BIO

Urodzony 10 października 1902 w Stryju; syn Marcina Dody i Wiktorii z Ciechoniów. Po ukończeniu Gimnazjum Klasycznego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie, studiował w 1921-26 polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Równocześnie w 1923-25 odbywał praktykę bibliotekarską w Bibliotece Czartoryskich. Debiutował w 1923 artykułem pt. Zmierzch futuryzmu, ogłoszonym w piśmie „Nowiny Tarnowskie Smok” (nr 48-50; podpisany Wiktor Dobrzycki); tam też wydrukował cykl artykułów pt. Co to jest formizm (1923 nr 58, 62-70; podpisany Wiktor Dobrzycki). Od 1927 mieszkał w Siołkowej pod Grybowem w województwie krakowskim. Artykuły i rozprawy z zakresu krytyki literackiej i historii literatury zamieszczał m.in. w „Kurierze Literacko-Naukowym” (1926, 1928), „Przeglądzie Współczesnym” (1933), „Prosto z mostu” (1935-39), „Przeglądzie Powszechnym” (1935, 1937), „Ruchu Literackim” (1935-37). We wrześniu 1939 opuścił Siołkową i przez okres okupacji niemieckiej ukrywał się pracując jako prywatny nauczyciel. Po wojnie osiadł ponownie w Siołkowej i zajmował się krytyką literacką oraz historią literatury (nie pracował etatowo). Napisał w tym czasie kilka książek eseistycznych (nie wydane). Poza pojedynczymi artykułami, m.in. w „Życiu i Myśli” (1950-51), nie publikował wyników swoich badań. Zmarł, na skutek zaczadzenia, w marcu 1983 w Siołkowej .

Twórczość

1. Kim był Henryk Sienkiewicz dla młodego pokolenia. Kraków, Tarnów: Skład główny w Księgarni Z. Jelenia 1925, [6] k.

Przemówienie wygłoszone w imieniu młodzieży akademickiej na uroczystej akademii ku czci H. Sienkiewicza urządzonej 24 X 1924 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

2. Na rozdrożach polskiego formizmu. (Szkic). Tarnów: Skład główny w Księgarni Z. Jelenia 1925 [antydatowane 1924], 39 s.

3. Trylogia” Sienkiewicza wczoraj a dzisiaj. [Szkic]. Kraków, Tarnów: Melitele 1925, 61 s.

4. Władysław Stanisław Reymont. Sylwetka literacka. Tarnów: Księgarnia Z. Jelenia 1925, 47 s.

5. Przyroda w „Trylogii” Sienkiewicza. [Szkic]. Kraków: Drukarnia Z. Jeleń 1927, 53 s.

6. Dookoła książki polskiej. (W czterdziestopięciolecie zawodowej pracy księgarskiej Zygmunta Jelenia uwag kilka). Tarnów: Księgarnia Z. Jelenia 1928, 23 s.

7. Słomiany epos. Z notat o „Panu Balcerze” Konopnickiej. Tarnów: Księgarnia Z. Jelenia 1929, 62 s.

8. Gazda czarnoleski. (Z powodu czterechsetnej rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego. 1530-1930. Sylwetka literacka). Tarnów: Księgarnia Z. Jelenia 1930, 47 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Jakiego Żeromskiego znamy? Ze studiów nad tekstem współczesnych pisarzy polskich. Przegląd Współczesny 1933 nr 139 s. 227-250.
O likwidację krzywdy Żeromskiego. Ruch Literacki 1935 nr 7/8 s. 179-186.
Beniowski Wacława Sieroszewskiego. Przegląd Powszechny 1937 t. 216 s. 177-195.
Porzucony nauczyciel Sieroszewskiego. Z dziejów „Siły fatalnej” Sienkiewicza. Nauka i Sztuka 1947 t. 5 s. 65-77.
Utarczki o Sienkiewicza. Życie i Myśl 1950 nr 7/8 s. 767-79.

Utwory niepublikowane, niedatowane

Według informacji M. Sołtysika („Życie Literackie” 1983 nr 17, 1984 nr 35, „Twórczość” 1984 nr 2) książki w rękopisach:.

Gazda na Czarnolesie [o J. Kochanowskim; fragment pt.: Gazda czarnoleski. Życie Literackie 1984 nr 35 s. 1, 12-13].
Ja Bóg [o A. Towiańskim].
Premier bez krawata [o W. Witosie].
Wielki paranoik Jakub Szela.

Prace edytorskie

1. S. Żeromski: Nowele, opowiadania i fragmenty. (Wybór). Wstępem i objaśnieniami opatrzyła K. Wyka. Tekst przygotowali do druku [oraz posłowie] W. Doda i K. Wyka. Warszawa: Czytelnik 1946, XXXIII, 326 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1951.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

M. Sołtysik: Śmierć na partykularzu. Twórczość 1984 nr 2.

„Trylogia” Sienkiewicza wczoraj a dzisiaj

[A. Waśkowski] A.W.: Rozmaitości literackie. Głos Narodowy 1925 nr 106.

Słomiany epos

[K. Czachowski] kcz.: Rewizja „Pana Balcera. Wiadomości Literackie 1929 nr 37.

Jakiego Żeromskiego znamy?

J. Birkenmajer. Ruch Literacki 1934 nr 3.