BIO

Urodzony 15 lutego 1928 w Grodźcu pod Będzinem; syn Zygmunta Chlebowskiego, pracownika przemysłu górniczego, i Anieli z domu Szwaja. Od 1935 uczył się w szkole powszechnej w Grodźcu i należał do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP). W czasie okupacji niemieckiej przebywał nadal w Grodźcu, gdzie uczył się na tajnych kompletach, a w 1941-42 pracował równocześnie jako pomocnik elektryka. Następnie chroniąc się przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec, pracował jako żywiczarz w leśnictwie Horbów i robotnik leśny w Sichowie oraz kontynuował naukę na tajnych kompletach gimnazjalnych. W 1943 aresztowany i wywieziony wraz z rodziną do Niemiec uciekł stamtąd i przedostał się do Generalnego Gubernatorstwa. Od jesieni 1943 należał do Armii Krajowej (AK). Po wojnie uczęszczał do gimnazjum, kolejno w Stalowej Woli, Będzinie i Rybniku oraz do liceum w Sławęcicach, gdzie zdał maturę. W tym czasie kontynuował działalność w ZHP; pełnił kolejno funkcje: drużynowego w gimnazjum w Rybniku, zastępcy komendanta ośrodka harcerskiego w Sławęcicach, a w 1947-49 instruktora Komendy Chorągwi Mazowieckiej w Warszawie.W 1947 przeniósł się do Warszawy i podjął studia w Akademii Nauk Politycznych: na Studium Dziennikarskim (ukończone w 1950) oraz na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym (którego nie ukończył, usunięty z uczelni w 1951 ze względów politycznych). W 1948-51 był stypendystą Banku Handlowego w Warszawie. Następnie w 1951-56 pracował jako inspektor reklamowy Zarządu Centralnego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Równocześnie rozpoczął pracę dziennikarską, ogłaszając anonimowo (ze względu na zakaz publikowania) sprawozdania sportowe w tygodniku „Sport”. W 1951 ożenił się z Anną Piskowską, chemiczką (rozwiedzeni w 1966). W 1952 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP). W 1956-64 współpracował luźno z czasopismami sportowymi oraz z redakcją sportową Telewizji Polskiej. Jako działacz sekcji narciarskich w różnych klubach (od 1948) był w 1952-60 członkiem prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Narciarskiego, a w 1957-64 prezesem Warszawskiego Klubu Narciarskiego. Od 1962 rozwijał twórczość literacką, ogłaszając, oprócz artykułów poświęconych walce z okupantem w latach II wojny światowej, opowiadania i reportaże m.in. w „Świecie Młodych” (1966-68), „WTK” (od 1968; tu m.in. w 1969-70 cykl 6000 kilometrów przez Europę, a w 1976Między dwoma oceanami). W 1967 ożenił się z Grażyną z Grochulskich Ciszewską, dziennikarką. W 1968-69 studiował na Studium Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Od 1968 był członkiem Związku Literatów Polskich (do rozwiązania Związku w 1983). W 1968 i ponownie w 1969 otrzymał nagrody SDP za publicystykę na tematy kombatanckie. W 1970 podjął pracę w miesięczniku „Widnokręgi” jako sekretarz redakcji; w piśmie tym publikował również w latach następnych liczne utwory prozą. W 1976 przebywał na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W 1980 otrzymał na UW tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 – marzec 1943 (promotor prof. płk Tadeusz Jędruszczak). W 1980-81 był członkiem Rady SDP. W 1983 został członkiem Stowarzyszenia Autorów Dzieł Naukowych. W następnych latach ogłaszał artykuły na tematy historyczne, m.in. na łamach pism: „Słowo Powszechne” (1986), „Kierunki” (1987-88), „Przegląd Katolicki” (1987-89), „Ład” (1989), „Tygodnik Solidarność” (1989). W 1988 przebywał na stypendium Fundacji Fulbrighta w Waszyngtonie. W tymże roku otrzymał od Zarządu Okręgu Amerykańskiego Światowego Koła AK w Chicago nagrodę i Dyplom Zasługi za całokształt pisarstwa na temat AK. W 1989 podjął się funkcji członka sądu koleżeńskiego Oddziału Warszawskiego SDP. W 1990 przebywał w Londynie na stypendium Polskiej Fundacji Kulturalnej. W 1991 otrzymał Nagrodę Artystyczną im. Bohaterów Warszawy za twórczość i wkład do poznania dziejów kultury Polski i Europy (przyznawaną przez Grupę Literacką Współczesność, Grupę Poetów i Malarzy Łazienki i Akademię Poetów). W tymże roku został wiceprzewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Publikował wiele recenzji książek historycznych dotyczących XX wieku w „Tygodniku Solidarność” (tu od 1995 stały felieton Moje lektury). W 1996 otrzymał nagrodę Fundacji Alfreda Jurzykowskiego w Nowym Jorku. W 1998 nawiązał stałą współpracę z programem historycznym Telewizji Polskiej redagowanym przez Dariusza Baliszewskiego (opracował ponad 300 programów). Odznaczony m.in. w Londynie Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Wojska Polskiego (1969), w kraju Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981), Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami (1996) i Krzyżem Niezłomnych (1998) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). Zmarł 9 maja 2013 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Works

1. Smak śniegu. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 209 s.

Przekłady

słowacki

Tak chutí sneh. [Przeł.] R. Turňa. Bratislava 1964.

2. Nocne szlaki. [Opowiadania]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1964, 217 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1974, wyd. 4 1983.

Zawartość

Pomyłka Władka Berycha; Rekord; W Vychodnej; Na kurierskim szlaku; Najważniejszy skok Marusarza; Numer 349; Pakiet; W Chamonix; Gdy ludzie w potrzebie.

Adaptacje

filmowe

pt. Znicz olimpijski. Scenariusz: Z. Skowroński. Ekranizacja 1970.

3. Gazda z Diabelnej. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1967, 218 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1978 [właśc. 1977], wyd. 4 1986. Por. poz. .

Adaptacje

radiowe

Reżyseria: Z. Dąbrowski. Polskie Radio 1974.

4. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Przedmowa: B. Hillebrandt. Warszawa: Iskry 1968, 411 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1969; wyd. 3 poprawione i poszerzone z podtytułem: Reportaż historyczny. Warszawa: Czytelnik 1981, 541 s., wyd. 4 poprawione i poszerzone tamże 1985; wyd. 5 poprawione i poszerzone Warszawa: Epoka 1988; wyd. 6 poprawione i rozszerzone Warszawa: T. Chlebowski 1993. Por. poz. .

Dotyczy działań dywersyjnych i partyzanckich Armii Krajowej na Kielecczyźnie i Nowogródczyźnie w czasie II wojny światowej.

5. Zagłada IV odcinka. [Reportaż historyczny]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1968, 152 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 uzupełnione 1980, wyd. 3 1987.

Dotyczy działań grupy dywersyjnej Armii Krajowej „Wachlarz” w 1943 w Mińsku (Białoruskim).

6. Cień Ponurego. [Utwór dramatyczny]. Polskie Radio 1969.

Adaptacja książki pt. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie por. poz. .

7. Odłamki granatu. [Reportaż historyczny]. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1969, 203 s. Wyd. 2 tamże 1972. Przedruk zob. poz. .

Adaptacje

radiowe

pt. Za cenę Mercedesa. Adaptacja: Z. Zawadzka. Polskie Radio 1969.

8. Gdy las był domem. [Reportaż historyczny]. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1972, 298 s. Przedruk zob. poz. .

9. Gazda z Diabelnej. Serial telewizyjny. Scenariusz: C. Chlebowski. Telewizja Polska 1979.

Adaptacja książki pt. Gazda z Diabelnej por. poz. .

10. Trudne lato. [Powieść]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1979, 254 s. Wyd. 2. Warszawa: Libra 1991.

Adaptacje

radiowe

Reżyseria: A. Pruski. Polskie Radio 1979.

11. Cztery z tysiąca. [Reportaż historyczny]. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1981, 228 s. Wyd. 2 poprawione i uzupełnione tamże 1983.

Zawartość

Robotowcy”; Cichociemny; „993/W” – karzące ramię; Nad Dźwiną.

12. Pokaż zęby. [Powieść dla młodzieży]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1981, 338 s. Wyd. 2 Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX 1987.

13. Wachlarz. Monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 – marzec 1943. Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX1983, 353 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poszerzone i uzupełnione 1985, wyd. 3 poprawione 1990.

Nagrody

Nagroda im. W. Pietrzaka w 1983 oraz Nagroda Historyczna Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w 1984.

14. Reportaż z tamtych dni. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1986, 517 s. Wyd. 2 tamże 1988.

Nagrody

Wyróżnienie Rady Funduszu Literatury w 1987.

Zawartość

Odłamki granatu [poz. ]; Gdy las był domem [poz. ].

15. Bez pokory. [Autobiografia]. T. 1-2. Warszawa: ARS Print Production 1997, 399 + 405-919 s.

16. W armii Państwa Podziemnego. Warszawa: Wydawnictwo ASKON 2005, 419 s.

Reportaże historyczne dotyczące walk Armii Krajowej na różnych frontach II wojny światowej.

Prace redakcyjne

1. Ostatnia droga Komendanta Ponurego. [Oprac. zespołu: C. Chlebowski i in.]. Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1990, 172 s.

Analyses and reviews

Questionnaires for IBL PAN 1988, 1990, 2004.

Wywiady

Utrwalić pamięć o wczorajszym bohaterstwie. [Rozm.] J. Tomaszkiewicz. „Sztuka Młodych1979 nr 49.
Wyścig z czasem. [Rozm.] A. Wernic. WTK 1980 nr 15.
Jestem przekorny. [Rozm.] Z. Morski. Kierunki 1987 nr 47.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Gazda z Diabelnej [Powieść dla młodzieży]

H. Skrobiszewska. „Wychowanie1968 nr 5.

Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie

S. Zieliński. „Kultura1968 nr 50, przedruk w tegoż: Wycieczki balonem. Nr 4. Warszawa 1971.
L.M. Bartelski. „Widnokręgi1969 nr 3.

Zagłada IV odcinka

L. Kubik. „Tygodnik Powszechny1968 nr 29.
L.M. Bartelski. „Widnokręgi1980 nr 10.

Cztery z tysiąca

P. Wieczorkiewicz. „Polityka1982 nr 24.

Wachlarz

J. Łobodowski. „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1984 nr 35.
J. R. Krzyżanowski. „Orzeł Biały”, Londyn 1984 nr 1379.
B. Skaradziński. „Więź1984 nr 2/3.
R. Terlecki. „Tygodnik Powszechny1984 nr 1.
F. Ociepka: Polskie (niektóre) „znaki czasu. Nowe Książki 1986 nr 1.
T. Żenczykowski: Sławny i zbrojny „Wachlarz. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1986 nr 90.

Reportaż z tamtych dni

M. Toporek: Wachlarz” i „Burza. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn 1989 nr 123.

Bez pokory

M. Karpiński: Świadectwo niepokory. Nowe Książki 1998 nr 8.
T. Sypniewski. „Tygodnik Solidarność1998 nr 7.
J. Zychowicz: Pamiętniki Pana Zagłoby. Wiadomści Kulturalne 1998 nr 8.

W armii Państwa Podziemnego

A. Pomian: Saga akowskiego podziemia. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork dod. „Przegląd Polski2006 nr z 11 VIII.