BIO

Urodzony 20 listopada 1931 w Kosowie Poleskim; syn Leona Drozdowskiego, wojskowego, następnie pracownika budowlanego, i Feliksy z Majewskich, urzędniczki. Do 1938 mieszkał z rodzicami w Prużanie, następnie z matką w Starachowicach, gdzie też przebywał w czasie okupacji niemieckiej. W 1944 został wywieziony do Niemiec, do obozu pracy w Gobhardshagen i Wattensted. Po wyzwoleniu przebywał w Haltern, gdzie uczęszczał do polskiego gimnazjum. W maju 1946 powrócił do Polski i pracował w Starachowicach, a później w Piechowicach pod Jelenią Górą kolejno jako goniec, uczeń ślusarski, nawijacz silników elektrycznych, tokarz metalowy. Równocześnie kontynuował naukę najpierw na kursach wieczorowych, następnie od 1947 na wydziale mechanicznym Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach, który ukończył w 1950. Był aktywnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (od 1945), Związku Walki Młodych (od 1947) i Związku Młodzieży Polskiej. W 1949 debiutował jako tłumacz przekładami wierszy Michała Isakowskiego, drukowanymi w dzienniku „Wolność” (nr 29, 222). W 1950 powrócił do Piechowic i po krótkim okresie pracy w fabryce zaczął pracować w „Gazecie Robotniczej”. Po zdaniu matury w 1952 w Liceum dla Pracujących w Jeleniej Górze rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. W tymże roku ożenił się z Bożeną Dybowską. W 1952-56 pracował kolejno w „Dzienniku Łódzkim”, w Polskim Radiu i w „Głosie Robotniczym” (1953-56). Wiersze, artykuły i tłumaczenia publikował też m.in. w czasopismach: „Panorama” (1952-56), „Kronika” (1955-57), „Nowa Kultura” (1953, 1958), „Zdarzenia” (1957-60). W 1955 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W tymże roku opublikował w „Życiu Literackim” (nr 51) wiersze Geadechtniss i Ty matko nie miej mi za złe, które uważa za właściwy debiut poetycki. W 1955 otrzymał nagrodę im. J. Bruna dla młodych dziennikarzy. W maju 1956 przeniósł się do Krakowa, gdzie objął kierownictwo działu reportażu w „Życiu Literackim”. Równocześnie kontynuował studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1957 uzyskał dyplom magistra. Od 1956 należał do Związku Literatów Polskich. W 1959 zamieszkał w Warszawie, gdzie został zastępcą redaktora naczelnego „Współczesności” (w 1966 był redaktorem naczelnym). W 1960 otrzymał nagrodę poetycką „Czerwonej Róży”. Od kwietnia 1966 był zastępcą dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie. W 1967 został członkiem Polskiego PEN Clubu. Po powrocie do Warszawy w 1970 został członkiem kolegium redakcyjnego „Miesięcznika Literackiego” oraz zastępcą redaktora naczelnego redakcji programowej Polskiego Radia. Od maja 1972 do czerwca 1986 był redaktorem naczelnym „Poezji” Przekłady, wiersze, artykuły i recenzje publikował w tym czasie m.in. w: „Życiu Literackim” (od 1971), „Poezji” (od 1972), „Teatrze” (1972-74), „Szpilkach” (1975-79), „Literaturze” (od 1976). W 1985 otrzymał nagrodę „Trybuny Ludu”. Zbierając materiały do pracy literackiej i przekładowej, odbył liczne podróże zagraniczne do Anglii, Chin, Finlandii, na Kubę, do Iraku, Jugosławii i innych krajów. W 1986-89 współpracował z pismem „Sprawy i Ludzie” (tu cykl artykułów na tematy literackie pt. Klin). Odznaczony brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974). Zmarł 2 kwietnia 2013 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Powązkowskim.

Twórczość

1. Jest takie drzewo. Wiersze. Poematy. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1956, 93 s.

Zawartość

Zawiera wiersze oraz poematy: List do towarzyszy z KC (1950); Liryka wiejska; Moja Polska.

2. Pasje Armina Laskowicza. [Powieść]. Powst. 1956. Druk „Panorama Północy” 1961 nr 42-53, 1962 nr 1-3. Wyd. osobne Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 154 s. Wyd. 2 tamże 1974.

Przekłady

gruziński

Armin Laskovičis vnebani. Wyd. łącznie z przekł. Dźwig [poz. ] pt. Armin Laskovičis vnebani; Amce. [Przeł.] Ĵ. Čelijem, A. Grišikašvilma. Tbilisi 1987.

3. Moja Polska. [Wiersze]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1957, 83 s.

4. Koniec nocy. Scenariusz filmowy. [Współautorzy:] A. Bohdziewicz, J. Dziedzina, M. Hłasko, P. Komorowski, J. Wójcik. Ekranizacja 1958.

5. Kondukt. (Sztuka współczesna w 2 aktach). Dialog 1960 nr 11 s. 5-24. Prapremiera: teatralna: Zielona Góra. Teatr Ziemi Lubuskiej 1961; radiowa: Polskie Radio 1979; telewizyjna Telewizja Polska 1988. Przedruk zob. poz. , .

Zarzut plagiatu z opowiadania R. Kapuścińskiego „Sztywny” został oddalony przez Zarząd Główny Związku Literatów Polskich zob. tekst orzeczenia „Dialog1962 nr 2 s. 160.

Przekłady

angielski

[Przeł.] J. Richards. Wystawienie: Londyn 1968.

francuski

Le convoi funebre. [Przeł.] J. Lisowski. Dialog 1963 nr specjalny.

łotewski

Beru gäjiens. [Przeł.] J. Osmanis. W: Atmįnu vakars. Rīga 1987.

niemiecki

Der Leichenzung. [Przeł.] K.H. Hiller. Hamburg [ok. 1962].
Der Trauerzug. [Przeł.] H. Bereska. W: Drei polnische Stücke. [Współwyd.:] S. Grochowiak: Die Jungs; S. Mrożek: Tango. Berlin 1975.

rosyjski

Šestvije. [Przeł.] I. Koltaševoja. W: Sovremennyje pol'skije p'esy. Moskva 1966, przedruk w: Sovremennaâ pol'skaâ p'esa. Moskva 1974.

serbski

Wystawienie: Belgrad 1964.

szwedzki

Likfølget. [Przeł.] J. Brodal. Oslo 1982.

węgierski

Gyaszmenet. [Przeł.:] G. Kerényi, L. Jablǎnczy. Współwyd. z: S. Mrożek: Czerwona noc pt. Bübajos éj. Budapest 1964.

6. Południe i cień. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1960, 100 s.

Zawartość

Cykle: Wiersze nowe; Zabijanie słów niepotrzebnych; Jest takie drzewo; Moja Polska.

7. Tajemniczy kajecik. [Bajka]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1960, 22 s.

8. Ostatni brat. (Tragedia polska z roku 1943 w 3 aktach, 13 odsłonach). Dialog 1961 nr 10 s. 21-49. Prapremiera: teatralna: Białystok, Teatr im. A. Węgierki 1963; telewizyjna pt. Ostatni: Telewizja Polska 1963. Przedruk zob. poz. .

9. Jutro powrócą ptaki. Opowieść reporterska. Powst. 1962. Wyd. Warszawa: Czytelnik 1964, 176 s. Polskie Radio 1968.

10. Klatka czyli zabawa rodzinna. (Dramat w 1 akcie). Dialog 1962 nr 8 s. 49-61. Prapremiera: teatralna: Nowa Huta, Teatr Ludowy 1962 [łącznie z „Konduktem”]; telewizyjna: Telewizja Polska 1974; radiowa: Polskie Radio 1976. Przedruk zob. poz. , , .

Przekłady

angielski

[Przeł.] J. Richards. Wystawienie: Londyn 1968.

niemiecki

Der Käfig oder das Familienspiel. [Przeł.] K. H. Hiller. Zürich. [ok. 1962]. Wystawienie: Kolonia 1964.

11. Skarga do syna. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1962, 77 s.

Zawartość

Cykle: Delendam esse. – Cz. I. Rapsod enigmatyczny, – Cz. II. Most. – Cz. III. Skarga do syna. – Cz. IV. Prośba do Włodzimierza [I nagroda na konkursie klubu „Hybrydy”].

12. Dzwony na wzięcie Francji. Sztuka w 2 aktach. Prapremiera: teatralna pt. Maison de France: Szczecin, Teatr Polski 1963; radiowa: Polskie Radio 1976.

Przekłady

węgierski

[Przeł.] M. Baba. Wystawienie: Budapest 1969.

13. Ballada polska. Tragedia w 2 aktach, 4 odsłonach. Dialog 1964 nr 5 s. 5-33. Prapremiera: Warszawa, Teatr Polski 1964. Przedruk zob. poz. , , .

Przekłady

węgierski

[Przeł.] M. Baba. Radio 1965.

14. Hardy. Komedia w 3 aktach. Powst. 1964. [Inf. autora].

Przekłady

niemiecki

Der Stahlharte. Lustspiel im 3 akten. [Przeł.] O.J. Tchouschinski. Wien: Universal Edition 1964, 103 s.

15. Manewr: ucieczka w słońce. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1964, 149 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 1979.

16. Mazur kajdaniarski. Tragedia w 2 aktach. Powst. 1964. Wyd. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 75 s.

Pierwotny tytuł: Car i buntownik. Tragedia wierszem w 2 aktach.
Sztuka napisana dla Teatru Narodowego w Warszawie w 1964. [Inf. autora].

17. Tylko pamięć. Reportaże 1955-1963. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 155 s.

18. Komandor. [Utwór dramatyczny]. Telewizja Polska 1965.

Nagrody

Nagroda w konkursie Telewizji Polskiej w 1965.

19. Komedia z awansem. Teatr Ludowy 1966 nr 7/8 s. 71-93. Telewizja Polska 1966.

Dedykacja: „Jerzemu Krasowskiemu, którego pomysł posłużył mi do napisania tego utworu, dedykuję”.

20. Wigwam. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1966, 347 s.

21. Epoka i reszta. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 232 s.

Zbiór felietonów drukowanych w „Panoramie Północy” w 1961-1966.

22. Arnhem – ciemne światło. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1968, 247 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1973, wyd. 4 1976, wyd. 5 1981.

Zawartość

Cz. I. Młyn. – Cz. II. Mgła. – Cz. III. Maligna.

Wyd. łączne z poz. : Arnhem – ciemne światło; Stare srebra . Warszawa: Czytelnik 1978, 465 s. Wyd. 2 tamże 1988.

23. Utwory dramatyczne. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 169 s.

Zawartość

Ballada polska [poz. ]; Ostatni brat [poz. ]; Kondukt [poz. ]; Klatka czyli zabawa rodzinna [poz. ].

24. Piołun. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 55 s.

25. Albion od środka. Dziennik tych wysp. [Wrażenia z pobytu w Anglii]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971, 444 s. Wyd. 2 Warszawa: Iskry 1973, 387 s.

26. Gry ludzkie. Szkice o literaturze, Polsce i wojnie. 1957-1965. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1971, 325 s.

Zawartość

Zawiera artykuły i recenzje: Cz. I. Znamię czasu; Cz. II. Punkty zwrotne; Cz. III. Gry ludzkie.

27. Hamlet 70. (Tragedia w 2 aktach z prologiem). Dialog 1971 nr 6 s. 5-34. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1978. Przedruk zob. poz. , .

28. Polowanie na Guevarę. [Słuchowisko]. Dialog 1971 nr 5 s. 57-70. Premiera: radiowa: Polskie Radio 1971; telewizyjna: Telewizja Polska 1973. Przedruk zob. poz. .

Słuchowisko na podstawie „Dziennika z Boliwii” Che Guevary w przekł. R. Kapuścińskiego i „Wojny partyzanckiej” w przekł. B. Drozdowski.

Przekłady

macedoński

Lov na Če Gevara. [Przeł.] P. Nakovski. Skopje 1977.

29. Troska i pieśń. Scenariusz filmowy. [Współautor:] J. Łomnicki. Ekranizacja 1971.

30. Stare srebra. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 190 s. Wyd. 2 tamże 1986.

Wyd. łączne z poz. : Arnhem – ciemne światło; Stare srebra. Warszawa: Czytelnik 1978, 465 s. Wyd. 2 tamże 1988.

31. Życie samo w sobie. Szkice i felietony 1971-1972. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 407 s.

Zawartość

Cz. I. Teatrowanie; Cz. II. Życie samo w sobie.

32. Hermiona. (Komedia w 3 częściach – próba rekonstrukcji). Dialog 1974 nr 4 s. 5-59. Polskie Radio 1981. Przedruk zob. poz. .

33. Poezje wybrane. Wybór i wstęp: B. Drozdowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1974, 137 s.

34. Wybór. Poezje 1950-1972. Warszawa: Iskry 1974, 295 s.

35. Druga połowa wieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 398 s.

Zawartość

Wiersze. – Dramaty: Kondukt [poz. ]; Klatka czyli zabawa rodzinna [poz. ]; Ballada polska [poz. ]; Hamlet 70 [poz. ]. – Proza: Stare srebra; Śmierć; Towarzystwo płaskiej ziemi; Bratowa czyli życie; „Pigalle”; Ognisko; Elektryczność i Dundee; Najważniejszy z poetów; Księżna na dworcu Euston; Koncert na stołek i fortepian; Coctail party; Peleryna; Śmierć Dowdinga; Cukier krzepi; Meeting (Collage); Orgia; Epilog.

36. Dźwig. [Scenariusz filmowy]. Telewizja Polska 1976. Por. poz. .

37. O poezji. Szkice. Warszawa: Iskry 1977, 241 s.

Zawartość

Broniewski; Poeta osobny. (O J. Przybosiu); Poezje zebrane Słonimskiego; Wobec „Kwiatów polskich” [J. Tuwima]; Edward Szymański – poeta; Wychyleni za każde słowo. (O poezji miłosnej K.K. Baczyńskiego i T. Gajcego); Szymborska; Tadeusz Nowak – poeta; Norwid i inni; Baudelaire; Antypody; Ohydstwo, czyli turpiści; Próba klasycyzmu; Formulizm; O wszystkim wątpić; Poczet poetów; Hałaburdy; Znamię czasu [o wojennym pokoleniu poetów]; Cena popularności; Mumia w badewannie [o twórczości S.I. Witkiewicza i K.I. Gałczyńskiego]; Horacy; O Szekspirze; Gry i zabawy z Szekspirem; Szekspir na dzisiaj; Trój-Hamlet; Schadenfrajda [o M. Słomczyńskim]; O szumieniu i syczeniu. (Glosa do „Opowieści zimowej”) [W. Szekspira, w przekł. B. Drozdowski]; Deklamacje i manifesty 1945-1955; Próba samookreślenia [o własnej twórczości]; Komentarze.

38. Z Szekspirem... [Dramaty]. Wstęp oprac. G. Sinko. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1977, 322 s.

Zawartość

Trój-Hamlet; Hamlet II; Hermiona [poz. ]; Otello-Maur wenecki; Hamlet 70 [poz. ]; Płaszcz Kordiana.

39. Opór. Wybór poezji z lat 1950-1975. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 239 s.

Wiersze z tomów poz. , , , , , .

40. Zapach cygar. [Słuchowiska radiowe]. Posłowie: W. Nawrocki, Warszawa: Wydawnictwa Radia i Telewizji 1978, 244 s.

Zawartość

Mazur kajdaniarski. [Polskie Radio 1972]; Płaszcz Kordiana. [Polskie Radio 1971]; Ballada polska [poz. ]; Klatka czyli zabawa rodzinna [poz. ]; Zapach cygar. [Polskie Radio 1974]; Polowanie na Guevarę [poz. ]; Tysiąc albo trzcina i dąb. [Polskie Radio 1978].

41. Dźwig. [Opowiadanie]. Warszawa: Wydawnictwo Wydawnictwa Radia i Telewizji 1980, 133 s. Por. poz. .

Przekłady

gruziński

Amce. Wyd. łącznie z przekł. Pasje Armina Laskowicza [poz. ] pt. Armin Laskovičis vnebani; Amce. [Przeł.] Ĵ. Čelijem, A. Grišikašvilma. Tbilisi 1987.

42. Wiersze. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980, 257 s.

43. Bóg jest i na śmieciach. Dramat polski w 3 aktach. Studium – rekonstrukcja. Poezja 1983 nr 10 s. 5-59. Telewizja Polska 1986.

Adaptacje

radiowe

pt. Bóg na śmieciach: Adaptacja: J. Kukuła. Polskie Radio 2000.

44. List otwarty do... Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka i Wiedza1985, 342 s.

Felietony publikowane częściowo w „Teatrze” (1974,1978), „Poezji” (1978-83), „Stolicy” (1982-83) i „Życiu Literackim” (1983).

45. Władysław syn Władysława. Scenariusz filmowy. Dialog 1985 nr 7 s. 5-53.

46. Bastard. Małżeństwo doskonałe. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1987, 250 s. Wyd. 2 tamże 1988.

Autor podpisany pseudonimem: Sebastian Lost.

47. Kobiety i ludzie. Opowiadania. Warszawa: Książka i Wiedza 1987, 318 s.

Nagrody

Nagroda Związku Literatów Polskich i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w 1988.

Zawartość

Joanna albo krater; Ariadna albo niebo i piekło; Beata albo dwa grymasy; Gerda albo blizna; Panna Lodman albo miejsce na ziemi; Agata albo opinia męża; Anula albo porażenie; Jaśka albo kłopoty z dialektyką; Magda albo pojedynek.

48. Raut. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1987.

Nagrody

Nagroda w konkursie na sztukę dramatyczną związaną tematycznie z 70-leciem odzyskania niepodległości ogłoszonym przez Warsztaty Dramaturgii Współczesnej przy Teatrze Rozmaitości w Warszawie oraz Urząd m.st. Warszawy w 1987.

49. Yagruma. Powieść historyczna dla dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1989, 293 s. Wyd. nast. Warszawa: Ethos 1998.

Autor podpisany pseudonimem: Raul Fuentes y Torrejon.
Ciąg dalszy zob. poz. .

50. Brzuch. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Bydgoszcz, Teatr Polski 1990.

51. Błękitny dom albo fatum. [Powieść]. Warszawa: Bellona 1992, 264 s. Wyd. nast. pt. Fatum – Błękitny dom tamże 2005.

Autor podpisany pseudonimem: Raymond Starr.

52. La ceiba. [Powieść]. Warszawa: Ethos 1998, 464 s.

Autor podpisany pseudonimem: Raul Fuentes y Torrejon.
Początek zob. poz. .

53. Potrzask. [Powieść]. Warszawa: Ypsylon 2002, 235 s.

Autor podpisany pseudonimem: Paweł Krzemień.

54. W Bajbajowie świat na głowie. [Wiersze dla dzieci]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2006, 72 s.

Słuchowiska radiowe, m.in.

Zob. też Twórczość poz. , , , , , , , , .

Serpentyna. Polskie Radio 1962.
Jutro powrócą ptaki. Polskie Radio 1964.
Śmierć Dowdinga. Polskie Radio 1970.
Ciało. Polskie Radio 1979.

Przekłady i przeróbki

B. Fradkin: Jeńcy płonącej otchłani. Express Wieczorny 1960 nr 105-135. Wyd. osobne Warszawa: Iskry 1961, 195 s.
G. Baklanow: Piędź ziemi. Kurier Lubelski 1961 nr 236-298. Wyd. osobne Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1961, 207 s.
Wyznania Tomasza Judyma (wg „Ludzi bezdomnych” S. Żeromskiego). Adaptacja: B. Drozdowski. Teatr Ludowy 1965 nr 1/2 s. 70-93. Polskie Radio 1966.
Ballada o jałowcu. Adaptacja powieści M. Moczara „Barwy walki”. Polskie Radio 1966.
W. Shakespeare: Otello-Maur Wenecki. Parafraza: B. Drozdowski. Lublin: Teatr im. J. Osterwy 1972.
W. Shakespeare: Życie i śmierć króla Jana. [Dramat]. Przekł. i wstęp: B. Drozdowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1975, 114 s. Wystawienie: teatralne: Warszawa, Teatr Studio 1975; radiowe: Polskie Radio 1971.
W. Shakespeare: Ballada zimowa. Naśladował [i wstępnapisał] B. Drozdowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1978, 140 s. Polskie Radio 1982.
I. Krylow: Bajki. Przekł. i przedmowa: B. Drozdowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979, 255 s. Wyd. nast.: [wyd. 2] Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1990; Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek 2006.
W. Shakespeare: Opowieści zimowe. Przeł. B. Drozdowski. Wystawienie: Łódź, Teatr Nowy 1979.
B. Koneski: Hafciarka i inne wiersze. Przeł. B. Drozdowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1982, 89 s.
W. Shakespeare: Antoniusz i Kleopatra. Przekł., wstęp i przypisy: B. Drozdowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 195 s.
W. Shakespeare: Król Henryk VI. Kroniki królewskie. Trylogia. Przekł., wstęp i przypisy: B. Drozdowski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1982, 117 s.
P. Saarikoski: Koń szalonego człowieka i inne wiersze. Wybór, przekł. i posłowie: B. Drozdowski. [we współpracy z B. Maciejewską]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, 143 s.
E.L. Manner: Alfa. [Wiersze] . Przekł. i posłowie: B. Drozdowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 99 s.
G. Orwell: Córka proboszcza. Powieść. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW 1992, 220 s. Wyd. nast.: [wyd. 2] poprawione Warszawa: Muza 2000; [wyd. 3] Warszawa: De Agostini we współpracy z Editiones Altaya Polska 2003.
Oxford – encyklopedia szkolna. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW1992-1994.

T. 1. [Red.:] M. Worrall. Przeł. B. Drozdowski. Zespół red. wyd. polskiego: I. Grabowska-Lipińska, M. Rewerska, M. Stefańska-Matuszyn. 1992, 356 s.

T. 6. [Biografie]. Przeł. B. Drozdowski. Zespół red. wydania polskiego: E. Piotrkiewicz-Karmowska, M. Rewerska, M. Stefańska-Matuszyn. 1994, 272 s.

W sidłach miłości. [Baśnie, legendy, mity]. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW 1992, 121 s.
A. Milne: Kubuś Puchatek. [Powieść]. Warszawa: Philip Wilson 1994, 153 s.
Szkoła rysowania i malowania. [Poradnik]. Warszawa: Delta [1994], 126 s. Wyd. nast. tamże: [1997], [2002].
J. Toland: Bogowie wojny. T. 1-2. [Powieść]. Warszawa: Interart 1994, 373 + 347 s. Wyd. nast. Warszawa: Bellona 2003.
P. Dowswell, A. Smith, M. Claridge: Leksykon juniora – pytania i odpowiedzi. Przeł.: M. Jerzmanowska, B. Drozdowski, A. Leszczyński. Warszawa: Delta W-Z [1995], 128 s.
E. Kushner: Święty Mikołaj i Dolina Poza Krańcem Świata. Gwiazdkowa legenda. Londyn: Hannah Publishing Ltd 1995, 83 s.
Oxford junior – encyklopedia sławnych ludzi. Warszawa: Delta [1995], 384 s. Wyd. nast. tamże 2001.
N. Blundell: Zbrodnia bez kary. [Powieść]. Warszawa: Allora 1996, 216 s.
Gry i łamigłówki. Warszawa: Delta [1996], 96 s. Wyd. nast. tamże: 1998, 2001.
Wielka księga papieroplastyki. Red.: A. Smith. Warszawa: Delta Agencja Wydawnicza 1996, 96 s.
Każde dziecko to potrafi. Sto pomysłów na sztukę. [Red.:] H. Burnford, N. Wright, P. Harrison. Warszawa: Delta W-Z [1997], 96 s. Wyd. nast. tamże 2003.
Ilustrowany atlas świata dla dzieci. Przeł.: P. Art, B. Drozdowski, M. Drozdowska. Warszawa: Przegląd Reader's Digest 1999, 127 s.
Oxford – popularna szkolna encyklopedia. Przeł.: B. Drozdowski, P. Maranda. Warszawa: Delta [1999], 192 s. Wyd. nast. Warszawa: Delta; Świat Książki [1999].
J.H. Waller: Niewidzialna wojna w Europie. Szpiegostwo i konspiracja w latach 1939-1945. Warszawa: Książka i Wiedza 1999, 433 s.
N. Blundell: Parada łotrów i awanturnic. [Publicystyka]. Warszawa: Allora 2002, 208 s.
Ch. Catton: Samoloty II wojny światowej. Warszawa: Bellona 2002, 111 s.
F. Frölich: 365 opowiastek o kotach. Historyjki do poduszki. Warszawa: Bellona 2002, 237 s.
S. Peres: Podróż sentymentalna z Teodorem Herzlem. Warszawa: Bellona; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Centrum Peresa dla Pokoju 2002, 172 s.
Psalmy. Spolszczył B. Drozdowski. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek 2003, 301 s.

Nagrody

Nagroda im. W. Hulewicza przyznana przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich i Oficyny Literatów i Dziennikarzy „Pod wiatr” w 2004.
Japonia zwycięża na Pacyfiku. Warszawa: Bellona 2004, 360 s.
W. Shakespeare: Król Henryk IV. [Dramat]. Warszawa: TCHU Dom Wydawniczy 2004, 244 s.
Salomonowa pieśń nad pieśniami. [Rekonstrukcja i przekł.:] B. Drozdowski. Warszawa: TCHU Dom Wydawniczy 2005, 56 s.
Wojna na Pacyfiku. Warszawa: Bellona 2005, 432 s.
Ezop dla dorosłych, czyli też arcybajki. Warszawa: TCHU Dom Wydawniczy 2007, 352 s.
R. Gibson: Rysujemy, malujemy i majsterkujemy. Warszawa: Delta Agencja Wydawnicza [ok. 2007], 96 s.

Zob. też Prace redakcyjne poz. .

Prace redakcyjne

1. W. Shakespeare: Poezje wybrane. Wybór i oprac.: B. Drozdowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1975, 146 s.
Zawiera też przekłady B. Drozdowskiego.
2. W. Broniewski. Listopady. [Wiersze]. Wyboru dokonał B. Drozdowski. Warszawa: Iskry 1978, 126 s.
3. Twentieth century Polish theatre. Red.: B. Drozdowski. London-Dallas: John Calder-Riverrum Press 1979, 249 s.
4. J. Przyboś: Noc majowa. [Poezje]. Wyboru dokonał B. Drozdowski. Warszawa: Iskry 1981, 131 s. + płyta.
5. J. Drozdowski: Bigos hultajski czyli Szkoła trzpiotów. Komedya w 2 aktach oryginalnie wierszem napisana (Warszawa 1803). Rozszerzył B. Drozdowski. Poezja 1985 nr 1 s. 2-55.
6. Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939-1985. Antologia. T. 1-2. Wybór: B. Drozdowski, B. Urbankowski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1988, 690 + 707 s. Wyd. nast. poszerzone z podtytułem: Poezja polska 1939-1988. Przejrzał i uzupełnione B. Urbankowski. Tamże 1991, 838 + 928 s.
7. C.K. Norwid: Pióro. [Wiersze]. Wyboru dokonał B. Drozdowski. Warszawa: Iskry 1990, 171 s.
8. J. Twardowski: Kazanie gorętsze. [Wiersze]. Wybór: B. Drozdowski. Warszawa: Interart 1996, 122 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1996, wyd. 3 1997.
9. S. Wyspiański: Wesele. [Oprac.: B. Drozdowski]. Warszawa: Interart 1996, 305 s.
10. W. Broniewski: Wołam wołaniem wiatru. Liryki. Wyboru dokonał B. Drozdowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1998, 206 s.
11. M. Pawlikowska-Jasnorzewska: Tęsknoty szalone. Liryki. Wybór i wstęp: B. Drozdowski. Warszawa: Książka i Wiedza 1998, 179 s.
12. J.A. Morsztyn: Ogród miłości. [Wiersze]. Wybór: B. Drozdowski. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 2005, 101 s.

Zob. też Przekłady i adaptacje poz. , , 13.

Redakcja wyborów wierszy według informacji autora

Wydanych w seriach Biblioteka Poezji oraz Biblioteka Lektur Szkolnych Wydawnictwa Interart.

A. Asnyk: Myślałem, że to sen. Warszawa 1994, 125 s. Wyd. 2 tamże 1996.
W. Broniewski: Liryczny okultysta. Warszawa 1994, 109 s.
A. Bursa: Aniołek spuszcza główkę. Warszawa 1994, 109 s.
J. Czechowicz: Westchnienie. Warszawa 1994, 109 s.
K.I. Gałczyński: Serwus Madonna. Warszawa 1994, 102 s.
S. Grochowiak: Nie było lata II. Warszawa 1994, 109 s.
J. Iwaszkiewicz: Źródło i ja. Warszawa 1994, 107 s.
Ja i ogień. Baczyński, Gajcy, Trzebiński. Wstęp: B. Drozdowski. Warszawa 1994, 111 s. Wyd. nast. tamże 1996.
B. Leśmian: Spojrzystość. Warszawa 1994, 111 s.
K. Ostrowska, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, H. Poświatowska: Nić babiego lata. Warszawa 1994, 111 s. Wyd. 2 tamże 1996 .
J. Przyboś: Ho, jak wysoko. Warszawa 1994, 110 s.
L. Staff: Pełnia. Warszawa 1994, 101 s.
E. Bryll: Kropla w wodospadzie. Warszawa 1995, 108 s. [inf. autora].
J.A. Morsztyn: Epigramy swawolne. Warszawa 1995, 108 s.
C.K. Norwid: Cacka. Warszawa 1995, 108 s.
T.A. Olizarowski: Śnielki. Warszawa 1995, 109 s.
A. Słonimski: Ten jest z ojczyzny mojej. Warszawa 1995, 109 s.
A. Szymańska: Urojenia. Warszawa 1995, 108 s.
K. Iłłakowiczówna: Niesłyszane wieści. Warszawa 1996, 110 s.
J. Kasprowicz: Życia płomienny stróż. Warszawa 1996, 91 s.
A. Mickiewicz: Konrad Wallenrod. Warszawa 1996, 119 s.
A. Świrszczyńska: Ogromniejąca perła samotności. Warszawa 1996, 117 s.
J. Tuwim: Wylękniony bluźnierca. Warszawa 1996, 110 s.
J. Kochanowski: Perłami przeplatany. Warszawa 1997, 110 s.
T. Nowak: Będę wam cieniem. Warszawa 1997, 107 s.
K. Przerwa-Tetmajer: Czas płynie. Warszawa 1997, 110 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1967, 1974, 1988, 2004.

Autor o sobie

B. Drozdowski: Do Dominika Horodyńskiego list otwarty czyli ucieszna historyjka „Poezji” w czterech obrazach z przypisami i aneksem. Poezja 1980 nr 2.
B. Drozdowski: Kartki z dziennika 1971-1972. „Poezja1986 nr 1/2.

Wywiady

I dramatopisarza trzeba czasem rozgrzeszyć. [Rozm.] J. Koenig. Teatr 1971 nr 5.
Nie ma walki – nie ma sztuki. [Rozm.] A. Zieniewicz. Literatura 1976 nr 38.
Spowiedź Drozdowskiego. [Rozm.] J. Marx. „Poezja 1983 nr 3 oraz Aneks do Spowiedzi Drozdowskiego. Tamże 1983 nr 3.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (B. Winklowa).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

J.M. Rymkiewicz: List o poezji (Do Bohdana Drozdowskiego). Twórczość 1957 nr 12.
A. Wilkoń: Poezja Drozdowskiego. „Współczesność1961 nr 14.
J. Preger: Bohdan Drozdowski. Tygodnik Kulturalny 1963 nr 7.
A. Wilkoń: Proza Bohdana Drozdowskiego. Współczesność 1965 nr 11, 12.
Z. Taranienko: Pasje i ballady. (O twórczości Bohdana Drozdowskiego). Współczesność 1970 nr 8.
T. Bujnicki: Dylematy poezji Bohdana Drozdowskiego. W: Debiuty poetyckie 1944-1960. Warszawa 1972.
T. Bujnicki: Jest takie drzewo. Poezja 1974 nr 7/8.
G. Sinko: Sztuki Shakespeare'a w roli tematów. Dialog 1975 nr 1.
T. Bujnicki: Drogi i rozdroża poezji Bohdana Drozdowskiego. W tegoż: O poezji rewolucyjnej. Katowice 1978.
S. Gąssowski: Współcześni dramatopisarze polscy 1945-1975. Warszawa 1979.
J. Kornhauser: Bicie w wielkie dzwony. „Kultura1979 nr 32.
T. Wójcik: Drozdowski o Polsce i dylematach polskości. W tegoż: Estetyzm, realizm, polityka. Katowice 1981.
J. Marx: Między erotyką a polityką. (O Bohdanie Drozdowskim). W tegoż: Gry krytyczne. Warszawa 1985.

Jest takie drzewo

J. Kwiatkowski: Prawdziwy głos pokolenia. Życie Literackie 1956 nr 45.
K. Wyka: Czy wyobraźnia jest osobą partyjną?Życie Literackie1956 nr 51.
M. Głowiński: Liryka bez złudzeń. Twórczość 1957 nr 2.
W.P. Szymański: O Drozdowskim na wpół sceptycznie. W tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.

Kondukt

J. Koenig: Debiut nietypowy. Dialog 1961 nr 10 [dot. też: Ostatni brat].
J. Błoński: Między szyderstwem a okrucieństwem. Dialog 1963 nr 4 [dot. m.in. sztuki Kondukt].
J. Kłossowicz: Kondukt” i inne sztuki Drozdowskiego. „Dialog1969 nr 1.
B. Jarmułowicz: Bohdana DrozdowskiegoKondukt”. W: Dramat polski. Interpretacje. Cz. 2. Gdańsk 2001.

Ostatni brat

J. Koenig: Debiut nietypowy. Dialog 1961 nr 10 [dot. też: Kondukt].

Gry ludzkie

S. Melkowski: Szkic do zbiorowego autoportretu pokolenia. W tegoż: Powód czytania. Warszawa 1982.

Wybór

J. Kurowicki: Między stylem i między ludźmi. W tegoż: Regiony wielkich i małych iluzji. Wrocław 1976.

Druga połowa wieku

A. Łaszowski: Trzy oblicza pisarza. Kierunki 1979 nr 26.

Opór

• [S. Barańczak] B. Stawiczak: Szósty, jeśli liczyć Brylla. „Tygodnik Powszechny” 1979 nr 3. Przedruk w S. Barańczak: Książki najgorsze (1975-1980). Kraków 1981 [właśc. 1982]*, przedruk w tegoż: Przed i po. London 1988; Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytycznoliterackich. Poznań 1999.

I. Kryłow: Bajki

W. Niedźwiecki: Kryłow w przekładach Drozdowskiego. „Literatura Radziecka1981 nr 7.

Od Staffa do Wojaczka

J. Marx: Antologia czy leksykon poetów. Kultura 1989 nr 6.
• [M. Naziuk] M. Wojgienica: Ludzie chcą poezji. „Kultura Niezależna”* 1989 nr 52.
L. Szaruga: Antologia represyjna. Res Publica 1989 nr 7.