BIO

Urodzony 23 sierpnia 1931 w Poznaniu; syn Adama Daneckiego, pracownika kolejowego, i Franciszki z Przygodzkich. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Poznaniu; kontynuował naukę na tajnych kompletach, należał do Szarych Szeregów. W 1945 brał udział w walkach o wyzwolenie Poznania, za co otrzymał medal i odznaczenie „Weteran 8 Gwardyjskiej Armii”. Po wojnie uczył się w Liceum Marii Magdaleny, a potem w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Marcinkowskiego oraz w Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu. Śpiewał w chórach Stefana Stuligrosza i Jerzego Kurczewskiego. Był członkiem Związku Harcerstwa Polskiego (1945-50), Związku Walki Młodych (1946-48), Związku Młodzieży Polskiej (1948-50); organizował i prowadził w Poznaniu chóry tych Związków. Po otrzymaniu w 1950 świadectwa dojrzałości pracował w hufcu „Służba Polsce” przy budowie Nowej Huty. W tym samym roku wyjechał do Moskwy i podjął studia w Instytucie im. Gorkiego przy Związku Pisarzy Radzieckich. Debiutował w 1952 wierszem pt. Oswobodzenie Poznania, drukowanym w dodatku do „Głosu Wielkopolskiego” – „Nowy Świat” (nr 8); z pismem tym współpracował następnie do 1959. Po ukończeniu w 1955 studiów wrócił do Poznania i rozpoczął pracę dziennikarską, włączył się także w życie kulturalne miasta. W 1955-56 pełnił funkcję redaktora działu kultury w dzienniku „Gazeta Poznańska”, z którym współpracował również w latach następnych (w 1966-71 ponownie pracownik etatowy redakcji). W 1956 ożenił się z Bronisławą Malukow, plastyczką. W 1956-60 należał do zespołu redakcyjnego „Tygodnika Zachodniego” (tu w 1960 stały felieton teatralny), a następnie został członkiem redakcji „Expressu Poznańskiego” (z przerwą w 1966-71), w którym publikował (m.in. pod pseudonimami: DAN, Elżbieta Stecka, Marian Zieliński) wiersze, prozę, recenzje teatralne, filmowe, muzyczne i plastyczne, a także cotygodniowe noty informacyjne dotyczące życia kulturalnego Poznania. Utwory literackie, artykuły i przekłady (głównie z języka niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego) drukował nadto na łamach „Widnokręgu” (1953-56), „Głosu Tygodnia” (1958-69), „Współczesności” (1958-64), a w późniejszych latach także „Gazety Zachodniej” (1975-78). Pisał również libretta do oper kameralnych oraz teksty kantat i pieśni. Był współzałożycielem poznańskiej grupy literackiej Wierzbak, działającej w 1956-60. Uczestniczył w organizowaniu Ogólnopolskich Festiwali Młodej Poezji (1957-62). W 1960 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP); aktywnie uczestniczył w pracach Oddziału Poznańskiego, m.in. pełnił trzykrotnie funkcję sekretarza Oddziału, a od 1983 wiceprezesa nowego ZLP. W 1973 został członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich (wiceprezes Oddziału Wielkopolskiego od 1997). W 1989-93 był członkiem Zarządu Głównego ZLP. Ogłaszał nadal artykuły, recenzje i wiersze w prasie, głównie w „Expressie Poznańskim” (m.in. w 1987-88 cykl Nowy słownik pisarzy Poznańskiego Oddziału ZLP); w 1991, po czterdziestu latach współpracy z tym pismem (którego był członkiem redakcji) przeszedł na emeryturę, nie zaprzestając twórczości literackiej. Otrzymał m.in. nagrodę poetycką im. J. Kasprowicza (1996) i nagrodę honorową „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”, przyznaną przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego (2003). Był laureatem wielu konkursów poetyckich, otrzymał liczne nagrody literackie, m.in. Ministra Kultury i Sztuki oraz Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu (1961), nagrodę dziennikarską im. M. Kasprzaka miasta Poznania i Województwa Poznańskiego (1975), Prezydenta miasta Poznania (1980), Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1985), nagrodę miasta Poznania (1987). Wyróżniony m.in. odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1968), Złotym Krzyżem Zasługi (1976), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1983), godnością Lidera Pracy Organicznej oraz statuetką Hipolita, przyznanymi przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego (2003), odznaką „Zasłużony dla Kultury Wielkopolskiej” (2004). Zmarł 30 listopada 2013 w Poznaniu; pochowany tamże na Cmentarzu Junikowo.

Twórczość

1. Czarny sześcian ciszy. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1958, 55 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Rozbity latawiec; Akacjowe losy; Na końcu szosy warszawskiej; Bańki.

2. Latawiec. [Opera kameralna]. Libretto: R. Danecki. Muzyka: Z. Szostak. Wystawienie: Poznań, Scena „Browaru1958.

3. Ważka. [Opera kameralna]. Libretto: R. Danecki. Muzyka: Z. Szostak. Wystawienie: Poznań, Scena „Browaru 1958.

4. Witryna. [Wiersze]. Tekst: R. Danecki. Ilustracje: Z. Kaja. Red.: W. Woroszylski. Poznań: Miejska Rada Narodowa. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych 1958, 16 k. Literacko-Plastyczna Witryna „Wierzbaka”.

Zawiera również katalog wystawy Z. Kai.

5. Twarzy odwracanie. Wiersze. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1961, 50 s.

6. Afrasiabe. Wiersze. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1964, 43 s.

Zawartość

Zawiera cykle; Napisy, Trwanie; Działania.

7. Kropla oceanu. [Powieść]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1966, 251 s.

Nagrody

Wyróżnienie w 1965 na konkursie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, Wojska Polskiego i Oddziału Związku Literatów Polskich na powieść współczesną.

8. Na opalenie skrzydeł. Wiersze wybrane. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1969, 90 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Zdejmuję twój profil; Odrębność kropel szybujących; Zielone przykrycie traw; Wyniesienie na feretron; Proszę o głos.

9. Dedykacje. Wiersze do sztambucha. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1972, 45 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poszerzone 1974, wyd. 3 1984.

10. Dedykacje. [Widowisko]. Muzyka: M. Makowski. Prapremiera: Poznań 1974. [Inf. autora].

11. Szaraneria. Powieść przygodowa. Express Poznański 1975 nr 21, 23-27, 29-33, 35-39, 41-44, 46-50, 52-56, 58-62. Wyd. osobne z podtytułem Powieść przygodowa dla młodzieży. Poznań: Poeticon; Związek Literatów Polskich 2001 153 s.

12. Patrol poetycki. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1977, 90 s.

Nagrody

Nagroda literacka Ministra Obrony Narodowej III stopnia w 1977.

Zawartość

Zawiera cykle: Patrol poetycki; Wiersze z gazet; Tobie Poznaniu; Z podróżnego notesu.

13. Podróż do narzeczonej. [Minipowieść]. Express Poznański 1977 nr 284-291.

14. Poemat piastowski. [Wiersze]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1978, 31 s.

15. Tobie, Poznaniu ten srebrny liść... Album poetycko-graficzny. Tekst: R. Danecki. Ilustracje: A. Jeziorkowski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1980, 54 s.

16. Zawsze jest czas teraźniejszy. Wiersze wybrane. [Posłowie:] P. Kuncewicz. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1985, 125 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Półwiecznemu; Gontyna; W drodze; Z dedykacji; Traktaty.

17. [Sto dwanaście] 112 godzin szczęścia. Opowiadania z różnych lat. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1988, 132 s.

Zawartość

112 godzin szczęścia; Głupie plotki; Basza; Pomidor; Królewska para; Powrót ze Stęszewa; Rejs; Zawsze jest czas teraźniejszy; Śmierć Romea; Pogrzeb Julii, Żaden wynalazek; Ważą tyle co kula; W szałasie wodzów; Zabity śmiech; Znacie Tycnera?; Koty; Złoty sygnet; Święta Monika; Spacerowicze; Ramadan; Mucha; Więc istnieje?

18. Mężczyźni półwieczni. [Wiersze]. Poznań: Związek Literatów Polskich 1990, 35 s.

19. Słowobranie. [Wiersze]. Poznań: Związek Literatów Polskich 1993, 36 s.

20. Literaci Wielkopolski. Informator. Oprac.: R. Danecki. Poznań: Związek Literatów Polskich 1995, 88 s.

21. Przyjaciele są wszędzie. [Wiersze]. Poznań: Związek Literatów Polskich 1996, 72 s.

Zawiera też przekłady wierszy innych autorów tłumaczonych z kilkunastu języków.

22. Wielkopolski herbarz poetycki. [Wiersze]. Oprac. graficzne: A. Jeziorkowski. Poznań: G&P 1999, 120 s.

23. Wiwat Poznaniacy! [Wiersze]. Poznań: Poeticon; Związek Literatów Polskich 2001, 115 s.

24. Gontyna. Wiersze. Poznań: Wydawnictwo GRD 2004, 28 s.

25. Satyryczne złote gody. [Wiersze]. Poznań: P.W. Interfund 2005, 127 s.

Zawiera też wiersze innych autorów dedykowane R. Daneckiemu.

26. Z tarczy słonecznej wypadają włócznie złote. Wiersze wybrane. Toruń: A. Marszałek 2005, 161 s.

Libretta kantat

Wydane przez Filharmonię Poznańską:.

Gołębie pióro. Muzyka: W. Kiser. 1964.
Kantata o pieśni polskiej. Muzyka: W. Krzemieński. 1965.
Kantata piastowska. Muzyka: F. Woźniak. 1968.
Poemat piastowski. Muzyka: J. Kurczewski. 1985.
Witaj, jasności. Chór męski a cappella. Słowa R. Danecki. Muzyka: B. Zakrzewska-Nikiporczyk. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1985, 13 s.

Przekłady

1. I. Selwinski: Nerpa. Trzy poematy. Przekł. i wstęp: R. Danecki. Poznań: Poeticon; Związek Literatów Polskich 2002, 32 s.

Zob. też Twórczość poz. .

Adaptacje

Opowieść o Majakowskim. Listy do Lili Brik. [Montaż sceniczny]. Oprac.: R. Danecki i B. Litwiniec. Prapremiera: Poznań, Teatr Nowy 1961.

Prace redakcyjne

1. Przedpole. Almanach młodej poezji wielkopolskiej. Wybór i przedmowa: R. Danecki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1986, 187 s.
2. Wielkopolscy maryniści. Słownik biograficzny. Red. i układ graficzny: B. Hubicka. Współpraca [red. i wstęp]: R. Danecki. Poznań: Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Marynistów Polskich 2004, [57] s.
Zawiera m.in. informacje dotyczące R. Daneckiego.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1990, 1997, 2004, 2006.

Autor o sobie

R. Danecki: Wierzbakowe wierzganie. Kronika Miasta Poznania 2005 nr 3 [dot. twórczości R. Daneckiego w latach 1950-60].

Wywiady

Twarz bez korekty. Rozmowa z poetą i prozaikiem R. Daneckim. [Rozm.] M. Obarski. Nurt 1988 nr 4.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).
E. Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa 2000.

Ogólne

Artykuły

J. Marszałek: Danecki. „Rzeczywistość1986 nr 50.
D.T. Lebioda: Przestrzeń i iluzja. O poezji i prozie Ryszarda Daneckiego. Kierunki 1989 nr 21. Przedruk w tegoż: Przedsionek wieczności. Bydgoszcz 1998.
S. Melkowski: Między dwoma biegunami. O poezji Ryszarda Daneckiego. Okolica Poetów 2001 nr 14.
E. Kin: Pisarz z puszczy. Tygodnik Nowy 2004 nr 51.

Czarny sześcian ciszy

J.B. Ożóg: Poeta z grupy „Wierzbak”; Sielski urok wsi i cierpki smak miasta; Eros i śmierć. W tegoż: Obrazy świata. Kraków 1989 [dot. też Twarzy odwracanie].

Twarzy odwracanie

J.B. Ożóg: Poeta z grupy „Wierzbak”; Sielski urok wsi i cierpki smak miasta; Eros i śmierć. W tegoż: Obrazy świata. Kraków 1989 [dot. też Czarny sześcian ciszy].

Na opalenie skrzydeł

W. Jamroziak: Poezja jako udręka. Nurt 1969 nr 9.

Patrol poetycki

S. Barańczak: Popis straceńczej odwagi. W tegoż: Książki najgorsze. Wyd. 2 zmienione Poznań 1990.

Zawsze jest czas teraźniejszy

Z. Antolski: Mnich oszalały. Poezja 1986 nr 10/11.
T. Linkner: Przemijania wieczna teraźniejszość. Nurt 1986 nr 5.