BIO

Urodzony 25 czerwca 1880 w Żytomierzu; syn Tadeusza Chojeckiego, dzierżawcy ziemskiego, i Marii z Iwanowskich; wnuk stryjeczny pisarza Edmunda Chojeckiego. Do szkół uczęszczał w Żytomierzu i tu w 1898 zdał maturę w gimnazjum klasycznym. Następnie studiował chemię w Instytucie Politechnicznym w Warszawie, a po ukończeniu studiów odbywał praktykę jako inżynier technolog w cukrowni. Zainteresowania psychologią i lingwistyką sprawiły, iż w 1905 podjął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i w 1910 doktoryzował się na podstawie pracy Zarys psychologii uwagi. Pracę naukową kontynuował w Genewie w pracowni prof. Edouarda Claparède'a, przygotowując dwie rozprawy zamieszczone w „Archives de Psychologie” (1911, 1912). W 1911 wyjechał do Paryża, gdzie słuchał wykładów m.in. prof. Henri Bergsona. Po powrocie do Warszawy pracował od jesieni 1912 w prywatnych gimnazjach oraz w Instytucie Psychologicznym, a także prowadził wykłady i odczyty w Towarzystwie Kursów Naukowych. Debiutował w 1913 wierszem Jazda Walkirii, opublikowanym w miesięczniku „Sfinks” (t. 1 s. 93), a w 1914 ogłosił przekłady utworów A. Samaina i E. Verhaerena w „Myśli Polskiej” (nr 1, 3). Od 1915 wykładał psychologię na wznowionym Uniwersytecie Warszawskim, a w 1917/18 jako docent na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zrezygnowawszy z pracy pedagogicznej, powrócił do Warszawy i pracował do 1927 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wiersze, artykuły publicystyczne i recenzje publikował w wielu czasopismach, zwłaszcza w „Gazecie Warszawskiej” (1922-35, tu m.in. w 1934 stały dział Kącik językowy), „Le Messager Polonais” (1925-28), „Myśli Narodowej” (1929-39), „Podbipięcie” (1936-37, tu m.in. cykl Sprawy językowe), „Warszawskim Dzienniku Narodowym” (1936-39). Był członkiem Polskiego PEN Clubu. W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Warszawie. W 1943 rozpoczął pisanie pamiętnika pt. Żywot średniego człowieka. Po upadku powstania warszawskiego zamieszkał w Krakowie. Po wojnie publikował w 1945 wiersze i przekłady z rosyjskiego i angielskiego w „Tygodniku Warszawskim”, „Nauce i Sztuce” oraz w poznańskim „Życiu Literackim” a w 1947 artykuły na temat poprawności językowej w „Gazecie Ludowej.” Od 1948 współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”. Zmarł 21 listopada 1951 w Krakowie; pochowany tamże na Cmentarzu Salwatorskim.

Twórczość

Poza pracami z dziedziny psychologii opublikował:.

1. Wiersze. Warszawa: F. Hoesick 1933, 104 s.

Zawartość

Zawiera też wiersze francuskie oraz tłumaczenia poezji H. Heinego, A. Samaina, E. Verhaerena, K. Balmonta.

2. Miesiące. (Wierszy seria druga). Warszawa: F. Hoesick 1936, 71 s.

3. Henryk Sienkiewicz. Życie i dzieła. W setną rocznicę urodzin a w 30 śmierci. Kraków: F. Trzeciecki 1946, 62 s.

4. Język polski, jego poprawność i jego piękno. Pogadanka odznaczona pierwszą nagrodą na konkursie Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Kraków: Księgarnia F. Trzecieckiego 1946, 14 s.

5. Owoce bożego sadu czyli święta Anna Samosiódma. (Wiersze). Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża [1947], 28 s.

Przekłady

1. E.B. Titchener: Podręcznik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki 1929, XX, 458 s.
2. A.G. Sertillanges: Katechizm niewierzących. T. 1-2. Katowice: Księgarnia Katolicka 1938, 256 + 252 s.
3. G.K. Chesterton: Św. Franciszek z Asyżu. Wstępem i notami opatrzył P. Mroczkowski. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1948, XXXII, 176 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1949; wyd. 2 [!] Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1959, tamże: wyd. 3 1974, wyd. 4 1976.
4. G.K. Chesterton: Św. Tomasz z Akwinu. Katowice: Księgarnia św. Jacka 1949, 216 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1959, wyd. 3 tamże 1974.

Zob. też Twórczość poz. .

Omówienia i recenzje

Wywiady

• Z Arturem Chojeckim Rozm. [P. Grzegorczyk] P.G. Dziś i Jutro 1949 nr 37 [na temat przekładów dzieł G.K. Chestertona].

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.

Ogólne

Artykuły

[P. Grzegorczyk] P.G.: Podzwonne Artura Chojeckiego. Tygodnik Powszechny 1951 nr 50.
[K. Nitsch] K.N.: Śp. Artur Chojecki. Język Polski 1952 nr 2.

Wiersze

[J. Janowski] J.J.: Nowe poezje. Tygodnik Ilustrowany 1933 nr 27.

Miesiące

[S. Godlewski] S.J.G.: Raptularz poetycki. Myśl Narodowa 1936 nr 8.

Owoce bożego sadu

[P. Grzegorczyk] P.G.: Książka bibliofilska. Słowo Powszechne 1948 nr 187.