BIO

Urodzona 23 stycznia 1948 w Łodzi w rodzinie inteligenckiej; córka Tadeusza Chróścielewskiego i Honoraty z Człapińskich, pisarzy. Uczęszczała do X Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Łodzi. W 1965 debiutowała wierszem Historia, opublikowanym w piśmie „Odgłosy” (nr 51/52). W 1966-72 była związana z łódzkim ośrodkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (KKMP). Po zdaniu matury w 1966 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ). W 1966-75 należała do grupy poetyckiej Wiadukt działającej przy KKMP w Łodzi. Wiersze, prozę, przekłady z literatury rosyjskiej, białoruskiej, słoweńskiej i macedońskiej oraz artykuły i recenzje publikowała w tym czasie m.in. w „Odgłosach”, „Osnowie” (od 1967), „Nadodrzu” (od 1968), „Życiu Literackim” (od 1970), „Poezji” (od 1970). W 1970 uzyskała magisterium i rozpoczęła pracę w Instytucie Filologii Polskiej UŁ kolejno jako asystent, starszy asystent i adiunkt. W tymże roku wyszła za mąż za Mirosława Kuźniaka, poetę i dziennikarza. W 1976 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie monografii: Poezja Lucjana Szenwalda, przygotowanej pod kierunkiem prof. Heleny Karwackiej, oraz stanowisko adiunkta na UŁ. W 1976 została członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1982 nawiązała stałą współpracę z dziennikiem „Ekspress Ilustrowany”, publikując na jego łamach felietony. Od 1983 należała do nowego ZLP, była członkiem Komisji do Spraw Domów Pracy Twórczej. W 1979 i 1985 uczestniczyła w Zjeździe Tłumaczy Literatury Radzieckiej w Moskwie. W latach dziewięćdziesiątych wchodziła w skład Prezydium Oddziału Łódzkiego ZLP. Publikowała felietony humorystyczne w prasie łódzkiej. W 1994-95 ogłaszała też w miesięczniku „Osnowa” fragmenty pracy habilitacyjnej o Zygmuncie Bartkiewiczu. Otrzymywała też nagrody i wyróżnienia na licznych konkursach poetyckich. W 1996 otrzymała nagrodę poetycką im. J. Słowackiego, przyznaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Odznaczona Odznaką Honorową miasta Łodzi (1983) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (1984). Zmarła 8 listopada 1996 w Łodzi; pochowana tamże na Cmentarzu na Radogoszczu.

Works

1. Epitalamia. Wiersze. [Współwyd. z:] M.J. Bukowczyk: Grafika. Warszawa: Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy Zarządzie Głównym Związku Młodzieży Wiejskiej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza [1968], 32 s.

2. Portret Dziewczyny z różą. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1972, 46 s.

3. W świecie twardych ludzi. Kartki z życia i twórczości Antoniny Sokolicz. [Monografia]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1974, 192 s. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki.

Zawartość

Okres mitów; Próby definicji; Działaczka MOPR-u; „Świat twardych ludzi”; „Cysarskie cięcie”; „Porywy”; Nr 25995; Antonina Sokolicz w oczach krytyki, – oraz wybór tekstów Antoniny Sokolicz.

4. Zamykam oczy: czerń. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1976, 82 s.

5. A moja ręka jest od róży. [Wiersze]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1982, 91 s.

6. Ci wielcy artyści mojego pokolenia. [Powieść]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1982, 151 s.

7. Bajki mistrza Gadułki. [Dla dzieci]. [Współautor:] M. Kuźniak. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1983, 62 s.

8. Górą, doliną. [Wiersze]. Kraków, Wrocław: Wydawnictwo Literackie 1983, 50 s.

9. Piosenki dla dzieci na głos i fortepian. [Współautor:] M. Kuźniak. Muzyka: T. Pabisiak. Łódź: ŁDK [Łódzki Dom Kultury] 1986, 43 s.

Teksty z nutami.

10. Wino o smaku niezapomnianym. [Powieść dla młodzieży]. Łódź: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 128 s.

11. Noc polarna. Wybór wierszy. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie. 1987, 181 s.

Zawiera też rozdział: Z wierszy nowych.

12. Opowieść o Warsie i Sawie. [Dla dzieci]. [Współautorka:] H. Chróścielewska. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1987, 30 s. Wyd. 2 Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1990.

13. Morze martwe. [Wiersze]. Łódź: Oficyna Wydawnicza „Varia 1992, 57 s.

14. Zimne ognie. [Wiersze]. Warszawa: IBiS 1995, 56 s.

15. ... i otuli cię niebo. [Wiersze]. Łódź: Gamex 1997, 25 s.

16. Nie zostawiajcie mnie samej. [Wiersze]. Warszawa: IBiS 1997, 47 s.

Na okładce i stronie tytułowej błędnie nazwisko autorki: Chrościelewska.

17. Jak żyć bez pieniędzy. Felietony. Łódź: Gamex 1999, 106 s.

Przekłady

1. [K. Mickevič] J. Kolas : A tak śpiewa dudka miła. Poezje wybrane. Wybór i tłumaczenie: D. Chróścielewska, B. Klog-Gogolewska, T. Chróścielewski. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1982, 194 s.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN 1988.

Inf. rodziców, H. i T. Chróścielewskich, 2004.

Słowniki i bibliografie

R. Marciniak, W. Wągiel: Informator bibliograficzny KKMP. (1959-1974). Warszawa 1974.
Słownik badaczy literatury polskiej. T. 7. Łódź 2005 (E.K. Organiściakówna).

Ogólne

Artykuły

H. Pustkowski: Imię Róży. Fraza 1997 nr 3.

Portret Dziewczyny z różą

M. Kucner: Portret poetki. Nadodrze 1972 nr 20.
A.K. Waśkiewicz: Uroki stylizacji. Regiony 1973 nr 1/2.

W świecie twardych ludzi

J. Wilmański: Antonina Sokolicz. Odgłosy 1974 nr 47.

A moja ręka jest od róży

H. Pustkowski: To są wiersze kobiety, więc muszą być piękne. Osnowa 1984 nr 5/6.

Ci wielcy artyści mojego pokolenia

T. Błażejewski: Ostatnie tango w Paryżu. W tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.

Górą, doliną

J. Duk. „Osnowa1986/87 nr 15/16.

Nie zostawiajcie mnie samej

M. Buczkówna. „Literatura1998 nr 11.
Z. Kresowaty: Poznać drogę eremity żeby spocząć w słowie. (O ostatnich poezjach Doroty Chróścielewskiej). „PAL Przegląd Artystyczno-Literacki2001 nr 1/2.