BIO

Urodzony 11 lipca 1930 w Toruniu; syn Czesława Doleckiego, oficera lotnika, i Czesławy z Baranowskich. Od 1935 mieszkał w Warszawie, gdzie też nadal przebywał w latach okupacji niemieckiej do upadku powstania warszawskiego. Po zakończeniu wojny powrócił do Warszawy i uczęszczał do szkół średnich, w 1950 uzyskał świadectwo dojrzałości w liceum ogólnokształcącym w Warszawie. W latach szkolnych należał do Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. W 1951-52 pracował jako urzędnik w Zarządzie Nieruchomości Miejskich. Debiutował w 1952 felietonem Strzeżmy się śmierci za życia, opublikowanym w „Słowie Powszechnym” (nr 252). W 1953 podjął pracę w nocnej redakcji tego dziennika. W 1954 został członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika „Dziś i Jutro”, w którym debiutował jako poeta, ogłaszając pierwsze wiersze (nr 34, 50). W tym czasie nawiązał też stałą współpracę z innymi czasopismami wydawanymi przez Stowarzyszenie „Pax”; wiersze, recenzje, opowiadania i artykuły drukował w „Słowie Powszechnym” (tu m.in. od 1963 stałe recenzje pod pseudonimem Kazimierz Lubelski); „Wrocławskim Tygodniku Katolickim” (do 1980) oraz „Kierunkach” (od 1956 członek redakcji; od 1958 liczne recenzje literackie, teatralne i filmowe też pod pseudonimami: Outsider i Kazimierz Lubelski). W 1957 ożenił się z Anną Kowalewską. W 1957-58 był związany ze środowiskiem skupionym wokół pisma „Współczesność”, w którym ogłaszał opowiadania, artykuły i recenzje. Współpracował nadto z czasopismami: „Orka” (1957-60), „Życie i Myśl” (1958-60, tu od 1959 liczne recenzje), „Życie Katolickie” (1959-64). W 1959 wstąpił do Stowarzyszenia „Pax”. W 1960 został członkiem Związku Literatów Polskich, a w 1961 – Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Za twórczość poetycką otrzymał w 1961 Nagrodę Literacką Młodych im. W. Pietrzaka. W 1962-66 pracował jako redaktor w Instytucie Wydawniczym „Pax”, a w 1966-90 był zatrudniony jako publicysta w tygodniku „Kierunki”. W następnych latach kontynuował bliską współpracę z tym pismem (m.in. w 1979-89 redagował dział poezji oraz rubrykę Poczta Pegaza; recenzje ogłaszane tu w latach osiemdziesiątych podpisywał też kryptonimem Z.Dol.), a także ze „Słowem Powszechnym” oraz ogłaszał liczne recenzje i artykuły w „Tygodniku Kulturalnym” (do 1985) i „Tu i Teraz” (do 1983). Za całokształt pracy twórczej otrzymał w 1982 nagrodę im. W. Pietrzaka w dziedzinie literatury. W 1983 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (SD PRL). W 1986 otrzymał odznakę „Złote Pióro” przyznawaną przez SD PRL. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1987). Zmarł 13 sierpnia 1990 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Bródnowskim.

Twórczość

1. Spotkanie z Lemuelem. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1957, 83 s.

2. Morze zatapia sny. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1959, 109 s.

3. Królestwo z piasku. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1962, 64 s.

4. Inskrypcje. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1965, 71 s.

5. Dionizja. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1968, 59 s.

Zawartość

Cykle: Elegie; Czas przeszły; Czas teraźniejszy; Czas połączony.

6. Eleusis. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1971, 39 s.

7. Wystarczy się odwrócić. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1971, 141 s.

8. Universum. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1973, 64 s.

Zawartość

Cykle: Adwenty; Wieczność bez imienia; Kraina nieskończonego lata; Amor Sacra; Hymny; Świadectwo.

9. Wiersze wybrane. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1977, 111 s.

Wiersze z tomów poz. , , , , , , oraz: Z nowych wierszy.

10. Audycja IV. Na głos recytujący, syrenę, talerze, akordeon i taśmy. Tekst: Z. Dolecki. Muzyka: A. Krzanowski. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1978, 27 s.

11. Muszla egejska. [Opowiadania]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, 170 s.

Zawartość

Muszla egejska; Minotaur; Niewidzialni; Przestąpić Styks; Opium kosmosu; Fale; Misja; Kryształowi; Bitwa pod Czarnym Lasem; Kometa; Ghorry; Wielki sen; Jaś i Małgosia; Pod białymi obłokami.

12. Poszukiwanie kluczy. [Szkice literackie]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981, 165 s.

Zawartość

[Wstęp]. – Pełen świat Szukania [o J. Iwaszkiewiczu]; Zbliżenie człowieka z ziemią [S. Piętak: Młodość Jasia Kunefała, Białowiejskie noce]; Próba panliteratury [W. Mach: Góry nad Czarnym Morzem]; Topografia i etyka [o S. Otwinowskim]; Conradowskie tragedie losu [J. Conrad-Korzeniowski]; Droga do Kolchidy [o K. Paustowskim]; Nad Donem i wszędzie, gdzie ludzie [M. Szołochow: Cichy Don]; Ulisses – dzieło totalne [J. Joyce'a]; Laboratorium Huxleya [A. Huxley: Kontrapunkt, Niewidomy w Ghazie, Geniusz i bogini]; Kronika wielkiego przemijania [W. Woolf: Lata]; Prawda świata i prawda człowieka [R. Penn Warren: Gubernator]; Ucieczka – klęska i nadzieja [M. Frisch: Homo faber, Stiller]; Proces wieku [A. Camus: Obcy, Upadek]; Stacja: niemożliwość [M. Butor: Przemiana]; Romans tragiczny [L. Aragon: Aurelian]; Baśń o drogach serca [A. Fournier: Mój przyjaciel Meaulnes]; Etiuda na temat Prousta [M. Proust: Jan Santeuil].

13. Trzy etiudy na sopran solo, flet i perkusję = Three studies for soprano solo, flute and percussion. Tekst: Z. Dolecki. Muzyka: A. Krzanowski. Partytura. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne [1984], 16 s.

14. Świadectwa. [Wiersze]. Wybór i wstęp: K. Pieńkosz. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1985, 117 s.

15. Ogrody przedostatnie. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1992, 91 s.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1967, 1973, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).

Ogólne

Artykuły

S. Jurkowski: Pod „innym słońcem. Literatura 1978 nr 7.
S. Stanik: Na krok od ziemi. Kierunki 1978 nr 43.
L. Żuliński: Nagroda im. Wł. Pietrzaka po raz trzydziesty piąty. Zbigniew Dolecki – w dziedzinie literatury. Słowo Powszechne 1982 nr 197.
A. Tchórzewski: W kręgu wartości uniwersalnych. Sylwetki poetów. Kierunki 1988 nr 33 s. 11.

Spotkanie z Lemuelem

Z. Irzyk: W stronę Conrada. Kierunki 1958 nr 12.

Morze zatapia sny

• [S. Jończyk] S.J.: Poeta marzenia. Życie i Myśl 1960 nr 7/8.

Poszukiwanie kluczy

A. Nowak: Jedynym światłem sumienie. Okolice 1983 nr 10.

Świadectwa

P. Smogorzewski: W kręgu poezji: Świadectwo moralnego zwIązania. Kierunki 1985 nr 47.

Ogrody przedostatnie

S. Jurkowski: Po innej bytu stronie. Twórczość 1993 nr 6.
J. Sikora: Przed odejściem poza horyzont. Nowe Książki 1993 nr 7.