BIO

Urodzony 6 maja 1938 we Włocławku; syn Tadeusza Kamińskiego, technika, i Heleny z Jarzębowskich, księgowej. Okres okupacji niemieckiej spędził we Włocławku. Po wojnie przeniósł się wraz z rodzicami do Gdyni, a potem wyjechał na Dolny Śląsk do Ząbkowic Śląskich. W 1948 zamieszkał na stałe we Wrocławiu, gdzie ukończył w 1957 Liceum Ogólnokształcące i Liceum Muzyczne. W 1952-56 był członkiem Związku Młodzieży Polskiej. W 1956 należał do grona założycieli grupy literackiej Dlaczego Nie (działającej do 1961) i debiutował w jej kolumnie poetyckiej wierszem Białe i czarne na łamach pisma „Poglądy” (nr 7; podpisany błędnie Krzysztof Horiolan). W tym samym czasie uczestniczył w organizowaniu Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy i Koła Młodych Pisarzy, a także Klubu Literackiego Arka. Podczas odbywanej w 1959-61 służby wojskowej prowadził Zespół Estradowy, był kierownikiem literackim teatru Estrada przy Garnizonowym Klubie Oficerskim w Bydgoszczy oraz współpracował z pismami „Wiraże” i „Żołnierz Polski Ludowej”, publikując reportaże. Od 1961 pracował jako monter konstrukcji stalowych i ślusarz w Mostostalu i w Przedsiębiorstwie Budowy Gazowni, a następnie jako instruktor kulturalno-oświatowy w klubach Piwnica Świdnicka i Pałacyk oraz w Naczelnej Organizacji Technicznej. Jednocześnie zajmował się twórczością literacką. W 1966 ożenił się się z Ireną Baranowską. W 1972 został członkiem Związku Literatów Polskich. W następnych latach aktywnie uczestniczył w jego pracach. W 1977-81 był wiceprezesem zarządu Oddziału Wrocławskiego, w 1983-86 pełnił funkcję prezesa Oddziału Wrocławskiego, a później — sekretarza, w 1992 został ponownie prezesem Oddziału. Od 1973 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Był członkiem Ogólnopolskiego Zespołu Pisarzy przy Komitecie Centralnym PZPR (1978-87), I sekretarzem Komitetu Środowiskowego Kultury (1981-83), członkiem Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu i przewodniczącym Podkomisji Kultury (1981-85). W 1980-84 był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu. Otrzymał liczne odznaczenia, m.in.: Budowniczy Wrocławia (1972), Zasłużony Działacz Kultury (1980), Zasłużony dla Wrocławia i Województwa (1988). Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1983). Mieszka we Wrocławiu.

Twórczość

1. Muzyka w drewnie. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965, 47 s.

Zawartość

Zawiera cykle: I. Muzyka w drewnie; II. Ptaki; III. Białe i Czarne.

2. Szybkobiegacze. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 115 s.

Zawartość

Szybkobiegacze; Ziemia pod śniegiem; Karkonosze; Wielkie rapy.

3. Wielka zabawa. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1975, 47 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Wielka zabawa; Treny; Co jest; Miary; Przypowieści.

4. Zaczepy i brania. [Opowiadania]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1986, 116 s.

Zawartość

Wielkie rapy [poz. ]; Pięć okoni; Olśniewająca chwila; Ciemność; Ptaki; Wody wezbranj rzeki; Zaczepy i brania 1-6.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1989.

Słowniki i bibliografie

R. Marciniak, W. Wągiel: Informator bibliograficzny Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. (1959-1974). Warszawa 1974.

Muzyka w drewnie

J. Łukasiewicz: Dwa tomiki wrocławskie. Odra 1965 nr 7/8.

Szybkobiegacze

M. Orski: Bohater naszych czasów. Odra 1968 nr 12.
J. Pluta: Debiuty prozatorskie poetów. Nadodrze 1968 nr 24.
S. Reruch: Wzloty i upadki Coriolana Krzysztofa. Kontrasty”, Wrocław 1968.
J. Spychalski: Pobiegajmy sobie. Agora 1968 nr 24.

Zaczepy i brania

A.E. Seroczyński: Zaczep. Kultura 1987 nr 31.