BIO

Urodzony 5 sierpnia 1940 w Krakowie; syn Władysława Czarneckiego, ekonomisty i chemika, i Anny z domu Kowalczyk, nauczycielki. Uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego im. S. Witkowskiego w Krakowie, a od 1959 do Liceum Ogólnokształcącego w Brzesku-Okocimiu, gdzie w 1961 zdał maturę. Po powrocie do Krakowa podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim początkowo w zakresie polonistyki, później filozofii. Równocześnie pracował fizycznie w warsztacie galanteryjnym. W 1961 został członkiem Koła Młodych przy Oddziale Krakowskim Związku Literatów Polskich (ZLP); w 1962 pełnił funkcję sekretarza, a następnie prezesa zarządu Koła. W 1962 zaczął ogłaszać artykuły w „Dzienniku Polskim” oraz debiutował jako poeta wierszem Gdy oczy, opublikowanym w „Życiu Literackim” (nr 16). Wiersze i artykuły ogłaszał następnie w czasopismach: „Dziennik Polski” (do 1968), „Gazeta Krakowska” (1963-65), „Głos Młodzieży Wiejskiej” (1964-66) i innych. Pracował zawodowo jako inspektor socjalny w Państwowym Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych, instruktor w Zarządzie Wojewódzkim Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli i równocześnie jako instruktor do spraw kontaktów ze środowiskiem literackim w Wydziale Propagandy w Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Socjalistycznej. Od 1969 wchodził w skład zespołu redakcyjnego „Gazety Krakowskiej” (kolejno jako stażysta, redaktor techniczny, redaktor działu miejskiego i redaktor depeszowy), skąd przeszedł do redakcji „Dziennika Polskiego”, gdzie był zatrudniony na stanowisku redaktora, a później publicysty. W 1972 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Około 1976 rozpoczął twórczość sceniczną dla dzieci. Był założycielem Sceny Teatralnej „Dworek Białoprądnicki” w Dzielnicowym Domu Kultury Kraków-Krowodrza. W 1984 został członkiem ZLP. Należał do krakowskiej „Kuźnicy”. W 1987 w związku z niemal całkowitą utratą wzroku przeszedł na rentę. W 1994-95 pełnił funkcję prezesa zarządu Oddziału Krakowskiego ZLP. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką miasta Krakowa. Zmarł 31 lipca 2003 w Krakowie.

Twórczość

1. Płoty. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966, 78 s.

2. Lato. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 42 s.

3. Fart. [Powieść]. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1980, 222 s.

4. Bór i Gaik [...]. [Cykl opowiadań dla dzieci]. Koncepcja i fotografie M.P. Krzemień. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983-1988.

[1]. Bór i Gaik w wiosennym lesie. 1983, 50 s.

[2]. Bór i Gaik w letnim słońcu, 1986, 50 s.

[3]. Bór i Gaik w barwach jesieni, 1988, 50 s.

[4]. Bór i Gaik w zimowej szacie. Ilustracje: M. Pietrzak, 1988, 50 s.

5. Karczma remiza. Wodewil podgórski. Libretto: J. Czarnecki. Muzyka: A. Mleczko. Powst. 1983.

Maszynopis, 106 s., w posiadaniu A. Mleczki.

6. Złoty strzał czyli rzecz o narkomanii. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Kraków, Scena Teatralna „Dworek Białoprądnicki 1984.

7. Niedokończona; Stypa. [Powieści]. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza 1985, 116 + 90 s.

8. Przy szlaku. [Monodram]. Powst. ok. 1988.

Maszynopis w posiadaniu I. Omąkowskiej.

9. Czakram. [Legenda]. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne 1998, 38 s.

10. Legenda królowej Jadwigi. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne 1998, 46 s.

Sztuki dla dzieci

Gdy przyjechać ma Mikołaj. Wystawienie: Kraków, Estrada Krakowska 1976.
Przygody chochlika. Wystawienie: Kraków, Estrada Krakowska 1977.
Pierścień czarnoksiężnika. Wystawienie: Kraków, Scena Teatralna „Dworek Białoprądnicki” w Dzielnicowym Domu Kultury Krowodrza 1978.
Krakowski dyliżans. Wystawienie: Kraków, Scena Teatralna „Dworek Białoprądnicki” w Dzielnicowym Domu Kultury Krowodrza [1980].
Chodził Lesiur razy kilka. Wystawienie: Kraków, Scena Teatralna „Dworek Białoprądnicki” w Dzielnicowym Domu Kultury Krowodrza [1981].
A to heca. Wystawienie: Kraków, Scena Teatralna „Dworek Białoprądnicki” w Dzielnicowym Domu Kultury Krowodrza [1982].
Książę czas. Wystawienie: Kraków, Scena Teatralna „Dworek Białoprądnicki” w Dzielnicowym Domu Kultury Krowodrza [1983].
Korek i Toporek. Wystawienie: Kraków, Scena Teatralna „Dworek Białoprądnicki” w Dzielnicowym Domu Kultury Krowodrza [1985].
Beczka śmiechu. Wystawienie: Kraków, Scena Teatralna „Dworek Białoprądnicki” w Dzielnicowym Domu Kultury Krowodrza [1986].
Szalony komputer. Wystawienie: Kraków, Scena Teatralna „Dworek Białoprądnicki” w Dzielnicowym Domu Kultury Krowodrza [1987].
Czarodziejska studnia. Wystawienie: Kraków, Scena Teatralna „Dworek Białoprądnicki” w Dzielnicowym Domu Kultury Krowodrza [1988].

Adaptacje

[Dwanaście] 12 borsuków. Utwór dramatyczny na podstawie opowiadania W. Szukszyna pt.Wierzę”. Wystawienie: Kraków, Młodzieżowe Centrum Kultury 1976.

Nagrody

Nagroda w konkursie na małe formy sceniczne Klubu Związków i Stowarzyszeń Twórczych „13 Muz” w Szczecinie pod patronatem Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w 1976.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Płoty

W.P. Szymański: Konik na płocie. „Życie Literackie1966 nr 40, przedruk w tegoż: Między ciemnością a świtem. Kraków 2005.
A.K. Waśkiewicz: Konstrukcja poetyckiego świata. Tygodnik Kulturalny 1966 nr 28.

Lato

S. Stanuch. „Dziennik Polski1971 nr 26.

Niedokończona; Stypa

E. Starosta: Trans. Pismo 1986 nr 11/12.