BIO

Urodzony 3 kwietnia 1936 w Sokołowie Podlaskim; syn Franciszka Chacińskiego, urzędnika, i Janiny z domu Mincberger vel Zaborowska, nauczycielki. W okresie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie, później mieszkał kolejno w Radomiu, Szczecinie, a od 1949 we Wrocławiu, gdzie uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego. Debiutował na łamach „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego” wierszami Na Tumskim Ostrowiu i Odlot ptaków (nr 15) oraz jako reportażysta utworem Tęczowy świat (nr 17); z pismem tym współpracował do 1955, publikując wiersze, opowiadania i reportaże. Od 1953 był członkiem Koła Młodych Pisarzy przy Oddziale Wrocławskim Związku Literatów Polskich (ZLP), związał się także z ośrodkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy. W tych latach podejmował równocześnie z działalnością literacką i dziennikarską dorywcze prace w różnych zawodach. W 1956 był jednym z założycieli i liderów Wrocławskiej Grupy Artystycznej Dlaczego Nie, w której działał do 1957. W 1956 zawarł związek małżeński z Małgorzatą Jezierską (rozwód w 1973). W 1956-57 odbywał zasadniczą służbę wojskową, pracując w charakterze korespondenta redakcji „Żołnierza Ludu”. W następnych latach publikował wiersze i prozę m.in. w „Odrze” (1960-76), „Agorze” (1966-68), „Poezji” (1967-72). Był laureatem konkursów literackich i dziennikarskich. Od 1968 należał do ZLP. W 1975 przeniósł się do Opola, gdzie został pracownikiem redakcji miesięcznika „Opole”, początkowo na stanowisku reportażysty, a od 1983 – kierownika działu prozy; ogłaszał tu reportaże, wiersze i opowiadania, m.in. cykl reportaży z odbytej w 1981 dwumiesięcznej podróży po Wietnamie (w 1982 nr 1-3, 6) oraz od 1983 stały felieton Spod paragrafu (podpisany Jerzy Jordan). W 1977 ożenił się z Janiną Kozioł (rozwód w 1985). Od 1978 był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1981 uczestniczył w zakładaniu Klubu Inteligencji Twórczej Pierwsze Pokolenie w Opolu. Od 1986 pełnił funkcję członka zarządu Oddziału Opolskiego ZLP. W 1989 otrzymał nagrodę literacką Wojewody Opolskiego. Zmarł 12 października 1990 w Opolu; pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Works

1. Tematy. [Wiersze]. Wrocław: Związek Literatów Polskich, Oddział we Wrocławiu 1957, 16 s.

2. Dochodzenie do gruszki. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1962, 59 s.

3. Poza tamto. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1967, 52 s.

Zawiera m.in. cykle: Rzeczy dawne; Jeszcze miłość.

4. Jest jak jest. [Opowiadania]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1968, 125 s.

Zawartość

Podróże za parkan: Dobry dzień; Charakterni ludzie; Było życie; Jest jak jest; Ich ręce; Droga; Wyżej już tylko słońce.

5. Kilku, ten sam. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1969, 45 s.

6. Ciuciubabka. [Powieść]. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1973, 160 s.

7. Siedem zdarzeń różnych. [Reportaże]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 194 s.

8. Wniebogłosy. [Wiersze]. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1973, 51 s.

Zawartość

Zawiera cykle: Legendy; Wniebogłosy i glosy; Układy z potem.

9. Wiersze wybrane. Katowice: Śląsk 1981, 127 s.

Zawiera też: Wiersze nowe.

10. Conocne (wiersze). Opole: Wydawnictwo Oddziału Związku Literatów Polskich w Opolu; Oficyna Literacka Wers 1990, 35 s.

Analyses and reviews

• R. Marciniak, W. Wągiel: Informator bibliograficzny KKMP. (1959-1974). Warszawa 1974.

Questionnaire for IBL PAN 1988.

Ogólne

Artykuły

M. Jodłowski: Kilku, ten sam. Opole 1982 nr 6, 8.
B. S. Kunda: To wątpliwe co w lustrze widziane. Opole 1989 nr 9.

Dochodzenie do gruszki

E. Czaplejewicz: Dochodzenie do rzeczy. Twórczość 1963 nr 4.
M. Głowiński: Poezja rzeczy małych. Odra 1963 nr 2.