BIO

Urodzony 27 sierpnia 1885 w Warszawie; syn Piotra Choynowskiego, adwokata przysięgłego, i Eugenii z Jastrzębców-Kozłowskich. Po śmierci ojca był od niemowlęctwa wychowywany przez matkę, a po jej powtórnym zamążpójściu przebywał od 1892 u wuja, lekarza, na Uralu. Od 1894 uczęszczał do szkół w Uralsku, potem w Samarze. Po śmierci wuja powrócił w 1896 do Warszawy, gdzie w 1902 ukończył rządową szkołę realną i rozpoczął studia wyższe na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 1905 jako student brał aktywny udział w akcji strajkowej. Po zamknięciu Politechniki przez krótki czas kontynuował studia na Politechnice Lwowskiej. Zagrożony gruźlicą wyjechał w 1908 do Szwajcarii, gdzie zmieniwszy kierunek zainteresowań, studiował historię powszechną na uniwersytecie w Zurychu. W 1910-12 kontynuował studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Debiutował nowelą pt.Barowska, odznaczoną w 1910 na konkursie „Tygodnika Ilustrowanego” (druk 1911 nr 10-12). W 1914 był sekretarzem redakcji warszawskiego miesięcznika literackiego „Sfinks”. Po wybuchu I wojny światowej jako szeregowiec 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich walczył pod Pacanowem i Nowym Miastem Korczynem. Uzyskawszy z powodu choroby urlop zdrowotny przebywał krótko na leczeniu w Zakopanem, a następnie półtora roku w Wiedniu. Ogłaszał utwory w „Wiedeńskim Kurierze Polskim” (1914-15). W 1916 powrócił do Warszawy i kontynuował pracę literacką. W 1920-22 był naczelnym redaktorem „Tygodnika Ilustrowanego”; z pismem tym współpracował do 1930, publikując m.in. w 1928-29 felietony w cyklu Kronika tygodniowa. W 1933 został członkiem Polskiej Akademii Literatury. Należał do Polskiego PEN Clubu. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1932). Zmarł na gruźlicę 25 listopada 1935 w Otwocku; pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Twórczość

1. Zdarzenie. Nowele. Kraków: Książka 1911, 192, XXXIV s. Wyd. 2 tamże 1911, 161 s. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Altruista; Barowska; Wyznanie; Wacek; W cukierni; O czarownym zielu i rycernym pasie; O smutnym rycerzu; Straszny dzień Janka; Zdarzenie; Czyn. — W wyd. 2 brak noweli pt. Czyn, usuniętej przez cenzurę.

2. Historia naiwna. Nowele. Kraków: Książka 1913, 211 s. Wyd. nast.: wyd. 3 Warszawa: Gebethner i Wolff [1920]; Warszawa 1922 Biblioteka Groszowa; wyd. 4 Warszawa: Gebethner i Wolff 1932; Kraków: Wydawnictwo Literackie 1962.

Część wydania z 1913 ukazała się z adresem wydawniczym zaklejonym nalepką z nadrukiem: Księgarnia M. Arcta w Warszawie 1919.

Zawartość

Historia naiwna; Sumienie; Zwada; W poszukiwaniu światopoglądu; Lekcja życia; Mańka.

3. Ruchome piaski. Sztuka w 3 aktach. Prapremiera: Kraków, Teatr im. J. Słowackiego 1913. Wyd. Kraków: Książka 1913, 113 s. Wyd. nast. ze wstępem W. Kubackiego Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1953, 173 s. Prapremiera: Telewizja Polska 1963.

Część wydania z 1913 ukazała się z adresem wydawniczym zaklejonym nalepką z nadrukiem: Księgarnia M. Arcta w Warszawie 1919.

Przekłady

czeski

Základy na písku. [Przeł.] J. Langer. Praha 1956, wyd. nast. Praha 1957.

słowacki

Základy na piesku. [Przeł.] A. Macko. Bratislava 1956.

4. Pokusa. [Opowiadania]. Warszawa: Gebethner i Wolff [1917], 244 s. Wyd. 2 tamże [1922]. Przedruk zob. poz. .

Zawartość

Pokusa; Panis bene merentium; Pan Bratkowski; Rodzina Kalinowskich; Czyn [poz. ]; Z czwartego plutonu; Nacje.

5. Kuźnia. Powieść historyczna z lat 1861-1863. Warszawa: Gebethner i Wolff [1919], 328 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1926, wyd. 3 [1935], wyd. 4 1946; Kraków: Wydawnictwo Literackie 1957.

6. Dom w śródmieściu. Powieść. Kurier Warszawski 1923 nr 259-343. Wyd. osobne Warszawa: Gebethner i Wolff [1924], 294 s.

7. Kij w mrowisku. [Opowiadania]. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze Ignis 1923, 207 s. Wyd. nast.: Warszawa [1927] Biblioteka Groszowa; wyd. z podtytułem Powieść. Warszawa 1931 Biblioteka „Echa Polskiego; Warszawa: Wydawnictwo „Kurier Polski 1937; Kraków: Wydawnictwo Literackie 1961.

Zawartość

Kij w mrowisku, – oraz utwory z poz. [z pominięciem noweli Czyn].

8. Pokusa. [Nowela]. Warszawa: Gebethner i Wolff 1925, 22 s. Zob. poz. .

9. Młodość, miłość, awantura. Powieść. Warszawa: Gebethner i Wolff [1926], 292 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1927, wyd. 3 1933; Rzym: Kultura i Prasa 2 Korpusu 1945; [B. m.] Niemcy Zachodnie Wydawnictwo Polskie na Obczyźnie 1948; wyd. 3 [!] Warszawa: Gebethner i Ska 1991; Warszawa: Saga 1992.

Przekłady

angielski

Youth, love and adventure. [Przeł.] K. Żuk-Skarszewska. London 1940.

chorwacki

Mladost, ljubav, pustolovina. [Przeł.] J. Benešić. Zagreb 1927.

czeski

Mládi, láska, dobrodružstvi. [Przeł.] E. Steinová. Praha 1929.

10. O pięciu panach Sulerzyckich. Nowele. Warszawa: Gebethner i Wolff 1928, 208 s.

Nagrody

Nagroda Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich w 1930.

Zawartość

O pięciu panach Sulerzyckich; Ojcowie ludu; Wigilia wojewody; Zdrada; Pańskie łzy; Na stancji; Pogotowie Ratunkowe.

Adaptacje

radiowe

noweli Wigilia wojewody: Z. Zawadzka. Polskie Radio 1976.

11. Rzeczy drobne i zabawne. Warszawa: Gebethner i Wolff 1930, 199 s. Wyd. nast. [zmienione] Kraków: Wydawnictwo Literackie 1964, 207 s.

Zawartość

Wybór felietonów z lat 1925-1929 drukowanych w „Tygodniku Ilustrowanym”. Wydanie z 1964 zawiera: Z okazji Reymontowskiej Nagrody Nobla; O Akademii Literatury Polskiej; Wybór z „Kronik tygodniowych” w „Tygodniku Ilustrowanym”; Gazeciarz.

12. W młodych oczach. Powieść. Gazeta Polska 1933 nr 169-243. Wyd. osobne Warszawa: Gebethner i Wolff 1933, 307 s. Wyd. nast.: Warszawa: „Gazeta Polska” 1933; Kraków: Wydawnictwo Literackie [1957], tamże 1958. Przedruk zob. poz. .

Przekłady

czeski

Mladýma očima. [Przeł.] V. Dresler. Praha 1937.

13. Wigilia wojewody; O pięciu panach Sulerzyckich. Warszawa: Gebethner i Wolff 1935, 48 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1936, wyd. 3 1937 [1938], wyd. 4 1938, wyd. 5 1946, wyd. 6 1948.

Opowiadania z tomu zob. poz. .

14. Opowiadania szlacheckie. Warszawa: Gebethner i Wolff 1937, 213 s.

Zawartość

Zawiera zamiast wstępu: F. Goetel: Pochwała twórczości Piotra Choynowskiego. Mowa wygłoszona na uroczystym zebraniu Polskiej Akademii Literatury dn. 25. III 1936, — opowiadania: Magnackie swaty; Służba nie drużba; Wigilia wojewody [poz. ]; Pańskie łzy; O pięciu panach Sulerzyckich [poz. ]; Kniaź Kurbski.

15. Ojciec; Wspomnienie o Prusie. [Współwyd. z:] B. Prus: Cienie; H. Sienkiewicz: Wspomnienie. [B. m.] Szkocja: Wydawnictwo FED dla Rannych Żołnierzy 1945. Wyd. nast. łącznie z: J. Wiktor: W wiejskiej szkole. [B. m.] Szkocja: Wydawnictwo Literackie Oddziału Opieki nad Żołnierzem I Korpusu] 1947, 24 s.

16. Pokusa. [Wybór opowiadań]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1963, 194 s.

Zawartość

Zawiera utwory z poz. [z wyjątkiem: Pan Bratkowski; Z czwartego plutonu], — z poz. : Zdrada; Na stancji; Pogotowie Ratunkowe; – nadto: Z tułaczej doli; Pod Langiewiczem.

17. Wybór pism. Pod red. K. Jakowskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988 -.

[1]. W młodych oczach. 1988, 234 s. Zob. poz. .

Przekłady

1. J.W. Goethe: Cierpienia młodego Wertera. W przekł. i z przedmową P. Choynowskiego. Warszawa: Gebethner i Wolff [1922], 171 s.

Omówienia i recenzje

Wywiady

O nowej powieści, w sprawach stylu, pisowni i lektury. Rozm. A. Galis. Tygodnik Ilustrowany 1933 nr 27.
Świetny pisarz o swym języku. Rozm. Cz. Rokicki. Pion 1935 nr 51.

Słowniki i bibliografie

Polski słownik biograficzny. T. 3. Kraków 1937 (K. Czachowski).
Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (J. Maciejewski).

Ogólne

Książki

J. Nowakowski: Piotr Choynowski. Zarys monograficzny. Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna 1972 [właśc. 1973], 388 s.

Artykuły

K. Bukowski: Najmłodsi w literaturze polskiej. II. Piotr Choynowski. Krytyka 1914 t. 42 z. 4.
H. Zahorska: Premier nowelistyki polskiej. Przegląd Wieczorny 1922 nr 270.
Cz. Rokicki: O pisarzu piszącym najbardziej po polsku. Głos Inteligencji 1926 nr 6, 7.
Z. Dębicki: Piotr Choynowski. W tegoż: Portrety. Seria II. Warszawa 1928.
K. Czachowski: Obraz współczesnej literatury polskiej. T. 2. Lwów 1934, passim.
E. Breiter: Piotr Choynowski. Wiadomości Literackie 1935 nr 49.
K. Czachowski: Żywioł ujarzmiony. O twórczości Piotra Choynowskiego. Tygodnik Ilustrowany 1935 nr 49.
J. Kleiner: Piotr Choynowski. Pion 1935 nr 31.
W. Kubacki: Uwagi o twórczości Piotra Choynowskiego. Gazeta Polska 1935 nr 351.
F. Goetel: Dziedzictwo szlachetczyzny. Wiadomości Literackie 1936 nr 16, przedruk pt. Pochwała twórczości Piotra Choynowskiego. „Rocznik Polskiej Akademii Nauk 1933-1936wyd. 1937.
J. Kaden-Bandrowski: Piotr Choynowski; Choynowski w I Brygadzie. W tegoż: Wspomnienia i nadzieje. Warszawa 1938.
A. Nowak: Piotr Choynowski. Kultura 1938 nr 21.
M. Kurowski: O pisarstwie Piotra Choynowskiego. Tygodnik Powszechny 1953 nr 14, 15.
O. Scherer-Virski: Piotr Choynowski. W tejże: The modern Polish short story. 'S-Gravenhage 1955.
J.J. Lipski: Piotr Choynowski. W tegoż: Warszawscy „Pustelnicy” i „Bywalscy. T. 2. Warszawa 1973.
J. Koprowski: Sztuka opowiadania. Argumenty 1979 nr 7.

Ruchome piaski

S. Hebanowski: Choynowski i jego sztuka „Ruchome piaski. Teatr 1952 nr 4.
W. Kubacki: Choynowski to nie Zapolska. Teatr 1952 nr 10.
J. Pomianowski: Znalezisko. Twórczość 1952 nr 10.

Kuźnia

S. Kołaczkowski. Rydwan 1919 z. 1/2.
S.W. Rzymowski. Naród 1920 nr 100-106.
Z.L. Zaleski: Sur le chemin du roman polonais. W tegoż: Attitudes et destinées. Paris 1932 [m.in. dot.: Kuźnia].
W. Smaszcz: Warszawska trylogia Piotra Choynowskiego. Kierunki 1985 nr 35 [dot. też: Dom w śródmieściu; W młodych oczach].

Dom w śródmieściu

W. Smaszcz: Warszawska trylogia Piotra Choynowskiego. Kierunki 1985 nr 35 [dot. też: Kuźnia; W młodych oczach].

O pięciu panach Sulerzyckich

A. Hutnikiewicz: O pięciu panach Sulerzyckich” Piotra Choynowskiego. W: Nowela, opowiadanie, gawęda. Warszawa 1974, przedruk w wyd. poszerzonym Warszawa 1979.

W młodych oczach

W. Smaszcz: Warszawska trylogia Piotra Choynowskiego. Kierunki 1985 nr 35 [dot. też: Kuźnia; Dom w śródmieściu].

Opowiadania szlacheckie

W. Kubacki: Opowiadania Choynowskiego. Gazeta Polska 1938 nr 56.