BIO

Urodzona 2 listopada 1899 w Sosnowcu; córka Wilhelma Schwartza (Szwarca), kupca i przemysłowca, z wykształcenia inżyniera metalurga, i Felicji z domu Kino. Po nieformalnym rozpadzie małżeństwa rodziców zamieszkała wraz z ojcem w Warszawie, gdzie podjęła naukę na kompletach prowadzonych przez Marię Drobniewską i Klotyldę Lewandowską. W następnych latach uczyła się na pensji Anieli Wereckiej w Warszawie, a od 1913 w Szkole Żeńskiej Kazimiery Kochanowskiej. W 1917 zdała egzamin maturalny i podjęła studia z zakresu polonistyki i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W tym czasie nawiązała kontakt z działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej; w 1919-22 pracowała społecznie jako bibliotekarka w Klubie Metalowców na Lesznie. W 1921 wyszła za mąż za Aleksandra Hertza, wówczas studenta Uniwersytetu Warszawskiego (UW) i lewicowego działacza politycznego (później profesora socjologii). Na początku 1922, towarzysząc przygotowującemu doktorat mężowi, wyjechała do Wiednia; latem tegoż roku powróciła do Warszawy i wszczęła starania rozwodowe; jesienią udała się do Berlina. Według niepotwierdzonych informacji kontynuowała studia z zakresu historii sztuki na Friedrich-Wilhelms-Universität i pisała pracę poświęconą sztuce wczesnego odrodzenia. Około 1924, po krótkim pobycie w Warszawie (i uzyskaniu rozwodu), przeniosła się do Paryża, gdzie w 1924 pracowała w administracji pisma „Polonia” (organ Demokracji Polskiej na Wychodźstwie), a następnie w 1925 w administracji pisma „Zdrowie (Poradnik Lekarski)”. Prowadziła również własną księgarnię polską. W 1925 wyszła za mąż za Jerzego Gelbarda, architekta. Pracowała m.in. w paryskim salonie sztuki Leopolda Zborowskiego (od 1926) i w galerii prowadzonej przez Jadwigę Żak (żonę malarza Eugeniusza Żaka). Za swój debiut uważała ogłoszony w 1926 cykl artykułów pt. Malarze polscy we Francji, zamieszczony w ukazującym się w Paryżu piśmie „Polonia” (niedostępne w polskich bibliotekach). Około 1930 powróciła do Warszawy. Pierwsze utwory literackie ogłaszała w 1931 w „Kurierze Warszawskim”. Przyjaźniła się z Franciszkiem Fiszerem, utrzymywała też kontakty z wieloma ludźmi pióra. Odbywała podróże po krajach basenu Morza Śródziemnego; korespondencje z turystycznych wojaży do Paryża i Palestyny ogłaszała m.in. w „Bluszczu” (1937-38; podpisana Iza Bell). Po wybuchu II wojny światowej przebywała nadal w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej, zamknięta w getcie, pracowała krótko jako kelnerka. W sierpniu 1942, dzięki pomocy męża, wkrótce potem zamordowanego w obozie koncentracyjnym na Majdanku, przedostała się do getta w Otwocku. Zbiegła z transportu do Treblinki i ukrywała się w okolicznych wsiach, posługując się przybranym imieniem i nazwiskiem Stefania Czajka. W 1944 została członkiem oddziału partyzanckiego Armii Ludowej. Latem tegoż roku dotarła do Lublina i wstąpiła do Wojska Polskiego (WP). Przydzielona początkowo do Centrum Wyszkolenia Oficerów WP, od października 1944 służyła w Głównym Zarządzie Polityczno-Wychowawczym (najpierw w Centrum Organizacyjnym Szkół Oficerskich, a potem w 22. Kompanii Łączności i Rejonowej Komendzie Uzupełnień w Lublinie). W 1945 jako oficer 1. Armii Wojska Polskiego brała udział w marszu na Berlin. W maju została oddelegowana do Komendy Milicji Obywatelskiej (MO) w Katowicach i w stopniu porucznika pracowała w Oddziale Kulturalno-Oświatowym MO; uczestniczyła m.in. w prowadzonych przez Komisję Rewindykacyjną (pod przewodnictwem Stanisława Lorentza) poszukiwaniach zagrabionych przez Niemców dóbr kultury. W październiku 1945 zakończyła służbę w MO. Wyszła za mąż za Władysława Stachowicza, inżyniera chemika (zatrudnionego wtedy w milicji). Należała do Polskiej Partii Robotniczej (od 1946; od 1948 do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej). Mieszkała nadal w Katowicach i prowadziła w swym prywatnym mieszkaniu salon literacki, do którego zapraszała artystów z całej Polski. W 1946, po opublikowaniu tomu okupacyjnych wierszy pt. Pieśni żałobne getta, została członkiem Związku Literatów Polskich (usunięta ze związku w 1954, reaktywowana w prawach członka w 1960). Wiersze i prozę ogłaszała m.in. w „Odrze” (1946, 1948); jako autorka słuchowisk dla dzieci współpracowała z rozgłośnią katowicką Polskiego Radia. Była organizatorką (na zlecenie Wojewódzkiej Rady Kultury w Katowicach i Centralnej Rady Związków Zawodowych) objazdowych wystaw malarstwa łączonych z wykładami dla instruktorów; promowała m.in. malarstwo górników śląskich i twórczość plastyczną Teofila Ociepki. W 1949 powróciła wraz z mężem do Warszawy, gdzie początkowo podjęła współpracę z Biurem Wystaw Artystycznych. W 1951 została starszym asystentem w Muzeum Narodowym i do 1957 pracowała w dziale wydawnictw. Brała udział w życiu literackim, kontynuowała tradycje salonu literacko-artystycznego prowadzonego we własnym mieszkaniu, była fundatorką dorocznych nagród własnego imienia. Nadal wiele podróżowała, odwiedzając m.in. Francję i Amerykę Południową, dokąd w 1957-59 wyjeżdżała dwukrotnie. Rozwijała twórczość prozatorską, pisała zbeletryzowane wspomnienia i literackie reportaże. Ostatnie, razem z opowiadaniami i artykułami, publikowała m.in. w czasopismach: „Przekrój” (1956-67; tu liczne korespondencje z podróży) i „Świat” (1957-59, 1962). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 11 grudnia 1969 w Warszawie; pochowana tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Twórczość

1. Moja podróż. Szlakiem Południa. [Reportaż]. Warszawa: F. Hoesick 1937, 45 s.

Reportaż podpisany: Iza Bell.

2. Pieśni żałobne getta. [Wiersze]. Przedmowa: W. Broniewski. [Katowice:] J. Wyderka 1946, 58 s.

Wiersze podpisane: I. Gelbard (por. Czajka).

3. Ocalił mnie kowal. [Powieść autobiograficzna]. Przedmowa: J. Kott. Czytelnik 1956, 170 s.

4. Córka czarownicy na huśtawce. [Powieść autobiograficzna]. Warszawa: Czytelnik 1958, 265 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1960, wyd. 3 1965, wyd 4 1971; [wyd. 5] Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1992.

5. Lecę w świat. [Reportaż zbeletryzowany]. Warszawa: Iskry 1958, 263 s. Wyd nast. tamże: wyd. 2 1961, wyd. 3 1972.

6. Król węży i salamandra. [Powieść autobiograficzna], Warszawa: Czytelnik 1960, 254 s. Wyd. 2 tamże 1968.

7. Moja wielka miłość. [Wspomnienie o F. Fiszerze]. Ilustracje: F. Topolski. Warszawa: Czytelnik 1961, 130 s.

8. Płynę w świat. [Reportaż zbeletryzowany]. Warszawa: Iskry 1961, 188 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1965, wyd. 3 1972.

9. Małżeństwo po raz pierwszy. [Powieść]. Warszawa: Czytelnik 1962, 237 s.

10. Nigdy nie wyjdę za mąż. [Powieść autobiograficzna] Kraków: Wydawnictwo Literackie 1966, 222 s. Wyd. 2 tamże 1975.

11. Dubo... Dubon... Dubonnet. [Powieść autobiograficzna]. Ilustracje: M. Berezowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1970, 286 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1967.

Autor o sobie

l. Czajka-Stachowicz: Narodziny Czajki. Przekrój 1957 nr 639.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (I. Jarosińska).
Polski słownik biograficzny. T. 41. Kraków 2002 (B. Tyszkiewicz).

Ogólne

Książki

K. Kobylińska: Szatańska księżniczka. Opowieść o Izabeli Czajce-Stachowicz. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1992, 148 s.

Artykuły

A. Baranowska: Hela Bertz. Tu i Teraz 1983 nr 51, przedruk w tejże: Perły i potwory. Warszawa 1986.
S.A. Wisłocki: Nowy mit mistrza Teofila. Pismo Literacko-Artystyczne 1984 nr 12.
N. Gross: Portrety z warszawskiego getta. („Czajka”). W tegoż: Poeci i Szoa. Sosnowiec 1993.
K. Kolińska: Szatańska księżniczka i Gombrowicz. W tejże: Parnas w Oborach. Warszawa 2000.
A. Marianowicz: Czajka i jej synkowie. W tegoż: Pchli targ po remoncie. Warszawa 2001.

Córka czarownicy na huśtawce

A. Klimowicz. „Nowe Książki1958 nr 12.
G. Woysznis-Terlikowska. „Świat1958 nr 33.

Płynę w świat

Z. Żabicki: Czajka w krainie mitu. Nowe Książ 1961 nr 22.

Dubo... Dubon... Dubonnet

W. Żukrowski: Bajkowy Paryż. Nowe Książki 1970 nr 14, przedruk w tegoż: Rozmowy o książkach. Warszawa 1989.