BIO

Urodzony 1 sierpnia 1885 w Warszawie; syn Jana Czekalskiego i Bronisławy z Boguckich. Uczęszczał do gimnazjum w Warszawie, gdzie następnie studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1903 wierszami Sen i Sonet, opublikowanymi w warszawskim „Tygodniku Polskim” (nr 49, 51). Od 1905, należąc do Polskiej Partii Socjalistycznej, drukował artykuły w „Przedświcie” (pod pseudonimem Józef Waśń). Był trzykrotnie więziony, m.in. w X Pawilonie. W następnych latach rozwijał twórczość publicystyczną w licznych czasopismach społeczno-literackich i dziennikach, m.in. w dodatku do „Nowej Gazety” pt. „Literatura i Sztuka” (1908-12), „Krytyce” (1909-11), „Prawdzie” (1909-12). W 1911 był członkiem redakcji tygodnika „Złoty Róg”, od 1912 sekretarzem tygodnika „Świat”, w którym obok utworów literackich i artykułów zamieszczał stałe recenzje teatralne. Redagował także wspólnie z Janem Lorentowiczem Bibliotekę Literacko-Artystyczną „Muzy (1912-16) oraz bibliotekę powieściową „Świata”. W czasie I wojny światowej i w okresie dwudziestolecia międzywojennego mieszkał w Warszawie. Kontynuował pracę literacką i publicystyczną, współredagując nadal (do 1938) tygodnik „Świat” (teksty literackie, recenzje i artykuły podpisywał też pseudonimami Z. M. Firlej, Fr. Wierzynek). W 1916-21 należał do redakcji „Kuriera Polskiego” (tu też publikował wiele, m.in. pod pseudonimami Firlej, Kals). W 1920 należał do założycieli Związku Zawodowego Literatów Polskich, był też członkiem Polskiego PEN Clubu oraz Stowarzyszenia Dramaturgów i Komediopisarzy. W 1933-39 był redaktorem naczelnym „Monitora Polskiego”. Pełnił dwukrotnie funkcję kierownika literackiego warszawskich teatrów miejskich. W latach okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie i współpracował z prasą konspiracyjną. Po wojnie pracował początkowo w Polskim Radiu w Warszawie, a następnie w 1946-50 w Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. W 1948 był stałym recenzentem „Odrodzenia”. Należał do redakcji pisma „Książka i Kultura”. Współpracował stale jako recenzent z czasopismami: „Orka” (1957-61) i „Kierunki” (1958-67). Brał udział w organizowaniu Towarzystwa Wiedza Powszechna. Współpracował nadto z Agencją Prasowo-Informacyjną i Socjalistyczną Agencją Prasową. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1964). Zmarł 20 maja 1970 w Zielonce pod Warszawą; pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Works

1. Na ratuszu. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Polski 1916.

2. Kariera panny Frani. Komedia w 3 aktach. Prapremiera: Warszawa, Teatr Letni 1918.

3. Najukochańsze miasto. [Opowiadania]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1926, 141 s.

Zawartość

Najukochańsze miasto pod słońcem; Porzucone brzoskwinie; Oczy zielone, nieodgadnione; Pavlicek swatem; Nieporozumienie wśród rycerzy okrągłego stołu; „Nigelle sativa”; Ocalona perła; Baśń cygańskiej kawiarni; Wigilia na starym mieście; Figlarna maszyna; Odrębne gałęzie śliwy; Ostatnia noc; Niebezpieczna kobieta; Fałszerz dolarów.

4. Proste drogi. Powieść. Warszawa: Gebethner i Wolff 1927, 154 s.

5. Milczące młyny. Nowele. Warszawa: Gebethner i Wolff 1928, 192 s.

Zawartość

Milczące młyny; Legenda Lakromy; Opowieść o Mahmedzie Sahinagicu; Ślepa Temida; Zbrodnia w Pontaillac; Strzaskany posąg; Jane and Coco; Niewczesne zaloty; Uśmiechnięta Kamea; Nad Spido; Straż nad polskim morzem; Biały żagiel; Trzy wigilie; Dwadzieścia osiem schodów z pałacu Piłata.

6. Szeroki Dunaj. Powieść. Warszawa: F. Hoesick 1930, 239 s.

7. Duży wójt i mały Wojtuś. Nowele. Warszawa: Gebethner i Wolff 1931, 164 s.

Zawartość

Duży wójt i mały Wojtuś; Pod Kogutkiem; List pomarańczy; Kierat; Ostatnia reduta; Wariat; Zamknięte drzwi; Twarożek z kminkiem; Paola z Alhergo Vecchio; Niespodzianka; Siła pomocnicza; Pod Bożą opatrznością; Szlachetny ród Ping-Wonga; Niewysłowione szczęście.

8. Wśród burzy. Powieść. Warszawa: Płomień 1934, 242 s.

9. Srebrne świerki. Powieść. Warszawa: Płomień 1935, 265 s.

10. Oczy wilczycy. Powieść. Warszawa: Płomień 1936, 260 s.

11. Stare sztandary. Powieść. Warszawa: Płomień 1937, 296 s.

12. Arka przymierza. Powieść. Warszawa: Płomień [1938], 255 s.

13. W cieniu zamkowego zegara. [Wspomnienia]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1956, 216 s. Wyd. 2 tamże 1957.

14. Czarodziejskie skrzypce. Opowieść o Henryku Wieniawskim. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1958, 381 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1961, wyd. 3 1964, wyd. 4 1968.

Pierwotny tytuł: Legenda o wirtuozie.

Przekłady

rosyjski

Volšebnaâ skripka. [Przeł.] E. Szpak. Warszawa 1963, wyd. nast. tamże 1965.

Utwory niepublikowane

Według informacji Autora rękopisy powstałe po 1939:.

Białe wiązy. Powieść.
Ginące ulice. Powieść.
Kurant o Kasi i Jasiu. Opowieść historyczna z r. 1794.
Miliardy cegieł (Popieluchowie). Powieść.
Stara i nowa Warszawa. Opowieści.
Terminatorstwo literackie ongiś i dziś. Wspomnienia z lat 1900-1918.

Przekłady

1. A. Płatonowa: Żołnierskie serce. [Opowiadania]. Warszawa: Książka i Wiedza 1950, 75 s.
2. M. Szołochow: Słowo o ojczyźnie. [Opowiadania]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1951, 47 s.

Prace edytorskie

1. R.W. Berwiński: Wybór pism. T. 1-2. Oprac. i wstępem opatrzył E. Czekalski. Warszawa: S. Orgelbranda Synowie [1913], 158 + 184 s.
2. A. Dygasiński: Nowele. T. 1-2. [Oprac. i] wstępem opatrzył E. Czekalski. Warszawa: Świat 1914, 170 + 177 s.

Analyses and reviews

Ankieta dla IBL PAN 1961.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
[M. Czajkowska] (mc). Zeszyty Prasoznawcze 1971 nr 1.
• „Rocznik Literacki 1970” wyd. 1972 (J. Chudek).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Artykuły

Obserwator: Pan Czekalski. Kierunki 1967 nr 13.
[W. Natanson] W. N.: Eustachy Czekalski. Twórczość 1970 nr 10.

Milczące młyny

J. Kotarbiński: Nowele słoneczne. Świat 1928 nr 17.

Szeroki Dunaj

J. Sokolicz Wroczyński: Opowieść o Starym Mieście. Świat 1930 nr 17.

Oczy wilczycy

J. Lorentowicz. Nowa Książka 1936 z. 7.

W cieniu zamkowego zegara

Z. Czarnohorski: W kręgu wspomnień. Nowa Kultura 1956 nr 34.
J. Skórnicki: Wspomnienie Starówki. Życie Literackie 1956 nr 26.

Czarodziejskie skrzypce

J. Płomieński: Powieść o Henryku Wieniawskim. Orka 1959 nr 44.
E. i R. Rosiek: Legenda o polskim Paganinim. Kamena 1959 nr 11.
T.J. Żółciński. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 29.