BIO

Urodzony 30 października 1934 w Kostopolu na Wołyniu; syn Włodzimierza Chorążuka, rzemieślnika, i Rozalii z Lewandowskich. W czasie II wojny światowej przebywał w Kostopolu. Po wojnie zamieszkał w Prabutach. W 1954 ukończył Państwowe Liceum Felczerskie w Siemianowicach Śląskich i podjął pracę jako felczer w placówkach służby zdrowia na terenie województwa olsztyńskiego. W 1959-62 był właścicielem niewielkiej fabryki ceramicznej w Kwidzynie. Debiutował w 1962 wierszem pt. Pejzaż, drukowanym na łamach „Tygodnika Morskiego” (nr 32). W tym okresie był związany z gdańskim środowiskiem literackim. Należał do Klubu Literackiego Młodych przy Oddziale Gdańskim Związku Literatów Polskich (ZLP) (1962-63), pełnił także funkcję przewodniczącego Klubu Literackiego przy Zarządzie Wojewódzkim Związku Młodzieży Socjalistycznej w Olsztynie (do 1966) i współredagował wydawany przez Klub miesięcznik literacki regionu olsztyńskiego „Przemiany”. W 1965 zamieszkał w Warszawie. W 1966 ukończył jako ekstern Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, studiując jednocześnie (od 1965) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia kontynuował następnie na Uniwersytecie Warszawskim, w 1969 uzyskał stopień magistra filozofii. W 1967 został członkiem ZLP. W 1969-73 był sekretarzem generalnym Mazowieckiego Towarzystwa Kultury w Warszawie. Od 1972 współpracował z miesięcznikiem „Poezja”. W 1974 przeniósł się do Rzeszowa, gdzie objął stanowisko dyrektora i kierownika artystycznego Państwowego Przedsiębiorstwa Imprez Estradowych (do 1977) oraz pełnił funkcję sekretarza Oddziału Rzeszowskiego ZLP. Był kilkakrotnie nagradzany jako autor tekstów piosenek (ogłaszanych także pod pseudonimami: Bohdan Kostopolski, Janusz Złoty); w tym zakresie współpracował m.in. z piosenkarzem Tadeuszem Woźniakiem. Równocześnie z twórczością literacką zajmował się malarstwem; wystawiał swe obrazy w kraju oraz za granicą, m.in. w Amsterdamie (1976), Berlinie Zachodnim (1980, 1981), San Francisco (1983). Od 1990 zaczął prowadzić własne wydawnictwo prywatne Wadium. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Dwulwice. [Proza poetycka]. Olsztyn: Pojezierze 1965, 79 s., powielone.

2. Dziennik inwigilacyjny. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1965, 38 s.

3. Pamięć. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1966, 57 s.

4. Sprostacz naszym czasom. [Wiersze i proza poetycka]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1967, 55 s.

5. Koncentracje. [Wiersze]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 45 s.

6. Didaskalia do życiorysu Offa. [Utwór dramatyczny]. Prapremiera: Warszawa, Teatr Ateneum 1972.

Utwór powstał w wyniku współpracy B. Chorążuka z A.M. Marczewskim w ramach spółki ARA (Autor-Reżyser-Aktor).

7. Zegarmistrz światła. [Wiersze]. Olsztyn: Pojezierze 1973, 59 s.

8. Ogień! Ogień! [Bajka dla dzieci]. Warszawa: Agencja Presspol; Łowicz: Donau Trading Co 1984, [14] s.

9. Głowacze [Bajki]. Warszawa: Alfa 1986, 116 s.

Adaptacje

radiowe

Adaptacja: G. Gronczewska. Polskie Radio 1987.

10. Baśniowe przedszkole. [Bajka dla dzieci]. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze 1988, 22 s.

11. Opowiadania. [Wiersze i proza poetycka]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1988, 103 s.

12. Tlenek zasobów. [Wiersze]. [B.m.:] Wydawnictwo własne A. Partum [1998], [34] s.

Teksty piosenek do musicali

A.M. Marczewski: Poseł. Wystawienie: Wałbrzych, Teatr Dramatyczny 1978.
H. Zawadzki, W. Trzciński: Azyl. Wystawienie: Wałbrzych, Teatr Dramatyczny 1979.
T. Jansson: Lato Muminków. Wystawienie: Grudziądz, Teatr Ziemi Pomorskiej 1979.

Omówienia i recenzje

Ankieta dla IBL PAN 1988.

Wywiady

Przeciw reifikacji i alienacji. Rozm. M.M. Osowiecka. Okolice 1987 nr 3.

Ogólne

Artykuły

R. Krynicki: Z jednej i z drugiej strony. Orientacja 1966 nr z XI.
A. K. Waśkiewicz: Mironczarni piętra dolne. Twórczość 1967 nr 9.
J. Przyboś: Wprowadzenie do Chorążuka. Współczesność 1967 nr 11.
A. Zawada: Sprostacz w stadium koncentracji. Agora 1968 nr 24.
M. Bocian: Sensowność bezsensu. Agora 1969 nr 25.
L. Szaruga: Koncentrowanie się z Dwulwic. Współczesność 1970 nr 26.
P. Kuncewicz: Poetyckie znaki zodiaku. W tegoż: Cień ręki. Szkice o poezji. Łódź 1977.
K. Kusek: Chorążuk – bez interpretacji. Poezja 1978 nr 10.

Głowacze

J.Z. Brudnicki: Laury i laurki. Nowe Książki 1986 nr 12.
K. Kuczkowski: Apetyt na słodkie ogórki. Sztuka dla Dzieci 1987 nr 3.

Opowiadania

K. Gąsiorowski: Moja fotografia z 1997 roku. „Nowe Książki1989 nr 11.