BIO

Born on 24 June 1938 in Wilno (Vilnius); daughter of the lawyers Wojciech Dąbrowski and Janina, née Prüffer. In 1945 she was subject to population transfer and repatriated, to use the terminology of the day, settling with her family in Torun. She was a pupil at the Nicolaus Copernicus Grammar School in the city. After completing advanced secondary education in 1956, she studied Polish philology at the Nicolaus Copernicus University (UMK) in Torun. In 1961 she graduated with a master's degree, writing a dissertation on Karol Irzykowski's experimental novel Pałuba. Her study was supervised by Prof. Artur Hutnikiewicz. She was subsequently appointed assistant at the Department of Interwar Literature at the Institute of Polish Philology (which in 1999 became the Institute of Polish Literature) at UMK. She made her debut in 1962 in the monthly "Twórczość" (no. 11) with the short essay "Pałuba" – Gombrowicz – Sartre. She continued to collaborate with the periodical until 1968. She also published reviews and articles in "Pomorze" (1962-65) and "Kultura" (1965-69). She moved to Warsaw in 1965 while continuing to work at UMK in Torun. Her researched focused on applications of literary theory in analyses of interwar prose. She was awarded a doctorate in 1968 for her thesis Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół "Soli ziemi" Józefa Wittlina (On the History of Polish Expressionism: Józef Wittlin's "Salt of the Earth" and its Context). It was supervised by Prof. A. Hutnikiewicz. In 1983 she was awarded a habilitation degree for her book Powrót autora. Renesans narracji auktorialnej w polskiej powieści międzywojennej (The Return of the Author: The Revival of the Auctorial Narrator in Polish Interwar Novels). She was a member of the Adam Mickiewicz Literary Society from 1984, chairing its Torun Branch from 1985 to 1987. She joined the Warsaw Branch in 1998 and became a member of the Society's Editorial Commission. She was appointed professor at UMK in 1991, while in 1993 she was made state-appointed professor. She published studies and articles in the journals "Pamiętnik Literacki" (contributing regularly in 1992-1993 and 2002-2003), "Polonistyka" (1993) and "Przegląd Artystyczno-Literacki" (1996). She left UMK in 1998 to take up a post at the Department of the History of Interwar and Contemporary Literature at the Institute of Polish Philology at the University of Białystok. Between 1999 and 2009 she was head of the Department and she continued to collaborate with it after retiring. She married the engineer Stefan Jakowski in 1965. They have three children: Zygmunt (b. 1967), Anna (b. 1969) and Janina (b. 1971). She lives in Warsaw.

Twórczość

1. Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce. Wokół „Soli ziemi”. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1977, 202 s., Rozprawy Literackie, 19.

Rozprawa doktorska; dot. powieści J. Wittlina.

2. Powrót autora. Renesans narracji auktorialnej w polskiej powieści międzywojennej. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1983, 327 s. Rozprawy Literackie, 40.

Rozprawa habilitacyjna.

3. Międzywojenna powieść perswazyjna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1992, 316 s.

4. Podręczny słownik pisarzy polskich. Warszawa: Wiedza Powszechna 2006, 669 s.

Zawartość

Zawiera 1300 haseł pisarzy.

5. O cyklu opowiadań. Z teorii historii cyklu narracyjnego w Polsce. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Trans Humana 2011, 254 s.

Artykuły w czasopismach i książkach zbiorowych, m.in.

Z zagadnień techniki ekspresjonizmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne 1967 z. 25 s. 117-130.
Język i sposób narracji w „Soli ziemi” Wittlina jako środki wprowadzenia ukształtowań ekspresjonistycznych w obręb powieści realistycznej. W: O prozie polskiej XX wieku. Wrocław 1971 s. 151-182.
Sól ziemi” Wittlina a ekspresjonistyczna literatura o wojnie. Pamiętnik Literacki 1972 z. 2 s. 51-85.
Ewolucja narracji w międzywojennych powieściach Zofii Nałkowskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1975 z. 11 s. 95-109.
Pierwiastki baśniowe w międzywojennej powieści rodzinnej. Pamiętnik Literacki 1975 z. 1 s. 45-59.
Juliusz Kaden-Bandrowski wobec narracji młodopolskiej. Pamiętnik Literacki 1978 z. 3 s. 53-74.
Autor kreowany w polskiej prozie międzywojennej. W: Autor, podmiot literacki, bohater. Wrocław 1983 s. 201-215.
Oblicza realizmu w polskiej powieści lat trzydziestych. Krytyka s. Teresy Landy. W: Modele świata i człowieka. Lublin 1984 s. 11-31.
Peiper i Joyce, Jasieński i Dos Passos. Ruch Literacki 1987 z. 2.
Pogranicza gatunkowe międzywojennej powieści środowiskowej w polskiej prozie środowiskowej okresu międzywojennego. W: Od Kochanowskiego do Różewicza. Warszawa, Poznań, Toruń 1988 s. 153-162.
Czas i przestrzeń w cyklu opowiadań. W: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku. Toruń 1990 s. 37-46.
Jak opowiedziano prawdę starowieku? Uwagi o narracji Stanisława Vincenza. W: Świat Vincenza. Wrocław 1992 s. 189-198, przedruk w: Vincenz i krytycy. Lublin 2003.
Międzywojenna powieść nowelowa. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 25-35 [dot.: M. Kuncewiczowa: Dwa księżyce; H. Boguszewska: Ci ludzie; H. Górska: Ślepe tory].
Naturalizm w polskiej powieści międzywojennej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 61-94.
Topika chrześcijańska w literaturze 1918-1985; Wojny światowe a literatura w kraju. W: Słownik literatury polskiej XX wieku. Warszawa 1992 s. 1091-1095; 1199-1207.
Delimitacja tekstu w cyklu opowiadań. Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 94-106.
Jak się kończą „Wertepy” [L.] Buczkowskiego?Teksty Drugie1993 nr 1 s. 96-101.
Podmiot cyklu opowiadań. W: Polonistyka toruńska w 50. rocznicę utworzenia UMK. Literaturoznawstwo. Toruń 1996 s. 43-47.
Metafizyka i religia w cyklu opowiadań. Roczniki Humanistyczne 1997 z. 1 s. 37-48.
Wspomnienie o życiu towarzyskim Wilna. W: Mieczysław Limanowski. Człowiek i pisarz. Toruń 1997 s. 335-340.
Ulotna twórczość Anakondy. Meander 1998 nr 6 s. 535-541.
Domysł Boga w liryce Herberta. W: Bóg Ojciec w kulturze. Lublin 1999.
Nałkowskiej atlas anatomiczny. W: Człowiek i rzecz. Poznań 1999 s. 179-190.
Cykl opowiadań – próba historii. Intuicje i sugestie. W: Cykl literacki w Polsce. Białystok 2001 s. 37-47.
Od Ogrodu do Imago Mundi. Przestrzeń w opowiadaniach Orzeszkowej. W: Wokół „Nad Niemnem. Białystok 2001 s. 51-58.
Simultaneity and its antiwar function or how to write about the Second World War. W: Between Lvov, New York and Ulysses’ Ithaca. Józef Wittlin – poet, essayst, novelist. Toruń, New York 2001 s. 25-39.
Herbert i Conrad. Dwugłos o niemożliwości poznania. W: Herbert i znaki czasu. T. 2. Colloquia herbertiana (I). Białystok 2002 s. 79-90.
Palimpsest. Zbigniew Herbert:Rozmyślania o ojcu. W: Opis wiersza. Toruń 2002 s. 159-166.
Cykle opowiadań o opryszkach w „Prawdzie starowieku. W: Stanisław Vincenz, humanista XX wieku. Lublin 2003 s. 171-184.
Inicjacja niedokonana w polskiej literaturze Holocaustu. W: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna. Toruń 2003 s. 445-455.
Powieść o przedmiocie jako powieść nizana. W: Poszukiwanie realności. Kraków 2003 s. 101-114.
Refleksja aksjologiczna w wierszu Herberta „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy. W: Literatura w kręgu wartości. Bydgoszcz 2003 s. 343-352.
Reportaż i literacka proza dwudziestolecia. W: Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym. Lublin 2004 s. 71-85.
U źródeł odnowy katolicyzmu polskiego w latach trzydziestych. W: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Warszawa 2004 s. 467-485.
Zagubiony rys poetyki. W: Cykl i powieść. Białystok 2004 s. 259-273.
Tryptyk jako odmiana cyklu literackiego. W: Semiotyka cyklu. Białystok 2005 s. 453-464.
Nałkowska i Krleža, czyli jeszcze o „Niecierpliwych. Ruch Literacki 2006 z. 3 s. 367-375.
Powieść wnuka. „Zagłada” Piotra Szewca na tle powieściowych zapisów Holocaustu. W: Przez dwa stulecia. Toruń 2006 s. 349-364.
Z dziejów samowychowania. W: Kultura i przyszłość. Białystok 2006 s. 205-214.
Dwa końce „Kosmosu” [W. Gombrowicza]. W: Apokalipsa. Symbolika, tradycja, egzegeza. Białystok 2007 s. 673-682.
Liftboy” Tadeusza Rittnera, czyli jednoaktówka w dwojakim uwikłaniu. W: Krótkie formy dramatyczne w okresie Młodej Polski. Toruń 2007 s. 115-124.
Schulzowski sen napisany. O „Sanatorium pod klepsydrą”. W: Światło w dolinie. Białystok 2007 s. 377-390.
Czechowicz i cykle. W: Polski cykl liryczny. Białystok 2008 s. 263-274.
Gombrowicza sen i śmiech. W: Modernizm. Zapowiedzi, krystalizacje, kontynuacje. Bydgoszcz 2009 s. 470-487.
Rosyjski kontekst poetycki polskiej powieści międzywojennej. Przykład prozy społecznej. W: Słowa i metody. Lublin 2009 s. 393-403.
Czechowicza sen napisany. O opowiadaniu „Rodzina”. W: Przedziwne światy. Toruń 2010 s. 263-275.
O narracjach autobiograficznych Michała Głowińskiego i Andy Rottenberg. Białostockie Studia Literaturoznawcze 2010 t. 1 s. 49-59.
Janusz Korczak jako pisarz społeczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana 2013 s. 129-138, przedruk w: Interpretacje i reinterpretacje. Zielona Góra 2013 s. 129-145.
Rzeka w wyobraźni psalmistów. W: Urzeczenie. Locje literatury i wyobraźni. Katowice 2013 s. 67-77.
Peerelowska „kariera” socjalistki. Przypadek Heleny Boguszewskiej. W: Kariera pisarza w PRL-u. Białystok 2014 s. 179-188.
Inedita krytyczne Tadeusza Makowieckiego. Pamiętnik Literacki 2015 z. 4 s. 133-169.
Stać w kolejce. Życie i literatura. W: Literatura i kultura schyłkowego PRL-u. Warszawa 2015 s. 123-137.
Krótkie wspomnienie o Profesorze [Arturze Hutnikiewiczu]. Litteraria Copernicana 2016 nr 4 s. 97-99.
Białe groszki czyli o Różewiczowskim współczuciu. W: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Białystok 2017 s. 233-243.
Prywatne małe rzeczy. Oswajanie śmierci w liryce Herberta. „Białostockie Studia Literaturoznawcze2018 nr 12 s. 7-20.

Prace redakcyjne

1. P. Choynowski: Wybór pism. T. 1. W młodych oczach. Powieść. Pod red. K. Jakowskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, 234 s.
2. M. Znamierowska-Prüfferowa: Wilno – miasto sercu najbliższe. Wstęp i red.: K. Jakowska. Białystok: Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Oddział Białostocki 1997, 312 s.
3. Cykl literacki w Polsce. Pod red. naukową K. Jakowskiej, B. Olech i K. Sokołowskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2001, 688 s.
4. Z. Nałkowska: Niecierpliwi. [Powieść]. Wstęp i oprac.: K. Jakowska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2001, 238 s.
5. Cykl i powieść. Pod red. K. Jakowskiej, D. Kuleszy i K. Sokołowskiej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2004, 280 s.
6. Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze. Pod red. M. Dembskiej-Trębacz, K. Jakowskiej i R. Siomy. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2005, 528 s.
7. Polski cykl liryczny. Red.: K. Jakowska i D. Kulesza. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2008, 461 s.

Omówienia i recenzje

• Ankieta dla IBL PAN 2010.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (K. Ćwikliński).

Z dziejów ekspresjonizmu w Polsce

S. WYSŁOUCH: Światopogląd poetycki. Teksty 1978 z. 4.
J. SPEINA. „Ruch Literacki1979 z. 2.

Powrót autora

A. ŁEBKOWSKA. „Pamiętnik Literacki1984 z. 4.
I. SKWAREK. „Ruch Literacki1984 z. 1/2.
M.J. TARNOGÓRSKA. [Przeł.] E. Kłębowska-Ławniczak. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1985 t. 28 z. 2.

Międzywojenna powieść perswazyjna

E. OWCZARZ, J. SMULSKI. „Pamiętnik Literacki1993 z. 3/4.

Podręczny słownik pisarzy polskich

K. MASŁOŃ: Laska Mojżesza. Rzeczpospolita 2006 nr 152.
K. MASŁOŃ. „Książki. Magazyn Literacki2006 nr 7.

Polski cykl liryczny

K. JAWORSKI. „Wiek XIX2010.