BIO

Urodzony 27 stycznia 1901 w Tarnowie; syn Kazimierza Drohojowskiego, prawnika, i Marii z Dobrzańskich. Uczęszczał do IV Gimnazjum Realnego w Krakowie, maturę zdał w 1918 jako eksternista w Szkole Realnej II. W tymże roku wyjechał do Lozanny i podjął studia uniwersyteckie w dziedzinie nauk społecznych. Rozpoczął równocześnie pracę w Polskiej Agencji Centralnej, będącej ekspozyturą Komitetu Narodowego Polskiego, w którego sekretariacie generalnym w Paryżu był następnie zatrudniony (do 1919). W 1920-21 odbywał studia na wydziale dyplomatyczno-konsularnym w École Libre des Sciences Politiques w Paryżu. Po powrocie do kraju i krótkim stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych był w 1922-23 kolejno attaché i sekretarzem Poselstwa Polskiego w Hadze, gdzie też kontynuował naukę w Akademii Prawa Międzynarodowego. W 1923-26 pełnił funkcję pierwszego sekretarza Poselstwa Polskiego w Rzymie. Po przewrocie majowym w 1926 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie początkowo pracował w różnych zawodach (był m.in. akwizytorem, pracownikiem fizycznym). W 1929 przeniósł się do Berlina i rozpoczął działalność publicystyczną jako korespondent „Kuriera Poznańskiego” (1930-32). W tym czasie ożenił się z Katharyn Cornell. Od 1933 przebywał ponownie w USA. W 1933-35 był naczelnym redaktorem „Kuriera Narodowego” w Nowym Jorku, a w 1938-39Przewodnika Katolickiego” (New Britain). Kontynuował współpracę z prasą krajową: nadsyłał korespondencje do „Kuriera Warszawskiego” (1933-39), publikował artykuły w poznańskim piśmie „Kultura” (1938-39) i katowickiej „Polonii” (1939). Po wybuchu II wojny światowej powrócił do służby dyplomatycznej. Jako przedstawiciel rządu gen. Władysława Sikorskiego pełnił od grudnia 1939 funkcję radcy Ambasady Polskiej w Waszyngtonie, w 1942 został chargé d'affaires w Hawanie (Kuba), a wkrótce potem w Czungcingu (Chiny). W 1943 ożenił się z Natalią Aszkenazy. W tymże roku został konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Jerozolimie, a od kwietnia 1943 do jesieni 1944 był sekretarzem generalnym i zastępcą ministra informacji i dokumentacji w Londynie. Wróciwszy z emigracji do Warszawy w lecie 1945, był do 1951 posłem akredytowanym w Meksyku i innych krajach Ameryki Łacińskiej. W 1951 został członkiem honorowym meksykańskiego Ateneum Nauk i Sztuk. W 1951-52 był posłem w Kairze i Addis Abebie. Odwołany do Warszawy, pełnił funkcję dyrektora Powszechnej Kasy Oszczędności. W następstwie próby nielegalnego przekroczenia granicy został aresztowany i do marca 1955 przebywał w więzieniu na Mokotowie w Warszawie. Następnie poświęcił się pracy literackiej i publicystycznej. Współpracował z pismami: „Argumenty” (1959-78), „Świat” (1959-65), „Polityka” (1960-62), „Kontynenty” (1967-70), „Nowe Książki” (1969-72), „Tygodnik Morski” (1969-70). W 1961 został członkiem Związku Literatów Polskich. Odznaczony Krzyżem Oficerskim (1947) i Krzyżem Komandorskim (1951) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 2 stycznia 1979 w Warszawie; pochowany tamże Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Brief Outline of the Jewish Problem in Poland. [Szkic publicystyczny]. Brooklyn New York: Polish National Alliance of Brooklyn USA [1938], 28 s.

2. La economia y el plon sexenal de la Nueva Polonia. Conferencia de J. Drohojowski. Ministro de Polonia sustentaola en la Academia de Ciencias de Veracruz. Mexico: Editorial J. Pablos 1950, 25 s.

3. Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1959, 415 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, tamże wyd. 3 1972.

4. Abraham Lincoln. [Monografia]. Warszawa: Książka i Wiedza 1962, 211 s.

5. Meksyk bogów, krzyża i dolarów. [Reportaż]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 276 s. Wyd. 2 tamże 1966.

6. Indianin prezydentem Meksyku. [Monografia P. B. Juareza]. Warszawa: Książka i Wiedza 1964, 238 s.

7. Religie i wierzenia w życiu Ameryki Łacińskiej. Warszawa: Książka i Wiedza 1964, 126 s.

8. Róg obfitości. [Zarys historii Meksyku i krajów Ameryki Środkowej]. Warszawa: Książka i Wiedza 1967, 272 s.

9. Ameryka Łacińska z bliska. [Szkice dot. historii i współczesności Ameryki Łacińskiej]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 295 s. Wyd. 2 tamże 1973.

10. Polacy w Ameryce. [Szkice]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, 172 s.

Zawartość

Wstęp; Kto pierwszy w Ameryce?; Dwaj herosi; Na lądzie i na morzu; Wspomnienia i reportaże; Triumf pokonanego; „Herr Kannberg” chyłkiem odpływa; Niemcewicz działa w Ameryce; Pierwsza fala; Wiosna zawiedzionych nadziei; W przeddzień wojny; „Szarzy” i „Niebiescy”; Powstanie a wojna; Amerykanizacja jako warunek powodzenia; Podróż do nieba w międzypokładzie; My, Polacy ...; Zwycięstwo artylerii chicagowskiej; O równe prawa w kościele; Czyn zbrojny; Nowe spojrzenie; Polacy w cywilizacji amerykańskiej; Pobielany dom.

Przekłady

angielski

Poles in United States. [Przeł.] K. Kęplicz. Warszawa 1976.

Prace redakcyjne

1. H. Miller Bailey, A. P. Nasatir: Dzieje Ameryki Łacińskiej. Przeł. K. Szerer. Przedmowa i przypisy: J. Drohojowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1965, 540 s. Wyd. 2 tamże 1969.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1973.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).
• „Rocznik Literacki 1979” wyd. 1983 (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

M. Horoszewicz: Jan Drohojowski. Argumenty 1979 nr 2.
J. Bukszanin: Pan Ambasador. W 80 rocznicę urodzin. Rzeczywistość 1981 nr 6.

Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne

B. Skaradziński: Wspomnienia zawodowego dyplomaty. Tygodnik Powszechny 1959 nr 33.

Abraham Lincoln

J. Strawiński: Naród poczęty w wolności. Nowe Książki 1963 nr 11.

Ameryka Łacińska z bliska

E. Dzikowska: Ameryka Łacińska z daleka. Nowe Książki 1968 nr 22.

Polacy w Ameryce

W. Żukrowski: Nasi zza oceanu. Nowe Książki 1976 nr 14.