BIO

Urodzona 4 stycznia 1911 w Krakowie w rodzinie ziemiańskiej; córka Stanisława Cywińskiego i Wandy z domu Zygmunt. Uczęszczała do Gimnazjum Heleny Rzeszotarskiej w Warszawie; w 1929 otrzymała świadectwo dojrzałości. W 1932-36 studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim; w 1949 uzyskała dyplom magistra prawa. W 1936 wyszła za mąż za Wacława Chylickiego, prawnika. Podczas okupacji niemieckiej przebywała w Wierzbniku pod Starachowicami.Po wojnie zamieszkała w 1945 w Gdańsku. Pracowała w rozgłośni Polskiego Radia oraz w Zjednoczeniu Budownictwa Morskiego. Debiutowała w 1945 opowiadaniem Mewa, drukowanym w „Dzienniku Bałtyckim” (nr 148); za właściwy debiut uważała opowiadanie Na ścieżce, opublikowane w 1947 w miesięczniku „Arkona” (nr 11/12). W 1945-46 należała do grona założycieli oraz pełniła funkcję sekretarza Bractwa Literackiego w Gdańsku. W 1952 zamieszkała w Warszawie. W 1951-52 oraz 1954-55 współpracowała z tygodnikiem „Dziś i jutro”; w 1952 i 1954 otrzymała wyróżnienia w konkursach literackich ogłaszanych w tymże piśmie. W 1955 została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Współpracowała z czasopismami: „Kierunki” (1956), „Za i przeciw” (tu m.in. w 1957 cykl reportaży pt. Warszawa-Londyn) oraz z miesięcznikiem „Więź”, w którym w 1959-69 publikowała szkice krytyczne. W 1976 została członkiem Amnesty International. W 1978-79 publikowała w czasopismach wydawanych poza cenzurą („Opinia”, „Droga”) a także wydawała w 1980 w drugim obiegu własne pismo polityczno-społeczne pt. „Interpelacje. Pismo Ruchu Praw Człowieka i Obywatela” (nr 1-5). W 1984 została członkiem nowego ZLP. Zmarła 24 kwietnia 1996 w Warszawie.

Twórczość

1. Splątane korzenie. [Opowiadania]. Przedmowa: J. Dobraczyński. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1953, 161 s.

Zawartość

Późne spojrzenie; Żniwa złudy; Splątane korzenie; Łukasz i Lizabela; Franek Samotnik; Salut rybaków; Antyki; Czerwone rakiety.

2. Ucieczka i powrót. [Powieść]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1954, 187 s.

3. Piątym asem. [Opowiadania]. Poznań: Pallotinum 1959, 159 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Okrągła głowa na firmamencie; Dzwony w Longchamp; Krzyk gęsi kapitolińskich; Szczelina pamięci; Wyrzut; Na ścieżce; Matka wyszła z domu; Ostatni pociąg; Portret wędrownego mistrza.

4. Zamilknij Moniko. [Wybór opowiadań]. Warszawa: [b. w.] 1993, 220 s.

Zawartość

Zawiera opowiadania z tomu poz. , — nadto: Assyryjski eksperyment; On jest zdrowy; Promienista klinga; Motel; Gość z Islandii; Wiosenny deszczyk; Miałkie piaski; Z Piotrkiem we Fromborku; Wyrzut; Zamilknij Moniko.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1966, 1973, 1988.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).
J. Chilla, T. Radziszewska, A. Woźniak: Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego 1945-1980. Gdańsk 1981.

Ogólne

Artykuły

A. Markowa: W kręgu dramatu pychy (Na marginesie książek Wandy Chylickiej). Słowo Powszechne 1954 nr 184.

Splątane korzenie

K. Kwietniewska: Debiut Wandy Chylickiej. Tygodnik Powszechny 1954 nr 12.

Ucieczka i powrót

J. Stefański: W stronę historii. Dziś i Jutro 1954 nr 32.

Piątym asem

T. Faytt. Homo Dei 1960 nr 2.
Z. Pędziński: Krzyk gęsi kapitolińskich. Więź 1960 nr 1.