BIO

Urodzony 30 sierpnia 1931 w Niżankowicach pod Przemyślem, syn Edwarda Drahana, stolarza, i Zofii z Żukowskich. W 1945 przeniósł się wraz z rodzicami do Strzyżowca pod Jelenią Górą, gdzie w 1947 rozpoczął naukę w liceum pedagogicznym. Maturę uzyskał w 1951 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Babinicza we Wrocławiu. W 1952-54 odbył zasadniczą służbę wojskową zakończoną uzyskaniem stopnia podporucznika. Debiutował w 1956 wierszem pt. Poezja opublikowanym w „Nowej Kulturze” (nr 32). W 1957 ożenił się z Marią Michalczyk, pielęgniarką. Od tegoż roku do 1965 pracował jako nauczyciel języka polskiego w Jerzmanowie pod Wrocławiem; jednocześnie zajmował się pszczelarstwem i sadownictwem. Od 1966 był członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983) i opiekunem Koła Młodych. Współorganizował Kłodzkie Wiosny Poetyckie. W 1978 przeniósł się do Lutyni, gdzie założył sad brzoskwiniowy. W 1989 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i członkiem zarządu Oddziału Wrocławskiego. Odznaczony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1975) i medalem „Budowniczy Wrocławia” (1977). Zmarł 1 lutego 1998 we Wrocławiu.

Twórczość

1. W widnokręgu kreta. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1965, 69 s.

Nagrody

Nagroda „Peleryny” za najlepszy debiut 1965.

Zawartość

Cykle: Czerwone semafory; Spojrzenie oddalone; Zarysy; W białym pejzażu; Bliżej znużenia.

2. Miary. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1966, 59 s.

Zawartość

Cykle: Miary; Chwila śródleśna; Profile czasu; Białe złoża domu; Dwa poematy.

3. Oswajanie. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 101 s.

Zawartość

Oswajanie, – oraz cykle: Szkice metamorficzne; Bezimienność; Autoportrety; Poematy.

4. Kontrapunkt. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1971, 71 s.

Zawartość

Cykle: Zapisy wielokrotne; Improwizacje; Poematy.

5. Godziny czuwania. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1976, 64 s.

Zawartość

Cykle: Komentarze do zdań; Komentarze do słów; Poematy.

6. Godziny i lata czuwania. (Wiersze wybrane). Wybór: K. Lisowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1987, 114 s.

Zawartość

R. Drahan: Zamiast wstępu. – Wiersze z poz. , , , , oraz wiersze nowe.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1992.

Ogólne

Artykuły

M. Waliński: Krecia filozofia Romana Drahana. Agora 1968 nr 23.
J. Łukasiewicz: Nie powtórzy się dzień. [Wspomnienie]. „Gazeta Wyborcza” dod. Gazeta Dolnośląska 1998 nr 30.

W widnokręgu kreta

J. Rogoziński: Obraz i landszaft. W: Proza, poezja 1965. Wybór szkiców i recenzji. Warszawa 1966.

Oswajanie

M. Waliński: Już pora spojrzeć sobie w twarz. Odra 1970 nr 6.

Kontrapunkt

J. Gondowicz: Przypisy do nagości. Nowe Książki 1972 nr 9.
M. Jodłowski: Zapisy wielokrotne. Wiadomości”, Wrocław 1972 nr 10.
E. Puzdrowski: Zapisy wielokrotne. Poezja 1972 nr 7.

Godziny czuwania

J. Łukasiewicz. „Odra1976 nr 11.
P. Dybel: Bez rewelacji. Nowe Książki 1977 nr 5.
S. Sterna-Wachowiak: Od heglizmu do oniryzmu. Twórczość 1978 nr 6.