BIO

Urodzony 12 grudnia 1929 w Kielnarowej pod Rzeszowem w rodzinie chłopskiej; syn Stanisława i Antoniny z domu Kaplita. Przed II wojną światową wyjechał z rodzicami do Zaleszczyk skąd, po zajęciu tych ziem przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) został w lutym 1940 wywieziony na Syberię. Repatriowany w 1946 osiedlił się na Ziemiach Zachodnich. Po tzw. małej maturze wstąpił ochotniczo w 1948 do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 1949 został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Po ukończeniu w 1949 szkoły oficerskiej został prokuratorem wojskowym. W 1950-73 służył w prokuraturze wojskowej, a w 1973-75 w Głównym Zarządzie Politycznym Wojska Polskiego. W 1968 uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie pracy System kar w prawie karnym wojskowym CSRS, NRD i ZSRR (promotor prof. dr Jerzy Śliwowski). Debiutował w 1963 reportażem pt. Dlaczego zabił? zamieszczonym w „Żołnierzu Wolności” (nr 158). Drukował reportaże i opowiadania w „Banderze”, „Wirażach”, „Żołnierzu Polskim”, „W Służbie Ojczyzny”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Widnokręgu”, „Profilach”, „Życiu Literackim” i „Kamenie”. W 1969 zamieszkał na stałe w Rzeszowie. W 1970 został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1971-80 był prezesem Oddziału Rzeszowskiego Związku. W 1975 został redaktorem naczelnym miesięcznika „Profile” (do 1980). Był oficerem prasowym w Polskiej Jednostce Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na Bliskim Wschodzie. W 1980-85 pracował jako radca w Ambasadzie Polskiej w Moskwie. W 1985 otrzymał nagrodę miasta Rzeszowa. W 1986-89 był zastępcą kierownika Wydziału Kultury Komitetu Centralnego PZPR i członkiem Narodowej Rady Kultury. W 1989-90 ponownie pracował na stanowisku radcy Ambasady Polskiej w Moskwie. Po powrocie do Rzeszowa przeszedł na emeryturę. Odznaczony Srebrnym (1955) i Złotym Krzyżem Zasługi (1959), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1969) oraz medalem ONZ „In the Service of Peace” (1978). Zmarł 11 czerwca 2019; pochowany tamże na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja

Twórczość

1. Pragnienia. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1967, 221 s.

Zawartość

Niełatwo być człowiekiem: Pragnienia; Zawieja; Siostra Celestyna; Grób nad Piwonią. – W Kalinowej: Parcelacja; Przesłuchanie; Nie ma spokoju pod wierzbami; Panna; Niektóre sprawki Felka Pacholika; Pistolet TT nr 2562; Dziadek.

2. Młode ciemności. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1969, 225 s.

Zawartość

Opowiadanie pierwsze; Opowiadanie drugie; Opowiadanie trzecie; Opowiadanie czwarte.

3. Błędne ognie. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 401 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 1976, wyd. 4 1981, wyd. 5 1985.

Przekłady

rosyjski

Bluždaûŝie ogni. [Przeł.] V. A. Svetlov. Moskva 1984.

ukraiński

Blukaûčì vognì. [Przeł.:] I. Brečak, E. Volkova. Kiïv 1980.

4. Cedrowe orzechy. Opowiadania syberyjskie. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1974, 224 s. Wyd. 2 tamże 1980.

Zawartość

Butelka mleka; Kwiat paproci; I znowu świt; Aniuta albo sianokosy na Kozackiej Polanie; Stiesza; Czarny Kamień; Starszyna gwardii; Ludzka rzecz, synku; Cedrowe orzechy; Złote jabłko.

5. Sztorm. [Powieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1975, 189 s.

Nagrody

Nagroda w 1974 w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Ministerstwa Obrony Narodowej na tom o tematyce współczesnej związanej z wojskiem.

Przekłady

bułgarski

Ščorm. [Przeł.] R. Molinowa. Sofija 1986.

rosyjski

Storm. [Przeł.:] M.I. Belikova, K.A. Svetov. W: Z. Domino: Storm. Povest i rasskasy. Moskva 1978.
Storm. [Przeł.] E.V. Nevjakin. W: Sčastlivčik. Povesti pol`skich pisatelej. [Leningrad] 1986.

6. Wicher szalejący. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1975, 375 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1979, wyd. 3 1986.

Nagrody

Nagroda Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

7. Pszenicznowłosa. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1976, 270 s.

Zawartość

W imię Ojca i Syna...; Ludzie w nocy; „Kosiarz”; Mapa; Lidka; Czas do domu, chłopaki; Julka, żona Giczoła; Człowiek się rodzi; Noc na kwaterze; Pszenicznowłosa; Brońka; Katarzyna; Opowieść znad wody; Życiorys; Transport umarłych; Cisza; Białe oczy.

8. Złota pajęczyna. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977, 316 s.

9. Noc na kwaterze. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1978, 422 s.

Zawartość

Zawartośc: z poz. : Pragnienia; Panna; Niektóre sprawki Felka Pacholika; Pistolet TT nr 2562, – z poz. : Stiesza; Czarny Kamień; Aniuta albo sianokosy na Kozackiej Polanie; Starszyna gwardii; Butelka mleka, – z poz. : Lidka; Czas do domu, chłopaki; Noc na kwaterze; Życiorys; Brońka; Katarzyna; Białe oczy, – oraz: Co się stanie z Agnieszką; Sprawa szeregowca Olgierda Z.; Miejsce na ziemi.

10. Czas do domu, chłopaki. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1979, 262 s.

Przekłady

rosyjski

Pora po domam, rebjata. [Przeł.] V. Svetlov. Moskva 1984.

słowacki

Je čas ist` domov, chlapci. [Przeł.] J. Coplák. [Bratislava] 1989.

ukraiński

Čas, chlopcì, do domu. [Przeł.] S. Savkiv. Kìïv 1987.

11. Rzeszów. [Album; współautor tekstów:] J. Grygiel. Fotografie: J. Jawczak i in. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, [84] k.

12. Notatki spod Błękitnej Flagi. [Reportaż]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1980, 384 s.

13. Za rok, za dzień. [Reportaże, felietony, wspomnienia]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981, 200 s.

14. Brama Niebiańskiego Spokoju. [Reportaże z Chin]. Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987, 145 s.

15. Bukowa polana. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1989, 215 s.

16. Psy. Powieść sensacyjna na podstawie scenariusza filmu Władysława Pasikowskiego pod tym samym tytułem. Warszawa: Prolog 1993, 199 s.

Autor podpisany pseudonimem: Adam Bor.

17. Syberiada polska. [Powieść]. Warszawa: Studio Emka 2001, 511 s.

Przekłady

francuski

Sibériade polonaise. [Przeł.] L. Dyèvre. Lausanne 2005.

rosyjski

Pol'skaâ Sibiriada. [Przeł.] N.G. Vertâčih. Moskva 2006.

ukraiński

Sibìrìada pol's'ka. [Przeł.] S. Savkìv. Kiïv 2003.

18. Czas kukułczych gniazd. [Powieść]. Warszawa: Studio Emka 2004, 415 s.

Nagrody

Nagroda im. W.S. Reymonta za książkę roku 2004.

19. Tajga tamtego lata w Kajenie. [Powieść]. Warszawa: Studio Emka 2007, 251 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1992, 2004.

Wywiady

Nic o nas bez nas... Rozm.: J. Barylanka. Profile 1986 nr 2.

Ogólne

Artykuły

F. Fornalczyk: Szkic do portretu (O prozie Zbigniewa Domino). „Profile1976 nr 5.

Młode ciemności

S. Frycie: Zbigniewa Domino cztery opowieści o młodzieży w mundurach. Profile 1969 nr 6.

Błędne ognie

J. Weber. „Nowe Książki1972 nr 19.
C. Błońska. „Profile1973 nr 5.
W. Krzysztofek: Trzy powieści. Literatura 1976 nr 24 [dot. też: Sztorm; Wicher szalejący].

Cedrowe orzechy

M. Łukaszewicz: Dla wszystkich. Nowe Książki 1975 nr 15.
F. Fornalczyk: Pamięć czasów, ludzi i miejsc. Twórczość 1976 nr 7 [dot. też: Wicher szalejący].
M. Danilewicz Zielińska. Kultura”, Paryż 1976 nr 7/8.

Sztorm

J. Koprowski: Nowe powieści Zbigniewa Domino. Nowe Książki 1976 nr 3 [dot. też: Wicher szalejący].
W. Krzysztofek: Trzy powieści. Literatura 1976 nr 24 [dot. też: Błędne ognie; Wicher szalejący].

Wicher szalejący

J. Koprowski: Nowe powieści Zbigniewa Domino. Nowe Książki 1976 nr 3 [dot. też: Sztorm].
W. Krzysztofek: Trzy powieści. Literatura 1976 nr 24 [dot. też: Błędne ognie, Sztorm].

Notatki spod Błękitnej Flagi

S. Grabowski: Reportaże spod piramid. Nowe Książki 1980 nr 21.

Brama Niebiańskiego Spokoju

J. Tramer: Dziennik podróży do Kraju Środka. Profile 1987 nr 5.

Syberiada polska

J. Drzewucki: Tajga to tajga. Twórczość 2001 nr 11.
T. Lewandowski: Dymiąca rana Syberii. Nowe Książki 2001 nr 8.

Czas kukułczych gniazd

J. Drzewucki: Kto się chłopcem urodził, ten chłopcem umrze. Twórczość 2005 nr 9.