BIO

Urodzony 24 lipca 1947 w Olsztynie; syn Stefana Cisło, sędziego, i Janiny z Gołębiowskich, ekonomistki. Uczęszczał do Technikum Budowlanego w Olsztynie (1961-67). Następnie studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, w 1972 uzyskał dyplom magistra inżyniera architekta. W 1968 ożenił się z Elżbietą Hołoweńko, plastyczką, a po rozwodzie, w 1973 z Hanną Gąsiorowską, germanistką. Od 1972 pracował jako architekt; w 1974-81 był asystentem w Pracowni Kultury i Estetyki Krajobrazu Instytutu Kształtowania Środowiska w Warszawie. Debiutował w 1975 wierszami Galery na wolnym powietrzu, Na lewym serce i Ta twoja noga jest bardzo, ogłoszonymi w „Nowym Wyrazie”; w piśmie tym publikował następnie do 1980. Należał do Koła Młodych przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich i brał czynny udział w organizowaniu licznych imprez literackich. W 1979-81 był członkiem zarządu Koła. Od 1980 wchodził w skład zespołu redakcyjnego „Tygodnika «Solidarność»” (do zamknięcia pisma przez władze w 1981). Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 został internowany w Białołęce pod Warszawą. Po zwolnieniu w 1982 podejmował się dorywczych prac zarobkowych. W 1990 został sekretarzem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP). W 1991 ponownie wszedł do komitetu redakcyjnego „«Tygodnika Solidarość»”; pisywał w dziale kulturalnym pod pseudonimami Małgorzata Ciesielska i Franciszek Strzelecki. W 1993 został członkiem Polskiego PEN Clubu. W tym samym roku publikował w „Przeglądzie LiterackimFelieton literacki. Za twórczość poetycką w 1994 otrzymał nagrodę im. B. Sadowskiej, przyznaną przez SPP. Prowadził przegląd prasy w Programie II Polskiego Radia. Wiersze, artykuły i recenzje publikował m.in. w pismach: „Kwartalnik Artystyczny” (od 1995), „Pracownia” (1995-2000), „Res Publica Nowa” (1995-97), „Borussia” (1996-2001), „Kresy” (1996-2003), „Pogranicza” (1996, 2002), „Arkusz” (1997, 2002), „Topos” (1996-2004), „Tygiel Kulturalny” (1996-2003), „Akcent” (1998-2002), „Fraza” (2001, 2003), „Nowa Okolica Poetów” (2001-02). Obok twórczości poetyckiej i krytycznoliterackiej zaczął uprawiać twórczość przekładową z języka angielskiego. W 2002 ożenił się z Anną Janko, poetką. Zmarł 13 maja 2023 we Wrocławiu; pochowany tamże na Cmentarzu Grabiszyńskim .

Twórczość

1. Plastikowe języki. [Wiersze]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979, 70 s.

2. Okoliczniki są sprzyjające. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1982, 64 s.

3. Z domu normalnych. [Wiersze]. Ilustrował A. Bieńkowski. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWA* 1985, 20 s.

4. Stan po. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1986, 69 s.

5. Widmo Europy. (Wiersze). [Warszawa:] Nakład autora 1990, 60 s.

6. Było jutro będzie wczoraj. Wiersze. Warszawa: Przedświt 1993, 64 s.

7. Razem osobno. Eseje, komentarze, wiersze, dziennik 1989-1993. Ostrołęka: „Pracownia”; Oficyna Wydawnicza Ostrołęckiego Ośrodka Kultury 1994, 101 s.

8. Razem osobno wieloksiążka. Warszawa: Trio 1997, 141 s.

9. Bezczas i niemiejsce. [Wiersze]. Kraków: Zielona Sowa 2002, 76 s.

10. Kochaina. Wiersze używane i nowe. Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat 2006, 95 s.

Przekłady

1. D. Hamilton: Prezent nie tylko świąteczny. [Powieść]. Wyd. łączne z: K. DeNosky: Zaskakujące dziedzictwo. Przeł. S. Różycka. Toronto, Warszawa: Arlekin 2003, s. 155-314.
2. K. Jensen: Tajemniczy książę. [Powieść]. Wyd. łączne z: A.M. Winston: Bogaci i samotni: Stone. Przeł. U. Szczepańska. Toronto, Warszawa: Arlekin 2003, s. 167-314.
3. B. McCauley: Noce z Hanną. [Powieść]. Wyd. łaczne z: B. McCauley: Łowy na dzikie mustangi. [Powieść]. Przeł. A. Kamińska. Toronto, Warszawa: Arlekin 2003 s. 159-314.
4. J. Merritt: Ostatni kawaler. [Powieść]. Toronto, Warszawa: Arlekin 2003, 154 s.
5. E. Wilks: Obietnica Luke'a. [Powieść]. Toronto, Warszawa: Arlekin 2003, 154 s.
6. E. Darcy: Tajemnicza modelka. [Powieść]. Toronto, Warszawa: Arlekin 2004, 314 s.
7. K. Gold: Na jachcie z milionerem. [Powieść]. Toronto, Warszawa: Arlekin 2004, 154 s.
8. A. Major: Randka na Rodos. [Powieść]. Wyd. łączne z: B. Jameson: Zmysłowy mężczyzna. Przeł. U. Gutowska. Warszawa: Arlekin 2004, s. 153-314.
9. B. McCauley: Podróż ku miłości. [Powieść]. Toronto, Warszawa: Arlekin 2004, 154 s.
10. K. Ross: Ślub w Rzymie. [Powieść]. Toronto, Warszawa: Arlekin 2004, 154 s.
11. J. Davis: Poszukiwacz skarbów. [Powieść]. Toronto, Warszawa: Arlekin 2005, 154 s.
12. M. Ker: Bajeczna noc. [Powieść]. Wyd. łączne z: M. Ker: Wiosna w Paryżu. [Powieść]. Przeł. I. Bukojemska. Toronto, Warszawa: Arlekin 2005, 7-161.
13. B. McCauley: Prywatne życie gwiazdy. [Powieść]. Toronto, Warszawa: Arlekin 2005, 154 s.

Prace redakcyjne

1. Wśród serdecznych przyjaciół. Najpiękniejsze wiersze dla dzieci. Wybór i wstęp: M. Cisło. Warszawa: Prószyński i Ska 2001, 187 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1991, 2004.

Plastikowe języki

A. Szymańska: Pasja uczestnictwa. Twórczość 1980 nr 3.
M. Zieliński: Zabawa w dorosłych. Nowe Książki 1981 nr 2.

Okoliczniki są sprzyjające

S. Jurkowski: Poeci wobec świata: Filozofia i kontestacja. Życie Literackie 1982 nr 32.
I. Smolka: Co nam się jeszcze przydarzy. Twórczość 1982 nr 8.
J. Zieliński: Okoliczniki były sprzyjające. Więź 1983 nr 2.
T. Złotorzycki: Okoliczności czy okoliczniki. Nowe Książki 1983 nr 3.

Stan po

K. Pieńkosz: Po stronie sensu. Literatura 1986 nr 11/12.
E. Filipczuk: Dowód na istnienie poezji. Poezja 1987 nr 10.
I. Smolka: W sieci słuchu. Res Publika 1987 nr 1.

Było jutro będzie wczoraj

A. Niewiadomski: Najciekawsza jest krawędź. Twórczość 1993 nr 9.
A. Szymańska. „Przegląd Powszechny1993 nr 11.

Razem osobno

I. Smolka: Spóźniona prowokacja. Życie Warszawy 1995 nr 72.
W. Wańtuch: Mózg na papierze. Kresy 1995 nr 4.
L. Szaruga: Dziennik poetycki. W tegoż: Powrót poetów. Kraków 1997.
M. Błażejewski: Znowu razem, znowu osobno. Topos 1998 nr 1/2.
J. Zieliński: Sens sensualny. Res Publica Nowa 1998 nr 5.

Bezczas i niemiejsce

J. Klejnocki: Świetlisty młodzieniec. Res Publica Nowa 2002 nr 11.
M. Witkowski: Wiersze dedykowane Ani. „Nowe Książki2002 nr 11.
W. Giedrys: W pełni udany powrót. Borussia 2003 nr 29.
A. Janko. „Akcent2003 nr 4.
D. Jarząbek: Koniugacja zachwytu i zająknięcie śmiercią. Topos 2003 nr 4/5.
P. Michałowski: Miłość w starych dekoracjach. Kresy 2003 nr 4.

Kochaina

R. Ostaszewski: Niezbyt jasno w zachwyceniu. Nowe Książki 2006 nr 12.