BIO

Born on 15 March 1903 in Lublin; son of the carter and later cash collector of the Trade Bank (Bank Handlowy) Paweł Czechowicz and Małgorzata, née Sułek. From 1913, he attended the Russian-language elementary school run by A.N. Afanasjev, while learning to read and write in Polish at home. In 1915, he moved to the newly-created first comprehensive Polish Boys' School, completing his education there in 1917. He then joined the four-year Teacher Training Programme. In 1920, he was a volunteer in the Polish-Bolshevik war, fighting on the Lithuanian-Belarusian front in the 4th regiment of the Legionnaire's infantry. He completed his teacher training in 1921, receiving a post initially in Brasław (now Braslau, Belarus) and then in Słobódka (now Slabodka, Belarus) in the Vilnius region. He returned to Lublin in 1922 and completed the Higher Course in Teacher Training. He then worked briefly, until August 1923, in the single class comprehensive school in Marianówka-Smolany, near Włodzimierz Wołyński (now Volodymyr, Ukraine), before teaching in the town itself. Alongside the poets involved in the Lucyfer (Lucifer) literary group, he co-founded the "Reflektor" literary journal in 1923, making his debut there the same year with Opowieść o papierowej koronie (The story of the paper crown; due to an error, it appeared anonymously in issue no. 1). In subsequent years, he was the leading poet in the Reflektor literary group, which maintained its eponymous periodical until 1925 and then the publication series "Biblioteka Reflektora" until 1927. In 1924, he was briefly secretary of the editorial office of the newspaper "Express Lubelski", deputizing for his brother. Editor-in-chief there was Wacław Gralewski. In 1925, Czechowicz edited the literary supplement of the "Przegląd Lubelsko-Kresowy". He also published in the Lublin literary bi-weekly "Nowe Życie" (1925; likewise using the pen name Józef Leśniewicz). From 1925 until 1927, he was director of Lublin Special School. In 1928/29, he studied at the Institute of Special Needs Teaching in Warsaw, which was established by Maria Grzegorzewska. He also worked in parallel at the Institute for the Deaf-Mute and Blind. During this period, he started collaborating with the Kwadryga group, publishing literary pieces in its eponymous periodical between 1928 and 1930. In 1928, Wilam Horzyca made him literary editor of the monthly "Droga", where he also published his own works until 1937. Between 1930 and 1932, he was editor of the periodical "Ziemia Lubelska", while in 1930 he also edited its literary supplement. He made his debut there (no. 290) as a translator with versions of two Apollinaire poems that appeared in Polish as Ostrokoły (Palisade; using the pen name Stanisław Czechowicz) and Tancerka (Dancer; using the pen name: Jerzy Archer). That year, he also began translating from Russian, Czech and Ukrainian. After publishing in 1930 the volume of poetry Dzień jak codzień (A day like any other), he was awarded a grant from the Department of Art of the Ministry of Religious Affairs and Public Education for a six-month stay in Paris. He travelled there together with W. Horzyca. He soon returned to Poland for health reasons (an eye problem), but in June 1931 Czechowicz again spent a short time in Paris, visiting the International Colonial Exhibition. He would no longer work as a teacher but he did collaborate with the newly-established teachers' monthly "Ognisko Nauczycielskie", where he published texts on regional issues. He was a member of the City Council of the Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government (BBWR). From January 1932 until 1937, he was editor-in-chief of the newspaper "Kurier Lubelski". In May 1932, alongside Franciszka Arnsztajnowa, he founded the Lublin Branch of the Polish Writers' Trade Union (ZZLP) and served briefly as its inaugural president. In June of that year, he founded and was for a short time publisher of the irregular "Dziennik Lubelski". Between 1932 and 1934, he collaborated with the bi-weekly "Zet", contributing features including the Kronika Lubelska (Lublin Chronicle; he also published here using the pseudonyms J. Surmacz and Henryk Zasławski). In September 1933, he moved to Warsaw and took up a post at the Central Publications Office of the Polish Teachers' Union (ZNP). He edited the youth magazine "Płomyk" and children's magazine "Płomyczek", where he also published under the pen names Henryk Zasławski and Józef Leśniewski. In 1933/34, he was secretary of the editorial board of the teachers' periodical "Głos Nauczycielski". In 1933, he collaborated with the periodicals "Pion" and "Kamena", where his poems, artistic prose pieces, plays, articles and translations of Slovakian, French-language and English-language poetry appeared. Between 1933 and 1935, he edited the literary supplements of the Youth Legion's weekly "Państwo Pracy", including initially the literary column "Kohorta" (Cohort) and then in 1935, alongside Henryk Domiński, "Kolumna Literatury i Sztuki" (Literary and Arts Column). From 1934 to 1936, he was editor-in-chief of the periodical of the Artistic Commission of the Polish Teachers' Union, "Miesięcznik Literatury i Sztuki", also serving in the same role at the Włocławek-based youth monthly "Promień Słońca" from 1934 to 1939. Facing accusations of leading an immoral lifestyle (the claims were based on his epic poem hildur baldur i czas [hildur baldur and time], which was seen as an apologia for homosexual love), he was forced to resign from his positions at the ZNP in 1936. He was subsequently appointed secretary of the editorial board of "Pion". Between 1937 and 1939, he collaborated with the literary-artistic monthly "Zwierciadło". Alongside Ludwik Fryde, he founded the artistic quarterly "Pióro" in 1938 (a single issue, dated April-June appeared). In 1938/39, the series Arkusze Poetyckie (Poetry pages) appeared with Ferdynand Hoesick's publishing house. In 1939, he worked in the literary section of Polish Radio, penning numerous radio plays. Following the outbreak of World War II, he left for Lublin together with another group of journalists. He was killed on 9 September 1939 during the bombardment of the city. He is buried at the cemetery on Lipowa Street in the section dedicated to those killed in 1939. In 1968, the Józef Czechowicz Literary Museum opened in the city.

Twórczość

1. Lilie” Adama Mickiewicza. [Szkic literacki]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1925, 13 s. Biblioteczka Słuchaczów Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Lublinie. Przedruk zob. poz. .

Praca dyplomowa.

2. Kamień; Inwokacja; Na wsi; Kołysanki; Pędem; Śmierć; Odpowiedź; Koniec rewolucji; Knajpa; O niebie; Więzień miłości; Front; Bieg bez nadziei. [Wiersze]. Lublin: Biblioteka Reflektora 1927, 23 s. Przedruk zob. poz. , , , , , (t. 1).

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Kamień. Tomik. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska [2015], plik w formacie PDF.

3. dzień jak codzień. Wiersze z lat 1927, 1928, 1929. Warszawa: F. Hoesick 1930, 53 s. Biblioteka Poetycka. Przedruk zob. poz. , , , , , (t. 1).

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Dzień jak co dzień. Tomik. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska [2016], plik w formacie PDF.
Do zbioru dołączony przekład francuski wierszy z tegoż tomu: Na wsi; Zaułek; Śmierć, dokonany przez M. S. [S.M. Saliński?].

4. Nowości lubelskie. Katalog regionalny najwybitniejszych autorów miejscowych. Lublin 1931, 16 s.

5. ballada z tamtej strony. [Wiersze]. Posłowie: E. Łoś. Warszawa: Droga 1932, 50 s. Wyd. nast. z posłowiem E. Łoś. Warszawa: Ażet 1998, 28 s. Przedruk zob. poz. , , , , (t. 1).

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska [2017], plik w formacie PDF; wyd. z 1932 dostępne w Internecie: Zob. link .
Edycja z 1998 wydana jako druk bibliofilski; tekst równoległy z kopią rękopisu utworu.

Przekłady

słowacki

Balada z tamtej strany. [Przeł.] J. Andričík. Bratislava 2017.

6. Poemat o mieście Lublinie. Powst. 1934. Wyd. ze wstępem i pod red. R. Rosiaka. Zdjęcia: J. Czechowicz. Muzyka: A. Bryk. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1964, 47 s. Wyd. nast.: [wyd. 2] Lublin: Ośrodek Brama Grodzka — Teatr NN; Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Domu Kultury 2001; tamże: 2002, pt. Poemat o mieście Lublinie. 100 urodziny poety 1903-15 marca 2003, 2003; Lublin: Muzeum Lubelskie. Oddział Literacki im. J. Czechowicza; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej [2003]; wyd. pod redakcją E. Muszyńskiej i B. Paprockiej. Lublin: Kancelaria Prezydenta Lublina, Muzeum Lubelskie. Oddział Literacki im. J. Czechowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej 2004; Lublin: „Gazeta Wyborcza” 2006; z podtytułem: 104 urodzin Poety, 15 marca 1903 – 15 marca 2007. Lublin: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”; Wojewódzki Ośrodek Kultury 2007, tamże: z podtytułem: 105 urodziny Pety, 15 marca 1903 – 15 marca 2008, 2008; z podtytułem: W siedemdziesiątą rocznicę śmierci poety. Lublin: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział 2008; wyd. pt. Spacer z Czechowiczem. Poemat o mieście Lublinie. Oprac. K. Konwerski, M. Pałka. Lublin: Ośrodek "Brama Grodzka" – Teatr NN : Wojewódzki Ośrodek 2012; wyd. z podtytułem 109 urodziny poety : 15 marca 1903-15 marca 2012. Lublin: Ośrodek "Brama Grodzka" – Teatr NN: Wojewódzki Ośrodek Kultury 2012; wyd. w opracowaniu E. Łoś. Lublin: Muzeum Lubelskie 2013 [wydane w 110 rocznicę urodzin poety i dla upamiętnienia 45 lat działalności Muzeum Literackiego im. J. Czechowicza]; Poemat o mieście Lublinie. 111 urodziny Poety 15 marca 1903 – 15 marca 2014. Składał ręcznie T. Budynkiewicz, drukował na maszynie typograficznej P. Głodzik. Lublin: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN 2014 [wydanie bibliofilskie]; Oprac. i wstęp: J. Łobodowski, J. Cymerman. Lublin: Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent" 2017; Lublin: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN 2021; Lublin: Muzeum Narodowe w Lublinie 2023. Przedruk zob. poz. , (t. 1).

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czytają: B. Zadura, J. Twardowski, E. Lipska, A. Tuszyńska, J. Hartwig, R. Krynicki, Cz. Miłosz, W. Szymborska. Lublin: Agora [2003], płyta CD. Toż Lublin: Ośrodek Brama Grodzka. Teatr NN [2019].

Zawartość

Wiersze z poz. ; zawiera również reprodukcję fototypiczną rękopisu.

Przekłady

angielski

A poem about Lublin. Przekład: M. Sady, G. Hyde. „Ekspresje2016 t. 7.

niemiecki

Ein Poem über Lublin. Z angielskiego przełożył i notę biobibliograficzną opracował P.A. Kleinert. Wien-Josefstadt 2020.

ukraiński

Poema pro mìsto Lûblìn. [Przeł.] A. Savencâ. Lublin 2005.

7. Stare kamienie. [Wiersze; autorzy:] J. Czechowicz, F. Arnsztajnowa. Przedmowa: [L. Zalewski] l.z. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki 1934, 21 s. Biblioteczka Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, 5. Wyd. nast.: [opracowanie i wykonanie tekstu oraz drzeworytu R. Tkaczyk]. Lublin: Towarzystwo Miłośników Lublina 1981; wyd. 2 [reprint wydania z 1934] Lublin: Muzeum Literatury im. J. Czechowicza; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2003. Przedruk zob. poz. , , , , (t. 1).

Zawartość

Wiersze Józefa Czechowicza: Lublin z dala; Księżyc w rynku; Muzyka ulicy Złotej; Ulica szeroka; Kościół Świętej Trójcy na Zamku; Wieniawa; Cmentarz lubelski. Przedruk zob. .

8. w błyskawicy. Poezje. Warszawa: Nakładem miesięcznika „Droga 1934, 41 s. Przedruk zob. poz. , , , , (t. 1).

9. nic więcej. [Wiersze]. Warszawa: Nakładem Księgarni F. Hoesicka 1936, 53 s. Przedr. zob. poz. , , , , , (t. 1).

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Nic więcej. Tomik. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska [2015], plik w formacie PDF.

10. Czasu jutrzennego. Dramat. „Pion1937 nr 19. Prapremiera: Inscenizacja: W. Horzyca. Reżyseria: A. Zelwerowicz. Warszawa, Teatr Nowy 1939. Przedruk zob. poz. , (t. 3).

11. Jasne miecze. (Miniatura dramatyczna prozą). „Pion1937 nr 42. Przedruk zob. poz. , (t. 3).

12. Obraz. (Miniatura dramatyczna prozą). „Pion1937 nr 51-52. Przedruk zob. poz. , (t. 3).

13. Bez nieba. [Utwór dramatyczny]. „Pióro1938 nr 1 s. 65-74. Przedruk zob. poz. (t. 3).

14. Plan akcji [i inne wiersze]. [Warszawa:] F. Hoesick [1938], 7 s. Przedruk zob. poz. (t. 1).

15. Poemat. „Ateneum1938 nr 4/5 s. 663. Przedruk „Kamena” 1957 nr 19, zob. też poz. , (t. 1). Wyd. osobne Poznań: a5 1992, 8 s.

Wydanie bibliofilskie.

16. Niegodzien i godni. [Moralitet]. „Comoedia1939 nr 6. Przedruk zob. poz., , , (t. 2).

17. nuta człowiecza. [Wiersze]. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka 1939, 47 s. Przedruk zob. , , , (t. 1).

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Nuta człowiecza. Tomik. Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska 2012, toż [2015], plik w formacie PDF.

Zawartość

Zawiera między innymi wiersze z poz. .

18. Wiersze wybrane. Zebrali, opracowali i wstępem opatrzyli: S. Pollak i J. Śpiewak. Nota biograficzna: W. Gralewski. Warszawa: Czytelnik 1955, 388 s.

Zawartość

Wiersze z tomów poz. , , , , , oraz: Wiersze nie publikowane w tomach i fragmenty z brulionów; Wiersze dla dzieci; Przekłady poetyckie.

19. [Pięć] 5 piosenek dla dzieci. Na głos z fortepianem. Muzyka: T. Baird. [Kraków:] Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1956, 11 s.

20. Fraszki. Słowo wstępne: J. Krzyżanowski. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1962, 30 s. Wyd. 2 tamże 1976.

21. Wiersze. Zebrali i do druku przygotowali: S. Piętak, S. Pollak, J. Śpiewak. Wiersze dla dzieci zebrał i do druku przygotował K.A. Jaworski. [Wstęp:] R. Rosiak: Piewca nuty człowieczej. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1963, 511 s. Przedruk wierszy dla dzieci zob. poz. (t. 7).

22. Józef Czechowicz. [Wybór poezji]. Warszawa: Czytelnik 1966, 143 s.

Wiersze z tomów poz. , , , , , , oraz: Wiersze różne.

23. Moje zaduszki. [Wiersz]. Lublin: Wydział Kultury PWRN 1967, [4] s. [druk bibliofilski wydany z okazji otwarcia muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie w 1967, w nakładzie 111 numerowanych egzemplarzy].

24. Wiersze dla dzieci. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1967, [18] k. Przedruk zob. poz. (t. 7).

25. Wiersze wybrane. Wybór i wstęp: T. Różewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1967, 172 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1979, wyd. 3 1987.

26. Poezje. Kraków: Katedra Grafiki Książkowej Akademii Sztuk Pięknych 1968, [20] s.

Druk bibliofilski.

27. Poezje wybrane. Wybór wierszy: J. Śpiewak. Wybór i układ tekstów wstępu: J. Witan. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968, 145 s.

28. Dom świętego Kazimierza. [Wiersz]. Lublin: Muzeum Okręgowe. Oddział im. J. Czechowicza 1969, 12 s. Wydanie następne łącznie z: Wspomnienie. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki; Muzeum Okręgowe. Oddział Józefa Czechowicza 1983, [16] s.

Przedruk z tomu poz. ; druk bibliofilski.

29. Wybór poezji. Oprac.: T. Kłak. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1970, CVI, 164 s. Biblioteka Narodowa I, 199. Wyd. 2 tamże 1985.

30. Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie. Wstęp, wybór i oprac.: T. Kłak. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1972, 302 s.

Zawartość

T. Kłak: Wstęp. — Wyobraźnia stwarzająca: Oblicza nowej sztuki. Przemówienie; Treść i forma w poezji; Wschodzi poemat; Sztuka i życie; My chcemy bliźnich; Klucz symboliczny do poematów; Literatura społeczna; Deklaracja praw artysty; Odpowiedź na ankietę; Ewolucje nadrealizmu; Mój wiersz; Poezja godna epoki; Przeciw reportażowi; Projekt środy literackiej w Wilnie; Tezy do manifestu; Szkic organizacji czasopisma „Zmowa”; Wyobraźnia stwarzająca; O antologię poezji współczesnej; Walka o poezję; O dysonansie i zielonym koniu; Z mojego warsztatu literackiego; Czekając na autobus; A jednak czytają; Dokąd zmierza młoda literatura?; Rozmowa [Jana Śpiewaka] z Józefem Czechowiczem. — Pisarze i książki [recenzje].

31. Prowincja noc. [Wiersze]. [Wstęp:] J. Hartwig. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1975, 24 s. Wyd. nast.: Wybrał i opracował K. Samsel. Warszawa: Anagram 2019.

32. Wybór wierszy. Wybór i posłowie: J. Zięba. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1975, 271 s.

33. Utwory dramatyczne. Oprac.: T. Kłak. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1978, 173 s. Przedruk (poza przekładem) zob. poz. (t. 3).

Zawartość

T. Kłak: Dwa teatry Józefa Czechowicza — [Utwory dramatyczne i słuchowiska:] Czasu jutrzennego [poz. ]; Jasne miecze [poz. ]; Obraz [poz. ]; Szczęście w nieszczęściu; Kwadrans poetycki; Bez nieba; Waga i cień; Poemat [poz. ]; Niegodzien i godni (Moralitet) [poz. ]; Duch zamku Kenterwill. (Słuchowisko według noweli Oscara Wilde'a); Projekt scenariusza I; Projekt scenariusza II. — [Przekład:] A. Błok: Pieśń losu.

34. Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył B. Zadura. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1982, 284 s. Wyd. 2 tamże 1988.

Zawartość

Zawiera wiersze z poz. , , , , , , oraz: Z wierszy rozproszonych; Przekłady poetyckie.

35. Z kroniki bibliofilów lubelskich. [Wiersze]. Toruń: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela 1982, [11] s.

Druk bibliofilski.

36. Matusiu, Lublin tak srebrny twe baśnie mi przypomina. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin poety. [Wiersze]. Oprac.: R. Kowalczyk. Lublin: Muzeum Okręgowe. Oddział im. Józefa Czechowicza 1983, 15 s.

37. Stanąłem na ziemi w Lublinie. [Wiersze]. Lublin: Muzeum Okręgowe 1983, [12] s.

Druk bibliofilski.

38. Sny szczęśliwe. [Wiersze dla dzieci]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1984, 30 s. Przedruk zob. (t. 7).

39. Poezje wybrane. Wyboru dokonał, wstępem i notą opatrzył J. Witan. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985, 132 s.

40. Wiersze wybrane. Wybór, wstęp i noty: T. Kłak. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1986, 233 s.

41. Poezje wybrane (II). Wybór, wstęp i nota biograficzna: T. Kłak. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1989, 138 s.

42. Koń rydzy. Utwory prozą. Zebrał, oprac. i wstępem opatrzył T. Kłak. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1990, 470 s. Przedruk zob. (t. 4).

Zawartość

I. Teraz, gdyś odeszła ...; Gdy piszę to ...; W moim sercu; Purpurowe; Opowieść o papierowej koronie; Opowieść o Hiramie Czarnoksiężniku (fragmenty); Grudniowy marsz; Dawne dni; W tawernie; W maju; Rodzina; Koła Archimedesa; „Sektanci” albo „Matka”; Bajka dla pani St. H.; Lelela; Wody niebios i ziemi; Wagon nr 16773; Po latach. Nowela; Bajka dla pani M. W.; Pierścionek z majoliki. Bajka dla pani I. Śl.; Litery; Zaduszki; W miasteczku nad wodą; Ludzie, konie, deszcz Józefa Czechowicza. Wspomnienie z 1920 r.; Koń rydzy; Kwiatek (wspomnienie z 1920 roku); Smutny felieton. Pada deszcz; Jama; Dwa kierunki; Ludzie w jarze (wspomnienie roku 1920); Bitwa i po bitwie; Felieton o koniu; Pytania i odpowiedzi; Samotnicy (fragment z powieści „Podróż do Lublina”). — II. Kościół na Zamku w Lublinie; Lublin – miastem legend; Miasto umarłych; Słowo o Lublinie – dawnym mieście; Wspomnienie; Dawne pieśni młynkowskie; Gwara ulicy lubelskiej; Młynkowskie przyśpiewania; Z cyklu „Słodka Francja”; Dawna chwila; Kościół niewidzialny; O mieście rodzinnym Lublinie. — III. Notatki pamiątkowe 1920 roku; Przypomnienie tamtych dni. (Z notatnika studenta-ochotnika); Z dziennika 1922 r.; Z dziennika 1926 r.; Fakty. — IV. Przekłady: W. Stefanyk: Zwiastuny; M. Kociubynski: Dzieci gór. Fragment z powieści pod tytułem: Cienie zapomnianych przodków; J. Joyce: Ranek; M. Proust: Les plaisirs et les jours; G. Millburn: Obcas, nosek, raz, dwa, trzy...

43. Przez kresy. Wybór wierszy i przekładów. Wybrał P. Szewc. Przedmową opatrzył Cz. Miłosz. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1994, 261 s. ABC – Klasyka dla Każdego. Por. poz. .

Zawartość

Zawiera wiersze z tomów poz. , , , , , , , – nadto: Z wierszy rozproszonych. – Z przekładów.

44. Westchnienie. [Wybór wierszy]. Warszawa: Interart 1994, 109 s.

45. Poezje zebrane. Zebrał i oprac. A. Madyda. Wstępem opatrzyła M. Jakitowicz. Toruń: Algo 1997, 637 s.

Zawartość

Wiersze z tomów poz. , , , , , , , – nadto: Wiersze rozproszone; Poezje dla dzieci; Przekłady poetyckie.

46. Wiersze. Wybrał i wstępem poprzedził Cz. Miłosz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1997, 349 s.

Inne formy wydań

Wyd. jako dokument elektroniczny: Warszawa: Ktoczyta 2020.

47. Sześć wierszy. Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna 2003, 7 s.

48. Wiersze liryczne. W układzie własnym poety. Oprac. i posłowiem opatrzył T. Kłak. Katowice: Biblioteka Śląska 2004, 196 s.

49. Kołysanki i inne wiersze. Wybór: Z. Dmitroca. Warszawa: Bertelsmann Media 2005, 72 s.

50. Pisma zebrane. Red.: T. Kłak. T. 1-9. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej 2005-2013.

T. 1. Wiersze i poematy. Opracował J.F. Fert. 2012, VI, 392 s.

Zawartość

I. Wiersze opublikowane za życia poety; Wiersze opublikowane w latach 1927-1930; Dzień jak co dzień, wiersze z lat 1927-1928, 1929; Wiersze rozproszone, opublikowane w latach 1930-1932; Wiersze rozproszone, opublikowane w latach 1934-1936. Z cyklu „Słodka Francja” []; Wiersze rozproszone, opublikowane w latach 1932-1934; Z tomu „Stare kamienie” []; „W błyskawicy” []; Wiersze rozproszone, opublikowane w latach 1934-1936; Z cyklu „Słodka Francja” []; nic więcej [poz. ]; Wiersze rozproszone, opublikowane w latach 1937-1938; Arkusz poetycki 3; Nuta człowiecza []; Wiersze z tomu zbiorowego „Antologia współczesnych poetów lubelskich”; Wiersze rozproszone, opublikowane w roku 1939. – II. Wiersze i fragmenty utworów nieopublikowane za życia poety. – III. Pozostałe wiersze i fragmenty utworów nieopublikowanych za życia poety. – I a. Uzupełnienia.

T. 2. Wiersze i poematy. Utwory niepewnego autorstwa lub przypisywane poecie. Dodatek krytyczny: J.F. Fert. 2012, 357 s.

Zawartość

I. Dramaty: Czasu jutrzennego []; Jasne miecze []; Obraz []; Szczęście w nieszczęściu []; Bez nieba []; Waga i cień []; Niegodzien i godni. Moralitet []. – II. Słuchowiska: Poemat o mieście Lublinie []; Kwadrans poetycki []; Duch zamku Kenterwill []. – III. Projekty scenariuszy filmowych: Projekt scenariusza I []; Projekt scenariusza II []. – Aneks I; Aneks II.

T. 3. Utwory dramatyczne. [Dramaty i słuchowiska radiowe]. Red.: J. Nowakowska, J. Cymerman. 2011, 284 s.

Zawartość

I. Dramaty: Czasu jutrzennego []; Jasne miecze []; Obraz []; Szczęście w nieszczęściu []; Bez nieba []; Waga i cień []; Niegodzien i godni. Moralitet []. – II. Słuchowiska: Poemat o mieście Lublinie []; Kwadrans poetycki []; Duch zamku Kenterwill []. – III. Projekty scenariuszy filmowych: Projekt scenariusza I []; Projekt scenariusza II []. – Aneks I; Aneks II.

T. 4. Proza. Red.: T. Kłak. 2005, 259 s.

Zawartość

Z poz. : [Teraz, gdyś odeszła…]; [Gdy piszę to….]; [W sercu moim…]; Purpurowe; Opowieść o papierowej koronie []; [Opowieść o Hiramie Czarnoksiężniku] (fragmenty); Grudniowy marsz; Dawne dni; Wspomnienie o Norwidzie; W tawernie; Z cyklu „Słodka Francja” []; W maju; Dawna chwila; Rodzina; Koła Archimedesa; „Sektanci” albo „Matka”; Bajka dla Pani St.H; Lelela; Wody niebios i ziemi; Wagon nr 16773; Po latach. Nowela; Bajka dla Pani M.W.; Pierścionek z majoliki. Bajka dla Pani I. Śl,; Litery; W miasteczku nad wodą; Ludzie, konie, deszcz. Wspomnienie z r. 1920; Koń rydzy []; Kwiatek (wspomnienie z 1920 roku); Smutny felieton. Pada deszcz; Jama; Dwa kierunki; Ludzie w jarze. Wspomnienie z r. 1920; Bitwa i po bitwie; Felieton o koniu; Pytania i odpowiedzi; Samotnicy (Fragment z powieści „Podróż do Lublina”.

T. 5. Szkice literackie. [Szkice, recenzje, artykuły i wywiady]. Oprac. T. Kłak. 2011, 354 s.

Zawartość

I: Poezja pracy rąk; Oblicze nowej sztuki; Przemówienie Józefa Czechowicza wygłoszone na inauguracyjnym zebraniu Związku Literatów w Lublinie w dniu 21 maja 1932 r.; Wschodzi poemat; Treść i forma w poezji; [Odczyt o poezji współczesnej]; Liryka i młodzi; Sztuka i życie; My chcemy bliźnich; Na marginesie artykułu: Literatura w Niepodległej Polsce; Klucz symboliczny do poematów J[ózefa] Czechowicza; Literatura społeczna; Deklaracja praw artysty; Odpowiedź na ankietę; Ewolucje nadrealizmu; Mój wiersz; Poezja godna epoki. Sztuka na wielką miarę; [Projekt Środy Literackiej w Wilnie]; Tezy do manifestu; Szkic organizacji czasopisma „Zmowa”; Wyobraźnia stwarzająca; O antologię poezji współczesnej; Przeciw reportażowi; Walka o poezję; O dysonansie i zielonym koniu. Wypad przeciw tradycjonalistom poezji; Z mojego warsztatu literackiego; Czekając na autobus; A jednak czytają; *** [Przedmowa do „Antologii współczesnej poezji lubelskiej”. Lublin 1939]. ‒ II. „Lilie”. Ballada Adama Mickiewicza [poz. ]. ‒ III. [„Koniec Hortensji Europy” Edwarda Kozikowskiego, „Kościół” Tadeusza Bocheńskiego, „Białoruś” Leonarda Okołowa-Podhorskiego]; „Przebudzenie się wiosny”; „Gościńce”; „Ul” – poezje A. Szczerbowskiego; Pamięci Guillaume Apollinaire’a. 1880-1930; Reflektor; Recytacje Ireny Ruszczycówny; „Garść popiołu” [M. Piechala]; Związek Literatów w Lublinie; Nowe książki Antoniego Madeja [dot.: Twarz; W grudzie ziemi]; „Ogród słowiczy” [A. Błoka]; Panorama współczesnej literatury polskiej; Stanisław Piętak „Legendy dnia i nocy”; Dwa aspekty; Br. L. Michalski [Konspekt odczytu]; Anna Świrszczyńska „Wiersze i proza”; „Miesięcznik Literatury i Sztuki”; Uczeń marzenia. Rzecz o poezji Czesława Miłosza; Pamięci Bronisława Ludwika Michalskiego; Poezja Konstantego Mikiewicza; „Stella Magorum” [dot.: J. Hulewicz: Szaruga]; O „Młodości Jasia Kunefała” [S. Piętaka]; Słowo; Spokój i niepokój; Czesław Janczarski „Błękitna chustka”; „Miesiónc ciepie modróm nisko”; Poeta rodzinnej ziemi [dot. twórczości S. Piętaka w związku z przyznaniem mu Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury za powieść „Młodość Jasia Kunefała”]; W blasku czystości. O poezji Jerzego Zagórskiego; Ziemia i poezja; Twórczość Stanisława Piętaka. Nagroda PAL-u za rok 1937; Po słuchowisku; Truchanowski i towarzysze. Uwagi marginesowe; Poezja Wołynia; Felieton poetycki; Poeci śląscy; Kontur „Nietoty” [T. Micińskiego]; Interesujący debiut [dot.: M. Buki: Kraj między latami]; „Ludzie spod miedzy” [W. Dunarowskiego]; Autorecenzja z książki „Gaj Pirata” [dot. planowanej przez J. Czechowicza książki]; Muza wygnańców [dot. poetów rosyjskiej emigracji, w szczególności: D. Knuta, W. Ładinskiego i L. Gomolickiego]; „Błogosławiony chleb ziemi czarnej” [dot.: J. Wiktor: Błogosławiony chleb ziemi czarnej]; Wiersze o przemijaniu; Awangarda idzie dalej; Baśń o prawdziwej wsi; Parabola o dobroci. – IV. Kościół na Zamku w Lublinie; Zabytki włodzimierskie; W lubelskim „barwistanie”. Gwiazdkowa wystawa plastyków; Słowianie na Międzynarodowej Wystawie Drzeworytów; Kościół niewidzialny; Przedwczesna śmierć zgasiła wielki talent. O życiu i dziełach lubelskiego malarza Jana Wydry; Trud i dzieło artysty (Rzecz o sztuce Jana Wydry); Felieton o pewnej wystawie. – V. O akademii, rocznicy, poezji i wódce. Wywiad z vice-prezesem Związku Literatów w Lublinie, p. Józefem Czechowiczem; O poezji (wywiad z J. Czechowiczem); Adam Galis: Józef Czechowicz przed mikrofonem Polskiego Radia; Dokąd zmierza młoda literatura?; Jan Śpiewak: Rozmowa z Józefem Czechowiczem.

T. 6. Przekłady. Opracowali: W. Kruszewski, D. Pachocki. 2011, 308 s. Zob. poz. ↑.

T. 7. Utwory dla dzieci. [Wiersze i opowiadania]. Opracowała E. Łoś. 2013, 353 s.

Zawartość

I. Wiersze. – II. Utwory dramatyczne, inscenizacje: U leśnych ludków; Ojczyzna; Piosenki; Na pastwisku. – III. Utwory prozą: O Anusi, co w niebie płakała; Czarny kraj; Noc Burka; Na drodze; Józiuk zginął; Kolędnicy; Synowie Wielkopolski; Dróżnik; Na przejeździe; O bałwanku i o sankach; Pomoc; Ryby i ryby; W góralskiej izbie; O Jasiu, który mamusi nie słuchał; Nocna warta; Z dziejów harcerstwa; O rowie i kuźni i co było później…; W październiku; Choroba Jasia; Wilk i świnki; Wieczorem; W kinie [Hej, strzelcy wraz]; Tomkowa kolej; Największa stolica; Przygoda; Zgubiona piłka; W Belwederze; Narodziny Gnieezna; Na galerze; W Czarnolesiu; Miasto światła; Muzykant dużej Zosi; Czerwone jarzębiny; Po latach; Co to jest bazalt?; Miasto dymów; Dobry kłamca; Deszcz pada; Na szosie; Jesienny siew; Młyn; Na sanki; O Adasiu z ulicy Niecałej; W Wielkopolsce; Most; Kapliczka za wsią; Łanie; Co obłoczek widział; Kolej; Zaduszki; Przygody Franka; Po wakacjach; Półkolonie; 11 listopada; O trzech braciach; O smoku i Kraku; O Wandzie, co nie chciała Niemca; Dlaczego Popiela myszy zjadły; Jak kołodziej księciem został. – IV. Utwory prawdopodobnego i domniemanego autorstwa.

T. 8. Listy. Oprac. T. Kłak. 2011, 640 s. Zob. .

T. 9. Varia. Opracował J. Cymerman, A. Wójtowicz. 2013, 672 s.

Zawartość

Zawiera drobne teksty w cyklach: I. Rozproszone utwory literackie: Przed trumną Wielkiego; Paradoks Wielkiej Nocy; Na Zmartwychwstanie; Obraz; Wspomnienie; Przypomnienie tamtych dni. – II. Notatki i dzienniki: Fakty; Notatki pamiętnikowe z 1920 roku []; Z dziennika 1922 roku []; Z pamiętnika 1922 roku; Z brulionów; *** Bardzo skomplikowanych uczuć doznałem…; Stanisław Czechowicz. – III. Szkice i noty. – IV. Teksty publicystyczne. – V. Teksty regionalistyczne. – VI. Teksty o tematyce pedagogicznej i oświatowej. – VII. Teksty dziennikarskie. – VIII. Dedykacje. – IX. Aneksy.

51. Architettura dell'immaginazione. [T.] 2. Poesie. Tłumaczenie: F. Fornari. Przedmowa: J. Hartwig. Venezia: Cafoscarina 2009, 225 s.

Tekst w języku polskim i włoskim; t. 1 zob. Omówienia i recenzje.

52. Dni chłopca. [Wiersze]. Opracował D. Pachocki. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, 67 s. Archiwum Edytorskie, 2.

53. Józef Czechowicz. Antologia. [Wiersze]. Warszawa: Hachette Polska 2011, 185 s.

54. Poezje. [Redakcja:] P. Marszałek. Toruń: Wydawnictwo C & T Crime and Thriller, Paweł Marszałek 2013, 79 s.

55. Wiersze wybrane. [Wyd. jako dokument elektroniczny]. Redakcja: H. Milewska. Przekłady: P. Tarczyński. Warszawa: Fundacja „Festina Lente 2013, plik tekstowy PDF.

56. Wybór wierszy i poematów. Wybór i oprac.: J.F. Fert. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 2013, 190 s.

57. Notatnik 1936-1938. Tekst ustalił i notami filologicznymi opatrzył J. F. Fert. Posłowie Ewa Łoś. Lublin: Muzeum Lubelskie 2015, 176 s.

58. Klinika lalek. [Wiersze dla dzieci]. Toruń: Daniel Sikorski – Grupa Creative [2016], [12] s.

59. Poezje. Wybór. [b.m.]: Ventigo Media 2018, 118 s.

60. Wiersze. Wybór. Warszawa: Kto czyta 2020, 193 s.

61. Nuta na dzwony. Wybór wierszy. Wiersze wybrał i posłowiem opatrzył Z.W. Fronczek. Lublin: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Lublin; Kraków: Instytut Literatury 2021, 262 s.

62. Nuta na dzwony. Wybór wierszy. Wiersze wybrał i posłowiem opatrzył Z.W. Fronczek. Lublin: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział Lublin; Kraków: Instytut Literatury 2021, 262 s. Książki Duma Lublina.

63. Dawno już ucichł złoty kogucik. [Wybór wierszy]. Z obrazami Jerzego Nowosielskiego. Wybór: A. Klichowska, A. Mik. Słowo wstępne i redakcja: M. Niewieczerzał, M.Skowera. Posłowie: G. Leszczyński. Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy 2023, 95 s.

Listy

1. Listy. Zebrał i oprac. T. Kłak. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1977, 454 s.
2. Listy. Oprac. T. Kłak. (Pisma zebrane. T. 8). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej 2011, 640 s. Zob. Twórczość poz. .

Zawartość

Nad listami Czechowicza. ‒ I. Listy [J. Czechowicza do następujących osób, instytucji i redakcji:] F. Arnsztajnowa [1932, 1933], K. Bielski [1922-1925, 1931], W. Chomicz [1930], K. Czachowski [1934, 1937], M. Czechowiczowa [1929, 1935], S. Czernik [1932, 1934-1938], M. Czuchnowski [1932-1934, 1938], W. Dunarowski [1935], S. Flukowskiego [1936], K. Głuszewska [1931, 1937], W. Gralewski [1923-1931, 1933-1937, 1939], T. Hollender [1934], J. Iwaszkiewicz [1934, 1936-1938], K.A. Jaworski [1931-1936, 1938, 1939], W. Kasperski [1932], Z. Klukowski [1932], J.N. Kłosowski [1930, 1931, 1933], S.P. Koczorowski [1937], Koło Krajoznawcze przy Szkole Powszechnej nr 3 w Lublinie [1931], B. Kołodyńska [1936-1938], A. Koss [bez daty], J. Kurek [1930-1932, 1935, 1937], J. Kurzątkowski [1930], M. Des Loges [1937], J. Ładosz [1936], H. Ładosz [ 1934], K. Ładosz [1936], M. Maćkowska-Wydrowa [1938], A. Madej [1932-1935], S. Mečiar [1939], K. Miernowski [1927-1931, 1934, 1936, 1938, 1939], W. Milczarek [1938], W. Mrozowski [1936-1938], J.B. Ożóg [1938], M. Piechal [1930-32], S. Piętak [1936], H. Platta [1939], J. Pleśniarowicz [1937, 1938], S. Pollak [1934, 1936], J. Przyboś [1930, 1934, 1935, 1938], redakcja „Kameny” [1935], redakcja „Kuriera Lubelskiego” [1932], redakcja „Kuriera Porannego” [1938], redakcja „Pionu” [1934], redakcja i administracja „Wymiarów” [1939], Redaktor „Wiadomości Literackich” [1931], J. Różewicz [1937], W. Sebyła [1930, 1932, 1935-1938], J. Siemicki [1933, 1935], K. Strumiłło [1924], G. Timofiejew [1938], ks. L. Zalewski [1931-1933, 1936, 1938, 1939], W. Ziółkowski [1930, 1933, 1934], H. Zwolakiewicz [1930]. ‒ Aneks I. Listy do Józefa Czechowicza [od osób:] F. Chmielecki i jego żona [1935], K. Głuszewska [1916, 1940], W. Iwaniuk [ 1939], B.L. Michalski [1932, 1933], NN [1923-1924], L. Piwowar [1938], J. Pleśniarowicz [1938], K. Truchanowski [1938], W. Ziółkowski [1931]. – Aneks II. List Józefa Czechowicza do redakcji „Prosto z mostu” [1936]. – Aneks III. Od Czesława Miłosza ]. Kraków III 2002.

Wydania osobne poszczególnych utworów dla dzieci

Bawię braciszka. [Lublin:] Wydawnictwo Lubelskie 1962, [4] k.
Jak groch wędrował. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1962, [6] k. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1974, wyd. 4 1982.
Jesień. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1963, [4] k.
Przy sianokosach. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1963, [4] k.
Kołysanki. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1964, [4] k. Wyd. nast. tamże 1975.
Zimowe uroki. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1965, [4] k.
Srebrne nitki. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1966, [4] k.
Wiersze dla dzieci. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1975, [6] k.
Uśnijże mi, uśnij... Warszawa: Nasza Księgarnia 1985, [12] k.

Wybory utworów literackich w przekładach

słowacki

Balada z tamtej strany. Przeł. J. Andričík. Bratisłava 2017 [zawiera wiersze z tomów: Kamień, Dzień jak co dzień, Ballada z tamtej strony, Stare kamienie, W błyskawicy, Nic więcej, Nuta człowiecza].

Przekłady utworów literackich w antologiach zagranicznych

białoruski

Kacka-dzìvačka. Pol'skaâ paèzìâ dzecâm. Minsk 2006.

bułgarski

Polskata poeziâ meždu dvete svetovni vojni. [Opracowanie i wstęp:] P. Karag’ozow. Sofiâ 2019.

niemiecki

Zwischen Ost und West. Joseph Conrad im europäischen Gespräch. [Red.:] E. Schenkel, H.-Ch. Trepte. Leipzig 2010.

rosyjski

Polskie słowo = Pol'skoe slovo. Ufa 2006.
Nikto ne pridët nazad = Nigdy nie wraca nikt. Moskva 2016.

Przekłady

1. J. Małaniuk: Wiersze. W przekładzie J. Czechowicza. Przygotowała do druku H. Dubyk. Lublin: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN 2010, [24] s.
Tekst w języku polskim i ukraińskim.
2. Przekłady. Opracowali: W. Kruszewski, D. Pachocki. (Pisma zebrane. T. 6). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2011, 308 s. Zob. Twórczość poz. .
Przekłady z angielskiego autorów: W. Blake, T.S. Eliot, J. Joyce, R. Kipling, V. Lindsay, H.W. Longfellow, G. Milburn, E.A. Poe, C. Sandburg, W. Whitman. – Przekłady z bułgarskiego autorów: E. Bagriana, J. Bednáž, M. Bureš, J. Čapek, R. Habřina. – Przekłady z czeskiego autorów: F. Halas, J. Hořejší, V. Nezval, J. Seifert. – Przekłady z francuskiego autorów: G. Apollinaire, I. Goll, M. Proust, A. Rimbaud, E. Verhaeren. – Przekłady z rosyjskiego autorów: I. Annienski, A. Błok, M. Cwietajewa, L. Gomolicki, S. Jesienin, N. Klujew, M. Kuzmin, P. Oszierin, I. Siewierianin, F. Sołogub, M. Wołoszyn. – Przekłady niepewnego autorstwa: G. Apollinaire, K. Balmont, A. Błok, F. Sołogub.

Zob. też Twórczość poz. , , .

Prace redakcyjne

1. K. Mikiewicz: Poezje. Ułożył, przygotował do druku i „Słowem” [wstępnym] zaopatrzył J. Czechowicz. Warszawa: Nasza Drukarnia 1937, 56 s.
2. Wypisy polskie. Dla 5 klasy szkół powszechnych 3 i 2 stopnia. [Oprac.:] M. Kotarbiński, B. Kubski, J. Czechowicz. Lwów: Wydawnictwo Ossolineum 1937, 303 s. Wyd. nast.: Uzupełnił Ł. Kurdybacha. Bari: Sekcja Wydawnicza 2 Korpusu 1945, tamże 1946.
3. A. Mickiewicz: Grażyna. Oprac.: J. Czechowicz. Warszawa: W. Łazarski 1939, 55 s.
4. A. Mickiewicz: Poezje: Reduta Ordona; Śmierć pułkownika; Pieśń żołnierza. Opracował J. Czechowicz. Warszawa: Spółdzielnia Dziennikarska 1939, 15 s.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (J. Z. Białek).
Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1. Lublin 1993 (A.L. Gzella).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (T. Kłak).
R. Ożóg: Józef Czechowicz (1903-1939) – bibliografia w wyborze. „Bibliotekarz Zamojski2013 nr 2.

Ogólne

Książki

W. Gralewski: Stalowa tęcza. Wspomnienia o Józefie Czechowiczu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1968, 296 s. [tu też aneks: Co się stało ze spuścizną literacką Józefa Czechowicza?].
Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice. Zebrał i oprac. S. Pollak. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1971, 559 s.

Zawartość

S. Pollak: Słowo wstępne. – J. Śpiewak: Przez kręgi oczyszczające poezji; S. Piętak: Józef Czechowicz – człowiek i poeta; S. Pollak: Poeta i mit; K. Miernowski: Moje wspomnienia o Czechowiczu; F. Araszkiewicz: Józef Czechowicz. (Wspomnienie); K. Bielski: Z moich wspomnień; K.A. Jaworski: Józef Czechowicz; W. Chomicz: Okruchy wspomnień; B. Kołodyńska-Mossego: Wspomnienie o Józefie Czechowiczu; H. Zwolakiewicz: Spotkanie z Czechowiczem; E. Szelburg-Zarembina: „Wielka nagroda” Józefa Czechowicza; F. Popławski: Wspomnienia o Józefie Czechowiczu; L. Bielska-Tworkowska: Wizualne myślenie; A. Ważyk: Spotkanie z Czechowiczem; J. Brzękowski: Kilka uwag na marginesie spotkań z Czechowiczem; J. Kurek: Czechowicz i awangarda; J. Zagórski: Zdania natrętne celnością; S. Flukowski: Byliśmy ze sobą na „pan”; M. Bibrowski: Czechowicz i „Kwadryga”; M. Piechal: Ten Józef Czechowicz; G. Timofiejew: O Czechowiczu; S. Sebyłowa: Niedokończone wątki; J. Braun: Moja współpraca z Czechowiczem; Cz. Janczarski: Wspominam spotkania z Czechowiczem; S. Czernik: Czechowicz; J.B. Ożóg: Czechowicz o autentyzmie; L. Gomolicki: Czechowicz; E. Siemaszkiewicz: Rozmowa ze Stanisławą Horzycową; J. Broniewska: W ZNP; A. Świrszczyńska: Garść wspomnień; W. Słobodnik: Słowiański bożek; A. Koss: Poeta snu i nieistnienia; A. Łaszowski: Czechowicza filozofia sztuki; Z. Małynicz: Ucząc się Czechowicza; T. Byrski: Łuna po walce; T. Białoszczyński: „Czasu jutrzennego”; W. Natanson: „Zaczyna się”; J. Krzyżanowski: O fraszkach Józefa Czechowicza; J. Koprowski: Wiersze Czechowicza; R. Brandstaetterowa: Ostatnie dni; A. Maliszewski: „… O żniwa żniwa huku i blasków”; S.M. Saliński: Śmierć Czechowicza; L.B. Grzeniewski: Dzieci ziemi; J. Śpiewak: Rozmowa z Józefem Czechowiczem; A. Galis: Józef Czechowicz przed mikrofonem Polskiego Radia; Wiersze o Czechowiczu [autorów]: Cz. Janczarski, P. Hertz, J. Lau, A. Kamieńska, M. Piechal, J. Nagrabiecki, L. Marjańska, M. Józefacka; J. Hartwig.
T. Kłak: Czechowicz — mity i magia. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 242 s., nawiązanie: A. Nowicki: Poezja i muzyka bez mitów i magii czyli o roztapianiu religii w poezji i muzyce. „Euhemer” 1976 nr 3.
J. Gawliński: Szkoła poetycka Józefa Czechowicza w okresie międzywojennym. Elementy socjologii i poetyki. Katowice: Uniwersytet Śląski 1983, 173 s. Wyd. 2 Kraków 2020.
Portrety Józefa Czechowicza. Wybór wierszy [o Józefie Czechowiczu] i oprac.: R. Kowalczyk. Lublin: Muzeum Okręgowe Oddział im. J. Czechowicza 1985, 15 s.
A.K. Waśkiewicz: Józef Czechowicz. Warszawa: Jota 1991, 45 s.
Czytanie Czechowicza. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003, 242 s.

Zawartość

A. Makowski: Seks, kłamstwa, sielanka i katastrofa. Kilka uwag o recepcji poezji Józefa Czechowicza; P. Czapliński: Świat bez dna. Śmierć w poezji Czechowicza; J. Kopciński: Powieszony podpalacz. („pieśń o niedobrej burzy”); A. Tyszczyk: Czechowicz i miasto; P. Próchniak: Elegia uśpienia; W. Panas: Dwadzieścia dwie litery. O „Poemacie” Józefa Czechowicza; M.. Urbanowski: „Sen sielski” — próba lustracji; J. Leociak: Figura Zagłady. (Wokół „śmierci” Józefa Czechowicza); G. Grochowski: „Eros i Psyche”. Dyskurs miłosny Czechowicza.; A. Stankowska: Konstruktor wyobraźni. O „opowiadaniu” Józefa Czechowicza; A. Kluba: Autopamflet czy apoteoza wyobraźni? O „opowiadaniu” Józefa Czechowicza; B. Kaniewska: „Dawne dni”; J. Fert: Norwidowski sen Czechowicza; K. Sybilska: Przyjemność intertekstów. O wierszach koncertujących w o-gamie („przez kresy” Józefa Czechowicza); A. Juszczyk: Wołanie przez kresy; M. Wroński: Życie literackie Józefa Czechowicza. Na marginesie wiersza „We czterech”.
J. Wolski: Im dalej w czas, tym jaśniej będzie świecił. (Czechowicz – Iwaniuk). Berlin: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki 2003, 18 s. Biblioteka Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, 94, Biblioteka Polska w Kanadzie, 32.
M. Całbecki: Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej 2004, 243 s.
Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2004, 355 s.

Zawartość

T. Kłak: Czechowicz czyta Czechowicza. O niedoszłej edycji wierszy zebranych poety; W. Panas: Hiram. Fragment o „Poemacie” Józefa Czechowicza; M. Całbecki: Co znaczy „nic więcej”? Józef Czechowicz mówi, że się lęka; J. Olejniczak: Czechowicz nowoczesny?; B. Kuczera-Chachulska: Pejzaż i żal. O metodzie lirycznej ekspresji w twórczości Józefa Czechowicza; R. Doktór: Elegie Józefa Czechowicza; J. Grądziel-Wójcik: Wiersze „bez nut”. Autorefleksja w poezji Józefa Czechowicza; A. Niewiadomski: Imiona syntez. O kluczu do systemu poetyckiego Józefa Czechowicza; E. Kołodziejczyk: „Vita somnium breve”. O poetyce i funkcjach snu w poezji Józefa Czechowicza; F. Fornari: Czas w poezji Józefa Czechowicza; M. Cywińska-Dziekońska: Surrealistyczne „doświadczenie wewnętrzne” w poezji Józefa Czechowicza; K. Kuczyńska-Koschany: „Zaszemrze srebrem świt”. O barwie w erotykach Czechowicza; M. Łukaszuk: Czechowicz o romantykach, romantyzmie i Słowackim; M. Ołdakowska-Kuflowa: Estetyzm Józefa Czechowicza — poszukiwanie inspiracji; E. Nofikow: „Czasu jutrzennego” Józefa Czechowicza jako poetyckie misterium; J. Vymerman: W głębinach „świadomości drugich i trzecich” — „Opowieść o papierowej koronie” jako zapis poszukiwań twórczych młodego Czechowicza; J. Kryszak: Józef Czechowicz wstąpienie w mit (na emigracji); P. Sanetra: Czechowicz — Iwaszkiewicz. Korespondencje; A. Węgrzyniak: „Bo sen się zawsze kruszy w siano...”. Czechowicz — Nowak; D. Pachocki: Czechowicza i Stachury „nieśpiewna muzyczność”; W. Makarski: Szkice językoznawczo-folklorystyczne Józefa Czechowicza oraz ich literackie konteksty; R. Holaczuk: Józef Czechowicz — ambasador Lubelszczyzny.
E. Kołodziejczyk: Czechowicz — najwyżej piękno. Światopogląd poetycki wobec modernizmu literackiego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2006, 392 s.
W. Panas: Znak kabalistyczny. O „Poemacie” Józefa Czechowicza. Fragmenty. Lublin: Brama Grodzka — Teatr NN 2006, 63 s.
Rozmowy o Józefie Czechowiczu. Maria Wilkołek, Aniela Bąk, Włodzimierz Stępniewski, Jaropełk Stępniewki, Roman Kołoniecki, Jerzy Zagórski, Adam Ważyk, Feliks Popławski, Wacław Iwaniuk. Oprac. J. Zięba. Lublin: Ośrodek „Brama Grodzka — Teatr NN 2006, 85 s.
F. Fornari: Architettura dell’immaginazione. [T.] 1. La poesia di Jozef Czechowicz. Venezia: Cafoscarina 2009, 268 s. Zob. Twórczość poz. ([t.] 2).
T. Pietrasiewicz: Bombardowanie Lublina 09.09.39. Śmierć Józefa Czechowicza. Lublin: Wydawnictwo „Ośrodka Brama Grodzka — Teatr NN 2009, 81 s.
T. Kłak: Drogami Czechowicza. Lublin: Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski 2010, 310 s.
K. Bonowicz: Józefa Czechowicza teatr widziadeł i snów. Studium psychoanalityczne twórczości poetyckiej. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2013, 269 s.
Józef Czechowicz. Poeta, prozaik, krytyk, tłumacz. Pod red. A. Niewiadomskiego, A. Wójtowicza. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013, 672 s.

Zawartość

I: A. Niewiadomski: Kościoły Józefa Czechowicza, czyli raz jeszcze o poecie teoretyku; E. Kołodziejczyk: Gwiazda Czechowicza; J.F. Fert: Francja Czechowicza — Czechowicz we Francji; J. Cymerman: Czechowicz — autor, podmiot, bohater. Przypadek Zasławskiego; W. Kruszewski: Józefa Czechowicza marzenie o wojnie; A. Wójtowicz: Filmowa proza Józefa Czechowicza. – II: F. Fornari: Czechowicz — spojrzenie z daleka; D. Pachocki: Czy tłumacz jest zdrajcą? O słowiańskich przekładach Józefa Czechowicza; J. Orłowski: Czechowicz w kręgu literatury rosyjskiej; S. Kravchenko: Dialogi poetyckie Józefa Czechowicza z Ukrainą; M. Sady, G. Hyde: Translating Czechowicz. – III: K. Wieliczko: O dwóch „poetycznościach”, co „szły w zawody”: Józef Czechowicz i Stanisław Piętak; D. Gac: Stwarzanie Czechowicza. – Aneks: E. Łoś: Międzywojenne związki środowiska lubelskiego z literaturą europejską w świetle zbiorów Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
J. Fert: Lektury i inspiracje. Lublin: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich; Wydawnictwo Test 2016, 281 s. [dot. też C.K. Norwida].
Juozapas Čechavičius, 1818-1888. Fotografijos. [Album]. Opracowanie: J. Gudaitė. Przekład: A. Simanavičiūtė]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus [2016], 390 s. [teksty w języku angielskim i litewskim].
A. Jarzyna: Imaginauci. Pismo wyobraźni w poezji Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Nowaka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas 2017, 364 s.
M. Łukaszuk-Piekara: Poeta, artysta... Norwid, Schulz, Leśmian, Czapski, Wat, Czechowicz, Białoszewski. Warszawa: IBL PAN 2022, 161 s.

Artykuły

K. Irzykowski: Dramat. „Rocznik Literacki 1937” wyd. 1938 [dot. miniatur dramatycznych Józefa Czechowicza].
L. Fryde: Odmiany poezji czystej. „Pion1939 nr 6.
J.A. Król: Ojczyzna poetycka Czechowicza. „Pion1939 nr 5.
K. Wyka: O Józefie Czechowiczu. „Miesięcznik Literacki”, Kraków [konspiracyjny] 1942 nr z XII, przedruk „Kamena” 1945/1946 nr 1, 2/3, w tegoż: Rzecz wyobraźni . Warszawa 1959, wyd. 2 rozszerzone Warszawa 1977; Z pism Kazimierza Wyki. [T. 6]. Kraków 1997.
F. Araszkiewicz: Józef Czechowicz. „Gazeta Lubelska1945 nr 8, przedruk w tegoż: Dzieła i twórcy. Warszawa 1957.
J. Krzyżanowski: Liryka Czechowicza. „Nowiny Literackie1947 nr 23, przedruk w tegoż: W kręgu wielkich realistów. Kraków 1962.
Cz. Miłosz: Czechowicz — to jest o poezji między wojnami. „Kultura”, Paryż 1954 nr 7/8, przedruk w tegoż: Kontynenty. Paryż 1958, wyd. nast. Kraków 1999; [współwydane z:] J. Czechowicz: Uczeń marzenia”. [Rzecz o poezji Czesława Miłosza]. Lublin 1981, 58 s.
Cz. Miłosz: Józef Czechowicz. (Portrety polskich poetów). „Kultura”, Paryż 1954 nr 7/8, przedruk w tegoż: Zaczynając od moich ulic. Paryż 1985, wyd. nast.: Warszawa* 1987; Wrocław 1990; Kraków 2006.
Z. Herbert: Uwagi o poezji Józefa Czechowicza. „Twórczość1955 nr 9.
J. Przyboś: O Józefie Czechowiczu. „Nowa Kultura1955 nr 36, przedruk w tegoż: Linia i gwar. T. 2. Kraków 1959.
J. Śpiewak: Rozpoczynam dyskusję o poezji Józefa Czechowicza. „Twórczość1955 nr 5.
Kamena 1959 nr 19/20 [numer poświęcony Józefowi Czechowiczowi].

Zawartość

Zawiera m.in.: K. Bielski: Z niepowrotnej przeszłości; W. Gralewski: Stanąłem na ziemi w Lublinie; K.A. Jaworski: Okruchy wspomnień; E. i R. Rosiakowie: Czechowicz w literaturze.
T. Kłak: O Józefie Czechowiczu. „Polonista1959 nr 8.
S. Piętak: J. Czechowicz — człowiek i poeta. W tegoż: Portrety i zapiski. Warszawa 1963.
J. Degler: Próby dramatyczne Józefa Czechowicza (Szkic). „Acta Universitatis Wratislaviensis1964 nr 30.
J. Marszałek: Dziedzictwo Słowackiego w twórczości Józefa Czechowicza. „Sprawozdanie z Czynności i Posiedzeń Łódzkiego Towarzystwa Naukowego1965 nr 3.
J. Witan: Świadomość estetyczna Józefa Czechowicza. (Próba rekonstrukcji). „Przegląd Humanistyczny1965 nr 6.
J. Pieszczachowicz: W stronę Czechowicza. „Twórczość1968 nr 2.
J. Witan: Imię i proch wielkości. „Poezja1968 nr 7.
J. Witan: Konflikt sumienia i piękna. (Studium oparte na motywach twórczości Józefa Czechowicza). „Przegląd Humanistyczny1968 nr 4.
M. Wyka: Jak oglądać sny, czyli o jednoaktówkach Czechowicza. „Dialog1969 nr 9.
M. Głowiński: Kunszt wieloznaczności. „Pamiętnik Literacki1970 z. 3, przedruk w tegoż: Intertekstualność, groteska, parabola. Kraków 2000 [dot. wierszy J. Czechowicza bez interpunkcji].
J. Witan: Janusowa twarz poety. (Rekonstrukcja biografii Józefa Czechowicza). „Przegląd Humanistyczny1971 nr 4, 5.
R. Kanarek: Pióro” pod redakcją Józefa Czechowicza — efemeryda warszawskiej awangardy. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego1972 nr 90.
J. Kryszak: Wobec awangardy. (Szkic). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu1972 nr 48.
A. Sandauer: Upiory, półsen, muzyka (rzecz o Józefie Czechowiczu). W tegoż: Matecznik literacki. Kraków 1972.
J. Witan: Był nadrealistą w przeczuciu i przerażeniu. (Elementy nadrealizmu w twórczości Józefa Czechowicza). „Poezja1975 nr 10, przedruk w tegoż: Piękna plejada. Warszawa 1980.
T. Kłak: Nieustannie w dziejach prawdziwe. W tegoż: Reporter róż. Katowice 1978.
T. Kłak: Piszę listy na wszystkie strony świata”; Czechowicz i Przyboś; Dwa teatry Józefa Czechowicza a folklor; Wstąpienie w mit; Wyobraźnia stwarzająca. W tegoż: Reporter róż. Katowice 1978.
M. Jakitowicz: Metoda stylizacji ludowej w poezji Czechowicza. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska1979 nr 95.
H. Tumolska: Czechowicz jako tłumacz Błoka. „Prace Polonistyczne” Seria 35: 1979.
J. Kram: Bania uroków. Nad wierszami Józefa Czechowicza. W: Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży. Katowice 1981.
J. Kryszak: Pogrzeb miasta. (Toruń w poetyckiej wizji Józefa Czechowicza); „Sięgnijcie po heroizm, zginajcie kolumny, chwytajcie błyskawice”. W tegoż: Urojona perspektywa. Łódź 1981.
J. Smolarz: W bibliofilskim kręgu Józefa Czechowicza. „Rocznik Biblioteki Narodowej1981/82 nr 17/18.
W. Woźniak: Rozmnożony cudownie na wszystkich nas. W: Poeci dwudziestolecia międzywojennego. T. 1. Warszawa 1982.
E. Wąchocka: Józefa Czechowicza „teatr wyobraźni. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego1984 nr 635 [dot. twórczości dramatycznej].
T. Kłak: Na pograniczach snu i jawy. O prozie Józefa Czechowicza. „Akcent1987 nr 2, przedruk w tegoż: Ogród świata. Katowice 1995.
E. Łoś: Spuścizna rękopiśmienna Józefa Czechowicza; J. Zięba: Spuścizna literacka Józefa Czechowicza. „Studia i Materiały Lubelskie1988 t. 13.
J. Smolarz: Rękopisy Józefa Czechowicza w zbiorach Biblioteki im. H. Łopacińskiego. „Biblioteka Lubelska1989 nr 120.
J. Łobodowski: Dusze chce łowić. „Kresy1992 nr 9/10.
T. Kłak: Józef Czechowicz. W: Obraz literatury polskiej. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 4. Kraków 1993.
T. Kłak: Nieznany i zapomniane. Trzy wiersze Józefa Czechowicza. „Kresy1993 nr 15 [dot. wierszy: Warszawska noc, Co spływa ku nam, Piłsudski].
G. Ostasz: W cieniu „Herostratesa. Rzeszów 1993, passim.
J. Kowalczykówna: Proza Józefa Czechowicza dla młodego czytelnika. „Akcent1994 nr 2.
G. Leszczyński: Topos dziecka i dzieciństwa w poezji Józefa Czechowicza. W: Dziecko i jego światy w poezji dla dzieci. Szczecin 1994.
J. Pieszczachowicz: Zawieja form. (W stronę Józefa Czechowicza). W tegoż: Wygnaniec w labiryncie XX wieku. Kraków 1994.
P. Stępień: Erotyzm w poezji Józefa Czechowicza. „Przegląd Humanistyczny1994 nr 1.
F. Tomaszewski: Pogranicznik wieczny. Józef Czechowicz „przez kresy”. „Warsztaty Polonistyczne1994 nr 2.
J. Witan: W ramionach miłujących uwięziony.... „Akcent1995 nr 2.
D. Kobylska: Między współczesnością a pragnieniem Boga. O poezji Józefa Czechowicza. „Prace Polonistyczne” Seria 51: 1996.
B. Zadura: Bądźcie mu dobre, wy ptaki i drzewa. W tegoż: Daj mu tam, gdzie go nie ma. Lublin 1996.
G. Grochowski: Eros i Psyche. Dyskurs miłosny Czechowicza. „Pamiętnik Literacki1997 z. 2.
J. Fert: Norwidowski sen Czechowicza. „Roczniki Humanistyczne1998 z. 1.
W. P. Szymański: Świadomość bez mitów. W tegoż: Moje Dwudziestolecie 1918-1939. Kraków 1998.
A. Tyszczyk: Apokalipsa negatywna” Józefa Czechowicza. „Roczniki Humanistyczne1998 z. 1.
G. Bujnicki: Pierwsze krople burzy. „Kresy2000 nr 1 [porównanie z twórczością B. Leśmiana].
M. Całbecki: Dwa miasta w poezji Józefa Czechowicza. „Kresy2000 nr 1 [dot. Lublina i Warszawy].
S. Falkowski, P. Stępień: Czechowicz. Przeczucia i współczucie. W tychże: Żyrafa, czyli po co i jak czytać poetów współczesnych. Warszawa 2000.
R. Jagodzińska: O wyobraźni katastroficznej w kontekście poezji Józefa Czechowicza. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi2000 nr 5.
Roczniki Humanistyczne 2000 z. 1 [nr poświęcony J. Czechowiczowi].

Zawartość

J. Fert: Czechowicz muzyczny; A. Juszczyk: Wołanie przez kresy; B. Kaniewska: Józef Czechowicz — „Dawne dni”; A. Kluba: Autopamflet czy apoteoza wyobraźni?;J. Kopciński: Powieszony podpalacz. („Pieśń o niedobrej burzy”); J. Leociak: Figura Zagłady. (Wokół „śmierci” Józefa Czechowicza); A. Makowski: Seks, kłamstwa, sielanka, katastrofa. Kilka uwag o recepcji poezji Józefa Czechowicza; W. Panas: Dwadzieścia dwie litery. O „Poemacie” Józefa Czechowicza uwagi wstępne; M. Parulska: „Jest to obraz człowieka i snu i słowa wyśpiewanego”. O poezji onirycznej Józefa Czechowicza; P. Próchniak: O „Elegii uśpienia”; A. Stankowska: Konstruktor wyobraźni. („Opowiadanie”); K. Sybilska: Przyjemność intertekstów. O wierszach koncertujących w o-gamie. („Przez kresy” Józefa Czechowicza); A. Tyszczyk: Czechowicz i miasto; M. Urbanowski: „Sen sielski”. Próba lustracji; M. Wroński: Życie literackie Józefa Czechowicza. Na marginesie wiersza „We czterech”).
P. Czapliński: Śmierć, czyli świat bez dna — Józef Czechowicz. W tegoż: Mikrologi ze śmiercią. Poznań 2001.
J. Sławiński: Józef Czechowicz — poetyka snu. W tegoż: Przypadki poezji. Kraków 2001.
S. Gawliński: Szkoła Czechowicza” — poeci awangardy? W tegoż: Pisma i postawy. Kraków 2002.
A. Chlewiński: Nie mieć białego gromu. A chmurę mieć.... Słowo o poezji Czechowicza w 100 rocznicę urodzin. „Akcent2003 nr 1/2.
Czysta nuta nad otchłanią. W setną rocznicę urodzin Józefa Czechowicza z Czesławem Miłoszem rozm. J. Gromek i J. Ilg. „Gazeta Wyborcza2003 nr 63.
N. Lysenko: Evgen Malanuk i Józef Czechowicz. W: Slov'janski literatyri. Kiïv 2003.
W. Michalski: Wołyńskie wiersze Józefa Czechowicza. W tegoż: Słowa i twarze. Lublin 2003.
J. Mielczarek: Katartyczna katabaza — o „Elegii uśpienia” Józefa Czechowicza. „Topos2003 nr 6.
J. Cymerman: Teatr i dramat Józefa Czechowicza. „Akcent2004 nr 1/2.
A. Kluba: Poezja czysta Czechowicza. Rekonstrukcja poetyki sformalizowanej. W tejże: Autoteliczność. Referencyjność. Niewyrażalność. Wrocław 2004.
T. Kłak: Czechowicz — publicysta. „Akcent2004 nr 1/2.
E. Kołodziejczyk: Poezja Józefa Czechowicza wobec tradycji chrześcijańskiej. „Kresy2004 nr 1/2.
S. Jaworski: Józef Czechowicz w poszukiwaniu nowych sposobów mówienia o literaturze. W: Literatura, kulturoznawstwo, uniwersytet. Kraków 2005.
B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński: Prowincja według Józefa Czechowicza. W tychże: Literatura polska XX wieku. Poznań 2005.
W. Panas: Hiram. Fragment o „Poemacie” Józefa Czechowicza. W tegoż: Tajemnica Siódmego Anioła. Lublin 2005.
J. Pietrkiewicz: Leśmian and Czechowicz. Two uncommited poets. W tegoż: Polish literature from the European perspective. Łódź 2006.
A. Szóstak: Józefa Czechowicza apokalipsa negatywna. Perspektywa egzystencjalna. W: Apokalipsa. Symbolika, tradycja, egzegeza. T. 1. Białystok 2006.
M. Wyka: Jak oglądać sny, czyli o jednoaktówkach Czechowicza. W tejże: Niecierpliwość krytyki. Kraków 2006.
J. Bobrowski: Pamięci zniknionego = Im gedenken an einen verschollenen. W: Zwischen Ost und West. Joseph Conrad im europäischen Gespräch. [Red.:] E. Schenkel, H.-Ch. Trepte. Leipzig 2010 [dot. J. Czechowicza i J. Conrada].
D. Pachocki: Tłumacz — rywal poety. O przekładach Józefa Czechowicza. „Ruch Literacki2011 z. 6.
M. Całbecki: Awangarda, niebezpieczeństwo, przygodność. Dialektyka nowoczesności w poezji Józefa Czechowicza. „Pamiętnik Literacki2012 z. 2.
J. Rybaczuk: „Miasto rodzinne, ilekroć mi ciężko lub najciężej, do Ciebie zwracam się pamięcią, a gdy pamięć twarde przeżycia przypomina – to sercem, to wyobraźnią„. Józef Czechowicz o Lublinie. W: Peregrynacje do źródeł. Cz. 3, Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XIX-XXI wieku. Lublin 2012.
M. Całbecki: Lęk – mit – metafizyka. Przypadek Józefa Czechowicza. W: Emocje, ekspresja, poetyka. Przegląd zagadnień. Gdańsk 2013.
A. Jarzyna: Rejestry przemocy. Usuwanie Żydów z języka Czechowicza. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka2013 t. 22.
D. Pachocki: W laboratorium filologa. Wiersze Józefa Czechowicza. Problem autorstwa. „Roczniki Humanistyczne2013 z. 1.
J. Konefał: Przygoda z wierszem Józefa Czechowicza pt. Jastków. W: Aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców podlubelskich miejscowości. Wybrane zagadnienia. Lublin 2014.
B. Dąbrowski: Patrząc w Acheron. Obraz, widzenie i śmierć w wierszu „iliada tętni” Józefa Czechowicza. W: Sztuka interpretacji. Gdańsk 2015.
J.F. Fert: Wołyń Józefa Czechowicza. „Akcent2015 nr 1.
E. Kołodziejczyk: Czechowicz, Przybyszewski i Genezis z Ducha. W: Przybyszewski. Rewizje i filiacje. Radom 2015.
D. Pachocki: Poeta ukryty. O pseudonimach Józefa Czechowicza; J. Święch: Apollinaire Czechowicza.. W: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta. Lublin 2015.
M. Całbecki: Romantyzm, stolica, ojczyzna. O pewnym ideologicznym wątku w poezji Józefa Czechowicza. „Literaturoznawstwo2016 nr 10.
A. Choma-Suwała: Józef Czechowicz – tłumacz poezji ukraińskiej. „Slavia Orientalis2016 nr 2.
A. Choma-Suwała: Poezja Pawła Tyczyny w przekładach Józefa Czechowicza. „Slavia Orientalis2016 nr 3.
A. Choma-Suwała: Wizja śmierci i katastrofy w Czechowiczowskich tłumaczeniach poezji Pawła Tyczyny. W: Emocje, język, literatura. Kraków 2016.
A. Choma-Suwała: Wizja śmierci i katastrofy w Czechowiczowskich tłumaczeniach poezji Pawła Tyczyny. W: Emocje, język, literatura. Kraków 2016.
J. Cymerman: Indywidualność na miarę niepoślednią. Nieznane listy Stanisława Czechowicza. „Akcent2016 nr 3 [dot. J. Czechowicza].
J. Cymerman: Walka o poezję – krytyka literacka Józefa Czechowicza. W: Polska krytyka literacka w XIX i XX wieku. Lublin 2016.
M. Długołęcka-Pietrzak: Koń w poezji Józefa Czechowicza. W: Koń w języku, literaturze i kulturze. Siedlce 2016.
E. Radion: Nad „muzycznością” wierszy Józefa Czechowicza dla dzieci. W: Literatura dla dzieci w kalejdoskopie sztuki. Katowice 2016.
A. Uljasz: Miasto rodzinne pisarza jako temat i miejsce wydarzeń w literaturze dla dzieci. „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy Kielce2016 t. 8.
M. Całbecki: Między awangardyzmem a egzystencją. O obrazie wojny w wierszu Józefa Czechowicza „daleko”. W: Literatura i granice. Gdańsk 2017.
M. Całbecki: Między awangardyzmem a egzystencją. O obrazie wojny w wierszu Józefa Czechowicza „daleko”. W: Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku. Katowice 2017.
M. Całbecki: Podmiot z tamtej strony. Strategie dekonstruowania tożsamości w tekstach poetyckich Józefa Czechowicza. W: Tożsamość, kultura, nowoczesność. [T. 1]. Kraków 2017.
M. Całbecki: Podmiot z tamtej strony : strategie dekonstruowania tożsamości w tekstach poetyckich Józefa Czechowicza. W: Tożsamość, kultura, nowoczesność. [T. 1]. Warszawa 2017.
J. Cymerman: Czechowicz – Witkacy. Sąsiedztwo (nie)oczywiste. „ Witkacy! Czyste dusze w niemytej formie2017 nr 1.
J. Cymerman: Józefa Czechowicza „eksperyment w dziennikarstwie. „Akcent2017 nr 3.
J. Cymerman: Józefa Czechowicza „eksperyment w dziennikarstwie. „Akcent2017 nr 3.
J. Cymerman: Pełny człowiek. Piłsudski w życiu i twórczości Józefa Czechowicza. „Akcent2017 nr 4.
A. Pajdzińska: Świat ku światłu przechylony. W: Przekraczanie granic języka. Lublin 2017.
J. Sioma: W poszukiwaniu nowego imienia. O „dzisiaj Verdun” Józefa Czechowicza. W: Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle). Toruń 2017.
Sz. Trusewicz: Wyobraźnia jako temat poezji i źródło kreatywności. „Białostockie Studia Literaturoznawcze2017 nr 11 [m.in. o J. Czechowiczu].
A. Uljasz: Poeta i pedagog Józef Czechowicz. „Tematy i Konteksty2017 nr 7.
J. Cymerman: Pełny człowiek. Piłsudski w życiu i twórczości Józefa Czechowicza. „Akcent2018 nr 3.
A. Juchniewicz: Wspólnota, która nadchodzi.(Nie)obecność i (nie)dola koni w twórczości Józefa Czechowicza. „Maska2018 nr 3.
J. Skurtys: Chłopcy w za dużych mundurach. O męskich wspólnotach w wojennej prozie Józefa Czechowicza. „Wielogłos2018.
A. Wójtowicz: Wędrowiec i wygnaniec czyli niespisane dzieje awangardy lubelskiej. „Akcent2018 nr 4.
A. Wójtowicz: Wędrowiec i wygnaniec czyli niespisane dzieje awangardy lubelskiej. „Akcent2018 nr 4.
H. Zasławski: Jackowa panna. „Akcent2018 nr 2.
M. Całbecki: Skamander i awangarda na ubitej ziemi. O sporze Karola Wiktora Zawodzińskiego i Józefa Czechowicza. „Pamiętnik Literacki2019 z. 3.
A. Choma-Suwała: Poezja Ołeha Olżycza w przekładach Józefa Czechowicza. „Slavia Orientalis2019 nr 1.
J. Cymerman: Genesis i apocalypsis. “Poemat o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza i “Ballada lubelska” Józefa Łobodowskiego. „Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych2019 t. 14.
S. Gawliński: Bóg w poezji Józefa Czechowicza. W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Bielsko-Biała 2019.
S. Gawliński: Bóg w poezji Józefa Czechowicza; R. Sioma: „Kościół niewidzialny„. Pytania o nową religijność poezji Józefa Czechowicza. W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pierwszej do drugiej wojny światowej. Kraków 2019.
P. Matywiecki: Józef Czechowicz fotografuje Lublin. „Twórczość2019 nr 6 [dot. też J. Łobodowskiego].
M. Całbecki: Józef Czechowicz i inni mitotwórcy. Studia i szkice z literatury dwudziestolecia międzywojennego. Gdańsk 2020.
M. Całbecki: Józef Czechowicz i inni mitotwórcy. W tegoż: Studia i szkice z literatury dwudziestolecia międzywojennego. Gdańsk 2020.
J. Fert: Józefa Czechowicza autoportret z Lublinem. W: Sztaluga i pióro. Lublin 2020.
Ł. Piaskowski: Muzyczne adaptacje poezji Józefa Czechowicza – piosenka i pieśń na styku kultury popularnej i nowych mediów (rekonesans). „Acta Universitatis Wratislaviensis2020 nr 4046.
M. Całbecki: Autobiografia i lęk. Kilka uwag o wierszu „dawniej” Józefa Czechowicza. W: (Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku. Gdańsk 2021.
M. Całbecki: Autobiografia i lęk. Kilka uwag o wierszu „dawniej„ Józefa Czechowicza. W: Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku. Gdańsk 2021.
P. Sobolczyk: TęCzechowicz. W: Polityki/awangardy. Kraków 2021.
P. Sobolczyk: TęCzechowicz. W: Polityki/awangardy. Warszawa 2021.
M. Całbecki: Między byciem a nicością. Poezja Józefa Czechowicza a ontologia fundamentalna. „Ruch Literacki2022 z. 1.
M. Całbecki: Między byciem a nicością. Poezja Józefa Czechowicza a ontologia fundamentalna. „Ruch Literacki2022 z. 1.
J. Frużyńska: Józef Czechowicz: wiersze dla dzieci i fraszki. Próba porównania (z tradycją czarnoleską w tle). W: Metamorfozy fraszki. Od renesansu do współczesności. Lublin 2022.
J. Frużyńska: Józef Czechowicz: wiersze dla dzieci i fraszki. Próba porównania (z tradycją czarnoleską w tle). W: Metamorfozy fraszki. Od renesansu do współczesności. Siedlce 2022.
S. Sobieraj: Józef Czechowicz jako fraszkopisarz. W: Metamorfozy fraszki. Od renesansu do współczesności. Siedlce 2022.
A. Choma-Suwała: Sacrum w Czechowiczowskich tłumaczeniach poezji Pawła Tyczyny = The sacred in Czechowicz’s translations of Pavlo Tychyna’s poetry. „Slavia Orientalis2023 nr 1.
A. Choma-Suwała: Sacrum w Czechowiczowskich tłumaczeniach poezji Pawła Tyczyny = The sacred in Czechowicz’s translations of Pavlo Tychyna’s poetry. „Slavia Orientalis2023 nr 1.

Kamień

S. Napierski. „Wiadomości Literackie1928 nr 28.

dzień jak codzień

S. Napierski. „Wiadomości Literackie1930 nr 13.

ballada z tamtej strony

K.W. Zawodziński. „Rocznik Literacki 1932” wyd. 1933.
S. Napierski: Dwie książki Czechowicza. „Droga1935 nr 6 [dot. też: W błyskawicy].

Poemat o mieście Lublinie

T. Pietrasiewicz: Poemat o mieście Lublinie. Przewodnik. Lublin: Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN.pl, Lokalna Organizacja Turystyczna Metropolia Lublin 2023.

Stare kamienie

K.W. Zawodziński. „Nowa Książka1934 z. 9.
S.J. Żurek: Magen Lublin, czyli Jeszcze o Starych kamieniach Franciszki Arnsztajnowej i Józefa Czechowicza. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach2018 nr 3681.

w błyskawicy

S. Czernik. „Zet1934/1935 nr 11.
W. Sebyła. „Pion1934 nr 16.
S. Napierski: Dwie książki Czechowicza. „Droga1935 nr 6 [dot. też: Ballada z tamtej strony].

nic więcej

S. Czernik. „Okolica Poetów1936 nr 3.
W. Sebyła. „Pion1936 nr 49.
L. Fryde. „Tygodnik Ilustrowany1937 nr 4.

Czasu jutrzennego

K.W. Zawodziński. „Rocznik Literacki 1937” wyd. 1938.
T. Boy-Żeleński. „Kurier Poranny1939 nr 45.
S. Helsztyński. „Kultura1939 nr 9.
K. Wierzyński. „Gazeta Polska1939 nr 40.
W. Natanson: Z dziejów polskiej awangardy teatralnej. „Czasu jutrzennego”. „Teatr1969 nr 17.

Obraz

A. Krawczyk: Odszyforwać „Obraz. O dramacie Józefa Czechowicza w kontekście międzywojennej kolonii artystycznej w Kazimierzu Dolnym. W: Panoptikum. Sztuka, nauka, wyobraźnia. Warszawa 2022.

Wiersze wybrane [2004]

J. Zagórski: Tom Józefa Czechowicza. „Życie Literackie1955 nr 50.

Pisma zebrane

J. Maj: Czechowicz zebrany. „Zeszyty Literackie”, Paryż 2006 nr 2 [dot. t. 4].