BIO

Urodzona 26 września 1924 w Łodzi; córka Stanisława Człapińskiego, tramwajarza, i Janiny z Klejszmitów; matka Doroty Chróścielewskiej, pisarki. Uczyła się w Gimnazjum im. A. Skrzypkowskiej w Łodzi (1937-39). W okresie okupacji niemieckiej pozostała w Łodzi i pracowała jako konduktorka tramwajowa oraz na poczcie. W 1945, po zakończeniu wojny, kontynuowała tamże naukę w XI Gimnazjum i Liceum. Po zdaniu matury rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim. W 1947 wyszła za mąż za Tadeusza Chróścielewskiego, pisarza. W 1948 przerwała studia i podjęła pracę w Wydziale Oświaty Miejskiej Rady Narodowej w Łodzi na stanowisku kierowniczki Referatu Wychowania Fizycznego i Higieny Szkolnej. W 1952, ze względu na urodzenie syna, zrezygnowała z pracy zawodowej. Debiutowała w 1957 wierszami dla dzieci opublikowanymi w „Świerszczyku” (1957/58 nr 45). W następnych latach oprócz literatury dla dzieci i młodzieży rozwijała twórczość prozatorską dla dorosłych. W 1969 wstąpiła do Związku Literatów Polskich (ZLP); w 1970-73 pełniła funkcję skarbnika zarządu Oddziału Łódzkiego Związku, w 1976-79 była przewodniczącą Komisji Socjalno-Bytowej w tym Oddziale. Pracowała społecznie, m.in. jako ławnik Sądu Wojewódzkiego w Łodzi (1983-86). W 1996-98 była prezesem Oddziału Łódzkiego ZLP. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1979) oraz Odznaką Honorową miasta Łodzi (1980). Zmarła 16 czerwca 2007 w Łodzi; pochowana tamże na Cmentarzu na Radogoszczu.

Twórczość

1. Córka tego, co tramwaje jego. [Powieść]. [Łódź:] Wydawnictwo Łódzkie 1964, 261 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. ze wstępem i w opracowaniu T. Błażejewskiego 1979.

2. Lekcji więcej nie będzie. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1968, 226 s. Wyd. nast. tamże 1985.

3. Królowa Majorki. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1971, 186 s. Wyd. 2 tamże 1974.

4. Koncert marzeń. [Powieść dla młodzieży]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1973, 132 s.

5. Pożegnanie z misiem. [Wiersze dla dzieci]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1979, [14] k. Wyd. nast. tamże 1983.

6. Mama, ja i łazigóry. [Powieść dla młodzieży]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1983, 205 s.

7. Opowieść o Warsie i Sawie. [Dla dzieci]. [Współautorka:] D. Chróścielewska. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1987, 30 s. Wyd. 2 Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1990.

8. My i herody. [Powieść]. Warszawa: Ad Oculos 1994, 111 s.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 2004.

Ogólne

Artykuły

J. Kowalczykówna: Honorata Chróścielewska. „Odgłosy1974 nr 42.

Córka tego, co tramwaje jego

P. Kuncewicz: Bałuckie, limfatyczne dzieci. Odgłosy 1964 nr 28.

Lekcji więcej nie będzie

B. Rogatko: Okupacyjna lekcja życia. Osnowa 1969 zima.

My i herody

H. Weber: Radość i śmierć. Wiadomści Kulturalne 1995 nr 34.