BIO

Urodzony 23 sierpnia 1921 we Włodzimierzu Wołyńskim; syn Zdzisława Domańskiego, urzędnika bankowego, i Zofii z domu Chalikbej. W 1939 ukończył liceum przyrodnicze we Włodzimierzu Wołyńskim. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Wołynia przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich mieszkał nadal we Włodzimierzu i pracował w różnych instytucjach. W czasie okupacji niemieckiej przebywał m.in. w Warszawie i Kielcach. Po wyzwoleniu studiował prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1948 uzyskał stopień magistra. Debiutował w 1949 felietonami publikowanymi w „Rolniku Polskim” (do 1950; podpisane: J. Żuk). Jako dramatopisarz debiutował w 1950 dwiema sztukami: Milionowe jajko i Otwarte drzwi, napisanymi na konkurs Ministerstwa Kultury i Sztuki na sztukę współczesną. W 1949 został członkiem Związku Literatów Polskich. W 1955 prowadził w „Gazecie Handlowej” rubrykę felietonów (podpisana: J. Tell). Zmarł 2 kwietnia 2002 w Warszawie.

Twórczość

1. Milionowe jajko. Farsa współczesna w 5 obrazach. [B.m. 1950], 70 s., powielone Prapremiera: Warszawa, Teatr Nowy 1951.

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki w 1950.

2. Otwarte drzwi. Sztuka w 3 aktach. [B.m. 1950], 69 s. powielone. Prapremiera: Bydgoszcz, Teatr Ziemi Pomorskiej 1950.

3. Dom nad jeziorem. Powieść. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1955, 366 s.

4. Klipsy z niebieskich migdałów. [Powieść]. Warszawa: Iskry 1957, 242 s.

5. Kobieta w trudnej sytuacji. Komedia muzyczna ze środowiska sądowniczego. Powst. 1957. Prapremiera: Kielce-Radom, Teatr im. S. Żeromskiego 1960.

Przekłady

czeski

Žena ve svízelné situaci. [Przeł.] J. Langer. Praha 1960 powielone, wyd. nast. Praha 1962.
Zuzana je w podezření. [Przeł.] S. Wandas. Praha 1978.

francuski

Wystawienie: St. Blaise (Szwajcaria) 1968.

niemiecki

Wystawienie: Görlitz 1973.

węgierski

Asszony a pácban. [Przeł.] G. Kerényi. Budapest 1963.

6. Kobieta czy brylant. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Opole, Teatr Ziemi Opolskiej 1960.

7. Porządek rzeczy. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962, 221 s.

8. Ktoś nowy. Dramat współczesny w 3 aktach. Dialog 1964 nr 8 s. 25-55. Prapremiera: Kraków, Teatr Kameralny 1964. Wyd. osobne: Uwagi inscenizacyjne: I. Bołtuć-Staszewska. Warszawa: Wydawnictwo Centralnej Rady Związków Zawodowych 1965, 141 s. Prapremiera telewizyjna: Telewizja Polska 1971.

Przekłady

bułgarski

Wystawienie: Chaskowo 1967.

czeski

Czeski Cieszyn, Tesinskie Divadlo 1966.

litewski

Wystawienie: Kowno 1965.
Atejo naujas. [Przeł.] A. Liobyte. W: Siuolaikinės lenkų pjesės. Vilnius 1967.

niemiecki

Wystawienie: Poczdam, Hans Otto Theater 1966.
Kukula. [Przeł.] V. Mika. Berlin 1968.

słowacki

Niekto nový. [Przeł.] E. Štercowá. Bratislava 1965.

Adaptacje

radiowe

pt. En-te-u: Adaptacja: K. Białek. Polskie Radio 1965.

9. Zawsze nieznany ląd. [Komedia]. Prapremiera: Zielona Góra, Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego 1964.

Wystawiane też pt. Szpieg matrymonialny.

10. Dzierżawca. [Utwór dramatyczny]. Powst. 1967.

Inf.: „Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Kultury i Sztuki1967 nr 4.

11. Mord w hurtowni. [Sztuka kryminalna]. Prapremiera: Telewizja Polska 1967. Wyd. osobne Warszawa: Inspiracje 1983, 47 s.

12. Przepustka. [Sztuka kryminalna]. Prapremiera: Telewizja Polska 1967.

13. Horoskop. [Sztuka kryminalna]. Prapremiera: Telewizja Polska 1968.

14. Decyzja. [Sztuka telewizyjna]. Prapremiera: Telewizja Polska 1969. Druk: Miejsce postoju. „Teatr Polskiej Telewizji” 1969 nr 6 s. 71-109. Wyd. osobne Warszawa: Nasz Klub, Zarząd Główny Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej, Biuro Wydawniczo-Propagandowe RSW „Prasa”, Książka, , Ruch”, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechnienia Kultury 1974, 46 s.

15. Pierwszy niewinny. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Wrocław, Teatr Polski 1970.

Przekłady

rosyjski

Pervyj nevinovnyj. [Przeł.] V. Borisov. Moskva 1974.

16. Trutnie i kobiety. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Ziemi Mazowieckiej 1970.

Przekłady

niemiecki

Richard muss dran glauben. [Przeł.] V. Mika. Berlin 1971.

słowacki

Trúdy a ženy. [Przeł.] J. Sedlák. Bratislava 1971.

17. Pierwszy niewinny. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1972, 221 s.

18. Wojna i spokój. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Ateneum im. S. Jaracza 1972.

19. Bankiet. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1973.

Inf.: „Nowiny Teatralne1973 nr 10.

20. Szczególne wydarzenie. [Utwór dramatyczny]. Powst. przed 1973.

Inf.: „Nowiny Teatralne1973 nr 1.

21. Ziemia płonie. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Telewizja Polska 1976.

22. Wyszedłem i nie wrócę. [Utwór dramatyczny]. Scena 1986 nr 4 s. 37-41. Wyd. osobne Warszawa: Inspiracje 1988, 20 s.

23. Budowlani. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Warszawa, Dom Literatury 1987.

24. Siła przebicia. [Komedia współczesna]. Warszawa: Inspiracje 1989, 32 s.

Przekłady

1. I. Turgieniew: Przepiórka. Warszawa: Książka i Wiedza 1951, 14 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1967, 1973.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).

Ogólne

Artykuły

Z. Kornecki: Dramaturgia służąca widzowi. Program Teatru Polskiego”, Bielsko 1969 nr z 3 V.
M. Szybist: Nasz chleb codzienny. „Pierwszy niewinny”. Życie Literackie 1974 nr 12.

Dom nad jeziorem

M. Głowiński. „Życie Literackie1955 nr 52.
A. Kijowski: Na Mazurach czy na koloniach?Nowa Kultura1955 nr 43.

Porządek rzeczy

A. Werner: Satyra i plotka. Twórczość 1963 nr 4.

Ktoś nowy

E. Wysińska: Kukuła, czyli sukces współczesnego konfliktu. Dialog 1964 nr 11.
W. Filler: Użytkowa i użyteczna. Zeszyty Teatralne 1965 nr 8.

Trutnie i kobiety

J. Abramowska: Marka Domańskiego komedia „pop. Zeszyty Teatralne 1970/1971 nr 2.