BIO

Urodzony 30 marca 1911 w Perm na Uralu; syn Stanisława Kanclerza, nauczyciela języka polskiego — dobrowolnego przesiedleńca opiekującego się młodzieżą polską na zesłaniu, i Cecylii z Lipińskich; starszy brat architekta Feliksa Kanclerza. Pochodził z rodziny z dawna osiadłej we wsi Wieruchów pod Babicami na Polesiu Kampinoskim. W 1922 powrócił wraz z rodziną do kraju i osiedlił się w Warszawie, gdzie uczęszczał początkowo do Gimnazjum im. M. Reja, a następnie do Gimnazjum Wojciecha Górskiego. Po egzaminie maturalnym uczestniczył jako wolny słuchacz w zajęciach Studium Dziennikarskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1929 wierszem pt. Modlitwa mroku, opublikowanym w „Głosie Literackim” (nr 12). Był współpracownikiem dziennika „Przedświt” (organ Polskiej Partii Socjalistycznej-Frakcji Rewolucyjnej; PPS-FR); tu też publikował swoje utwory (1928-30). Wiersze, recenzje i artykuły ogłaszał w tym czasie także na łamach „Głosu Literackiego” (1928-30), „Drogi” (1929-31), „Polski Zbrojnej” (1929-32), „Kuźnicy” (1929-30, 1934), „Tygodnika Ilustrowanego” (1929-30, 1938-39) i „Gazety Polskiej” (1929-39) oraz czasopisma „Czyn” (1929-31), w którym pełnił też w 1930 funkcję redaktora naczelnego. Związał się z grupą literacką Kadra; opracował jej założenia programowe (O państwowotwórczy dźwięk literatury). Rozwijając twórczość poetycką i recenzencką drukował w tym czasie m.in. w „Bluszczu” (1933, 1938-39) i „Kurierze Porannym” (1934-35, 1939). Brał udział w kampanii wrześniowej 1939. W listopadzie 1939 przedostał się na Węgry, a następnie do Francji, gdzie służył w Wojsku Polskim w randze oficera. Po klęsce Francji w 1940 ewakuował się do Wielkiej Brytanii. Kontynuował twórczość literacką, publikując wiersze, prozę i artykuły publicystyczne na łamach wielu czasopism, m.in. w „Polsce Walczącej” (1940-43), „Wiadomościach Polskich” (1940-43), „Poradniku Świetlicowym” (1941-42) i „Dzienniku Żołnierza” (1941-43). Redagował też ręcznie przepisywaną i ilustrowaną gazetkę ścienną zatytułowaną „Głos Cekaemisty”. W 1944-47 pracował w Polskiej Agencji Telegraficznej w Szkocji. W 1949-52 był prezesem zarządu Związku Pisarzy Rzeczpospolitej Polskiej — oddział „Szkocja”, od 1952 — członkiem Rady Centralnej PPS. W marcu 1952 przeprowadził się do Monachium i podjął pracę w Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, początkowo jako spiker, a następnie jako asystent reżysera. Liczne wiersze i fragmenty prozy ogłaszał w londyńskich „Wiadomościach” (1961-76) i dodatku „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” – „Tydzień Polski” (1968-70) oraz w „Związkowcu” (Toronto, 1969-70, 1974). Po przejściu na emeryturę w 1974 wyjechał do Australii. Zmarł 12 października 1976 w Melbourne.

Twórczość

1. O państwowotwórczy dźwięk literatury. [Warszawa 1930], 8 s. Mała Biblioteka „Kadry, nr 2.

2. Odkrywanie tajemnic. Poezje. Warszawa: Literacki Instytut Wydawniczy 1931, 121 s. Biblioteka „Kadry, t. 2.

3. Przemiany. Poezyj tom 2. [Warszawa:] Nakład autora 1932, 105 s.

4. Słucham zamyśleń. Poezyj tom 3. Warszawa: Nakład autora 1935, 86 s.

5. Wiersze czasu wojny. London: Caldra House, Duns 1945, 48 s.

6. Wiersze 1928-1956. Londyn: B. Świderski 1961, 238 s.

7. Motywy greckie. Wierszy tom szósty. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1962, 18 s.

8. Podróż na Rodos. „Motywów greckich” zeszyt drugi. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1963, 26 s.

9. Morze jońskie. Motywów greckich zeszyt trzeci. [Wiersze]. London: Orbis 1964 [właśc. 1965], 21 s.

10. Xenofoncie na codzień. „Motywów greckich” zeszyt czwarty. [Wiersze]. Londyn: Oficyna S. Gliwy 1965, 26 s.

11. Pielgrzym pod Troją. „Motywów greckich” zeszyt piąty. [Wiersze]. Londyn: S. Gliwa 1967, 28 s.

12. Listy z Indii. [Cykl reportażowy]. Orzeł Biały”, Londyn 1972 nr 95-103.

13. Listy z Antypodów. (Podróż poza zwrotnik Koziorożca). [Cykl reportażowy]. Orzeł Biały”, Londyn 1973 nr 106-112.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1976” wyd. 1979 (J. Chudek).

Ogólne

Artykuły

K. Sowiński: I stałeś się Odysem. Wiadomości”, Londyn 1976 nr 51.
H. Dorwska, K. Dorwski: Wawrzon. Wiadomości”, Londyn 1977 nr 30.
E. Goll: Nasze drogi krzyżowały się gęsto. Wiadomości”, Londyn 1977 nr 25.

Odkrywanie tajemnic

[R. Kołoniecki] R.K. Pamiętnik Warszawski 1931 nr 5.
[J. Zagórski] (jz.). Żagary”, Wilno 1931 nr 2.

Przemiany

K.W. Zawodziński: Liryka. „Rocznik Literacki 1932” wyd. 1933.

Motywy greckie

S. Legeżyński. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1962 nr 206.

Podróż na Rodos

J. Niesnaski. Kontynenty — Nowy Merkuriusz”, Londyn 1964 nr 61/62.

Morze jońskie

S. Legeżyński. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1964 nr 277.
J. Rostworowski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn dod. Tydzień Polski 1965 nr 8.

Xenofoncie na codzień

A. Czerniawski. Kultura”, Paryż 1967 nr 9.

Pielgrzym pod Troją

[S. Baliński] St. B.: Poeta wybrzeży greckich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1968 nr 45.