BIO

Urodzony 11 listopada 1934 w Złotym Potoku pod Częstochową; syn Edmunda Chabrowskiego, pracownika kolei, i Stanisławy z Nowaków. Uczył się w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, gdzie w 1951 zdał tzw. małą maturę. W tym samym roku wstąpił do nowicjatu zakonu paulinów w Żarkach pod Częstochową. Od 1952 kontynuował naukę w zakresie szkoły średniej jako kleryk w Seminarium Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie. Tamże po otrzymaniu w 1954 świadectwa maturalnego studiował filozofię tomistyczną (do 1956) i teologię (do 1960). W 1960 otrzymał święcenia kapłańskie w zakonie paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. W 1961 został przydzielony do amerykańskiej prowincji paulinów w Doylestown i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Debiutował w 1962 wierszami Dzień z kwietnia 1959, Lato i Prośba, opublikowanymi w „Tygodniku Powszechnym” (nr 26). Od tegoż roku wydawał polsko-amerykański miesięcznik „Jasna Góra”. W następnych latach ogłaszał sporadycznie wiersze m.in. na łamach „Więzi” (od 1964) oraz pism emigracyjnych: paryskiej „Kultury” (od 1962), londyńskich „Kontynentów” (1964-66), „Oficyny Poetów” (od 1966) i „Wiadomości” (od 1965), a także przekłady angielskie w amerykańskim kwartalniku „The Polish Review” (Nowy Jork 1964-65). Za twórczość poetycką otrzymał w 1964 nagrodę im. Z. Polkowskiej-Szkaradzińskiej w konkursie zorganizowanym przez „Kontynenty” oraz w 1965 nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie. W 1965-67 studiował korespondencyjnie polonistykę na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. W 1965 redagował londyńską „Gazetę Niedzielną”, zastępując Tadeusza Borowicza. W 1967 wystąpił z zakonu i ożenił się z Zofią Gross Pyszyńską, z zawodu inżynierem (ślub kościelny za zgodą Stolicy Apostolskiej w 1969). Zamieszkał w Filadelfii. W 1969-70 pracował jako nauczyciel łaciny, literatury i religii w college’u Friends Academy, Lahaska, Pensylwania. W 1971 uzyskał stopień Master of Arts w zakresie kulturoznawstwa na Uniwersytecie Temple w Filadelfii, którego był później doktorantem. W 1971 otrzymał powtórnie nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Dzięki stypendium kontynuował też w 1972/73 podyplomowe studia w zakresie literatury i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie w 1975/76 odbywał studia socjologiczne na Fordham University w Nowym Jorku; uzyskał stopień Bachelor of Science. W 1978 przeniósł się do Nowego Jorku, pracował w Unii Kredytowej przy Centrum Polsko-Słowiańskim w polskiej dzielnicy Greenpoint. Od 1988 uczęszczał na kurs optyczny w Technical College of New York City, w 1991 uzyskał dyplom optyka i w następnym roku zaczął prowadzić własny zakład optyczny. Publikował wiersze i artykuły na łamach „Przeglądu Polskiego”. W 1990 został członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (SPP). W tym samym roku otrzymał amerykańską nagrodę World of Poetry Press, a w 1993 nagrodę Prezydenta miasta Częstochowy w dziedzinie kultury. Od lat dziewięćdziesiątych był związany z nowojorskim miesięcznikiem „Głos. The Voice”, w którym zamieszczał wiersze, felietony, artykuły i recenzje literackie (m.in. podpisany pseudonimami: Wacław Potok, Marcin Skałka). Był członkiem wielu organizacji polonijnych i kulturalnych działających w Stanach Zjednoczonych, m.in. Centrum Polsko-Słowiańskiego w Nowym Jorku (od 1973; prezes w 1998-99); Polish-American Media Incorporation (od 1994; prezes w 1996-2000), Polskiego Instytutu Naukowego w USA (od 1994), Pulaski Association of Business and Professional Men (od 1995; wiceprezes w 1997-99), Kongresu Polonii Amerykańskiej (od 1996), Greenpoint Coalition (członek założyciel; prezes w 1998-99), a nadto: Etnic Coalition Brooklyn, United Jewish Organization, El Puente (wiceprzewodniczący w 1997-2000). Należał także do polskich i międzynarodowych organizacji skupiających pisarzy: Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie (od 1983), PEN Clubu (od 1997 w sekcji East European Writers in Exile; od 2000 w Oddziale Polskim). Zmarł 21 grudnia 2016 w Nowym Jorku.

Works

1. Madonny. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1964, 47 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1965, wyd. krajowe Warszawa, Kraków: Michalineum 1990.

Wyd. 1 i 2 podpisane: Wacław T. Chabrowski.

2. Lato w Pensylwanii. [Wiersze]. Londyn: Oficyna Poetów i Malarzy 1966, 60 s.

Wiersze podpisane: Wacław T. Chabrowski.

Nagrody

Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1965.

3. Drzewo mnie obeszło. [Wiersze]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1973, 63 s.

4. Wiersze. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1975, 35 s.

5. Drewniany rower. [Wiersze]. Brooklyn: Polander Press 1988, 49 s.

Druk bibliofilski w 150 numerowanych egzemplarzach.

6. Panny z wosku. [Wiersze]. Wybór i nota o autorze: A. Bernat. Lublin: Norbertinum 1992, 56 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1994, wyd. 3 1998.

Przekłady

angielski

Waxen maiden. [Przeł.] J. Thomas. Lublin 1998.

7. Nowy drewniany rower. [Wiersze]. Lublin: Norbertinum 1993, 57 s.

8. Miasto nieba i ziemi. [Wiersze]. Częstochowa: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” [ok. 1995], 52 s.

9. Gałąź czasu. A branch of time. [Wiersze]. [Przeł.] J. Thomas. [Wstęp:] M. Krutel. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996, 127 s.

Tekst w języku polskim i angielskim.

10. Zakwitnę wieczorem. [Wiersze]. Częstochowa: WOM [Wojskowy Ośrodek Metodyczny] 1996, 43 s.

11. Kościół pod słońcem. [Wiersze]. Lublin: Norbertinum 1998, 68 s.

12. Zielnik Sokratesa. [Wiersze]. Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej 2005, 76 s.

13. Muzy z mojej ulicy. [Wiersze]. Nowy Jork, Lublin: Norbertinum Wydawnictwo–Drukarnia–Księgarnia 2006, 59 s.

Analyses and reviews

Questionnaire for IBL PAN 2006.

Wywiady

Gdy prorocy milczą... [Rozm.] H. B. Klein. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork dod. „Przegląd Polski1991 nr z 7 II.
Alchemik słów. Rozmowa z Tadeuszem Chabrowskim. [Rozm.] A. Michajłów. „Przegląd Polski”, dod. Nowy Dziennik”, Nowy Jork 1993 nr z 4 II.

Słowniki i bibliografie

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (M. Jentys).

Ogólne

Artykuły

L.S. Żuliński: Na przykład liryka religijna. Oficyna Poetów”, Londyn 1973 nr 3.
L.S. Żuliński: Pokora sceptyczna Tadeusza Chabrowskiego. W tegoż: Sztuka wyboru. Warszawa 1979.
Z. Zaniewicki: Słownik pisarzy polskich na obczyźnie: Tadeusz Chabrowski. „Pamiętnik Literacki”, Londyn 1988 t. XII.
• [J. Zieliński] J. Kowalski: Tadeusz Chabrowski. W tegoż: Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. Lublin 1989*, wyd. nast. pod nazwiskiem J. Zieliński tamże 1990.
D.P. Mystkowska: Myślę, że Bóg mi wybaczył. Kurier Poranny 1998 nr 290.
L. Szulc: Między samoświadomością a realizacją. O poezji Tadeusza Chabrowskiego. Akcent 1999 nr 3/4.

Madonny

M. Zagórska Brooks. The Polish Review”, Nowy Jork 1964 nr 4.
J. Niesnaski: Czyste słowo. Kontynenty”, Londyn 1964 nr 72.
B. Miązek: Notatki o Chabrowskim. Wiadomości”, Londyn 1967 nr 33, przedruk w tegoż: Teksty i komentarze. Londyn 1983; Przygoda z książką. Wrocław 2004 [dot. też Lato w Pensylwanii].

Lato w Pensylwanii

J. Rostworowski: Między wierszami. Wiadomości”, Londyn 1966 nr 28.
B. Miązek: Notatki o Chabrowskim. Wiadomości”, Londyn 1967 nr 33, przedruk w tegoż: Teksty i komentarze. Londyn 1983; Przygoda z książką. Wrocław 2004 [dot. też Madonny].

Drzewo mnie obeszło

K. Świegocki. „Tygodnik Kulturalny1974 nr 13.

Wiersze

A. Frajlich-Zając: Paszport do nieba. Wiersze Tadeusza Chabrowskiego. Nowy Dziennik , Nowy Jork dod. „Przegląd Polski1975 nr z 18 X.

Drewniany rower

G. Drabik: Igraszki w kosmosie na zapiecku.Nowy Dziennik”, Nowy Jork dod. „Przegląd Polski1989 nr z 10 VIII.

Panny z wosku

A. Michajłów: Pomiędzy psałterzem a sztambuchem. „Nowy Dziennik”, Nowy Jork dod. „Przegląd Polski1992 nr z 3 XII.
J. Fert: Odlane z wosku – zamknięte w metaforze. (O wierszach Tadeusza Chabrowskiego). Akcent 1993 nr 1/2.
M. Skwarnicki: Tadeusz Chabrowski – poeta i człowiek. Więź 1993 nr 11.

Nowy drewniany rower

B. Czwórnóg-Jadczak: Liryka „zmierzchu” i „niepogodzenia”, czyli „Nowy drewniany rower” Tadeusza Chabrowskiego. „Akcent1995 nr 1.

Miasto nieba i ziemi

B. Wróblewski: Nie tylko Częstochowa. Akcent 1997 nr 2.

Gałąź czasu

W. Zalewski: Rozważania z tezą. Przegląd Powszechny 1998 nr 6.

Zakwitnę wieczorem

M. Bachurska-Jóźwiak: „Wrócić do początku...” „Akcent1997 nr 2.

Muzy z mojej ulicy

J. Petrowicz: Osobliwa galeria postaci. Nowe Książki 2006 nr 11.