BIO

Urodzona 20 sierpnia 1910 w Białej (obecnie Bielsko-Biała), córka Ignacego Steina, polonisty, dyrektora gimnazjum w Białej, i Bronisławy z Kulczyńskich, nauczycielki, literatki. W 1919 przeniosła się wraz z rodziną do Poznania. Uczyła się w Gimnazjum im. Dąbrówki. Po zdaniu matury w 1929 studiowała prawo na Uniwersytecie Poznańskim. W 1933-38 była asystentką na Wydziale Prawno-Ekonomicznym tegoż uniwersytetu. Stopień magistra praw uzyskała w 1934. W tym samym roku debiutowała jako poetka wierszem pt. Nocą, opublikowanym w piśmie „Ilustracja Polska” (podpisana Ste...). W 1936-39 była aplikantką sądową. W 1938 wyszła za mąż za Bohdana Dormanowskiego, prawnika. Po wybuchu II wojny światowej zamieszkała u teściów w Zbrudzewie; po wysiedleniu przez Niemców w listopadzie 1939 przeniosła się do Śremu, gdzie mąż został sędzią. Latem 1940, po krótkim pobycie w Zbrudzewie, przeprowadziła się do Krakowa (mąż zginął w Katyniu), pracowała w prywatnych przedsiębiorstwach, kolejno w Miejskim Towarzystwie Budowy Mieszkań, w Bawarskim Banku Ubezpieczeń i w Radzie Głównej Opiekuńczej. Po wojnie zamieszkała w Poznaniu. W listopadzie 1945 zdała egzamin sędziowski i pracowała jako prokurator w sądzie i prokuraturze. W 1948-49 ogłosiła kilka wierszy w dodatku do „Głosu Wielkopolskiego” pt. „Świat”. W 1949 została zwolniona z pracy z przyczyn politycznych. Otrzymała zakaz pracy w wymiarze sprawiedliwości i po kilkumiesięcznym okresie pozostawania bez pracy przeniosła się w 1950 do Warszawy. Od tegoż roku do 1971 była starszym radcą w wydziale prawnym Ministerstwa Kultury i Sztuki. Po przejściu na emeryturę w 1971 powróciła do twórczości poetyckiej. Wiersze ogłaszała m.in. w „Tygodniku Kulturalnym” (1973-75, 1977). Od 1980 była członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1970) i odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1978). Zmarła 21 września 1995 w Warszawie.

Twórczość

1. Rzeka Lete. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1977 [właśc.] 1976, 64 s.

2. Chwila. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1979, 73 s.

3. List do nikogo. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1982, 67 s.

4. Pytanie. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1985, 73 s.

5. Modlitwa w czasie posuchy. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1989, 63 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989, inf. córki, M. Dormanowskiej, 2004.

Autor o sobie

M. Dormanowska: Zofia Dormanowska z domu Stein. Najtrudniejsze są wspomnienia. W: Pisane miłością. Losy wdów katyńskich. Pelplin 1999, wyd. 2 tamże 2000.

Rzeka Lete

M. Jentys: Czas buntu – czas zgody. Regiony 1977 nr 4.

Chwila

A.K. Borowa: Pora urodzaju. Nowe Książki 1980 nr 6.
K. Roszak: Heroizm codziennej obecności. Panie w poezji. Literatura 1980 nr 5.

List do nikogo

M. Jentys: List do nikogo. Regiony 1983 nr 4.
R. Matuszewski: Współczesna poezja polska. Polonistyka 1984 nr 3.

Pytanie

D.T. Lebioda: Poezja pięknej perspektywy. Przegląd Tygodniowy 1985 nr 45.
S. Jurkowski: Pytania z dystansu. Tygodnik Kulturalny 1986 nr 19.