BIO

Urodzony 18 października 1904 w Warszawie; syn Stanisława Centkiewicza, inżyniera, i Stanisławy z Bresteczerów. W 1924 ukończył Gimnazjum św. Kazimierza w Warszawie. Następnie studiował na wydziale elektrotechnicznym politechniki w Liège w Belgii, gdzie w 1929 uzyskał dyplom inżyniera. W 1932 wyjechał na Wyspę Niedźwiedzią, jako kierownik pierwszej polskiej wyprawy polarnej zorganizowanej w związku z II Międzynarodowym Rokiem Polarnym. Za pracę naukowo-badawczą na Wyspie Niedźwiedziej otrzymał w 1933 Złoty Krzyż Zasługi. Debiutował w 1933 opowiadaniem W noc polarną, drukowanym w „Kurierze Warszawskim” (nr 170, 177). Od 1933 pracował w Obserwatorium Aerologicznym Państwowego Instytutu Meteorologicznego. Wyjeżdżał parokrotnie na Arktykę. W tym czasie zaczął ogłaszać książki poświęcone wyprawom polarnym. W listopadzie 1939 ożenił się z Aliną Giliczyńską. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie i pracował w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych, prowadząc równocześnie wykłady z elektrotechniki w Centralnej Szkole Pożarniczej. Po powstaniu warszawskim został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Neuengamme pod Hamburgiem, a następnie do obozu pracy przymusowej w Berlinie. Po jego wyzwoleniu powrócił w kwietniu 1945 do kraju. Objął stanowisko dyrektora technicznego Zjednoczenia Energetycznego Okręgu Dolnośląskiego w Jeleniej Górze. Równocześnie kontynuował twórczość literacką, uprawianą odtąd wspólnie z żoną. Od 1945 należał do Związku Literatów Polskich (ZLP). W 1946 został członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej (od 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza). W 1950-56 pracował w Zakładzie Aerologii Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego w Legionowie pod Warszawą. W 1955 został powołany przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk na członka Komisji Międzynarodowego Roku Geofizycznego. W tymże roku zamieszkał w Warszawie oraz otrzymał wspólnie z Aliną Centkiewiczową nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość literacką dla młodzieży. W 1957 wziął udział w Polskiej Wyprawie Międzynarodowego Roku Geofizycznego na Spitsbergen, a w 1958-59 był zastępcą kierownika Pierwszej Polskiej Wyprawy Antarktycznej. W 1957-84 odbył około pięćdziesięciu podróży w celu zbierania materiałów do pracy naukowej i literackiej, m.in. do instytutów polarnych Genewy, Leningradu, Paryża, Oslo, Helsinek, a także Senegalu, Republiki Południowej Afryki, Tunezji, Egiptu, Syrii, Libanu, Australii. W 1959 został członkiem Polskiego PEN Clubu. Brał czynny udział w działalności ZLP; w 1962-72 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego, a w 1983 został członkiem Zarządu Głównego. W 1970 otrzymał wspólnie z Aliną Centkiewiczową Order Uśmiechu przyznawany przez dzieci. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim (1956), Krzyżem Oficerskim (1959), Krzyżem Komandorskim (1985) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (1989) Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Sztandaru Pracy II klasy (1962) i I klasy (1972), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (1987). Zmarł 10 lipca 1996 w Warszawie; pochowany tamże na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Works

1. Czeluskin. Warszawa: Rój [1934], 58 s. Wyd. nast.: tamże 1936; wyd. 3 poprawione i uzupełnione [Warszawa:] Czytelnik 1948, tamże: wyd. 4 poszerzone 1949, wyd. 5 poprawione i uzupełnione przez C. Centkiewicza i A. Centkiewiczową 1953.

2. Loty nad śniegami. Warszawa: Rój [1934], 55 s.

3. Wyspa mgieł i wichrów. (Pierwsza polska ekspedycja narodowa roku polarnego 1932/33). [Dziennik wyprawy]. Przedmowa: A. B. Dobrowolski. Słowo wstępne: J. Lugeon. Warszawa: Rój 1934, 313 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1937; wyd. 3 poprawione i uzupełnione [Warszawa:] Czytelnik 1947, tamże: wyd. 4 1949, wyd. 5 poprawione i uzupełnione 1954; wyd. 6 Warszawa: Czytelnik 1956; wyd. 6 [!] Warszawa: Nasza Księgarnia 1956; wyd. 7 rozszerzone Warszawa: Czytelnik 1959, tamże: wyd. 8 1963, wyd. 9 1969, wyd. 10 1956, wyd. 11 1974, wyd. [12] 1984.

W wyd. 3 i 4 podtytuł: Pierwsza polska ekspedycja Międzynarodowego Roku Polarnego 1932/33; w wyd. 5-7 podtytuł: Pierwsza polska ekspedycja drugiego Międzynarodowego Roku Polarnego 1932/33.

Przekłady

niemiecki

Die Insel der Mödel und Stürmfe. [Przeł.] K. Harrer. Leipzig 1956.

4. W krainie zorzy polarnej. [Opowieść]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1936, 70 s.

5. Anaruk, chłopiec z Grenlandii. [Opowiadanie]. Warszawa: Nasza Księgarnia 1937, 66 s. Wyd. nast.: wyd. konspiracyjne: 1941, 1943, 1944; wyd. 5 Warszawa: Nasza Księgarnia 1946, tamże: wyd. 6 1948, wyd. 7 przejrzane i uzupełnione przez C. Centkiewicza i A. Centkiewiczową 1950, wyd. 8 1952, wyd. 9 1955, wyd. 10 1956, [wyd. 11] 1984 [wkładka do „Płomyczka”, nr 21/23], wyd. 12 Warszawa 1989; Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1991; wyd. 13 Warszawa: Nasza Księgarnia 1992, wyd. 14 1993; [wyd. 15] Poznań: GMP 1994; Warszawa: Nasza Księgarnia 1995; Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1996; Warszawa: Nasza Księgarnia 1997, tamże: 1998, 1999, 2000, 2002, 2003. Przedruk zob. poz. .

6. Znowu na Północy. (Kartki z podróży na Wyspę Niedźwiedzią i Spitzbergen w roku 1936). Warszawa: Rój 1937, 152 s.

7. Biała foka. [Powieść]. Warszawa: Rój 1938, 262 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [Warszawa:] Czytelnik 1947, tamże: wyd. 3 1948, wyd. 4 uzupełnione 1950, wyd. 5 uzupełnione 1953, wyd. 6 1954, wyd. 7 1956. Por. poz. .

Przekłady

albański

Foka e bardhē. [Przeł.] G. Leka. Rilindja 1960.

niemiecki

Der weisse Seehund. [Przeł.] J. Thaele. Leipzig 1953.

norweski

På fangst i farlig farvann. [Przeł.] A. B. Christiansen. Oslo 1954.

serbski

Bela foka. [Przeł.] M. Dragivić. Beograd 1959.

8. Wśród lodów Północy. Opowiadanie. Warszawa: Czytelnik 1948, 62 s.

Przeróbka książki: Biała foka [poz. ].

9. Odarpi, syn Egigwy. [Powieść; współautorka:] A. Centkiewiczowa. [Warszawa:] Czytelnik 1949, 164 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1950, wyd. 3 1953, wyd. 4 1955, wyd. 5 1957, wyd. 6 1959, wyd. 7 1960, wyd. 8 1961, wyd. 9 1962, wyd. 10 1964, wyd. 11 1965, wyd. 12 1967, wyd. 13 1968, wyd. 14 1970, wyd. 15 1973, wyd. 16 1976, wyd. 17 1980, wyd. [18] 1985; [wyd. 19] Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza-B 1997.

Przekłady

bułgarski

Odarpi, sin na Egigva. [Przeł.] S. Ilčev. Sofija 1967.

rosyjski

Odarpi, syn Egigvy. [Przeł.] S. Larin. Moskva 1964.

rumuński

Copii din tara de gheata. [Przeł.] E. Linţa. Bucureşti 1969.

słowacki

Odarpi Egigov syn. [Przeł.] M. Babiaková-Bajová. Bratislava 1959.

słoweński

Odarpi Egigvov sin. [Przeł.] K. Salamon-Biedrzycka. Ljubljana 1985.

Adaptacje

teatralne

pt. Odarpi i Wielki Biały: Adaptacja: A. Nowak. Prapremiera: Wrocław, Teatr Lalek 1973.

10. Zdobywcy Bieguna Północnego. [Współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Czytelnik 1950, 199 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 4 [!] 1952, wyd. 5 1954; wyd. 6 Warszawa: Iskry 1956.

Przekłady

niemiecki

Eroberer des Nordpols. [Przeł.] W. Grycz. Berlin 1953.

11. Na podbój Arktyki. [Współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Książka i Wiedza 1952, 306 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 rozszerzone 1953, wyd. 3 poszerzone i uzupełnione 1956, wyd. 4 uzupełnione do 1958 r. 1959.

Przekłady

czeski

Dobývání Arktidy. [Przeł.] L. Teigová-Stachová. Praha 1958.

niemiecki

Sie bezvangen die Arktis. [Przeł.] O. Mallek. Leipzig 1960.

rosyjski

Osvajanje Arktika. [Przeł.:] K. Radziwiłowicz, C. Wolski. Moskva 1956.

serbski

Osvajanje Arktika. [Przeł.] M. K. Marinović. Beograd 1960.

12. W lodach Eisfiordu. [Współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Czytelnik 1953, 300 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1954; wyd. 3 Warszawa: Nasza Księgarnia 1956; wyd. 5 [!] Warszawa: Czytelnik 1957, tamże: wyd. 6 1960, wyd. 7 1961, wyd. 8 przejrzane i rozszerzone 1965, wyd. 9 1971.

Wyd. 6 z podtytułem: Opowiadanie na tle prawdziwych wydarzeń; w wyd. 8 podtytuł: Nowe opracowanie historii arktycznej wyprawy ratowniczej na podstawie dzienników okrętowych; w wyd. 9 podtytuł: Nowe opracowanie historii arktycznej wyprawy ratowniczej na podstawie pamiętników i dzienników okrętowych.

Przekłady

niemiecki

Im Packeis des Eisfjords. [Przeł.] J. Thaele. Leipzig 1955.

13. Na białym szlaku. [Opowiadania; współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Nasza Księgarnia 1956, 265 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1957, wyd. 3 1958, wyd. 4 zmienione 1961, wyd. 5 1963, wyd. 6 1966, wyd. 7 1968, wyd. 8 1972, wyd. 9 1975, wyd. 10 1982, wyd. 11 rozszerzone 1988.

Wyd. 4 pt. Na białym szlaku i inne opowiadania.

Zawartość

Przygoda w Zatoce Południowej; Znowu na Wyspie Niedźwiedziej; Radiostacja zamilkła; Powiew Arktyki; Bohaterski szturman; S. O. S. – ludzie na krze!; Tajemnica stacji polarnej; Na białym szlaku. – Od wyd. 4 zawiera: Na białym szlaku; „Do ostatniej kropli paliwa ...”; Rycerz wielkiej przygody; SOS – ludzie na krze!; Pułkownik Orwin mylił się; Szturm ze „Świętej Anny”; Tajemnica stacji polarnej; Na Morzu Barentsa rozpoczął się sztorm; Za życia pogrzebany.

Przekłady

czeski

V zemi polární záře. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1960, wyd. 2 tamże 1961.

rumuński

S.O.S. oameni pe baneliză! [Przeł.] S. Movilă, J. Wulin. Bucureşti 1965.

serbsko-chorwacki

Na bilejom tragu. [Przeł.] M. Snajder. Sarajevo 1965.

słowacki

Na bielej stope. [Przeł.] J. Gofus. Bratislava 1989.

14. Opowieści spod bieguna. [Opowiadania; współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Nasza Księgarnia 1960, 144 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1961, wyd. 3 1963, wyd. 4 1965, wyd. 5 1967, wyd. 6 1971, wyd. 7 1976, wyd. 8 rozszerzone 1980, 334 s., wyd. 9 1983.

Zawartość

Giwej będzie wielkim szamanem; Piotr w krainie białych niedźwiedzi; Przygoda Jędrka z Zatoki Królewskiej; Radiostacja na Półwyspie Życzeń zamilkła [poz. ]; Na morzu Barentsa rozpoczął się sztorm [poz. ]. – Nadto od wyd. 2 także: Anaruk, chłopiec z Grenlandii, [poz. ]; od wyd. 8 także: Niezwykła podróż [zob. A. Centkiewiczowa poz. ]; Od niespodzianki do niespodzianki; Alarm za alarmem; Czy łamacze lodu zdążą?

15. Tajemnice szóstego kontynentu. [Współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Czytelnik 1960, 208 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1961, wyd. 3 1964, wyd. 4 1966, wyd. 5 1970, wyd. 6 poszerzone 1974, wyd. 7 1977.

Przekłady

niemiecki

Der geheimnisvolle Kontinent. [Przeł.] Ch. Eckert. Berlin 1965, wyd. 2 tamże 1967.

węgierski

A hatodik világrész – Aitkai. [Przeł.] E. Sebök. Budapest 1963.

16. Kierunek Antarktyda. Cz. 1. Przez morza i oceany; Cz. 2. Antarktyda, jaką przeżyliśmy. [Współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Iskry 1961, 265 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 poprawione 1963, wyd. 3 1964, wyd. 4 1967, wyd. 5 1974, wyd. 6 uzupełnione 1978 [właśc. 1979].

Wyd. 1 zawiera też: Cz. 3. S. Bartl: Ku nie znanym wybrzeżom. Tłumaczenie z czeskiego J. Bułakowska.

Przekłady

słowacki

Smer Antarktída. [Przeł.] V. Šmrhová. Bratislava 1970.

17. Fridtjöf, co z ciebie wyrośnie? Opowieść o Nansenie. [Współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Nasza Księgarnia 1962, 340 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1964, wyd. 3 1966, wyd. 4 1968, wyd. 5 1970, wyd. 6 1972, wyd. 6 [właśc. 7] 1974, wyd. 8 1978, wyd. [9] 1981, wyd. [10] 1987.

Przekłady

bułgarski

Kakvo šče izleze ot tebe, Frit'of? [Przeł.] R. Cvetkova. Sofia 1972.

czeski

Velký Nor. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1964.

estoński

Nansen. [Przeł.] N. Kaplinski. Tallinn 1976.

rosyjski

Kem že ty staneš, Frit'of? [Przeł.] E. Brynskij. Leningrad 1967.

słowacki

Fridtjof, čo z teba bude? [Przeł.] M. Babiaková-Bajová. Bratislava 1965.

ukraiński

Šo z tebe viroste, Frit'ofe? [Przeł.] J. Brojak. Kiïv 1973, wyd. 2 1976.

węgierski

Nansen útja. [Przeł.] G. Kerényi. Budapest 1966.

włoski

Fridtjof, che ne sarà di te? [Przeł.] J. Kaczmarek Vitali. Bergamo 1973.

18. Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei. [Powieść; współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Nasza Księgarnia 1964, 315 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1966, wyd. 3 1968, wyd. 4 1969, wyd. 5 1974, wyd. 6 1977, wyd. 7 1979, wyd. 8 1985; Bydgoszcz: Somix 1991; [wyd. 10] Warszawa: Nasza Księgarnia 1998.

Przekłady

białoruski

Tumba z Mysa Dobraj Nadzeì [Przeł.] N. i J. Brylì. Minsk 1971.

czeski

Tumbo z mysu Dobré nadjěje. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1981.

serbski

Tumbo sa Rta dobre nade. [Przeł.] M. Stojilković. Beograd 1979.

słowacki

Tumbo z mysu Dobrej Nádeje. [Przeł.] M. Babiaková-Bajová. Bratislava 1968, wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 łącznie z przekł. Tumbo nigdy nie zazna spokoju [poz. ] pt. Tumbo z mysu Dobrej nádeje; Tumbo nikdy nesklame. 1980.

ukraiński

Tumbo z Misu Dobroï Nadìï. [Przeł.] O. Stajec'kij. Kiïv 1971.

węgierski

Tumbo Kalandjai. [Przeł.] E. Sebök. Budapest 1970 [właśc. 1969].

włoski

Tumbo. [Przeł.] J. Kaczmarek-Vitali. Bergamo 1976.

19. Czy foka jest biała? [Wspomnienia z wyprawy do Arktyki]. Warszawa: Czytelnik 1965, 266 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1968, wyd. 3 1973; Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza 1986.

20. Człowiek, o którego upomniało się morze. [Powieść; współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Czytelnik 1966, 376 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1969, wyd. 3 1972, wyd. 4 1974, wyd. 5 1978, wyd. 6 1985.

Przekłady

bułgarski

Ruald Amundsen. [Przeł.] A. Jovčeva. Sofija 1982.

czeski

Roald Amundsen. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1971.

estoński

Mees, keda kutsus mer. [Przeł.] A.M. Rõuk. Tallinn 1988, 1994.

rosyjski

Čelovek, kotorogo pozvalo more. [Przeł.] E. Brynskij. Leningrad 1971.

słowacki

Človek, ktorého uchvátilo more. [Przeł.] M. Babiaková-Bajová. Bratislava 1969.

ukraiński

Ljudina, jaku poklikalo more. [Przeł.] J. Brojak. Kiïv 1976, wyd. 2 1982.

węgierski

Amundsen útja. [Przeł.] E. Sebök. Budapest 1968.

21. Okrutny biegun. [Opowieść o odkrywcach Arktyki]. [Współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Iskry 1969, 343 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1970, wyd. 3 1974, wyd. 4 1979, wyd. 5 1983, [wyd. 6] zmienione 1986; [wyd. 7] Poznań: GMP [1996].

Przekłady

niemiecki

Der grausame Pol. [Przeł.] K. Kelm. Berlin 1974, wyd. 2 1976.

słowacki

Krutý pól. M. Babiaková-Bajová. Bratislava 1976.

węgierski

A könyörtelen Északi-sark. [Przeł.] É. Sebök. Budapest 1973.

22. Osaczeni wielkim chłodem. [Współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Czytelnik 1970, 311 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1974, wyd. 3 1976, wyd. 4 1980.

Dotyczy Grenlandii.

Przekłady

czeski

V zemi bez stínu. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1974.

rosyjski

Osaždennye večnym holodom. [Przeł.] V. Kon. Leningrad 1975.

23. Nie prowadziła ich Gwiazda Polarna. [Biografie odkrywców Antarktydy; współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Iskry 1974 [właśc. 1975], 425 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1976, wyd. 3 1981, wyd. 4 ze wstępem Z. Stolarka Warszawa 1984.

Przekłady

rumuński

Nu i-a călăuzi ţ steaua polară. [Przeł.] E. Linţa. Buçureşti 1980.

węgierski

A Sárkcsillág nem vezéreite öket. [Przeł.] E. Sebök. Büdapest 1978.

24. Tumbo nigdy nie zazna spokoju. [Powieść; współautorka:] A. Centkiewiczowa. Warszawa: Nasza Księgarnia 1976, 277 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 1979, wyd. 3 1985; Bydgoszcz: Somix 1991.

Przekłady

czeski

Tumbo znovu v nesnazich. [Przeł.] H. Stachová. Praha 1982.

słowacki

Tumbo nikdy nesklame. [Przeł.] M. Babiaková-Bajová. Wyd. łącznie z przekł. Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei [poz. ] pt. Tumbo z mysu Dobrej nádeje; Tumbo nikdy nesklame. Bratislava 1980.

węgierski

Tumbó, az örök remény fia. [Przeł.] E. Sebök. Budapest 1981.

25. Zaczarowana zagroda. [Dla dzieci; współautorka:] A. Centkiewiczowa. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza 1992, 15 s. Wyd. nast.: Warszawa: Nasza Księgarnia 1993; [wyd. 3] Poznań: GMP 1994; Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza-B 1996; Warszawa: Nasza Księgarnia 1997, tamże: 1998, 1999, 2000, 2002, 2004.

26. Listy 1979-1991. [Współautorka:] A. Centkiewiczowa. Przygotowała do druku: M. Piwarska. Wałbrzych: [b.w.] 1996, 66 s.

Listy do samorządu uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu.

27. Podbiegunowe opowieści. [Współautorka:] A. Centkiewiczowa. Poznań: GMP [1996], 125 s. Wyd. nast. tamże [1999].

Prace redakcyjne

1. S. Sempołowska: Na ratunek. [Powieść]. Wyd. 8 przejrzane przez C. Centkiewicza. Warszawa: Iskry 1953, 287 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 9 1955, wyd. 10 1961, wyd. 11 1966, wyd. 12 1969, wyd. 13 1981.
2. P. É. Victor: Banquise. W krainie bez cienia. [Dziennik z wyprawy polarnej]. Tłumaczenie z francuskiego J. Matuszewska. Red.: C. Centkiewicz i A. Centkiewiczowa. Warszawa: Iskry 1958, 443 s.

Analyses and reviews

Questionnaires for IBL PAN 1956, 1976.

Słowniki i bibliografie

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. 1. Warszawa 1963.
Nowy słownik literatury dla dzieci i młodzieży. Wyd. 2. Warszawa 1984 (S. Frycie).
Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1. Warszawa 2000 (Redakcja).

Ogólne

Książki

A. Olcha: Centkiewiczowie. Warszawa: Czytelnik, Agencja Autorska 1973, 35 s., przekł. angielski K. Cękalska. Tamże 1976.

Artykuły

J. Radwan: Książka dla dzieci i młodzieży. Tygodnik Powszechny 1949 nr 32.
G. Skotnicka: Marynistyka Aliny i Czesława Centkiewiczów. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historyczno-Literackie1977 z. 5.
K. Surowiec: Proza biograficzna Aliny i Czesława Centkiewiczów. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie1980 nr 46.
K. Goldbergowa. „Kontrasty1984 nr 10.
J. Szenkowa: Z Centkiewiczami do Australii. Tygodnik Polski 1988 nr 2.
J. Szymkowska-Ruszała: Na polarnych szlakach. O pisarstwie Aliny i Czesława Centkiewiczów. „Słupskie Prace Humanistyczne1992 nr 11a.
K. Cysewski: Informacja i cnoty heroiczne. O twórczości Aliny i Czesława Centkiewiczów. Słupskie Prace Humanistyczne 1994 nr 12a.
K. Konecka: Bułgarskie słońce na lodowcu. Gazeta Współczesna 1997 nr 133.
K. Surowiec: Bohaterowie polarnych szlaków. Kreacja postaci polarników w prozie Aliny i Czesława Centkiewiczów. Tyczyńskie Zeszyty Naukowe 2006 nr 1/2.

Wyspa mgieł i wichrów

A. Jesionowski. „Prosto z Mostu1935 nr 4.
A. Milkiewiczowa: Polarnik. Wiadomości Literackie 1936 nr 41.
W. Gombrowicz: Egzotyka wielka i mała. Kurier Polski 1937 nr 130, przedruk w tegoż: Dzieła zebrane. T. 10. Paryż 1973; Varia. T. 1. Kraków 2004 [dot. też: Znowu na Północy].

Znowu na Północy

W. Gombrowicz: Egzotyka wielka i mała. Kurier Polski 1937 nr 130, przedruk w tegoż: Dzieła zebrane. T. 10. Paryż 1973; Varia. T. 1. Kraków 2004 [dot. też: Wyspa mgieł i wichrów].

Biała foka

S. Furmanik. „Gazeta Polska1938 nr 103.
I. Turowska: Wśród żywiołów. Kultura 1938 nr 4.

Tajemnice szóstego kontynentu

O. Budrewicz. „Przegląd Kulturalny1962 nr 2.

Kierunek Antarktyda

S. Zieliński: Rodacy w lodówce. Nowe Książki 1961 nr 23.

Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei

A. Wajrak: Polarnik numer jeden. „Gazeta Wyborcza2004 nr 248 dod. „Książki”.