
27. S. Sartakov: Mocny fundament. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1953, 349 s.
28. N. Fere: Mój nauczyciel Makarenko. [Powieść]. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1954, 107 s.
29. O. Forsz: Radiszczew. Trylogia. Powieść. Wstęp: S. Pollak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 496 s.
30. A. Makarenko: W tonacji majorowej. Sztuka w 4 aktach; Prawdziwy charakter. Scenariusz literacki; Skierowanie. Scenariusz literacki; Załączniki. Przeł. N. Drucka, S. Tazbir. W: A. Makarenko: Dzieła. T. 1. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1955 s. 309-416, T. 6 tamże 1956 s. 331-374; 375-435; 439-458.
31. A. Adrianowa: Praca wychowawcza w klasie pierwszej. Przeł. N. Drucka. Wiersze przeł. W. Bisko. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1956, 196 s.
32. K. Paustowski: Bieg czasu. Opowiadania. Przeł.: N. Drucka, S. Flukowski, J. Jędrzejewicz. Warszawa: Iskry 1971, 153 s. Wyd. nast. tamże 1973.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1953.

Wywiady

Literatura radziecka w przekładach Nadziei Druckiej. Głos Wybrzeża 1949 nr 222.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

J. Konopacka: Zaruskiego kurs na słońce. Litery 1969 nr 11.
S. Frycie: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 1. Wyd. 2 Warszawa 1983, passim.

Ich było siedmioro

W. Borudzka. Wiadomości Literackie 1935 nr 35.

Szkoła w podziemiu

K. Przybysz: Bohaterowie oświatowego frontu. Nowe Książki 1974 nr 2.

Trzy czwarte ...

A. Baranowska: Trzy czwarte — wspomnienia. Kontrasty 1977 nr 11.
T. Żółciński: Wspomnienia tylko pozornie typowe... Argumenty 1977 nr 35.