BIO

Urodzona 31 marca 1935 w Łodzi; córka Franciszka Cichli, urzędnika, i Bronisławy z domu Wróbel. W 1953 ukończyła Liceum Ogólnokształcące ss. Nazaretanek w Częstochowie. W tymże roku rozpoczęła studia polonistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; w 1957 uzyskała magisterium. Debiutowała w 1955 wierszami Zabawa i Żniwo ogłoszonymi w „Tygodniku Powszechnym” (nr 39). W następnych latach publikowała wiersze m.in. w „Kamenie” (1956-60), „Nad Wartą” (1958-73), „Więzi” (1960-71), „Tygodniku Kulturalnym” (1966-70), „Poglądach” (1970-77). W 1957-58 pracowała w Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W 1958 powróciła do Częstochowy, gdzie do 1974 pracowała jako nauczycielka języka polskiego. W 1958 wyszła za mąż za Henryka Czarniawskiego, psychologa. W 1958-83 była członkiem Oddziału Częstochowskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Od 1976 należała do Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1977 otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Twórczość Jalu Kurka, pisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Starnawskiego na Uniwersytecie Łódzkim. W 1983 zamieszkała w Lublinie. W latach 1984-88 wchodziła w skład komisji rewizyjnej Oddziału Lubelskiego ZLP. W 1999 zrezygnowała z członkostwa w ZLP. W 2005 otrzymała nagrodę literacką im. J. Czechowicza za całokształt twórczości. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1988).

Works

1. Określając światłocień. [Wiersze]. Częstochowa 1963, 10 s. Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza.

2. Uwagi o nowoczesności polskiej poezji współczesnej. [Częstochowa] 1963, 8 s. Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza.

3. Określając światłocień. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1966, 88 s.

Zawartość

Cykle: Próba rekonstrukcji; Zabijanie barw; Powrót pejzaży; Wstęp do słowa; Odpryski.

4. Wielkie małe głody. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1968, 53 s.

Zawartość

Cykle: Wielkie i małe; Tłumaczenie świata; Równiny ocalone; Żłobiąc dno; Zamiast epilogu.

5. Spojrzenia w półobrocie. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1970, 65 s.

Zawartość

Cykle: Sumowanie znaków; Przybliżenia; Światło w poprzek lasu; Utrwaleni w powietrzu; Na odległość oddechu.

6. Wyjaśniam puszczę. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1972, 64 s.

Zawartość

Cykle: Trop niesprawdzalny; Ścieżki w głąb; Magiczna droga; Na granicy lęku; Drzew rozwidnienie.

7. Krążenie wzajemne. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1974, 111 s.

Zawartość

Cykle: Wplątani w rytm słońca. (1968-1970); Sobą osaczeni. (1971-1973).

8. Całe życie powrotów. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1975, 233 s.

9. Rośnie w polu drzewo. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1976, 269 s.

10. Motywy codzienne. [Wiersze]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1978, 83 s.

11. W drodze do wierchu. (O twórczości Jalu Kurka). Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1979, 325 s. Wyd. 2 zmienione i uzupełnione pt. „Heretyk awangardy” – Jalu Kurek. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1987, 237 s.

12. Pociąg rusza. [Powieść]. Warszawa: Książka i Wiedza 1982, 197 s.

13. Ucieczka lądów. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1985, 90 s.

Nagrody

Nagroda im. J. Czechowicza w 1987.

Zawartość

Cykle: Portrety z negatywu; Ucieczka lądów; Sprawy nie dokończone.

14. Wiosna, Emilio! [Powieść]. Warszawa: Iskry 1985, 220 s.

Nagrody

Nagroda im. B. Prusa w 1986.

15. Ten dziwny świat dorosłych. [Powieść dla młodzieży]. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1988, 202 s.

16. Terytoria Jego Wysokości. [Wiersze]. Lublin: Nakład autorki 1992, 108 s.

Zawartość

Cykle: Idźmy dalej w godzinę próby; Gasnące przestrzenie; Przepisać życie na czysto; Części mowy pozaludzkie.

17. Zielny żartopis. [Wiersze]. Lublin: [Nakład autora] 1993, 79 s.

18. Wiersze wybrane. Lublin: Norbertinum 1995, 151 s.

19. Piękna skończoność. [Wiersze]. Lublin: Polihymnia 1997, 78 s.

20. Zamurowana dziupla. [Wiersze]. Lublin: Norbertinum 1997, 78 s.

21. Zabawa w chowanego. [Wiersze]. Lublin: Polihymnia 1998, 68 s.

22. Olszynowe królestwo. [Powieść]. Lublin: Norbertinum 1999, 234 s.

23. Władysław Sebyła. Życie i twórczość. Lublin: Norbertinum 2000, 184 s.

24. Zapamiętania. [Powieść]. Bydgoszcz: Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział w Bydgoszczy 2001, 223 s.

25. Niewyśpiewana serenada. [Wiersze]. Lublin: Norbertinum 2002, 117 s.

26. Wydarzenia pozorne i niepozorne. Lublin: Norbertinum 2004, 97 s.

27. Ogrody i złomowiska. [Opowiadania]. Lublin: Norbertinum 2005, 111 s.

28. Tyle ile cię jest. Wybór poezji. Posłowie: Z.T. Łączkowski. Lublin: Norbertinum 2005, 343 s.

29. Moja sowa śnieżna. [Wiersze]. Posłowie: P. Sanetra. Lublin: Norbertinum 2006, 89 s.

30. Sumowanie znaków. Wspomnienia, małe prozy, szkice. Lublin: Polihymnia 2006, 355 s.

Prace redakcyjne

1. K. Wierzyński: Poezje. Wstęp i wybór: E. Cichla-Czarniawska. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1990, 398 s.
2. J. Tuwim: Poezje. Wstęp i wybór: E. Cichla-Czarniawska. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1991, 389 s.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN 1989, 2004.

Ogólne

Artykuły

M.J. Okoń: Wieczny krąg istnienia. W: Książki i ludzie. Lublin, Chełm 2002.
A. Frania: Nieskończoność skończoności. Uwagi o poezji Elżbiety Cichli-Czerniawskiej. W tegoż: Poświatowska, Marjańska, Cichla-Czarniawska. Częstochowa 2007.

Określając światłocień [1966]

Z. Dolecki: Seria poetycka „Pax-u” 1966: Liryka kameralna. „Kierunki1967 nr 15.

Wyjaśniam puszczę

E. Zyman: Każde trwałe jest podejrzane. Poglądy 1973 nr 5.

Krążenie wzajemne

E. Zyman: Poezja akceptacji. Poglądy 1975 nr 8.

Całe życie powrotów

J. Marx: Z powodu pewnego debiutu. Tygodnik Kulturalny 1976 nr 2.
J. Pieszczachowicz. „Nowe Książki1976 nr 2.

Motywy codzienne

J. Marx: Między melodramatem a publicystyką. Poezja 1980 nr 5.

W drodze do wierchu

T. Kłak. „Nowe Książki1980 nr 17.

Terytoria Jego Wysokości

A.K. Waśkiewicz: Przepisać życie na czysto. Akcent 1994 nr 1.

Olszynowe królestwo

T.P. Polanowski: W tonacji ściszonej. Nowe Książki 2000 nr 1.

Władysław Sebyła

W. Ligęza: Gospodarstwu polskiej poezji potrzebny. Nowe Książki 2000 nr 7.
M. Maciejewski: O życiu i twórczości Władysława Sebyły. Kresy 2000 nr 42-43.

Niewyśpiewana serenada

W. Kaliszewska: Świat i poeta. Nowe Książki 2002 nr 9.
Z.T. Łączkowski: Piękna choroba na świat i człowieka. Akant 2002 nr 10, toż „Akcent” 2002 nr 3.

Tyle ile cię jest

P. Sanetra: Człowiek na miarę. Akcent 2005 nr 4.