BIO

Urodzony 16 czerwca 1906 we wsi Sławęcin (obecnie dzielnica Hrubieszowa) w rodzinie małorolnego chłopa; syn Tomasza Ciesielczuka i Józefy z Ziniów. Początkowo uczył się przez dwa lata w szkole rosyjskiej, a od 1915 w prywatnej polskiej szkole Marii Przybyłowskiej w Hrubieszowie. W 1923 ukończył Gimnazjum Humanistyczne im. S. Staszica w Hrubieszowie, a następnie do 1928 studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW). Działał w Kole Literackim Studentów UW. W tym czasie pracował jako nauczyciel szkoły powszechnej, korektor i dziennikarz. W 1923-24 był redaktorem naczelnym hrubieszowskiego pisma „Pąkowie”; w tymże czasopiśmie debiutował w 1924, publikując przekłady wierszy Johanna Wolfganga Goethego Nocna pieśń wędrowca, Heinricha Heinego Z księgi pieśni i Rainera Marii Rilkego Z księgi obrazów, a następnie do 1929 drukował liczne wiersze, artykuły i recenzje. Współpracował z „Robotnikiem” (1924-27), „Gazetą Warszawską” (1927-32) i „Głosem Prawdy” (1928-29). Od 1927 należał do grupy literackiej Kwadryga; w 1928-31 publikował wiersze w piśmie „Kwadryga”. W 1937 pracował krótko w redakcji „Robotnika”. Po wybuchu II wojny światowej powrócił do rodzinnej miejscowości. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Hrubieszowie, a od 1944 w Warszawie. Po upadku powstania warszawskiego został wywieziony na Podhale. Zmarł na gruźlicę 26 listopada 1945 w Sławęcinie; pochowany na cmentarzu w Hrubieszowie.

Twórczość

1. Chaty w obłokach. [Wiersze]. Warszawa: Drukarnia Sejmiku Hruba 1927, 29 s.

2. Wieś pod księżycem. [Wiersze]. Warszawa: Akademickie Koło Hrubieszan 1928, 30 s.

3. Pies kosmosu. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1929, 66 s. Biblioteka Kwadrygi.

Zawartość

Wiersze w cyklach: Złota sieczka; Fale; Piana na ustach; Woń lazuru.

4. Głazy i struny. [Wiersze]. Warszawa: Kwadryga 1931 [właśc. 1930], 27 s.

5. Pentaptyk lapidarny. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1935, 11 s.

6. Teatr natury. [Wiersze]. Warszawa: F. Hoesick 1937, 114 s.

7. Poezje zebrane. Przedmowa i oprac.: S. Flukowski. Wstęp: S. Lichański. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1965, 277 s.

Zawiera też: Z wierszy nie wydanych.

8. Poezje wybrane. Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła J. Ciesielczuk. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1984, 152 s.

Zawiera też: Wiersze wydane pośmiertnie.

Omówienia i recenzje

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Poradecki).

Ogólne

Książki

E. Jaskółowa: Od poezji Kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 1997, 190 s.

Artykuły

J. Krzyżanowski: O liryce Stanisława Ciesielczuka. Warszawa 1946 nr 3, przedruk w tegoż: W kręgu wielkich realistów. Kraków 1962.
A. Szczerbowski: Stanisław Ciesielczuk – poeta godności ludzkiej. Wieś 1946 nr 50/51.
Z. Jastrzębski: Ciesielczuk poeta zapomniany. Kamena 1957 nr 21.
Z. Zaborski: Stanisław Ciesielczuk – poeta „nienazwanego żywiołu” (w piętnastą rocznicę śmierci). Orka 1960 nr 48.
J. Gembicki: Przemilczany i zapomniany. Kamena 1962 nr 13.
J. Szczawiej: Śpiew mrącego ostu. Tygodnik Kulturalny 1964 nr 39, przedruk w tegoż: Krzesanie ognia. Warszawa 1969, Laur i cierń. Warszawa 1977.
T. Burek: Ziemia i otchłań. Tygodnik Kulturalny 1965 nr 45.
Z. Zaborski: Do tego, który poszedł w cień. (O twórczości Stanisława Ciesielczuka). Fakty i Myśli 1965 nr 1.
J. Jastrzębski: Zmaganie poety. W tegoż: Bez wieńca i togi. Warszawa 1967.
S. Flukowski: Stanisław Ciesielczuk; [W. Piątak] pw: Śladami Stanisława Ciesielczuk. Biuletyn Towarzystwa Regionu Hrubieszowskiego 1972 nr 2; W. Piątak: Dalszy krok śladami Stanisława Ciesielczuka. Tamże 1975 nr 4.
S. Zieliński: Tylko pieśni. Kamena 1975 nr 25.
A.L. Gzella: Żeby być orłem, trzeba wspaniale życie przeżywać... (Stanisław Ciesielczuk 1906-1945). Kalendarz Lubelski 1976.
A. Baluch: Życie zamyka się jak księga... Poezja 1979 nr 11/12.
M. Dąbrowski: Poetyckie dociekania Stanisława Ciesielczuka. Tygodnik Kulturalny 1980 nr 19.
A. Wszołek: Odmieniec. Kamena 1980 nr 24.
T. Kłak: Sosnowiecki epizod Stanisława Ciesielczuka. W tegoż: Ptak z węgla. Katowice 1984 [dot. wiersza „Sosnowiec 1929”].
S. Lichański: Nie dla samych rymów ... W tegoż: Pisarstwo wsi i ziemi. Warszawa 1986.
M. Siudyka: Hrubieszowski lirnik. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1986 nr 4.
S. Lichański: Stanisław Ciesielczuk. W: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 6. Literatura polska w okresie międzywojennym. T. 4. Kraków 1993.
A. Baluch: Życie zamyka się jak księga w twórczości poetyckiej... W tejże: Uważne czytanie. Kraków 2000.

Pies kosmosu

J. Liebert. „Wiadomości Literackie1930 nr 38.

Pentaptyk lapidarny

K.W. Zawodziński. „Wiadomości Literackie1936 nr 20.

Teatr natury

K. Wyka. „Nowa Książka1937 z. 10.
K.W. Zawodziński: Dwaj współcześni zapoznani. Przegląd Współczesny 1938 nr 196/197, przedruk w tegoż: Wśród poetów. Kraków 1964 [dot. też twórczości F. Surówki-Brzegowskiego].

Poezje zebrane

• [J. Jastrzębski] J.J.: Nareszcie Ciesielczuk. „Kamena1965 nr 17.
J. Lau: Poezja pytań nie przedawnionych. Kultura 1965 nr 27.
S. Lichański: Nie dla samych rymów. W tegoż: Kuszenie Hamleta. Warszawa 1965.

J. Prevért: Poezje wybrane

S. Jurkowski: Istnienie poety. Kierunki 1985 nr 23.