BIO

Urodzony w 1870 w Krakowie; syn Wiktora i Rozalii Doleżanów. Uczęszczał do Gimnazjum św. Anny w Krakowie, w którym w 1888 uzyskał świadectwo dojrzałości. W tymże roku podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, najpierw na Wydziale Prawa (1888/89), a następnie kolejno na Wydziale Lekarskim (1889-91) i Wydziale Filozoficznym (1890-92). Debiutował w 1892 artykułem pt. O napiwku, zamieszczonym w „Kurierze Polskim” (nr 270). W 1892-94 kontynuował naukę na Wydziale Filozoficznym uniwersytetu w Wiedniu. Po ukończeniu studiów uczył w seminarium nauczycielskim w Tarnowie. Równocześnie zajmował się pracą dziennikarską; publikował obrazki społeczno-obyczajowe, artykuły dotyczące wychowania młodzieży oraz teksty z zakresu geografii i turystyki, m.in. na łamach balneologiczno-literackiego „Zdrojowiska” (także redaktor w 1898-1901), „Ateneum” (1899-1900), „Biesiady Literackiej” (1899-1901; także pod kryptonimem W.D.; tu m.in. cykl pt. Świat), „Wędrowca” (1901, 1903), „Czasu” (1907). W 1910 poszerzył swoje kwalifikacje zawodowe, składając egzamin nauczycielski. Od 1901 redagował w wydawnictwie Zygmunta Jelenia serię Biblioteka Krytyczna Arcydzieł Literatury Polskiej, w której ogłaszał m.in. własne opracowania. W 1912 objął stanowisko dyrektora seminarium nauczycielskiego w Rudniku, a następnie w Kętach, gdzie był również radcą miejskim i przewodniczącym Koła Towarzystwa Szkół Ludowych. Zmarł 13 stycznia 1917 w Kętach.

Twórczość

1. Krótki rys dziejów literatury polskiej. Dla użytku uczniów i uczennic szkół średnich, jako też seminariów nauczycielskich. Oprac.: W. Doleżan. T. 1-2. Tarnów: J. Pisz 1898, 131 + 132 s. Wyd. nast.: wyd. 2 przejrzane i powiększone Lwów: Seyfarth i Czajkowski 1901, 199 s., wyd. 3 przejrzane i znacznie rozszerzone tamże 1905, 230 s.; wyd. 4 przejrzane i uzupełnione Lwów: Księgarnia G. Seyfartha 1908; wyd. 5 przejrzane i uzupełnione Tarnów: Księgarnia Z. Jelenia 1911, 262 s.; [Toledo, Ohio: A. A. Paryski] 1913, 486 s.; wyd. 6 przejrzane i uzupełnione Tarnów: Z. Jeleń 1915 [na okładce r. wyd.] 1916.

2. Henryk Sienkiewicz: Ogniem i mieczem. Oprac.: W. Doleżan. Tarnów: Z. Jeleń 1901, 51 s. Biblioteka Krytyczna Arcydzieł Literatury Polskiej. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1907, wyd. 3 1914, wyd. 4 1918, wyd. 4 [!] 1920 [antydatowane 1919], 1922, 1924, wyd. nowe, poprawione i rozszerzone przygotował do druku W. Dobrzyński 1929; wyd. nowe, poprawione i rozszerzone przygotował do druku W. Dobrzyński. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1946, 80 s.

3. Krótki rys dziejów powszechnych. Cz. 1: Dzieje starożytne. Tarnów: Z. Jeleń 1901, 121 s.

4. Dzieje literatury powszechnej. Podręcznik do nauki szkolnej ułożył W. Doleżan. Z. 1. Kraków: Księgarnia D. E. Friedleina 1903, 364, XV s. Wyd. 2 przejrzane i uzupełnione Tarnów: Z. Jeleń 1909.

5. Henryk Sienkiewicz: Pan Wołodyjowski. Oprac.: W. Doleżan. Tarnów: Z. Jeleń 1903, 36 s. Biblioteka Krytyczna Arcydzieł Literatury Polskiej. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1909, wyd. 3 1914, wyd. nowe 1917, wyd. 4 [!] 1919, wyd. 5 1920, wyd. nowe, poprawione i rozszerzone przygotował do druku W. Dobrzyński 1927, 95 s.; wyd. nowe poprawione i rozszerzone przygotował do druku W. Dobrzyński. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1946.

6. Henryk Sienkiewicz: Potop. Oprac.: W. Doleżan. Tarnów: Z. Jeleń 1903, 56 s. Biblioteka Krytyczna Arcydzieł Literatury Polskiej. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1909, wyd. 3 1913, wyd. 4 1917, wyd. 5 1919, wyd. 6 1920, 1921, wyd. nowe, poprawione i uzupełnione, przygotował do druku W. Dobrzyński 1925, 100 s., wyd. nowe, poprawione i uzupełnione, przygotował do druku W. Dobrzyński 1929; wyd. nowe, poprawione i uzupełnione, przygotował do druku W. Dobrzyński. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1946.

7. Historia sztuki. Podręcznik do nauki szkolnej. Kraków: W. Kornecki 1904, 336 s. Wyd. nast.: wyd. 2 przejrzane i uzupełnione W. Kryciński. Kraków: A. Raczyński 1909, wyd. 3 przejrzane i uzupełnione tamże 1914.

8. Mandżuria. Opis kraju i ludzi. Na podstawie najlepszych źródeł oprac. W. Doleżan. Warszawa: Drukarnia A. T. Jezierski 1904, 160 s.

9. Henryk Sienkiewicz: Krzyżacy. Oprac.: W. Doleżan. Tarnów: Z. Jeleń 1906, 48 s. Biblioteka Krytyczna Arcydzieł Literatury Polskiej. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1912, wyd. 3 1918, wyd. 4 1920, 1921, wyd. 4 [!] 1923, wyd. nowe poprawione i uzupełnione przygotował do druku W. Dobrzyński 1932 [antydatowane 1931], 72 s.; wyd. nowe, poprawione i uzupełnione przygotował do druku W. Dobrzyński. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1946.

10. Henryk Sienkiewicz: Quo vadis. Oprac.: W. Doleżan. Tarnów: Z. Jeleń 1906, 50 s. Biblioteka Krytyczna Arcydzieł Literatury Polskiej. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1912, wyd. 3 1917, wyd. 4 1919, 1921, 1923; Kraków: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1946.

11. Ilustrowane dzieje piśmiennictwa polskiego. Przystępnie opowiedział W. Doleżan. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1906, 339 s.

12. Podręcznik do egzaminu kwalifikacyjnego dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych. Ułożył W. Doleżan. Kraków: Spółka Wydawnictwo Polskie 1907, 312 s. Wyd. 2 znacznie powiększone tamże 1913, 328 s.

13. J.I. Kraszewski: Stara baśń. Powieść z IX wieku. Oprac.: W. Doleżan. Tarnów: Z. Jeleń 1909, 42 s. Biblioteka Krytyczna Arcydzieł Literatury Polskiej. Wyd. nast.: tamże: wyd. 3 [!] 1920, 1921, 1924, wyd. nowe, poprawione i rozszerzone przygotował do druku W. Dobrzyński 1927, 74, [6] s.; wyd. nowe, poprawione i rozszerzone przygotował do druku W. Dobrzyński. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1946.

14. Henryk Rzewuski: Listopad. Oprac.: W. Doleżan. Tarnów: Z. Jeleń 1914, 45 s. Biblioteka Krytyczna Arcydzieł Literatury Polskiej. Wyd. nast. tamże: wyd. 3 [!] 1920, 1923, wyd. nowe poprawione i rozszerzone przygotował do druku W. Dobrzyński 1926, 79 s.

15. Maria Konopnicka: Pan Balcer w Brazylii. Oprac.: W. Doleżan. Tarnów: Z. Jeleń 1914, 44 s. Biblioteka Krytyczna Arcydzieł Literatury Polskiej. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1920, 1922.

16. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z 1811 i 1812 roku we dwunastu księgach wierszem. Oprac.: W. Doleżan. Tarnów: Z. Jeleń 1917, 58 s. Biblioteka Krytyczna Arcydzieł Literatury Polskiej. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1919, wyd. 2 [!] 1920, 1921 [?], wyd. nowe, poprawione i uzupełnione 1926, 78 s., wyd. nowe, poprawione i uzupełnione 1930; wyd. nowe poprawione i uzupełnione Kraków: Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze 1946, wyd. 2 [!] tamże 1947.

Przekłady i przeróbki

S. Hedin: Przez pustynie Azji. W przekł. skróconym W. Doleżana. Przedmowa: J. Ochorowicz. T. 1-2. Warszawa: Drukarnia A.T. Jezierski 1900, 176 + 176 s.
Wychowanie młodzieży. Na podstawie dzieła dra F.W. Förstera oprac. W. Doleżan. Kraków: Spółka Wydawnictwo Polskie 1910, VII, 271 s.

Prace redakcyjne

1. Wypisy do literatury powszechnej. T. 1. Świat starożytny. Ułożył W. Doleżan. Kraków: Spółka Wydawnictwo Polskie 1913, 228 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Krótki rys dziejów literatury polskiej

B. Chlebowski. Książka 1905 nr 11.

Dzieje literatury powszechnej

W. Jabłonowski. Książka 1905 nr 11.