BIO

Urodzony 13 września 1921 w Warszawie. W maju 1939 zdał egzamin maturalny w Gimnazjum Wojciecha Górskiego) w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie. Od 1940 był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej (AK). Walczył w powstaniu warszawskim; ciężko ranny, został po upadku powstania przewieziony do szpitala – obozu jenieckiego w Zeitheim. Po wyzwoleniu przez aliantów w 1945 przedostał się do Włoch i wstąpił do 2. Korpusu Armii Polskiej, z którym w 1947 przybył do Anglii. Po demobilizacji pracował jako robotnik budowlany. W 1946-50 był współpracownikiem tygodnika „Lwów i Wilno”, w którym ogłaszał fragmenty prozy, wiersze i felietony oraz recenzje teatralne (podpisany Eddy). Debiutował w 1949 utworem dramatycznym Trzy wiosny; pierwsze utwory poetyckie opublikował w 1952 w pismach wychodzących w Londynie: Sen o szpadzie w „Przebudowie” (nr 2), Pokój w „Głosie” (nr 12) i Kapitulacja w „Orle Białym” (nr 39). W 1962 został członkiem redakcji „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” w Londynie. Rozwijając twórczość literacką, publikował wiersze, fragmenty prozy, recenzje literackie i teatralne oraz słuchowiska m.in. na łamach „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” (od 1965) i jego dodatku „Tydzień Polski” (od 1967) oraz „Na Antenie” (1965-67) . W 1965 otrzymał nagrodę Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ufundowaną przez Oddział Koła AK w Detroit. W 1978 wraz z Janem Pęskim stworzył w Londynie kabaret satyryczny Pe-Ch. W 1983 otrzymał z nim wspólnie nagrodę teatralną „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza”. Był aktorem Teatru Polskiego Związku Artystów Scen Polskich (ZASP) w Londynie oraz wieloletnim członkiem zarządu ZASP za granicą. Odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Zmarł 30 listopada 1990 w Londynie.

Works

1. Trzy wiosny. Działo się w kraju, w latach wojny. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski Związku Artystów Scen Polskich 1949.

2. Ulica Podwale 7. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski Związku Artystów Scen Polskich 1950.

3. Warszawski wodewil. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski Związku Artystów Scen Polskich 1956.

Nagrody

I nagroda teatralna Roku Mickiewiczowskiego na konkursie Związku Artystów Scen Polskich w 1956.

4. Łowcy mgły. Sztuka współczesna w 2 aktach i 4 odsłonach. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski Związku Artystów Scen Polskich 1963.

5. Premiera pana Premiera. [Komedia]. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski Związku Artystów Scen Polskich 1970.

6. Chudzyński á la Fourchette. [Komedia ]. Prapremiera: Londyn, Teatr Polski Związku Artystów Scen Polskich 1973.

7. Ballada o kapralu Sławku. [Jednoaktówka]. Prapremiera: Londyn, Warsztat Teatralny Grupy „Pro Arte 1980.

8. Do PE-CH razy sztuka. [Program satyryczno-kabaretowy]. [Współautor:] J. Pęski. Prapremiera: Londyn, Satyryczno-Literacki Kabaret Związku Artystów Scen Polskich na Uchodźstwie 1981.

9. Pechowe bisy. [Program satyryczno-kabaretowy]. [Współautor:] J. Pęski. Prapremiera: Londyn, Duet – Kabaret Satyryczno-Literacki Pe-Ch 1983.

10. Pamiętnik poetycki. [Wiersze]. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1992, 189 s.

11. A to ci pech! Satyry i piosenki. Londyn: Polska Fundacja Kulturalna 1994, 236 s.

Utwory niepublikowane, niedatowane

Miłość surowo wzbroniona. [Komedia]. Powst. ok. 1980 [Inf.: „Pamiętnik Literacki”, Londyn 1980 t. 4 s. 124].

Adaptacje

Jasełka polskie... [Wg L. Rydla w adaptacji scenicznej E. Chudzyńskiego]. Wystawienie: Londyn, Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Syrena 1960.

Analyses and reviews

Ogólne

Artykuły

• „Pamiętnik Literacki”, Londyn 1980 t. 4.
• „Kultura”, Paryż 1991 nr 1-2 [nota].
• „Więź1991 nr 2 [nota].
T. Ujazdowska: Nadworny twórca akademii. Edward Eugeniusz Chudzyński. Archiwum Emigracji 1998 z. 1.

Ulica Podwale 7

A. Bogusławski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1951 nr 13.

Warszawski wodewil

Z. Kon: Sztuka o heroicznej Warszawie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1956 nr 236.

Łowcy mgły

S. Baliński. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1963 nr 152.

Premiera pana Premiera

M. Cybulski: Coś do śmiechu. Wiadomości”, Londyn 1970 nr 35.
T. Karren: Kariera i premiera pana premiera. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, Londyn 1970 nr 27 dod. „Tydzień Polski”.

Chudzyński á la Fourchette

M. Cybulski: Satyry i poezje Edwarda Chudzyńskiego. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1973 nr 88.

Do PE-CH razy sztuka

M. Cybulski: PE-CH” przemieniony. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1981 nr 56.