BIO

Urodzona 8 maja 1941 w Lidzie w rodzinie urzędniczej; córka Pawła Cybulskiego i Anny z domu Frajdsztein. Po II wojnie światowej w 1945 przybyła do Warszawy. Tu uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego, gdzie w 1958 zdała egzamin maturalny. Następnie studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1963 uzyskała magisterium. Debiutowała w 1966 szkicem pt. Heydenreich – próba analizy (na temat opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza), ogłoszonym w „Polonistyce” (nr 1). W 1969 otrzymała na UW doktorat na podstawie rozprawy O opowiadaniach Iwaszkiewicza, napisanej pod kierunkiem prof. Jana Zygmunta Jakubowskiego. W 1969-72 przebywała na stypendium w Oxfordzie, w St. Antony's College i prowadziła badania nad literaturą rosyjską. W 1972 zamieszkała na stałe w Londynie i nawiązała współpracę z Biblioteką Polską, gdzie m.in. gromadziła materiały do czwartego tomu Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st 1939. Od 1974 współpracowała z londyńskimi „Wiadomościami”, w których publikowała recenzje i szkice o literaturze polskiej i angielskiej, prowadząc stałe rubryki: Na półkach z książkami (od 1977), 40 lat temu (od 1978), 25 lat temu (od 1979). Własne wiersze ogłaszała w „Oficynie Poetów” (Londyn, 1975-76). Prowadziła też stały cykl felietonów pt. W moich oczach w dodatku do londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” – „Tygodniu Polskim” (1979-83). W 1976 wyszła za mąż za Patricka Johna Finna, z zawodu edytora. W 1980 została członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. W 1981-86 była członkiem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. W 1982-83 współredagowała londyński „Pamiętnik Literacki”; tu m.in. rejestrowała przekłady dzieł pisarzy polskich stale przebywających poza krajem. Liczne recenzje, artykuły literackie oraz wiersze publikowała też w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza” (Londyn, 1983-84), w jego dodatku „Tydzień Polski” (tu od 1988 stały cykl felietonów pt. W moich oczach) oraz w dodatku nowojorskiego „Nowego Dziennika”, „Przegląd Polski” (1986). W 1988 została wybrana do jury nagrody „Wiadomości”. Prowadziła przygotowawcze kursy maturalne na Ealing College of Higher Education w Londynie. Została profesorem zwyczajnym Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie. Mieszka w Londynie.

Works

1. Próby liryczne. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1980, 32 s.

2. Tematy i pisarze. [Eseje]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1982, 179 s.

Zawartość

Motywy twórczości Zbigniewa Grabowskiego w świetle powieściowego debiutu; „Tren” – dla Adama i Ewy. (O „Skrytkach” Zofii Romanowiczowej); „Odwróćmy stronicę ciemności”. (O „Rudolfie” Mariana Pankowskiego); Rozmowa Mistrza Iwaniuka ze śmiercią; Marty Reszczyńskiej-Stypińskiej słowa nadziei; Uwikłana wśród żywiołów. (O liryce Anny Frajlich); Grynberg albo „sam na sam z życiorysem”; O przesadzie; Zagadka „Kochanicy Francuza” [J. Fowlesa]; Aspekty prozy E.M. Forstera; Orlando na zamku Knole [dot.: V. Woolf „Orlando”]; Spaniel panny Barrett [dot.: V. Woolf „Flush”]; Na „Pochyłej wieży” [V. Woolf]; Carrington [dot. malarki Dory Carrington 1893-1932]; „By Grand Central Station” [dot. m.in. pisarki E. Smart].

3. Wacław Iwaniuk, poeta. Z wyborem poezji Wacława Iwaniuka. [Szkic biograficzny]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1984, 125 s.

4. Potwierdzone istnienie. Archiwum Stefanii Zahorskiej. [Studium]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1988, 179 s.

5. Rozmowy ze Stanisławem Gliwą. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1990, 202 s.

6. Urywki kroniki szpitalnej. Mebledon Park Hospital. Monografia. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1992, 38 s.

7. W moich oczach. Wybór z lat 1982-1994. [Felietony i recenzje literackie]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1995, 159 s.

Teksty drukowane wcześniej w dodatku londyńskiego „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, „Tydzień Polski”.

8. Dobra Anglia i inne szkice. Rzeszów: Biblioteka „Frazy 2005, 171 s.

Wybór recenzji z lat 1995-2004 publikowanych w „Nowych Książkach” oraz w londyńskich czasopismach „Środa Literacka” i dodatku „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”, „Tydzień Polski”.

Prace redakcyjne

1. Przychodź do mnie. Listy Stefanii Zahorskiej do Leonii Jabłonkówny i listy Adama Pragiera. Oprac. i wstęp: M. Cybulska. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1998, 184 s.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN 1992, 2004.

Słowniki i bibliografie

• [J. Zieliński] J. Kowalski: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin* 1989, wyd. 2 1990.

Próby liryczne

J. Bujnowski: Próby liryczne” Cybulskiej. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn 1981 nr 11 dod. „Tydzień Polski”.
J. Katz Hewetson. Kultura”, Paryż 1981 nr 9.

Tematy i pisarze

S. Kossowska. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1983 nr 7 dod. „Tydzień Polski”.
J. Zieliński: Nienapisany felieton. Twórczość 1983 nr 12.
J. Jurkszus-Tomaszewska. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1984 nr 16 dod. „Tydzień Polski”.

Wacław Iwaniuk, poeta

Z. Folejewski. „The Polish Review”, Nowy Jork 1983 vol. XXX nr 3.
F. Śmieja. „Związkowiec”, Toronto 1984 nr 46.

Potwierdzone istnienie

B. Kazimierczyk: Praca pochwały godna. Kierunki 1989 nr 4.
B. Shallcross: Archiwum jako dowód tożsamości. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1989 nr 11 dod. „Przegląd Polski”.
D. Kosiński. „Ruch Literacki1990 nr 1.

Rozmowy ze Stanisławem Gliwą

B. Heydenkorn: Gliwa – twórca pięknych książek i druków. Związkowiec”, Toronto 1990 nr 97.
J. Zieliński: Blask i cień książki. Tygodnik Literacki 1990 nr 5.
A. Kłossowski: Nie ginąca pamięć o Stanisławie Gliwie. Potop 1991 nr 6.

W moich oczach

S. Kossowska: W jej oczach. Kultura”, Paryż 1995 nr 9.
H. Weber: Syn Brunona Schulza. Wiadomści Kulturalne 1996 nr 37.
A. Frajlich-Zając: Stoją na półkach bezpieczne, nieugięte i pożądane. Akcent 1997 nr 2.