BIO

Urodzony 16 stycznia 1899 w Zochocinie pod Opatowem w rodzinie chłopskiej; syn Wojciecha Czernika i Marii z Cieszkowskich. W 1908-12 uczył się w Szkole Miejskiej w Opatowie. W 1913-14 przebywał wraz z bratem Julianem w Kursku. W 1916-17 uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie, a następnie do Gimnazjum Komitetu Ratunkowego w Olkuszu. Był członkiem organizacji niepodległościowych Towarzystwa Gimnastycznego Piechur, a od 1916 Polskiej Organizacji Wojskowej okręgu olkuskiego. W 1918 zgłosił się ochotniczo do służby wojskowej, wkrótce jednak zwolniono go z powodu choroby. Po uzyskaniu w 1920 świadectwa dojrzałości był nauczycielem szkół powszechnych w Ożarowie, Przedeczu, następnie w Bodzanowie, a w 1923-24 w Miejskim Gimnazjum i w Państwowym Seminarium Ewangelickim w Ostrzeszowie. Jednocześnie od 1921 studiował eksternistycznie na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego; w 1925 uzyskał magisterium. W tym czasie rozpoczął twórczość publicystyczną i poetycką; debiutował w 1922 artykułem Szkoła dzisiejsza a szkoła przyszłości, ogłoszonym w „Życiu Szkolnym” (nr 1), a w 1924 wierszem Modlitwa, opublikowanym w piśmie „Światowid” (nr 2). Od 1925 mieszkał i pracował w Gostyniu, gdzie w 1925 był redaktorem naczelnym „Głosu Gostyńskiego” (tu też utwory pod pseudonimem Antoni Ogromeczny), a w 1926 redaktorem czasopisma „Ziemia Gostyńska” (nr 1-3). W 1926-28 pracował jako nauczyciel w Koźminie, a w 1928-29 w Grójcu. Uzyskawszy w 1929 dyplom nauczyciela szkół średnich, zamieszkał w Ostrzeszowie, gdzie w 1931-32 był dyrektorem Gimnazjum Humanistycznego, a następnie nauczycielem w prywatnym Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego. W 1930 ożenił się z Bronisławą Sulikowską. W tym czasie rozpoczął intensywną współpracę z czasopismami. Artykuły, recenzje, fragmenty prozy oraz przekłady z poezji fińskiej i łotewskiej drukował m.in. w „Kurierze Literacko-Naukowym” (1930-38, też pod pseudonimem Stanisław Czer.), „Wiciach Wielkopolskich” (1932-37), „Kamenie” (1934-35), „Zecie” (1934-37), „Na Szerokim Świecie” (1935-38), „Kulturze” (1937-38) i „Prosto z Mostu” (1937-39). W 1935-37 i w 1938-39 był redaktorem i wydawcą miesięcznika „Okolica Poetów” (tu też m.in. w 1935-36 utwory pod pseudonimem Andrzej Gorycz). Od 1937 należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich. W 1939, w uznaniu zasług wobec kultury łotewskiej, rząd łotewski przyznał mu Order Trzech Gwiazd IV klasy. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej jako żołnierz 4. Pułku Saperów w Przemyślu. We wrześniu 1939 przekroczył granicę polsko-rumuńską w Wyżnicy i był internowany w obozie w Slatinie. Uzyskawszy wkrótce status cywila, przedostał się do Bukaresztu i otrzymał nominację na dyrektora Gimnazjum i Liceum Polskiego w Algierze, gdzie przebywał w 1940-45. Po wojnie, we wrześniu 1945 wyjechał do Włoch i był dyrektorem Gimnazjum i Liceum w Trani. W 1946-47 pracował w polskim szkolnictwie w Petworth i Ridlesworth w Anglii. Do kraju powrócił w marcu 1947 i po krótkim pobycie w Ostrzeszowie przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1948-51 pracował jako starszy radca i kierownik Referatu Twórczości Samorodnej w Departamencie Twórczości Artystycznej Ministerstwa Kultury i Sztuki. Równocześnie do 1950 prowadził Poradnię Literacką przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich (ZLP). Od kwietnia 1951 mieszkał stale w Łodzi i kontynuował twórczość literacką. W 1955-59 był prezesem Oddziału Łódzkiego ZLP; w 1962 został wybrany na członka Zarządu Głównego Związku. W 1956 był członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Łódź Literacka” (następnie pt. „Kronika”), a w 1957-60 tygodnika „Orka”. W 1957 był współzałożycielem, a następnie do 1960 prezesem i redaktorem naczelnym Wydawnictwa Łódzkiego. Od 1959 przez dziesięć lat przewodniczył jury konkursów poetyckich Łódzkiej Wiosny Poetów. W 1966 był współzałożycielem Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki. Współpracował z wieloma czasopismami literackimi, m.in. z „Twórczością” (1957-66), „Odgłosami” (1958-69), „Tygodnikiem Kulturalnym” (1962-68). Wiele wyjeżdżał za granicę, m.in. w 1957 do Albanii, w 1958 do Bułgarii na stypendium literackie, w 1960 do Rumunii i Chin. Za twórczość literacką otrzymał kilka nagród, m.in. nagrodę literacką miasta Łodzi (1956), nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia (1963). Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1955) i Krzyżem Oficerskim (1958) Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 3 grudnia 1969 w Łodzi.

Twórczość

1. Drabina do gwiazd. [Wiersze]. Powst. przed 1923.

Nagrody

Tom podpisany godłem Stanisław Wieżyc uzyskał nagrodę w konkursie Instytutu Literackiego „Lektor” we Lwowie w 1923.

2. Czciciele lasu. [Powieść]. Głos Gostyński 1925 nr 76-93.

Powieść podpisana: Antoni Ogromeczny.

3. Miasta i miasteczka w powiecie opatowskim. Opatów: A. Słupowski 1925, 20 s.

4. Poezje. Seria I. Ostrzeszów: Dom Książki Polskiej 1931, 71 s.

Zawiera m.in. wiersze z niewydanego tomu poz. .

5. Rozwój ludności miasta Ostrzeszowa w ostatnim stuleciu. Ostrzeszów 1931.

6. Uwagi o wychowaniu obywatelsko-państwowym w zakresie stosunku ucznia do ziemi. Ostrzeszów: Gimnazjum Miejskie im. Kazimierza Wielkiego 1932, 20 s.

7. O polskim płocie. Poezje. Warszawa: Dom Książki Polskiej 1933, 23 s.

8. Przyjaźń z ziemią. [Wiersze]. Września: A. Prądzyński 1934, 30 s.

9. Dzień przed żniwami. Sielanka w 3 aktach. Okolica Poetów 1936 nr 1-3. Przedruk zob. poz. .

10. Gorycz. Powieść. Powst. przed 1936. Wyd. Warszawa: F. Hoesick 1938 [właśc. 1937], 175 s.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w 1936.

11. Siedem nocy. [Wiersze]. Kraków: Związek Zawodowy Literatów Polskich 1948, 182 s.

12. Bezprym. Dramat w 3 aktach. Warszawa: Związek Zawodowy Literatów Polskich 1949, 64 s. Przedruk zob. poz. .

13. Smolarnia nad Bobrową Wodą. Powieść historyczna z XI wieku. Poznań: Z. Gustowski 1949, 154 s. Wyd. 2 Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1964.

14. Trzewiczek z niebieską lilijką. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1950.

Niepublikowany utwór zgłoszony na Konkurs Polskich Sztuk Współczesnych w 1950 (inf.: M. Jarmułowicz: Sezony błędów i wypaczeń. Gdańsk 2003 s. 218).

15. Balcer Susło albo złota książeczka. Sztuka w 3 aktach (5 odsłonach). Warszawa: Nasza Księgarnia 1951, 81 s.

Nagrody

Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1951.

16. Poezja chłopów polskich. Pieśń ludowa w okresie pańszczyźnianym. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1951, 353 s.

W tekście 200 pieśni ludowych.

Zawartość

Twórcy i konwencje; Echa średniowiecza; Poezja społeczna; Pieśni rodzinne; Liryka pasterska; Pieśni miłosne; Humor i satyra; Epika; Zagadnienia formy; Materiały i źródła.

17. Pięć wieków doli chłopskiej w literaturze XII-XVI w. Materiały i szkice. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1953, 357 s.

18. Uniwersał Czarnieckiego. Powieść historyczna. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1953, 183 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1954, wyd. 3 1956.

19. Chłopskie pisarstwo samorodne. [Szkice]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 357 s.

Zawartość

Twórczość ustna w okresie feudalnym; Chłopska droga do pióra w okresie zaborów; Pisarstwo chłopskie w okresie międzywojennym; Relikty pisarstwa samorodnego w Polsce Ludowej.

20. Opowieść o Klemensie Janickim. Słowo wstępne: A. Jelicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1954, 198 s. Wyd. 2 pt. Laur padewski. Powieść o Klemensie Janickim. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1969.

21. Wierne kosy. Powieść historyczna. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1954, 274 s.

22. Wór pszenicy. Opowieść pańszczyźniana z XVII wieku. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1955, 186 s. Wyd. 2 tamże 1968.

23. Z trzydziestu lat. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1955, 154 s.

Zawartość

Zawiera utwory z tomów poz. , , , oraz cykl: Z dziesięciolecia.

24. Cienie różowych gór. Szkice z Afryki północnej. Warszawa: Czytelnik 1956, 206 s.

Zawartość

Oaza szczęścia; Rzym na pustyni; W górach Aurezu; Cienie różowych gór; Sidi-Mussa; W mauretańskiej kawiarence; Rozmowa o poezji; W deszczowej porze; Przylądek zbiegów; Chata na arabskim przedmieściu (Opowiadanie).

25. Wilcze doły. [Opowiadania]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1956, 238 s.

Zawartość

Robak; Jasiek Kamień; Prześwietne dominium; Emisariusz; Dzień w Smarzowej; Rozstanie; Pustka; Cyrkuł, Niewypał; Dzień rabacji; Zapust; Trybun; Cicha łza; Złota kula; Upadek; Maj; Pomnik.

26. Ucieczka za Czeremosz. [Wspomnienia]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1957, 190 s.

Zawartość

Między Przemyślem a Haliczem; Ucieczka za Czeremosz; W Dobrudży; Notatnik slatiński; Zakończenie.

27. Czternaście wierszy. Wybór: J. Saloni. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie [1958], 37 s.

Wydanie z okazji 35-lecia twórczości. Egzemplarze numerowane 1-20 ilustrowane ręcznie: L. Wegner, H. Poulain, C. Sadowski, E. Pisarek, Z. Głowacki.

28. Poezje. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1958, 429 s.

Zawartość

Zawiera utwory z lat 1921-1958 ułożone w działach: Juwenilia; Przyjaźń z ziemią; O polskim płocie, Przyjaźń z ziemią, Elegie; Siedem nocy: Tristium liber, Pościg i ucieczka, Krąg balladowy, Śpiewy historyczne; Nie śpiesz się, słońce.

29. Stary pług. [Wiersze]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1958, 27 s. Wyd. 2 tamże 1982.

W futerale wraz z t. 1, 3-11 serii Biblioteka Poetów 1958.

30. Wichura. [Powieść]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1958, 106 s.

31. Dom pod wierzbami. Opowieść autobiograficzna. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1960 [właśc. 1959], 202 s.

32. Okolica Poetów. Wspomnienia i materiały. Przedmowa: E. Korzeniewska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1961, 303 s.

Tu także: E. Mendelska: Bibliografia zawartości „Okolicy Poetów1935-1939.

33. Trzy podróże. Albania, Bułgaria, Chiny. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie [1961], 203 s.

34. Delta. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962, 163 s.

Zawiera wybór z wierszy dawnych oraz wiersze nowe.

35. Stare złoto. O polskiej pieśni ludowej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1962, 334 s.

Zawartość

Zawiera szkice folklorystyczne ułożone w działach: O zbieraczach-entuzjastach; Pierwszy rzut oka; Szczątki kolęd; O pieśniach sobótkowych; O najstarszych pieśniach historycznych; Wśród starych ballad; Materiały porównawcze; Poezja zaklęć i uroków; Opowieści z zaśpiewami; Epigramat ludowy; Kanony i przykłady.

36. Ręka. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1963, 195 s. Wyd. nast.: tamże wyd. 2 1964, wyd. 3 1974, wyd. 4 1977.

Nagrody

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia w 1963.

37. Nowina. [Opowiadania]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1964, 191 s.

Zawartość

U Hiszpana za Atlasem; Chata na arabskim przedmieściu [poz. ]; Gryzikamień; Nowina; Czerwiec.

38. Zachód słońca. Zapiski z wędrówek. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 225 s.

Zawartość

Wspomnienia z 1940-1945: Pożegnanie Europy; Przylądek; Piąta jesień. – [Wrażenia z podróży:] Z drogi powrotnej; Z notatnika wiślańskiego; Dziennik rumuński; Z Warmii i Mazur; Łukawa.

39. Z podglebia. [Szkice o poezji polskiej]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 397 s.

Szkice drukowane w czasopismach w 1933-1938, 1947-1949, 1957-1963.

Zawartość

O przypomnieniach; Temat u poetów; Rytm przemian we współczesnej poezji polskiej [1933 r.]; Synowie ziemi; Najazd, którego nie było; Półmisek radości albo centryfuga natchnień; Każdy człowiek jest rolnikiem; Wielkość interpretacji; Treść i forma; Styl w liryce; Dialog o liryce; Fantazjotwórstwo poetyckie; Odwracanie tez; Co i jak; Poezja społeczna; Trochę o perspektywach; O szczerości poetyckiej; Jak powstaje wiersz; U źródeł fantazjotwórstwa; Na skraju poezji; Dwa listy do młodego poety; U korzeni rodzinnego domu; Król i biskup; Jan i Andrzej. (Rozmowa poety z historykiem); Prymitywy poezji ludowej; Ostatni z Młodej Polski; O W. Broniewskim; „Pamiętnik miłości” [S. Wygodzkiego]; Wśród poetów podglebia. (O J. Kapuścińskim); Z zagadnień pisarstwa ludowego; Poszukiwanie rodowodu; Spotkania chińskie; Pióro M. Kubickiego; Nad granicami poezji; Sondowanie poetyckiego podglebia; Z podglebia; Strzępy folkloru; Kierunek przemian.

40. Autentyki. [Wiersze]. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 39 s.

41. Trzewiczek. [Powieść]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1967, 172 s.

42. Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1968, 225 s. Wyd. 2 tamże 1985.

Nagrody

Nagroda Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji w Łodzi w 1969.

Zawartość

Zawiera szkice o folklorze polskim: Wygłos – pierwszy. O ludowości Cypriana Norwida; Małe formy ludowe; Pacierz rabsicki; Grzech przy kościele; Drózecka; Żółw, skuła, wytycz; Trzy zorze dziewicze; Trzy księżyce; Modlitwa dziewczyny; Wśród zamawiań i zaklęć; Szczątki i ułomki; Magia brata Rudolfa; Konny diabeł; Czarowniczysko; Kacoperz; Nocel – kopiel; Wino; Na zdrowie; Bocian; Pódźka; Kukułka; Czarny bez; Symbolika miłosna; Dąb; Step; Wąż.

43. Dzień przed żniwami. Sceny poetyckie. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 129 s.

Zawartość

Zawiera poz. 9, 12 oraz: Msza węgla i lilij. (Poemat dramatyczny).

44. Poezje wybrane. Wybrał i wstępem opatrzył S. Czernik. Nota biograficzna: J. Bandrowska-Wróblewska. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1969, 158 s.

45. Peregrynacje. Ze wspomnień i opowieści wojennych. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 281 s.

Zawartość

Zawiera utwory z tomów: poz. . – Z notatnika afrykańskiego: z poz. : Oaza szczęścia; Rzym na pustyni; W górach Auzeru; Nad Abiodem; Cienie różowych gór, – z poz. : U Hiszpana za Atlasem; Gryzikamień.

46. Wiatr od Ziemi. [Wybór wierszy]. [Posłowie:] J. Koprowski: O poezji Stanisława Czernika. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1970, 187 s.

47. Sny i widma. Wybór: M. Czernik. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1971, 208 s.

Zawartość

Zawiera artykuły, recenzje oraz szkice etnograficzne: J. Słowackiego rodowód po kądzieli; Słowackiego „Wiatr do ludu”; Polska poezja magiczna; Ludowość; Sny i widma; Przed ciszą. (Wstęp) [nie dokończony wstęp do autobiografii]; „Mistrz Manole”. (Rumuńska poezja ludowa).

48. Zadymka. Wiersze ostatnie. Do druku przygotował M. Czernik. [Warszawa:] Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1972, 47 s.

Przekłady

1. Antologia poezji łotewskiej. [Red.:] E. Virza. Przeł. S. Czernik. Z przedmową L. Bierzińsza, z komentarzem S. Kolbuszewskiego. [Ostrzeszów:] „Okolica Poetów 1938, 180 s.
2. Lutnia fińska. Wybór poezji. Przeł. S. Czernik z udziałem E. Lisitzin. Ostrzeszów: Okolica Poetów 1939, 22 s.

Prace edytorskie i redakcyjne

1. J. Rak: Utwory chłopa pańszczyźnianego. [Wiersze]. Z rękopisów wybrał i wstęp oprac. S. Czernik. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1953, 85 s.
2. Wzięli diabli pana. Antologia poezji walczącej o postęp i wyzwolenie społeczne 1543-1953. [Oprac.:] S. Czernik i J. Przyboś. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1955, 545 s.
3. Z życia pańszczyźnianego w XVII wieku. Materiały i szkice. [Oprac.:] S. Czernik. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1955, 197 s.
4. Humor i satyra ludu polskiego. [Oprac.:] S. Czernik. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1956, 262 s.
Antologia tekstów i komentarzy.
5. Klechdy ludu polskiego. Zestawił i oprac. S. Czernik. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1957, 467 s.
6. Księgi humoru polskiego. T. 1. Od Reja do Niemcewicza. Wybór tekstów i przypisy: S. Czernik, J. Huszcza, J. Saloni. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1958, 520 s.
7. Polska epika ludowa. Oprac.: S. Czernik. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1958, 368 s. Biblioteka Narodowa I, 167.
8. Rzecz poetycka. [2.] Tworzywo. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1958, 176 s. [Wyd. 2] Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum we współpracy z De Agostini Polska 2006.
Zbiór esejów i wypowiedzi poetów dotyczących procesu twórczego i zagadnień warsztatowych; tu także artykuł S. Czernika: Poszukiwanie rodowodu.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1951, 1956.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
• „Rocznik Literacki 1969” wyd. 1971 (J. Chudek).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (S. Lichański).

Ogólne

Książki

M. Kuna: Stanisław Czernik Życie i twórczość. Bibliografia. Oprac. przy współpracy M. Czernika. Ostrzeszów: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 1972, 237 s.
T. Krywczak: Poeta autentyczny. O twórczości Stanisława Czernika. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 249 s.
K. Maćkowiak: Stanisław Czernik w Gostyniu 1925-1926. Gostyń: Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne [1987], 12 s.
Z. Andres: Stanisław Czernik. Autentyczny rodowód twórczości. Rzeszów:Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1990, 237 s.
I. Mityk: Stanisław Czernik. Kielce: Gens 1999, 104 s.

Artykuły

W. Pietrzak: Próba teorii (autentyzmu). „Pion1936 nr 51/52.
K. Irzykowski: Ostrożnie z autentyzmem!Pion1937 nr 37.
J. Przyboś: Nie o autentyzmie, lecz do autentystów. Nasz Wyraz 1938 nr 4.
S. Lichański: Stanisław Czernik. „Tygodnik Kulturalny1963 nr 1.
A. Kamieńska: O Stanisławie Czerniku. „Teatr Ludowy1966 nr 6.
F. Fornalczyk: O Stanisławie Czerniku. Wokół mitu genealogii. W tegoż: Z rodu poetów. Łódź 1969.
Z. Bieńkowski: Stanisław Czernik. „Twórczość1970 nr 4.
J.P. Dekowski: Stanisław Czernik (1899-1969). „Łódzkie Studia Etnograficzne1970 t. 12.
R. Sulima: Słowom wrócić ich wygłos pierwszy. Poezja 1970 nr 4, przedruk w: Folklor i literatura. Warszawa 1976.
W.P. Szymański: Okolica Poetów” i autentyzm. W tegoż: Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym. Wyd. 2 rozszerzone Kraków 1970.
S. Lichański: Stanisława Czernika „walka o treść. W tegoż: Wśród mówiących prozą. Warszawa 1971.
J.B. Ożóg: Czernik i „Okolica Poetów”; Walka o autentyzm; Jeszcze o Czerniku; Czernik nie żyje; Pretensje i satysfakcje; Jaki Czernik był naprawdę. W tegoż: Na mojej drodze. Kraków 1971.
H. Bereza: Twórca chłopskiego rodowodu. W tegoż: Związki naturalne. Warszawa 1972.
J. Wilmański: Światopogląd poetycki Stanisława Czernika. „Regiony1972 nr 12.
T. Fredro: Autentyzm. Poezja 1973 nr 12.
A. Kamieńska: Słowo o Stanisławie Czerniku. „Twórczość1973 nr 8.
Z. Skibiński: Miejsce Czernika. „Poezja1975 nr 6.
K. Świegocki: Elementy światopoglądu poetyckiego Stanisława Czernika. W: Środowisko. Łódź 1975, przedruk w tegoż: Światopogląd poetów ziemi. Siedlce 1996.
J.Z. Lichański, S. Lichański: Stanisław Czernik. W tychże: Pisarze nurtu wiejskiego we współczesnej literaturze. Warszawa 1976.
S. Mijas: Poeta znad Łukawy. W tegoż: Ojczyzna w ojczyźnie. Łódź 1976.
D. Bieńkowska: O języku poezji Stanisława Czernika. „Prace Polonistyczne” Seria 34: 1978.
M. Jakitowicz: Poszukiwanie rodowodu. (Mit wsi w poezji Czernika, Ożoga i Frasika). Literatura Ludowa 1979 nr 1/3.
A.H. Moskalowa: Stanisław Czernik i poszukiwanie programu poetyckiego. W tejże: Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej. Warszawa1979 oraz passim.
K. Świegocki: Autentyzm a antropologia. Miesięcznik Literacki 1979 nr 11.
M. Tubielewicz: Działalność Stanisława Czernika na łamach „Okolicy Poetów. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filologia Polska 1979 nr 2.
A. Biskupski: Wokół autentyzmu: O potrzebie powrotu do haseł autentyzmu – i co dalej? Autentyzm a fenomenologia. Przyczynek do interpretacji wybranych tez Czernikowego autentyzmu. Poezja autentystów. W tegoż: Tym jest jeszcze poezja. Łódź 1980.
M. Krassowski: Trzy ogniwa „Okolicy Poetów. (O Stanisławie Czerniku, Józefie Andrzeju Frasiku i Janie Bolesławie Ożogu). W tegoż: Granice sensu. Warszawa 1980.
K. Nowosielski: Stanisława Czernika wizje i sentymenty. Regiony 1982 nr 4.
S. Lichański: Stanisław Czernik. Autoportret z wierszy. W tegoż: Pisarstwo wsi i ziemi. Warszawa 1986.
Z. Andres: Tristium liber. O poezji wojennej Stanisława Czernika. „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej1989 [t.] 26.
P. Węgiel: Przyjaźń Czernika z ziemią. Okolice 1989 nr 1.
Z. Śliwka: Nobilitacja i rozrachunek. Problematyka ideowa w międzywojennej prozie pisarzy chłopskich z regionu świętokrzyskiego. Kielce 1990, passim.
J.A. Choroszy: Huculszczyzna w literaturze polskiej. Wrocław 1991, passim.
Z. Andres: Rzeczywistość zmitologizowana. U źródeł poezji Stanisława Czernika. W: Od Koźmiana do Czernika. Rzeszów 1992.
A. Goreń: Stanisław Czernik. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 4. Kraków 1993.
M. Jakitowicz: Stanisława Czernika teoria poezji; Folklorystyka z tezą. W tejże: Dopełnienie obrazu. Szkice o autentyzmie. Toruń 1994.
P. Wągiel: Zbieżność Poety z Ziemią. Akcent 1999 nr 3/4.
I. Mityk: Poszukiwanie autentyzmu. (O powieściach i opowiadaniach Stanisława Czernika). W: Szkice o literaturze XIX i XX wieku. Kielce 2000, przedruk pt. W poszukiwaniu autentyzmu. Stanisław Czernik. W tejże: Ze współczesnej literatury świętokrzyskiej. Kielce 2004.
I. Mityk: Twórczość dramatyczna Stanisława Czernika. „Studia Kieleckie. Seria Filologiczna2001 nr 3.
Z. Andres: Inspiracje romantyczne w poezji wojennej i emigracyjnej Stanisława Czernika. W tegoż: Przestrzeń egzystencji. Rzeszów 2003.