BIO

Urodzony 14 listopada 1936 w Krakowie w rodzinie robotniczej; syn Antoniego Czepca i Anieli z domu Nawieśniak. W 1950 ukończył szkołę podstawową w Krakowie i podjął pracę przy budowie Nowej Huty jako uczeń elektromontera. Równocześnie uczył się w Zasadniczej Szkole Zawodowej. W 1953 wyjechał do Jaworzna, gdzie pracował jako ładowacz w kopalni „Kościuszko-Nowa”. W 1957 został powołany do zasadniczej służby wojskowej. Po jej ukończeniu powrócił do pracy w kopalni „Kościuszko-Nowa”. Debiutował w 1964 wierszem Kulig, opublikowanym w „Gazecie Krakowskiej” (nr 15). W tymże roku powrócił do Krakowa, gdzie podjął pracę w Wytwórni Urządzeń Komunalnych „Presko” najpierw jako pracownik, a potem kierownik służby kontroli jakości. Równocześnie uczył się zaocznie w Technikum Mechanicznym, które ukończył ze specjalnością technika budowy maszyn. Kontynuując twórczość literacką, publikował wiersze m.in. w czasopismach: „Gazeta Krakowska” (1964-69, 1982-83), „Głos Młodzieży Wiejskiej” (1964-67), „Nowa Wieś” (1964, 1968, 1970-71), „Wieści” (1966-67), „Kamena” (1967, 1969-70). Od 1967 należał do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W 1969 zawarł związek małżeński z Urszulą Czak. Od 1971 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od 1979 — Związku Literatów Polskich. Zmarł 15 maja 1983 w Krakowie.

Works

1. Marsz korników. Poezje. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969, 50 s.

2. Zapis ziemi. Wiersze. Warszawa: Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1970, 37 s.

3. Miniatury. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978, 65 s.

4. [Wiersze]. Kraków: Klub Twórców Kultury Zarządu Kombinatu Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej „Forum 1983, folder.

Utwory niepublikowane, niedatowane

• Bez paszportu. [Utwór dramatyczny}.
• Mowy żałobne. [Wiersze].

Analyses and reviews

Słowniki i bibliografie

• „Rocznik Literacki 1983” wyd. 1991 (A. Biernacki).

Ogólne

Artykuły

J. Kajtoch. Gazeta Krakowska 1983 nr 124.

Marsz korników

W.P. Szymański: Loty i upadki wyobraźni. „Napięty aż do bólu”. Życie Literackie 1969 nr 42.
J. Chłodnicki: Drążenie pamięci. Tygodnik Kulturalny 1970 nr 49.

Miniatury

J. Taranienko: Poetyckie olśnienia i miniatury. Nowe Książki 1971 nr 19.