BIO

Urodzony 30 sierpnia 1939 w Starej Wilejce pod Wilnem; syn Mamerta Justynowicza, agronoma, i Jadwigi z Szymańskich, urzędniczki. W 1946 przyjechał z rodziną do Gdańska, gdzie od 1955 uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. J.H. Pestalozziego. Debiutował w 1956 wierszami Nad prądem i Przestrzeń, drukowanymi w dodatku do „Głosu Wybrzeża” pt. „Dziewiąta Fala” (nr 15). Po otrzymaniu w 1957 świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. W 1957-58 należał do zespołu redakcyjnego dwutygodnika studenckiego „Uwaga”, ponadto nawiązał stałą współpracę m.in. z czasopismami: „Dziennik Bałtycki” (1956-61), „Głos Wybrzeża” (1956-62, 1965-67), „Pomorze” (1957-69). Był współzałożycielem Gdańskiej Grupy Młodych, działającej w 1956-63 przy Związku Młodzieży Socjalistycznej. Był laureatem konkursów poetyckich. W 1960 został członkiem Związku Literatów Polskich (ZLP). Od 1961 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1962-68 pracował w Redakcji Literackiej Rozgłośni Gdańskiej Polskiego Radia. W tym czasie zaczął ogłaszać wiersze, prozę, recenzje literackie i plastyczne, przekłady z literatury rosyjskiej i gruzińskiej także w pismach: „Litery” (do 1970), „Nadodrze” (do 1966), „Siódmy Głos Tygodnia” (do 1966), „Wiatraki” (do 1967), „Współczesność” (1966-69). W 1968 przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1970 ukończył Wydział Filozoficzno-Historyczny na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1983 należał do nowego ZLP. W 1989 był właścicielem i dyrektorem Domu Wydawniczego Jota w Warszawie, publikującego opracowania i bryki szkolne. Mieszka w Warszawie.

Twórczość

1. Przed jutrem. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1958, 63 s.

Zawiera m.in. cykl: 100 metrów.

Nagrody

Nagroda w konkursie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku i Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 1958.

2. Przenikanie. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1960, 75 s.

Zawartość

Cykle: Poemat z odnośnikami; Godziny pejzażu; Przenikanie; Dwa poematy.

3. Ćwiczenie dykcji. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1966, 37 s.

Zawartość

Zawiera m.in. cykle: Ćwiczenie dykcji; Dom.

4. Południk elegii. [Wiersze]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1968, 60 s.

5. Chrobry” zmienia kurs. [Opowieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1970, 119 s.

6. W cieniu twierdzy Kołobrzeg. [Opowieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1971 [właśc. 1972], 117 s.

7. Daleko od brzegu. [Opowieść]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1973, 112 s.

8. Nabrzeże malarzy. Szkice o gdańskich plastykach. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1973, 82 s.

Zawartość

Wstęp: 2 x 2 + 3 czyli reprezentacja trzech pokoleń „Szkoły sopockiej”; Jackiewicz; Śramkiewicz; Usarewicz; Magdalena Heyda-Usarewiczowa; Zabłocki; Zula Strzelecka; Strzeleckiego gobeliny albo malarstwo; Gorbatowski; Bereźnicki; Krechowicz; Monika Zawadzka-Krechowicz; Łajming; Wiesław Markowski; Lasecki; Radke; Teatr przeczuty, czyli kilka uwag o „Galerii” Jerzego Krechowicza.

9. Rok świetlny. [Wiersze]. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1973, 91 s.

10. Miłość, nasz syn. [Wiersze]. Warszawa: Czytelnik 1987, 51 s.

11. Wiersze wybrane. Wstęp: I. Smolka. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1988, 206 s.

12. Książka, której się śniło. [Powieść dla dzieci]. Warszawa: Alfa 1990, 200 s.

Przekłady i adaptacje

1. Znużony blus. [Widowisko muzyczno-poetyckie]. Scenariusz: B. Justynowicz. Wystawienie: Gdańsk, Studio Rapsodyczne 1962.
2. B. Nosik: Od Dunaju do Leny. [Reportaż]. Gdynia: Wydawnictwo Morskie 1968, 235 s.
3. E. Raud: Fikmik. [Opowiadanie dla dzieci]. Przeł. z rosyjskiego B. Justynowicz. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, 46 s.
4. E. Raud: Jak zając hodował ryby. [Opowiadanie dla dzieci]. Przeł. z rosyjskiego B. Justynowicz. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1976, 30 s.
5. A. Strug: Żółty krzyż. [Powieść]. Adaptacja radiowa [18 odcinków] B. Justynowicz. Polskie Radio 1979.

Omówienia i recenzje

Ankiety dla IBL PAN 1966, 1973, 1989, 2005.

Wywiady

Prace wierszowane” Justynowicza. Rozm. I. Smolka. Literatura 1980 nr 18.

Słowniki i bibliografie

R. Marciniak, W. Wągiel: Informator bibliograficzny Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (1959-1974). Warszawa 1974.
Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 1. Warszawa 1977 (M. Brykalska).

Ogólne

Artykuły

P. Kuncewicz: Poeta w poczekalni niepewności. Orientacja 1966 nr z XI.
M. Czermińska: Rozwój gdańskiego środowiska poetyckiego. Gdański Rocznik Kulturalny 1969 t. 4.
M. Orski: Południk elegii. Poezja 1970 nr 5.
L. Szaruga: Rozszczepianie szarości. Współczesność 1971 nr 9.
I. Smolka: Rok świetlny Justynowicza. Twórczość 1975 nr 1.
A. Biskupski: Forpoczta „Nieobecnego pokolenia. W tegoż: Tym jest jeszcze poezja. Łódź 1980.
J. Niemczuk: Snom nadać sprawność. Kultura 1980 nr 27.

Przed jutrem

J.A. Frasik: Ucieczka od tradycji. Życie Literackie 1959 nr 27.

Przenikanie

E. Bernstein: Polowanie na metafory. Współczesność 1961 nr 4.

Ćwiczenie dykcji

A.K. Waśkiewicz: Rzeczywistość nie zinterpretowana. Twórczość 1967 nr 12.

Wiersze wybrane [2004]

J.A. Borzęcki: Bóg czy Ból?. „Poezja1989 nr 8.